Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
4541

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
4720

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1875

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1764

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2082

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
2834

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2868

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3190

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3987

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3659
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Pháp âm: 12-05-2010
12334

Bến đời

Pháp âm: 27-02-2012
10667

Vì sao con người phải khóc

Pháp âm: 01-03-2012
9160

Tập làm chủ bát phong

Pháp âm: 25-12-2012
4421

Niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
5582

Đặc tính của đạo Phật

Pháp âm: 23-12-2010
6007

Tội phước trong 3 nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4936

Phật học phổ thông - Ông Phú Lâu Na hỏi Phật 2 câu quan trọng - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1325

Khó vẫn làm được

Pháp âm: 14-03-2012
2426

Ngũ đình tâm quán

Pháp âm: 27-12-2012
2258

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua