Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1501

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
2904

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1224

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1024

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1373

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
1926

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2221

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2587

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3232

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
2960
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lòng ganh tỵ 1

Pháp âm: 25-12-2012
3438

Phước của sự cúng đường và bố thí

Pháp âm: 05-03-2012
8092

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
7806

Vượt qua số phận

Pháp âm: 12-05-2010
10144

Số phận

Pháp âm: 26-12-2012
1740

Tuổi trẻ vào đời

Pháp âm: 25-12-2012
1842

Chiếc bóng lặng thầm

Pháp âm: 25-12-2012
3060

Những điều cần biết khi xin việc - Phần 2

Pháp âm: 02-11-2014
560

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
938

Sau khi chết đi về đâu

Pháp âm: 23-12-2010
16696

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua