Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
7296

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
5389

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2169

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
2093

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2397

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
3194

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
3200

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3475

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
4282

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3987
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tịnh độ là đây 1

Pháp âm: 26-12-2012
3393

Vì sao ta khổ 1

Pháp âm: 27-02-2012
80304

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1409

Ý nghĩa Khánh Đản

Pháp âm: 26-12-2012
4190

Hóa giải mặc cảm

Pháp âm: 12-05-2010
8253

Nuôi dưỡng thân tâm

Pháp âm: 12-05-2010
12008

Con đường đon độc

Pháp âm: 05-03-2012
4867

Sự thờ phật và tu học

Pháp âm: 28-12-2012
1979

Trả nợ tình xa 1

Pháp âm: 30-11-2010
10874

Niệm phật và Vu lan

Pháp âm: 26-12-2012
2146

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua