Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tấn Đạt, đại đức Thích Tấn Đạt

Đại đức Thích Tấn Đạt, Giảng sư Thích Tấn Đạt, Thượng tọa Thích Tấn Đạt, Thầy Thích Tấn Đạt. Các bài giảng của Thích Tấn Đạt, thuyết pháp Thích Tấn Đạt, nghe pháp Thích Tấn Đạt


Pháp âm Nghe Download

Hạnh Phúc Bên Ta

Giảng: Thích Tấn Đạt
2899
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Pháp âm: 25-10-2010
6261

Lò lửa hóa sen hồng

Pháp âm: 23-06-2012
5428

An tâm niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
4170

Ai cho ta bình an

Pháp âm: 25-12-2012
10988

Xả để an vui

Pháp âm: 27-12-2012
1957

Văn tư tu

Pháp âm: 26-12-2012
2758

Bông hồng cài áo

Pháp âm: 27-02-2012
34118

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Pháp âm: 25-10-2010
9890

Mở rộng tấm lòng

Pháp âm: 28-12-2012
2255

Phật pháp căn bản 2

Pháp âm: 25-12-2012
1730

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua