Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2613

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
4109

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1666

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1515

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1833

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
2546

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2664

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2964

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3779

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3428
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sự thù thắng của tam bảo

Pháp âm: 25-12-2012
3830

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Pháp âm: 23-12-2010
4654

Quay đầu là bờ

Pháp âm: 26-12-2012
1619

Tìm lại tâm mình

Pháp âm: 26-12-2012
4069

Cúng Dường

Pháp âm: 12-05-2010
10170

Nhân quả công bằng

Pháp âm: 05-03-2012
6851

Sự thật không trốn tránh được 2

Pháp âm: 28-12-2012
1072

Kệ niệm pháp

Pháp âm: 26-12-2012
1404

Đạo đức nghề nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
1892

Cách thờ - lạy - cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3330

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua