Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
6787

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
5231

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2087

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
2010

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2320

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
3110

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
3119

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3400

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
4195

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3901
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hồi hướng công đức

Pháp âm: 27-12-2012
2753

Khuyên tu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
6787

Cạm bẫy cuộc đời

Pháp âm: 18-07-2010
5304

Phật học phổ thông - Thập thiện nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
2028

Xem bói đầu năm

Pháp âm: 05-03-2012
27857

Kinh A Di Đà (việt văn)

Pháp âm: 27-12-2012
8978

Làm bạn với ma

Pháp âm: 09-03-2012
8264

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1353

Tam năng tam bất năng

Pháp âm: 26-12-2012
4015

Thiên đàng và địa ngục 1

Pháp âm: 23-12-2010
9485

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua