Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
757

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
1211

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
581

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
537

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
737

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
1235

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
1587

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2098

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2130

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
1720
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nối lại tình xưa

Pháp âm: 09-05-2010
26726

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Pháp âm: 25-10-2010
6267

Sức mạnh nội tâm

Pháp âm: 28-12-2012
1070

Công Đức Phóng Sanh

Pháp âm: 23-12-2010
2130

Những điều không thế lấy lại được

Pháp âm: 03-05-2012
6514

Công đức hỷ xả

Pháp âm: 12-05-2010
1651

Thân đâu tâm đó

Pháp âm: 25-12-2012
1690

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Pháp âm: 28-12-2012
3298

Về chùa

Pháp âm: 23-12-2010
7290

Phước đức xây chùa

Pháp âm: 06-03-2012
4732

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua