Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quảng Lực, đại đức Thích Quảng Lực

Đại đức Thích Quảng Lực, Giảng sư Thích Quảng Lực, Thượng tọa Thích Quảng Lực, Thầy Thích Quảng Lực. Các bài giảng của Thích Quảng Lực, thuyết pháp Thích Quảng Lực, nghe pháp Thích Quảng Lực


Pháp âm Nghe Download

Hương vị giải thoát

Giảng: Thích Quảng Lực
1751

Hạnh phật

Giảng: Thích Quảng Lực
1495

Niệm Phật thoát khổ đau

Giảng: Thích Quảng Lực
1787

Tình Mẹ Thiêng Liêng

Giảng: Thích Quảng Lực
4021
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thiền định

Pháp âm: 27-12-2012
2306

Tâm bình an 2

Pháp âm: 27-02-2012
8321

Phước và đức

Pháp âm: 27-02-2012
6039

Những chuyện lạ trong đời tu

Pháp âm: 05-03-2012
9754

Người mẹ thiêng liêng 2

Pháp âm: 26-12-2012
1563

Tẩy trần

Pháp âm: 26-12-2012
4036

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2954

Ai trói buộc

Pháp âm: 03-05-2012
13561

Xóa mờ vết thương đau

Pháp âm: 12-05-2010
7588

Niệm Phật để thành Phật

Pháp âm: 25-12-2012
4682

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua