Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1290

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
2225

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1025

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
822

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1172

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
1707

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2051

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2409

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2959

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
2765
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hoa sen trong cõi mộng

Pháp âm: 27-12-2012
2628

Cõi âm cõi dương 1

Pháp âm: 23-12-2010
7345

Sức mạnh của tuổi trẻ

Pháp âm: 18-07-2010
9194

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Pháp âm: 01-03-2012
7733

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1926

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Pháp âm: 23-12-2010
2821

Vì sao ta khổ 1

Pháp âm: 27-02-2012
49500

Hoằng Pháp Viên

Pháp âm: 21-07-2011
2415

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 1

Pháp âm: 27-12-2012
1082

Pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
2310

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua