Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tấn Đạt, đại đức Thích Tấn Đạt

Đại đức Thích Tấn Đạt, Giảng sư Thích Tấn Đạt, Thượng tọa Thích Tấn Đạt, Thầy Thích Tấn Đạt. Các bài giảng của Thích Tấn Đạt, thuyết pháp Thích Tấn Đạt, nghe pháp Thích Tấn Đạt


Pháp âm Nghe Download

Hạnh Phúc Bên Ta

Giảng: Thích Tấn Đạt
2641
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Diệt đế

Pháp âm: 27-12-2012
1027

Tiếng nói từ nội tâm

Pháp âm: 12-05-2010
3455

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Pháp âm: 12-05-2010
12098

Phóng sanh 4

Pháp âm: 31-01-2011
3903

Ngũ uẩn giai không

Pháp âm: 26-12-2012
6853

Lời trăn trối của mẹ

Pháp âm: 03-05-2012
16829

Tâm bình an 2

Pháp âm: 27-02-2012
7648

Đối trị phiền não 2

Pháp âm: 23-12-2010
4428

Phát tâm vô thượng bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
3782

Hiện Tại Lạc Trú

Pháp âm: 02-11-2014
1764

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua