Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quảng Lực, đại đức Thích Quảng Lực

Đại đức Thích Quảng Lực, Giảng sư Thích Quảng Lực, Thượng tọa Thích Quảng Lực, Thầy Thích Quảng Lực. Các bài giảng của Thích Quảng Lực, thuyết pháp Thích Quảng Lực, nghe pháp Thích Quảng Lực


Pháp âm Nghe Download

Hương vị giải thoát

Giảng: Thích Quảng Lực
1473

Hạnh phật

Giảng: Thích Quảng Lực
1238

Niệm Phật thoát khổ đau

Giảng: Thích Quảng Lực
1556

Tình Mẹ Thiêng Liêng

Giảng: Thích Quảng Lực
3679
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bệnh tật từ đâu mà có

Pháp âm: 12-05-2010
7698

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Pháp âm: 26-12-2012
5167

Về

Pháp âm: 26-12-2012
2258

Pháp môn tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
3837

Lời tình thế của người xưa 1

Pháp âm: 23-12-2010
7554

Chữ nhẫn trong gia đình 1

Pháp âm: 23-12-2010
8909

Ai làm chủ vận mệnh

Pháp âm: 25-12-2012
2635

Điều kiện sanh về lạc quốc

Pháp âm: 23-12-2010
2711

Cánh cửa hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
9760

Vị đắng cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
6781

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua