Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Duyên, đại đức Thích Giác Duyên

Đại đức Thích Giác Duyên, Giảng sư Thích Giác Duyên, Thượng tọa Thích Giác Duyên, Thầy Thích Giác Duyên. Các bài giảng của Thích Giác Duyên, thuyết pháp Thích Giác Duyên, nghe pháp Thích Giác Duyên


Pháp âm Nghe Download

Khai thị

Giảng: Thích Giác Duyên
1848

Hạt giống tâm hồn - Khóa Tu Mùa Hè 2010 đợt 1

Giảng: Thích Giác Duyên
3433
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đưa ông Táo về trời

Pháp âm: 26-12-2012
3052

Cười với khổ đau

Pháp âm: 14-03-2012
4354

Chữ tâm trong phật đạo

Pháp âm: 27-12-2012
3441

Trưởng giả kén rể - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
4235

Vì sao con người phải khóc

Pháp âm: 01-03-2012
9415

Phật học phổ thông - Câu Xá Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1264

Phước đức xây chùa

Pháp âm: 06-03-2012
8058

Phật pháp căn bản 1

Pháp âm: 25-12-2012
3107

Lời thề 2

Pháp âm: 30-11-2010
6694

Phập pháp diệu huyền

Pháp âm: 12-05-2010
10842

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua