Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quảng Thiện, đại đức Thích Quảng Thiện

Đại đức Thích Quảng Thiện, Giảng sư Thích Quảng Thiện, Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Thầy Thích Quảng Thiện. Các bài giảng của Thích Quảng Thiện, thuyết pháp Thích Quảng Thiện, nghe pháp Thích Quảng Thiện


Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật Đản 2

Giảng: Thích Quảng Thiện
2335

Ý nghĩa Phật Đản 1

Giảng: Thích Quảng Thiện
2059

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 2

Giảng: Thích Quảng Thiện
1745

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 1

Giảng: Thích Quảng Thiện
2518

Biết đón nhận để tu tập

Giảng: Thích Quảng Thiện
1917

Tu nhân tích đức

Giảng: Thích Quảng Thiện
3239

Giá trị của bạn

Giảng: Thích Quảng Thiện
1822

Chuyện Nhỏ Quanh Ta

Giảng: Thích Quảng Thiện
4361

Hoan Hỷ Để Niệm Phật

Giảng: Thích Quảng Thiện
3167

Chữ nhẫn trong gia đình 2

Giảng: Thích Quảng Thiện
5435

Chữ nhẫn trong gia đình 1

Giảng: Thích Quảng Thiện
10822

Đổi Thay - Phật thất 63

Giảng: Thích Quảng Thiện
3878

Tuổi trẻ & hành trang chữ nhẫn 1

Giảng: Thích Quảng Thiện
4332

Tuổi Trẻ & Hành Trang Chữ Nhẫn 2

Giảng: Thích Quảng Thiện
4114
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cách thờ - lạy - cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3943

Trở về cội nguồn

Pháp âm: 12-05-2010
3944

Tổn thất lớn nhất

Pháp âm: 14-03-2012
3439

Tu phước báo

Pháp âm: 25-12-2012
6013

Nói

Pháp âm: 26-12-2012
9110

Hoa sen trong cõi mộng

Pháp âm: 27-12-2012
4576

Tinh thần hiếu đạo

Pháp âm: 12-05-2010
4577

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
9990

Trở lại đường xưa - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
3080

Định hướng nhân cách 2

Pháp âm: 27-12-2012
1740

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua