Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Duyên, đại đức Thích Giác Duyên

Đại đức Thích Giác Duyên, Giảng sư Thích Giác Duyên, Thượng tọa Thích Giác Duyên, Thầy Thích Giác Duyên. Các bài giảng của Thích Giác Duyên, thuyết pháp Thích Giác Duyên, nghe pháp Thích Giác Duyên


Pháp âm Nghe Download

Khai thị

Giảng: Thích Giác Duyên
1878

Hạt giống tâm hồn - Khóa Tu Mùa Hè 2010 đợt 1

Giảng: Thích Giác Duyên
3468
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hành trang về Cực Lạc

Pháp âm: 28-12-2012
3121

Hôn nhân và hạnh phúc 1

Pháp âm: 26-12-2012
4865

Như cá cạn ao 2

Pháp âm: 27-02-2012
3848

Vì sao tôi theo Phật

Pháp âm: 26-12-2012
2237

Niệm phật vấn đáp

Pháp âm: 26-12-2012
3255

Tinh thần hiếu đạo theo lời Thế Tôn

Pháp âm: 26-12-2012
2431

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Pháp âm: 20-06-2010
6046

Vì pháp quên bệnh

Pháp âm: 26-12-2012
2676

Pháp kham nhẫn

Pháp âm: 27-12-2012
2108

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
9819

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua