Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
750

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
1203

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
575

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
533

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
735

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
1231

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
1585

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2093

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2126

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
1717
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

9 loại chết oan

Pháp âm: 28-12-2012
1604

Khi bị tổn thương 1

Pháp âm: 23-06-2012
5855

Ngày mai trời lại sáng

Pháp âm: 05-03-2012
3281

Cạm bẫy cuộc đời

Pháp âm: 18-07-2010
3208

Sống trong hiện đại

Pháp âm: 28-12-2012
436

Tu và hồi hướng công đức

Pháp âm: 26-12-2012
848

Phát tâm vô thượng bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
1512

Nắng ấm mùa xuân

Pháp âm: 12-05-2010
4312

Từ bi trong đạo Phật

Pháp âm: 28-12-2012
584

Chánh kiến

Pháp âm: 23-06-2012
5282

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua