Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
5797

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
5066

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2042

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
1944

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
2256

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
3043

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
3052

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3353

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
4141

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
3841
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm phật và buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
3002

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1170

Hành trang vào đời

Pháp âm: 18-07-2010
7366

Công đức hỷ xả

Pháp âm: 12-05-2010
2890

Niềm tin và hiểu biết

Pháp âm: 26-12-2012
1936

Tụng kinh phổ môn

Pháp âm: 27-12-2012
37194

Thực tập vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
3521

Thân đâu tâm đó

Pháp âm: 25-12-2012
4399

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1261

Tập làm chủ để an lạc

Pháp âm: 26-12-2012
5477

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua