Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1916

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
3767

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1554

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1393

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1718

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
2375

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2565

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2889

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3654

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3337
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kinh Vu Lan

Pháp âm: 26-12-2012
8388

Hoằng pháp và hộ pháp

Pháp âm: 25-12-2012
4044

Tỉnh mộng - tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
3237

Thuật làm phước

Pháp âm: 26-12-2012
1595

Thường hành chánh niệm

Pháp âm: 19-04-2011
3364

Sức mạnh của ý chí

Pháp âm: 27-12-2012
1716

Phật học phổ thông - Đạo đế Thất Bồ Đề Phần

Pháp âm: 27-12-2012
1068

Chuyện tích phật giáo 2

Pháp âm: 10-02-2011
3622

Nối lại tình xưa

Pháp âm: 09-05-2010
37043

Báo hiếu

Pháp âm: 26-12-2012
3970

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua