Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1809

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
3577

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1477

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1317

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1638

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
2262

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2487

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2817

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3560

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3273
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chánh kiến

Pháp âm: 23-06-2012
6512

Niệm Phật bất khả tư nghi

Pháp âm: 27-12-2012
1755

Niềm an lạc trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1542

Làm sao tránh họa chiến tranh 4

Pháp âm: 10-02-2011
3179

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
1192

Phật học phổ thông - Nhẫn nhục ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1501

Thị phi 1

Pháp âm: 25-12-2012
3409

Vượt qua số phận

Pháp âm: 12-05-2010
11070

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Pháp âm: 27-12-2012
1531

Phát tâm chân thật 1

Pháp âm: 23-06-2012
5809

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua