Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quảng Thiện, đại đức Thích Quảng Thiện

Đại đức Thích Quảng Thiện, Giảng sư Thích Quảng Thiện, Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Thầy Thích Quảng Thiện. Các bài giảng của Thích Quảng Thiện, thuyết pháp Thích Quảng Thiện, nghe pháp Thích Quảng Thiện


Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật Đản 2

Giảng: Thích Quảng Thiện
2270

Ý nghĩa Phật Đản 1

Giảng: Thích Quảng Thiện
1993

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 2

Giảng: Thích Quảng Thiện
1692

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 1

Giảng: Thích Quảng Thiện
2454

Biết đón nhận để tu tập

Giảng: Thích Quảng Thiện
1854

Tu nhân tích đức

Giảng: Thích Quảng Thiện
3093

Giá trị của bạn

Giảng: Thích Quảng Thiện
1755

Chuyện Nhỏ Quanh Ta

Giảng: Thích Quảng Thiện
4296

Hoan Hỷ Để Niệm Phật

Giảng: Thích Quảng Thiện
3110

Chữ nhẫn trong gia đình 2

Giảng: Thích Quảng Thiện
5350

Chữ nhẫn trong gia đình 1

Giảng: Thích Quảng Thiện
10699

Đổi Thay - Phật thất 63

Giảng: Thích Quảng Thiện
3810

Tuổi trẻ & hành trang chữ nhẫn 1

Giảng: Thích Quảng Thiện
4284

Tuổi Trẻ & Hành Trang Chữ Nhẫn 2

Giảng: Thích Quảng Thiện
4070
Trang [ 1 ]

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua