Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1233

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
2091

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
992

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
783

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1125

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
1647

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2012

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2360

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2865

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
2708
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cảm ơn vô thường

Pháp âm: 23-12-2010
3511

Quẳng gánh khổ đau

Pháp âm: 05-03-2012
4597

Hiểu và thương

Pháp âm: 26-12-2012
1134

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 18

Pháp âm: 26-12-2012
812

Sen nở trời âu

Pháp âm: 26-12-2012
1001

Ai trói buộc

Pháp âm: 03-05-2012
9335

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
7689

Nghiệp và định mệnh

Pháp âm: 06-03-2012
20615

Lời cho người tóc xanh

Pháp âm: 25-12-2012
986

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Pháp âm: 26-12-2012
19606

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua