Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1541

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
3029

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1276

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1080

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1432

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
1977

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2274

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2636

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3306

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3009
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Người chết đi về đâu

Pháp âm: 27-12-2012
2716

Phóng sanh để vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
3660

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 27-12-2012
4143

Bản chất thế gian

Pháp âm: 27-12-2012
793

Tu như trồng cây

Pháp âm: 14-03-2012
2518

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Pháp âm: 27-12-2012
751

Bài học cuộc đời

Pháp âm: 25-12-2012
3402

Người phật tử tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
4747

Kinh ba cửa giải thoát

Pháp âm: 25-12-2012
701

Tứ niệm xứ 1

Pháp âm: 23-12-2010
6450

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua