Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tấn Đạt, đại đức Thích Tấn Đạt

Đại đức Thích Tấn Đạt, Giảng sư Thích Tấn Đạt, Thượng tọa Thích Tấn Đạt, Thầy Thích Tấn Đạt. Các bài giảng của Thích Tấn Đạt, thuyết pháp Thích Tấn Đạt, nghe pháp Thích Tấn Đạt


Pháp âm Nghe Download

Hạnh Phúc Bên Ta

Giảng: Thích Tấn Đạt
3092
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quán Thế Âm Bồ Tát 3/5

Pháp âm: 28-12-2012
3447

Tứ niệm xứ 1

Pháp âm: 23-12-2010
7770

Hạt giống tâm hồn - Khóa Tu Mùa Hè 2010 đợt 1

Pháp âm: 25-10-2010
3527

Nỗi oán hận

Pháp âm: 27-02-2012
41590

Tỉnh mộng - tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5693

Khấn

Pháp âm: 26-12-2012
12893

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
5497

Ai cũng là phật

Pháp âm: 26-12-2012
2986

Khuyên tu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
7218

Chữ nhẫn trong gia đình 2

Pháp âm: 23-12-2010
5409

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua