Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Duyên, đại đức Thích Giác Duyên

Đại đức Thích Giác Duyên, Giảng sư Thích Giác Duyên, Thượng tọa Thích Giác Duyên, Thầy Thích Giác Duyên. Các bài giảng của Thích Giác Duyên, thuyết pháp Thích Giác Duyên, nghe pháp Thích Giác Duyên


Pháp âm Nghe Download

Khai thị

Giảng: Thích Giác Duyên
1554

Hạt giống tâm hồn - Khóa Tu Mùa Hè 2010 đợt 1

Giảng: Thích Giác Duyên
3137
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chữ nhàn trong đạo Phật 1

Pháp âm: 26-12-2012
1771

Tâm hồn cao thượng

Pháp âm: 21-07-2011
8187

Học làm người 1

Pháp âm: 28-12-2012
1800

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 3

Pháp âm: 26-12-2012
3483

Nhặt lá bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
3675

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
3547

Phật học phổ thông - Ngũ giới

Pháp âm: 27-12-2012
1427

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1547

Sức mạnh của tuổi trẻ

Pháp âm: 18-07-2010
10111

Xây dựng niềm tin bền vững

Pháp âm: 26-12-2012
1351

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua