Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tấn Đạt, đại đức Thích Tấn Đạt

Đại đức Thích Tấn Đạt, Giảng sư Thích Tấn Đạt, Thượng tọa Thích Tấn Đạt, Thầy Thích Tấn Đạt. Các bài giảng của Thích Tấn Đạt, thuyết pháp Thích Tấn Đạt, nghe pháp Thích Tấn Đạt


Pháp âm Nghe Download

Hạnh Phúc Bên Ta

Giảng: Thích Tấn Đạt
3061
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 3

Pháp âm: 27-12-2012
1165

Con đường giải thoát

Pháp âm: 28-12-2012
4452

Niệm Phật địa chung

Pháp âm: 28-12-2012
6191

Hành động người hiền trí

Pháp âm: 12-05-2010
3841

Sống trong hiện đại

Pháp âm: 28-12-2012
1491

Chuyện tích phật giáo 1

Pháp âm: 10-02-2011
9143

Kẻ thù đáng sợ

Pháp âm: 26-12-2012
3258

Về nơi cuối cùng

Pháp âm: 23-12-2010
9633

Phước đức xây chùa

Pháp âm: 06-03-2012
8256

Phật học Thường thức (Phần 2)

Pháp âm: 25-10-2010
2839

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua