Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
3815

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
4502

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1771

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1647

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1966

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
2687

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2763

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3079

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3895

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3549
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ân nghĩa nghìn trùng

Pháp âm: 23-06-2012
4735

Thắp sáng niềm tin 1

Pháp âm: 12-05-2010
6007

Tình thương cao cả

Pháp âm: 26-12-2012
2301

Tìm hiểu lòng mình

Pháp âm: 26-12-2012
2148

Dân hoà nước mạnh

Pháp âm: 27-02-2011
2479

Phân biệt về nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4015

Ý nghĩa Khánh Đản

Pháp âm: 26-12-2012
3587

Thật giả cuộc đời 1

Pháp âm: 03-05-2012
13550

Những câu chuyện về nhân quả 1

Pháp âm: 10-02-2011
13184

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1165

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua