Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
3229

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
4348

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1714

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1603

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1896

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
2633

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2711

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3018

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3848

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3491
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Như cá cạn ao 1

Pháp âm: 27-02-2012
5946

Con có biết không

Pháp âm: 18-07-2010
10524

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
5132

Tu tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
4061

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 1

Pháp âm: 26-12-2012
1482

Cư sĩ cấp cô độc

Pháp âm: 14-03-2012
2365

Tịnh độ là đây 1

Pháp âm: 26-12-2012
2822

Sư đạo hiếu đạo 1

Pháp âm: 23-12-2010
3561

Sự thù thắng của tam bảo

Pháp âm: 25-12-2012
3902

Bỏ giả tìm chơn

Pháp âm: 23-12-2010
4941

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua