Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2164

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
3910

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1606

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1437

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1768

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
2438

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2612

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2924

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3706

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3374
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nguyện về với Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1676

Phóng sanh 2

Pháp âm: 31-01-2011
4365

Đối trị lòng ganh tỵ

Pháp âm: 26-12-2012
1757

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 23-12-2010
3279

Tinh thần hiếu đạo

Pháp âm: 12-05-2010
3814

Tứ thú tái sanh đàm

Pháp âm: 25-12-2012
2624

A la hán Bồ Tát

Pháp âm: 30-11-2010
9328

Lòng ganh tỵ 1

Pháp âm: 25-12-2012
4179

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Pháp âm: 21-07-2011
8364

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1773

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua