Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2998

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
4232

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1698

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1580

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1877

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
2603

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2695

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2997

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3821

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3468
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Để trở thành phật tử 2

Pháp âm: 23-12-2010
2672

Đổ nghiệp là gì

Pháp âm: 25-12-2012
7581

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1692

Phước và đức

Pháp âm: 27-02-2012
5590

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
3580

Trả nợ tình xa 1

Pháp âm: 30-11-2010
10245

Đức phật trong tôi

Pháp âm: 08-09-2011
2284

Số phận

Pháp âm: 26-12-2012
2256

Thiện ác 1

Pháp âm: 06-03-2012
4936

Tiếng nói từ nội tâm

Pháp âm: 12-05-2010
3403

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua