Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1155

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
1911

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
940

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
731

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1039

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
1569

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
1960

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2309

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2765

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
2645
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
469

Kinh thùa tự pháp

Pháp âm: 26-12-2012
815

Những bước thăng trầm 2

Pháp âm: 31-01-2011
3137

Bóng chiều tà 1

Pháp âm: 30-11-2010
11559

Phương pháp trị bênh ung thư

Pháp âm: 05-03-2012
5947

Siêu độ vong hồn

Pháp âm: 26-12-2012
1452

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 14-03-2012
6516

Phát tâm chân thật 2

Pháp âm: 23-06-2012
2862

Im lặng là vàng

Pháp âm: 26-12-2012
3726

Nhận định lời Phật dạy

Pháp âm: 26-12-2012
1259

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua