Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1325

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
2311

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1057

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
842

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1200

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
1732

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2081

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2434

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3018

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
2792
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tâm bình an 1

Pháp âm: 27-02-2012
3083

Khổ đau ư, hãy vượt qua

Pháp âm: 26-12-2012
2285

Người chăn bò

Pháp âm: 23-12-2010
2867

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
662

6 cõi luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
1609

Niệm Phật thoát luân hồi

Pháp âm: 12-05-2010
3050

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
6381

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
532

Nghiệp và định mệnh

Pháp âm: 06-03-2012
21240

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Pháp âm: 20-01-2011
2791

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua