Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
7011

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
5300

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2115

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
2037

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2343

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
3139

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
3146

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3423

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
4222

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3926
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhân quả và nghiệp báo

Pháp âm: 27-12-2012
2672

Hỷ lạc 1

Pháp âm: 03-05-2012
4424

Bố thí ba la mật

Pháp âm: 23-12-2010
6695

Hạt giống tâm hồn - Khóa Tu Mùa Hè 2010 đợt 1

Pháp âm: 25-10-2010
3499

Công đức trì mật chú

Pháp âm: 27-12-2012
19633

Tiếng ru thần tiên

Pháp âm: 26-12-2012
5626

Tầm quan trọng của phước đức

Pháp âm: 25-12-2012
9882

Trị bệnh ma nhập 1

Pháp âm: 06-03-2012
6649

Ta từng quên mẹ 1

Pháp âm: 27-02-2012
7689

Đặc tính của đạo Phật

Pháp âm: 23-12-2010
6267

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua