Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2838

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
4174

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1681

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1562

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1862

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
2585

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2683

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2983

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3804

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3449
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lời hối lỗi

Pháp âm: 30-11-2010
21049

Tìm lại chính mình 2

Pháp âm: 25-10-2010
4833

Lời thề 1

Pháp âm: 30-11-2010
9609

Phật học phổ thông - Ông Phú Lâu Na hỏi Phật 2 câu quan trọng - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1193

Tình nghĩa vợ chồng

Pháp âm: 26-12-2012
7529

Hỷ lạc 2

Pháp âm: 03-05-2012
2589

Gia tài pháp bảo

Pháp âm: 25-12-2012
5119

Tài ba không qua ý ở

Pháp âm: 26-12-2012
5124

Phật học phổ thông - Hoa Nghiêm tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
923

Biết tu là bớt khổ 2

Pháp âm: 28-12-2012
1196

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua