Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1478

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
2837

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1202

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
998

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1349

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
1890

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2200

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2566

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3200

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
2936
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chuyện tích phật giáo 1

Pháp âm: 10-02-2011
7371

Xá tội vong nhân

Pháp âm: 03-05-2012
4103

Tại sao chúng ta không biết

Pháp âm: 26-12-2012
2971

Khổ đau ư, hãy vượt qua

Pháp âm: 26-12-2012
2561

Tỉnh cơn mê

Pháp âm: 25-12-2012
4798

Xây đắp hạnh phúc nhân gian

Pháp âm: 02-11-2014
640

Tinh thần hiếu đạo theo lời Thế Tôn

Pháp âm: 26-12-2012
1597

Bí quyết làm đẹp, làm giàu, làm có uy tín

Pháp âm: 06-03-2012
5318

Chiến thắng đích thực

Pháp âm: 26-12-2012
4886

Phật học phổ thông - Thiểu dục và tri túc

Pháp âm: 27-12-2012
912

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua