Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1993

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
3837

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1581

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1417

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1746

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
2406

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2589

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2907

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3678

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3355
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phát tâm vô thượng bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
3415

Vô thường

Pháp âm: 26-12-2012
2162

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
3695

14 điều dạy của Phật

Pháp âm: 26-12-2012
6632

Kinh tụng: Kinh A Di Đà

Pháp âm: 26-12-2012
8133

Trợ duyên cho người ra đi

Pháp âm: 23-12-2010
3098

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 26

Pháp âm: 23-12-2010
3832

Đổi Thay - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
2823

Mục Liên cứu mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
21601

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Pháp âm: 28-12-2012
2288

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua