Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quảng Thiện, đại đức Thích Quảng Thiện

Đại đức Thích Quảng Thiện, Giảng sư Thích Quảng Thiện, Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Thầy Thích Quảng Thiện. Các bài giảng của Thích Quảng Thiện, thuyết pháp Thích Quảng Thiện, nghe pháp Thích Quảng Thiện


Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật Đản 2

Giảng: Thích Quảng Thiện
2148

Ý nghĩa Phật Đản 1

Giảng: Thích Quảng Thiện
1873

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 2

Giảng: Thích Quảng Thiện
1557

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 1

Giảng: Thích Quảng Thiện
2319

Biết đón nhận để tu tập

Giảng: Thích Quảng Thiện
1702

Tu nhân tích đức

Giảng: Thích Quảng Thiện
2844

Giá trị của bạn

Giảng: Thích Quảng Thiện
1644

Chuyện Nhỏ Quanh Ta

Giảng: Thích Quảng Thiện
4136

Hoan Hỷ Để Niệm Phật

Giảng: Thích Quảng Thiện
2965

Chữ nhẫn trong gia đình 2

Giảng: Thích Quảng Thiện
5196

Chữ nhẫn trong gia đình 1

Giảng: Thích Quảng Thiện
10156

Đổi Thay - Phật thất 63

Giảng: Thích Quảng Thiện
3606

Tuổi trẻ & hành trang chữ nhẫn 1

Giảng: Thích Quảng Thiện
4153

Tuổi Trẻ & Hành Trang Chữ Nhẫn 2

Giảng: Thích Quảng Thiện
3937
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Năm năng lực lớn

Pháp âm: 26-12-2012
2307

Xây dựng niềm tin bền vững

Pháp âm: 26-12-2012
1584

Trải rộng từ tâm

Pháp âm: 25-12-2012
3079

Lục đạo luân hồi 2

Pháp âm: 28-12-2012
2624

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
2105

Chuyển họa thành phúc

Pháp âm: 05-03-2012
10972

Tháng 7 siêu độ vong linh

Pháp âm: 26-12-2012
2129

Trọn kiếp con người

Pháp âm: 26-12-2012
4167

Sám hối để thoát mộng

Pháp âm: 26-12-2012
8255

Tu tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
4468

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua