Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Duyên, đại đức Thích Giác Duyên

Đại đức Thích Giác Duyên, Giảng sư Thích Giác Duyên, Thượng tọa Thích Giác Duyên, Thầy Thích Giác Duyên. Các bài giảng của Thích Giác Duyên, thuyết pháp Thích Giác Duyên, nghe pháp Thích Giác Duyên


Pháp âm Nghe Download

Khai thị

Giảng: Thích Giác Duyên
1919

Hạt giống tâm hồn - Khóa Tu Mùa Hè 2010 đợt 1

Giảng: Thích Giác Duyên
3509
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nghệ thuật sống an lạc

Pháp âm: 26-12-2012
3676

Nhận diện hạnh phúc

Pháp âm: 26-12-2012
1759

Hành động người hiền trí

Pháp âm: 12-05-2010
3841

Quán Âm cứu khổ

Pháp âm: 25-12-2012
6706

Thiện và ác

Pháp âm: 08-05-2010
5977

Để thoát khỏi giận dữ 2

Pháp âm: 23-06-2012
5614

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Pháp âm: 27-12-2012
1229

Con đường đon độc

Pháp âm: 05-03-2012
4816

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Pháp âm: 12-05-2010
7820

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Pháp âm: 14-03-2012
5756

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua