Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
4859

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
4835

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1921

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1815

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2136

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
2913

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2924

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3236

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
4036

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3712
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 23-12-2010
6732

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1963

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
2839

Tháng 7 siêu độ vong linh

Pháp âm: 26-12-2012
2052

Xin người nhớ cho

Pháp âm: 12-05-2010
8869

Tịnh độ thiền

Pháp âm: 27-12-2012
3458

Hương vị giải thoát

Pháp âm: 27-12-2012
1586

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Pháp âm: 25-10-2010
4674

Giá trị hạnh phúc đời thường

Pháp âm: 26-12-2012
7139

Trưởng giả kén rể - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
4090

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua