Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Đăng , đại đức Thích Pháp Đăng

Đại đức Thích Pháp Đăng , Giảng sư Thích Pháp Đăng , Thượng tọa Thích Pháp Đăng , Thầy Thích Pháp Đăng . Các bài giảng của Thích Pháp Đăng , thuyết pháp Thích Pháp Đăng , nghe pháp Thích Pháp Đăng


Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1395

Kinh A Di Đà giảng giải

Giảng: Thích Pháp Đăng
2584

Chuyên nhất niệm Phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1113

Cốt tủy tu hành

Giảng: Thích Pháp Đăng
917

Làm phước và niệm phật

Giảng: Thích Pháp Đăng
1265

Đường về Cực Lạc

Giảng: Thích Pháp Đăng
1800

Thơm ngát hương sen

Giảng: Thích Pháp Đăng
2136

Chánh nhân vãng sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
2494

Công Đức Phóng Sanh

Giảng: Thích Pháp Đăng
3106

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Giảng: Thích Pháp Đăng
2858
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khép lại rồi mới mở ra

Pháp âm: 26-12-2012
1915

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Pháp âm: 26-12-2012
3844

Niềm tin trong Phật giáo và sự liên hệ với khoa học

Pháp âm: 12-05-2010
3061

Đối diện với bệnh

Pháp âm: 26-12-2012
1126

Ngưỡng cửa cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
4507

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Pháp âm: 23-12-2010
1865

Cúng Dường

Pháp âm: 12-05-2010
9239

Đừng làm khổ mình

Pháp âm: 28-12-2012
1661

Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - Phim tài liệu BBC

Pháp âm: 28-12-2012
5359

Người cao quý

Pháp âm: 26-12-2012
4614

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua