Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
7155

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
5353

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2145

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
2069

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2372

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
3171

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
3179

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3453

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
4257

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3965
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hạnh phúc chân thật

Pháp âm: 12-05-2010
3541

Thắp sáng niềm tin 1

Pháp âm: 12-05-2010
6604

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Pháp âm: 26-12-2012
2669

Vươn lên từ vực thẳm 1

Pháp âm: 28-12-2012
1751

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ giáng sanh đến thành đạo

Pháp âm: 27-12-2012
1539

Định hướng nhân cách 1

Pháp âm: 27-12-2012
1825

Bốn pháp nương tựa

Pháp âm: 25-12-2012
14619

Phật học phổ thông - Thành Thật tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1150

Không ai muốn mình nghèo

Pháp âm: 25-12-2012
4156

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Pháp âm: 06-03-2012
4250

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua