Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1364

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
2440

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1092

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
886

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1235

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
1768

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2105

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2462

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3058

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
2823
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Suối nguồn vô tận

Pháp âm: 12-05-2010
4017

Thân đâu tâm đó

Pháp âm: 25-12-2012
2922

Hai đời vui

Pháp âm: 26-12-2012
1206

Khi bị tổn thương 2

Pháp âm: 23-06-2012
3656

Hạnh phúc trong tầm tay

Pháp âm: 25-12-2012
6316

Trường đời

Pháp âm: 12-05-2010
6152

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 18

Pháp âm: 26-12-2012
917

Pháp môn tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
1538

Tìm lại chính mình 2

Pháp âm: 25-10-2010
4026

Thiên thần của con 1

Pháp âm: 23-12-2010
4467

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua