Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quảng Lực, đại đức Thích Quảng Lực

Đại đức Thích Quảng Lực, Giảng sư Thích Quảng Lực, Thượng tọa Thích Quảng Lực, Thầy Thích Quảng Lực. Các bài giảng của Thích Quảng Lực, thuyết pháp Thích Quảng Lực, nghe pháp Thích Quảng Lực


Pháp âm Nghe Download

Hương vị giải thoát

Giảng: Thích Quảng Lực
1636

Hạnh phật

Giảng: Thích Quảng Lực
1395

Niệm Phật thoát khổ đau

Giảng: Thích Quảng Lực
1712

Tình Mẹ Thiêng Liêng

Giảng: Thích Quảng Lực
3900
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kiếp phù du 2

Pháp âm: 30-11-2010
10724

Hai đời vui

Pháp âm: 26-12-2012
2175

Tứ thú tái sanh đàm

Pháp âm: 25-12-2012
3097

Họa Phước Khôn Lường

Pháp âm: 25-10-2010
4868

Cõi âm cõi dương 1

Pháp âm: 23-12-2010
10464

Người chết đi về đâu

Pháp âm: 27-12-2012
4038

Gieo và gặt

Pháp âm: 14-03-2012
5925

Nguyện về với Phật

Pháp âm: 26-12-2012
2007

Năm con số

Pháp âm: 12-05-2010
5575

Vì sao ta khổ 2

Pháp âm: 27-02-2012
28269

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua