Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
5462

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
4971

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2011

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1907

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2219

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
3004

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
3016

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3321

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
4115

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3799
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trung Đài Thiền Tự

Pháp âm: 28-12-2012
4373

Ai làm cho ta khổ

Pháp âm: 25-12-2012
26102

Diệt trừ đau khổ

Pháp âm: 28-12-2012
2839

Phước duyên

Pháp âm: 18-07-2010
6081

Chuyển đổi vận mệnh

Pháp âm: 27-12-2012
2062

Phật học phổ thông - Tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
1438

Giữa dòng vô thường

Pháp âm: 25-12-2012
4094

Nhận định lời Phật dạy

Pháp âm: 26-12-2012
2510

Hướng về tương lai 1

Pháp âm: 12-03-2012
8447

Khuyến tu

Pháp âm: 12-05-2010
4401

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua