Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1056

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
1771

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
851

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
693

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
992

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
1517

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
1868

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2276

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2654

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
2596
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Mình là cái gì ?

Pháp âm: 28-12-2012
128

Ai cho ta bình an

Pháp âm: 25-12-2012
6423

Phóng sanh 1

Pháp âm: 31-01-2011
6575

Vẫn còn hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
3804

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
4150

Nhận định lời Phật dạy

Pháp âm: 26-12-2012
1164

Con gái vua Trần Nhân Tông phần 2

Pháp âm: 20-01-2011
2155

Tẩy trần

Pháp âm: 26-12-2012
2094

Đường về Cực Lạc

Pháp âm: 05-03-2012
1517

Một lòng niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1042

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua