Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1451

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
2731

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1163

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
967

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1315

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
1854

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2177

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2540

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3162

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
2912
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bốn lời dạy của đức Phật

Pháp âm: 26-12-2012
2210

Sự thật không trốn tránh được 1

Pháp âm: 28-12-2012
915

Niềm tin vào Pháp môn Tịnh Độ

Pháp âm: 26-12-2012
1643

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Pháp âm: 23-12-2010
4275

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
4059

Phật học phổ thông - Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
592

Tu và hồi hướng công đức

Pháp âm: 26-12-2012
1715

Thắp sáng niềm tin 2

Pháp âm: 12-05-2010
3927

10 đức lành của người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
1632

Nhân quả không sai

Pháp âm: 26-12-2012
2668

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua