Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tấn Đạt, đại đức Thích Tấn Đạt

Đại đức Thích Tấn Đạt, Giảng sư Thích Tấn Đạt, Thượng tọa Thích Tấn Đạt, Thầy Thích Tấn Đạt. Các bài giảng của Thích Tấn Đạt, thuyết pháp Thích Tấn Đạt, nghe pháp Thích Tấn Đạt


Pháp âm Nghe Download

Hạnh Phúc Bên Ta

Giảng: Thích Tấn Đạt
3019
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đạo đức tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
3837

Con đường đon độc

Pháp âm: 05-03-2012
4759

Ngũ thừa

Pháp âm: 26-12-2012
3476

Phật học phổ thông - Chương Phổ Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1747

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
5592

Bố thí ba la mật

Pháp âm: 23-12-2010
6613

Hồi hướng công đức

Pháp âm: 27-12-2012
2744

Sống hạnh phúc, chết thanh thản

Pháp âm: 26-12-2012
4188

Con phật con ma

Pháp âm: 23-12-2010
4421

Đặc tính của Phật đản

Pháp âm: 28-12-2012
1522

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua