Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2383

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
3999

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1633

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1466

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1802

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
2484

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2639

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2947

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3744

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3411
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Mở rộng tấm lòng

Pháp âm: 28-12-2012
1949

Khổ khổ

Pháp âm: 26-12-2012
6285

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Pháp âm: 23-12-2010
8825

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 23-12-2010
6349

Giá trị một đời người 1

Pháp âm: 14-03-2012
15686

Thần thông trong đạo phật 2

Pháp âm: 06-03-2012
3553

Quay đầu là bờ

Pháp âm: 26-12-2012
1593

Giáo dưỡng trẻ thơ

Pháp âm: 28-12-2012
2181

Từ bi trong đạo Phật

Pháp âm: 28-12-2012
1708

Điều kiện sanh về lạc quốc

Pháp âm: 23-12-2010
2557

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua