Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Duyên, đại đức Thích Giác Duyên

Đại đức Thích Giác Duyên, Giảng sư Thích Giác Duyên, Thượng tọa Thích Giác Duyên, Thầy Thích Giác Duyên. Các bài giảng của Thích Giác Duyên, thuyết pháp Thích Giác Duyên, nghe pháp Thích Giác Duyên


Pháp âm Nghe Download

Khai thị

Giảng: Thích Giác Duyên
1760

Hạt giống tâm hồn - Khóa Tu Mùa Hè 2010 đợt 1

Giảng: Thích Giác Duyên
3358
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chánh kiến

Pháp âm: 23-06-2012
7090

Niềm an lạc trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2089

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1262

Vào cửa Tịnh Tông 2

Pháp âm: 28-12-2012
2159

Thiên đàng và địa ngục 1

Pháp âm: 23-12-2010
9344

Để thoát khỏi giận dữ 2

Pháp âm: 23-06-2012
5438

Tại sao có quả báo sai biệt 2

Pháp âm: 28-12-2012
1495

Phật pháp căn bản 1

Pháp âm: 25-12-2012
3006

Vẫn còn hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
5099

Nuôi dưỡng thân tâm

Pháp âm: 12-05-2010
11570

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua