Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Duyên, đại đức Thích Giác Duyên

Đại đức Thích Giác Duyên, Giảng sư Thích Giác Duyên, Thượng tọa Thích Giác Duyên, Thầy Thích Giác Duyên. Các bài giảng của Thích Giác Duyên, thuyết pháp Thích Giác Duyên, nghe pháp Thích Giác Duyên


Pháp âm Nghe Download

Khai thị

Giảng: Thích Giác Duyên
1587

Hạt giống tâm hồn - Khóa Tu Mùa Hè 2010 đợt 1

Giảng: Thích Giác Duyên
3173
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hỷ lạc 1

Pháp âm: 03-05-2012
4085

Đổ nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4348

Đường về cõi giác

Pháp âm: 23-12-2010
5085

Bố thí ba la mật

Pháp âm: 23-12-2010
6205

Hoa Xương Rồng

Pháp âm: 18-07-2010
19682

Bổn phận

Pháp âm: 26-12-2012
2613

Quẳng gánh khổ đau

Pháp âm: 05-03-2012
6326

Pháp khổ não

Pháp âm: 27-12-2012
1708

Trang nghiêm tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
2888

Niệm phật và Vu lan

Pháp âm: 26-12-2012
1759

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua