Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1883

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
3700

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1526

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1368

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1687

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
2334

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2539

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2868

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3613

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3316
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 05-03-2012
4403

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1180

Kính dâng mẹ

Pháp âm: 28-02-2012
25478

Tam phước

Pháp âm: 27-12-2012
1436

Để thoát khỏi giận dữ 2

Pháp âm: 23-06-2012
4988

Mắt thương nhìn đời

Pháp âm: 12-05-2010
10518

Tiếng cười trong pháp thoại

Pháp âm: 26-12-2012
1060

Nhân quả của bốn hạng người

Pháp âm: 05-03-2012
16991

Bài Học Ngàn Vàng 1

Pháp âm: 25-10-2010
4360

Cảm ơn vô thường

Pháp âm: 23-12-2010
4118

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua