Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
3624

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
4437

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1750

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1632

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1940

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
2666

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2742

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3057

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3877

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3525
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Tụng kinh trì chú niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1796

Làm sao tránh họa chiến tranh 4

Pháp âm: 10-02-2011
3451

Báo hiếu

Pháp âm: 26-12-2012
4362

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Pháp âm: 25-12-2012
2122

Văn tư tu

Pháp âm: 26-12-2012
2619

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Pháp âm: 27-12-2012
19148

Hoa sen trong bùn

Pháp âm: 25-12-2012
2535

Nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
53172

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Pháp âm: 07-03-2012
6856

Làm sao tránh họa chiến tranh 2

Pháp âm: 10-02-2011
2565

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua