Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Duyên, đại đức Thích Giác Duyên

Đại đức Thích Giác Duyên, Giảng sư Thích Giác Duyên, Thượng tọa Thích Giác Duyên, Thầy Thích Giác Duyên. Các bài giảng của Thích Giác Duyên, thuyết pháp Thích Giác Duyên, nghe pháp Thích Giác Duyên


Pháp âm Nghe Download

Khai thị

Giảng: Thích Giác Duyên
1957

Hạt giống tâm hồn - Khóa Tu Mùa Hè 2010 đợt 1

Giảng: Thích Giác Duyên
3527
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
4162

Trâu ơi

Pháp âm: 26-12-2012
1857

Ai trói buộc

Pháp âm: 03-05-2012
13741

Về đâu khi bão giông

Pháp âm: 31-01-2011
10682

Ý nghĩa Khánh Đản

Pháp âm: 26-12-2012
4164

Từ bi hỷ xả

Pháp âm: 28-12-2012
12196

Kinh vô lượng thọ

Pháp âm: 28-12-2012
14329

Những điều cần biết khi xin việc - Phần 1

Pháp âm: 02-11-2014
1984

Tụng kinh pháp hoa

Pháp âm: 25-12-2012
3563

Mệt

Pháp âm: 26-12-2012
8224

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua