Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
929

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
1566

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
719

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
647

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
917

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
1429

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
1745

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2220

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2468

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
2461
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đối trị lòng ganh tỵ

Pháp âm: 26-12-2012
958

Tại sao chúng ta cãi nhau

Pháp âm: 26-12-2012
56950

Phật học phổ thông - Sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
655

Tiếng ru thần tiên

Pháp âm: 26-12-2012
2778

Trong những giây phút cuối

Pháp âm: 11-05-2010
2956

Giải điềm lành dữ

Pháp âm: 27-12-2012
3123

Hoằng Pháp lợi sinh

Pháp âm: 23-12-2010
1785

Giải phóng vô minh

Pháp âm: 25-12-2012
2973

Tết nguyên đán

Pháp âm: 23-12-2010
2300

Bến đời

Pháp âm: 27-02-2012
6856

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua