Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tấn Đạt, đại đức Thích Tấn Đạt

Đại đức Thích Tấn Đạt, Giảng sư Thích Tấn Đạt, Thượng tọa Thích Tấn Đạt, Thầy Thích Tấn Đạt. Các bài giảng của Thích Tấn Đạt, thuyết pháp Thích Tấn Đạt, nghe pháp Thích Tấn Đạt


Pháp âm Nghe Download

Hạnh Phúc Bên Ta

Giảng: Thích Tấn Đạt
3042
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hạ thủ công phu

Pháp âm: 28-12-2012
2074

Niệm Phật địa chung

Pháp âm: 28-12-2012
6139

Những câu chuyện về nhân quả 2

Pháp âm: 10-02-2011
4545

Kinh độ người hấp hối

Pháp âm: 25-12-2012
973

Phật học phổ thông - Quán Nhân Duyên

Pháp âm: 27-12-2012
1380

Chú đại bi

Pháp âm: 26-12-2012
20618

Tình nghĩa vợ chồng

Pháp âm: 26-12-2012
8896

Tam phước

Pháp âm: 27-12-2012
2157

Làm phước và niệm phật

Pháp âm: 27-12-2012
2333

Quả báo sa môn

Pháp âm: 27-12-2012
2589

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua