Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
4197

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
4610

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1819

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1704

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2016

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
2743

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2811

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3128

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3929

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3597
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tự lực và tha lực

Pháp âm: 28-12-2012
2006

Chú đại bi

Pháp âm: 26-12-2012
19567

10 điều cha mẹ khuyên con

Pháp âm: 26-12-2012
3085

Pháp Đàm Suốt Đời Không Quên

Pháp âm: 08-05-2010
4264

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
5035

Trở lại đường xưa - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
4183

Đặc tính của đạo Phật

Pháp âm: 23-12-2010
5957

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Pháp âm: 28-12-2012
3100

Đối trị căng thẳng

Pháp âm: 23-12-2010
2291

Niệm Phật - Con đường đưa đến chân hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
4114

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua