Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Duyên, đại đức Thích Giác Duyên

Đại đức Thích Giác Duyên, Giảng sư Thích Giác Duyên, Thượng tọa Thích Giác Duyên, Thầy Thích Giác Duyên. Các bài giảng của Thích Giác Duyên, thuyết pháp Thích Giác Duyên, nghe pháp Thích Giác Duyên


Pháp âm Nghe Download

Khai thị

Giảng: Thích Giác Duyên
1625

Hạt giống tâm hồn - Khóa Tu Mùa Hè 2010 đợt 1

Giảng: Thích Giác Duyên
3223
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sự thù thắng của tam bảo

Pháp âm: 25-12-2012
4054

8 điều giác ngộ của Bồ Tát

Pháp âm: 25-12-2012
2120

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Pháp âm: 12-05-2010
7484

Nhà cháy

Pháp âm: 26-12-2012
2098

Tam thân Phật

Pháp âm: 25-12-2012
4708

Kinh ba cửa giải thoát

Pháp âm: 25-12-2012
964

Sự thật cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
7216

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
4890

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1301

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 1

Pháp âm: 26-12-2012
1580

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua