Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Duyên, đại đức Thích Giác Duyên

Đại đức Thích Giác Duyên, Giảng sư Thích Giác Duyên, Thượng tọa Thích Giác Duyên, Thầy Thích Giác Duyên. Các bài giảng của Thích Giác Duyên, thuyết pháp Thích Giác Duyên, nghe pháp Thích Giác Duyên


Pháp âm Nghe Download

Khai thị

Giảng: Thích Giác Duyên
1684

Hạt giống tâm hồn - Khóa Tu Mùa Hè 2010 đợt 1

Giảng: Thích Giác Duyên
3304
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kinh a nậu la độ

Pháp âm: 25-12-2012
623

Ánh sáng phật pháp kỳ 24

Pháp âm: 01-03-2012
2425

Kinh đại phước đức

Pháp âm: 26-12-2012
2795

Vô thường

Pháp âm: 05-03-2012
5212

Pháp thoại 2

Pháp âm: 26-12-2012
1571

Sự thật không trốn tránh được 1

Pháp âm: 28-12-2012
1437

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
5094

Bóng chiều tà 2

Pháp âm: 30-11-2010
6585

Hoan Hỷ Để Niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
2857

Phật học phổ thông - Tụng kinh trì chú niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1917

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua