Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quảng Lực, đại đức Thích Quảng Lực

Đại đức Thích Quảng Lực, Giảng sư Thích Quảng Lực, Thượng tọa Thích Quảng Lực, Thầy Thích Quảng Lực. Các bài giảng của Thích Quảng Lực, thuyết pháp Thích Quảng Lực, nghe pháp Thích Quảng Lực


Pháp âm Nghe Download

Hương vị giải thoát

Giảng: Thích Quảng Lực
1701

Hạnh phật

Giảng: Thích Quảng Lực
1447

Niệm Phật thoát khổ đau

Giảng: Thích Quảng Lực
1756

Tình Mẹ Thiêng Liêng

Giảng: Thích Quảng Lực
3957
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
12432

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
1109

Chân thành là đạo

Pháp âm: 23-12-2010
5804

Tập quán nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
5483

Bể ải nghìn trùng 1

Pháp âm: 25-12-2012
3106

Tài và đức

Pháp âm: 27-12-2012
3673

Hoài niệm ân sư

Pháp âm: 26-12-2012
1994

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
2035

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Pháp âm: 28-12-2012
1837

Tệ nạn xã hội

Pháp âm: 27-12-2012
2466

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua