Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1196

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
1994

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
969

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
761

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1077

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
1608

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
1984

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2338

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2826

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
2675
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

4 trình độ báo hiếu

Pháp âm: 28-12-2012
1248

9 loại chết oan

Pháp âm: 28-12-2012
2254

Tệ nạn xã hội

Pháp âm: 27-12-2012
1231

Nước mắt của mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
12017

Những điều cần biết khi xin việc - Phần 1

Pháp âm: 02-11-2014
77

Phút lâm chung 1

Pháp âm: 03-05-2012
4452

Gieo trồng hạt giống tốt

Pháp âm: 12-05-2010
5878

Giải phóng vô minh

Pháp âm: 25-12-2012
3474

Khổ

Pháp âm: 26-12-2012
38561

Tài và đức

Pháp âm: 27-12-2012
1935

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua