Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1597

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
3196

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1317

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1132

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1481

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
2043

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2315

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2682

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3370

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3081
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Buông tất cả sẽ được tất cả

Pháp âm: 25-12-2012
2722

Phật học phổ thông - Khổ đế

Pháp âm: 27-12-2012
1069

Lý Tưởng Sinh Viên

Pháp âm: 02-11-2014
758

Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1250

Phật học phổ thông - Thập thiện nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
1287

Trí và đức

Pháp âm: 27-12-2012
1223

Một cõi đi về

Pháp âm: 26-12-2012
2559

Nghi thức thờ cúng

Pháp âm: 26-12-2012
5206

Lục đạo luân hồi 2

Pháp âm: 28-12-2012
1768

Nhận định lời Phật dạy

Pháp âm: 26-12-2012
1694

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua