Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1854

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
3647

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1509

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1346

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1665

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
2306

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2514

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2852

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3593

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3299
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chuyên nhất niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1509

Vì sao con người phải khóc

Pháp âm: 01-03-2012
8542

Niềm tin vào Pháp môn Tịnh Độ

Pháp âm: 26-12-2012
2089

Ai làm cho ta khổ

Pháp âm: 25-12-2012
19761

Hãy chọn pháp tu

Pháp âm: 25-12-2012
3966

Niệm Phật bằng cả tâm huyết

Pháp âm: 26-12-2012
1929

Lò lửa hóa sen hồng

Pháp âm: 23-06-2012
4954

Đời sống sau khi chết

Pháp âm: 27-12-2012
6591

Chuyện tích phật giáo 3

Pháp âm: 10-02-2011
3210

3 chữ trọng

Pháp âm: 26-12-2012
2685

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua