Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tấn Đạt, đại đức Thích Tấn Đạt

Đại đức Thích Tấn Đạt, Giảng sư Thích Tấn Đạt, Thượng tọa Thích Tấn Đạt, Thầy Thích Tấn Đạt. Các bài giảng của Thích Tấn Đạt, thuyết pháp Thích Tấn Đạt, nghe pháp Thích Tấn Đạt


Pháp âm Nghe Download

Hạnh Phúc Bên Ta

Giảng: Thích Tấn Đạt
2733
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phước duyên

Pháp âm: 18-07-2010
5900

Bốn tâm thuyết yếu

Pháp âm: 26-12-2012
2769

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
2329

Diệt trừ tham dục

Pháp âm: 28-12-2012
1875

Hạnh buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
4362

Khi bị tổn thương 1

Pháp âm: 23-06-2012
8670

Trường đời

Pháp âm: 12-05-2010
7930

Ăn uống và sức khỏe

Pháp âm: 28-12-2012
3416

Trợ duyên cho người ra đi

Pháp âm: 23-12-2010
3347

Kiếp đỏ đen

Pháp âm: 26-12-2012
2462

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua