Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1189

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
1988

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
966

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
757

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1072

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
1602

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
1981

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2332

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2815

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
2671
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tín hạnh nguyên

Pháp âm: 26-12-2012
1085

Ý nghĩa Phật Đản 1

Pháp âm: 27-12-2012
842

Sống và chết

Pháp âm: 27-12-2012
1241

Hương hoa đất việt

Pháp âm: 18-07-2010
3378

Người điêu khắc tượng

Pháp âm: 23-12-2010
2148

Gương xưa

Pháp âm: 20-06-2010
2115

Tam năng tam bất năng

Pháp âm: 26-12-2012
1754

Phật học phổ thông - Bổn phận của Phật tử tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
635

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Pháp âm: 27-12-2012
1256

Có gì phải mặc cảm

Pháp âm: 26-12-2012
878

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua