Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Duyên, đại đức Thích Giác Duyên

Đại đức Thích Giác Duyên, Giảng sư Thích Giác Duyên, Thượng tọa Thích Giác Duyên, Thầy Thích Giác Duyên. Các bài giảng của Thích Giác Duyên, thuyết pháp Thích Giác Duyên, nghe pháp Thích Giác Duyên


Pháp âm Nghe Download

Khai thị

Giảng: Thích Giác Duyên
1896

Hạt giống tâm hồn - Khóa Tu Mùa Hè 2010 đợt 1

Giảng: Thích Giác Duyên
3491
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khồ đế

Pháp âm: 23-12-2010
3020

Vạn lý độc hành

Pháp âm: 23-12-2010
6545

Cúng Dường

Pháp âm: 12-05-2010
11027

Hôn nhân và hạnh phúc 1

Pháp âm: 26-12-2012
4942

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Pháp âm: 26-12-2012
40864

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 06-03-2012
2064

Nghi thức thờ cúng

Pháp âm: 26-12-2012
6573

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 2

Pháp âm: 14-03-2012
8465

Khi bị tổn thương 1

Pháp âm: 23-06-2012
9093

Họa Phước Khôn Lường

Pháp âm: 25-10-2010
5065

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua