Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tấn Đạt, đại đức Thích Tấn Đạt

Đại đức Thích Tấn Đạt, Giảng sư Thích Tấn Đạt, Thượng tọa Thích Tấn Đạt, Thầy Thích Tấn Đạt. Các bài giảng của Thích Tấn Đạt, thuyết pháp Thích Tấn Đạt, nghe pháp Thích Tấn Đạt


Pháp âm Nghe Download

Hạnh Phúc Bên Ta

Giảng: Thích Tấn Đạt
2676
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thiên thần của con 2

Pháp âm: 23-12-2010
2873

Chuyên tu không tạp

Pháp âm: 26-12-2012
1490

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Pháp âm: 27-02-2012
47045

Bài kinh hạnh phúc

Pháp âm: 07-10-2012
6617

Cõi âm cõi dương 2

Pháp âm: 23-12-2010
5356

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 05-03-2012
4857

Chữ hiếu trong kinh tạng Pali

Pháp âm: 23-12-2010
3244

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
2200

Hương thơm đức hạnh

Pháp âm: 27-12-2012
1733

Phật học phổ thông - Nhân quả

Pháp âm: 27-12-2012
1591

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua