Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quảng Lực, đại đức Thích Quảng Lực

Đại đức Thích Quảng Lực, Giảng sư Thích Quảng Lực, Thượng tọa Thích Quảng Lực, Thầy Thích Quảng Lực. Các bài giảng của Thích Quảng Lực, thuyết pháp Thích Quảng Lực, nghe pháp Thích Quảng Lực


Pháp âm Nghe Download

Hương vị giải thoát

Giảng: Thích Quảng Lực
1515

Hạnh phật

Giảng: Thích Quảng Lực
1273

Niệm Phật thoát khổ đau

Giảng: Thích Quảng Lực
1593

Tình Mẹ Thiêng Liêng

Giảng: Thích Quảng Lực
3737
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tệ nạn xã hội

Pháp âm: 27-12-2012
2297

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Pháp âm: 27-12-2012
1187

Niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
5540

Phật học phổ thông - Khái quát về Tứ Diệu Đế

Pháp âm: 27-12-2012
3379

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1055

Tòa án lương tâm

Pháp âm: 26-12-2012
3343

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
3880

Nợ đời

Pháp âm: 27-02-2012
12609

Nhân quả nghiệp báo

Pháp âm: 26-12-2012
2212

Biến không thể thành có thể

Pháp âm: 12-05-2010
6073

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua