Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quảng Thiện, đại đức Thích Quảng Thiện

Đại đức Thích Quảng Thiện, Giảng sư Thích Quảng Thiện, Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Thầy Thích Quảng Thiện. Các bài giảng của Thích Quảng Thiện, thuyết pháp Thích Quảng Thiện, nghe pháp Thích Quảng Thiện


Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật Đản 2

Giảng: Thích Quảng Thiện
1927

Ý nghĩa Phật Đản 1

Giảng: Thích Quảng Thiện
1665

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 2

Giảng: Thích Quảng Thiện
1373

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 1

Giảng: Thích Quảng Thiện
2155

Biết đón nhận để tu tập

Giảng: Thích Quảng Thiện
1507

Tu nhân tích đức

Giảng: Thích Quảng Thiện
2561

Giá trị của bạn

Giảng: Thích Quảng Thiện
1447

Chuyện Nhỏ Quanh Ta

Giảng: Thích Quảng Thiện
3867

Hoan Hỷ Để Niệm Phật

Giảng: Thích Quảng Thiện
2757

Chữ nhẫn trong gia đình 2

Giảng: Thích Quảng Thiện
4966

Chữ nhẫn trong gia đình 1

Giảng: Thích Quảng Thiện
9082

Đổi Thay - Phật thất 63

Giảng: Thích Quảng Thiện
3305

Tuổi trẻ & hành trang chữ nhẫn 1

Giảng: Thích Quảng Thiện
3905

Tuổi Trẻ & Hành Trang Chữ Nhẫn 2

Giảng: Thích Quảng Thiện
3673
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Buông tất cả sẽ được tất cả

Pháp âm: 06-03-2012
11690

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1119

Buông xả chấp trước

Pháp âm: 28-12-2012
3968

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 26

Pháp âm: 23-12-2010
4101

Pháp hạnh phúc

Pháp âm: 28-12-2012
1319

Phước đức và công đức

Pháp âm: 12-05-2010
3318

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
9253

Ai trói buộc

Pháp âm: 03-05-2012
13106

Tam phước

Pháp âm: 27-12-2012
1734

Vì sao tôi theo Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1997

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua