Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
6355

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
5155

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2061

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1974

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2283

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
3071

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
3082

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3369

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
4165

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3878
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trái tim cuộc sống 2

Pháp âm: 27-02-2012
3724

Phật học phổ thông - Đạo đế Thất Bồ Đề Phần

Pháp âm: 27-12-2012
1465

Kính dâng mẹ

Pháp âm: 28-02-2012
27665

Tình nghĩa cha mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
2714

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 1

Pháp âm: 08-02-2011
9424

Đới nghiệp vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
2709

Ý nghĩa Vu Lan

Pháp âm: 27-12-2012
1878

Trị bệnh ma nhập 1

Pháp âm: 06-03-2012
6509

Phật học phổ thông - Thập thiện nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
1994

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Pháp âm: 26-12-2012
40432

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua