Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1685

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
3372

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1381

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1214

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1544

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
2127

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2389

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2736

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3451

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3163
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ngôi nhà hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
3655

Thờ phật 2

Pháp âm: 30-11-2010
7265

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Pháp âm: 25-12-2012
8500

Ngũ thừa

Pháp âm: 26-12-2012
2417

Quán sát niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
2906

Bến yêu thương

Pháp âm: 08-05-2010
14605

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
5497

Phương pháp tu học

Pháp âm: 27-12-2012
1229

Quẳng gánh khổ đau

Pháp âm: 05-03-2012
5567

Học đạo quý vô tâm

Pháp âm: 25-12-2012
4543

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua