Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quảng Thiện, đại đức Thích Quảng Thiện

Đại đức Thích Quảng Thiện, Giảng sư Thích Quảng Thiện, Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Thầy Thích Quảng Thiện. Các bài giảng của Thích Quảng Thiện, thuyết pháp Thích Quảng Thiện, nghe pháp Thích Quảng Thiện


Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật Đản 2

Giảng: Thích Quảng Thiện
2305

Ý nghĩa Phật Đản 1

Giảng: Thích Quảng Thiện
2024

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 2

Giảng: Thích Quảng Thiện
1725

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 1

Giảng: Thích Quảng Thiện
2492

Biết đón nhận để tu tập

Giảng: Thích Quảng Thiện
1883

Tu nhân tích đức

Giảng: Thích Quảng Thiện
3179

Giá trị của bạn

Giảng: Thích Quảng Thiện
1793

Chuyện Nhỏ Quanh Ta

Giảng: Thích Quảng Thiện
4334

Hoan Hỷ Để Niệm Phật

Giảng: Thích Quảng Thiện
3141

Chữ nhẫn trong gia đình 2

Giảng: Thích Quảng Thiện
5396

Chữ nhẫn trong gia đình 1

Giảng: Thích Quảng Thiện
10762

Đổi Thay - Phật thất 63

Giảng: Thích Quảng Thiện
3846

Tuổi trẻ & hành trang chữ nhẫn 1

Giảng: Thích Quảng Thiện
4311

Tuổi Trẻ & Hành Trang Chữ Nhẫn 2

Giảng: Thích Quảng Thiện
4096
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Pháp âm: 28-12-2012
2146

Học từ thất bại

Pháp âm: 26-12-2012
1925

Bỏ giả tìm chơn

Pháp âm: 23-12-2010
5453

Sự thật không trốn tránh được 1

Pháp âm: 28-12-2012
1611

Biết lỗi nên sửa

Pháp âm: 23-12-2010
3772

Sóng Thần (Tsunami)

Pháp âm: 26-12-2012
3441

Phật học phổ thông - Thập thiện nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
2099

Khi bị tổn thương 1

Pháp âm: 23-06-2012
9168

Phật pháp căn bản 2

Pháp âm: 25-12-2012
1990

Đối trị phiền não 1

Pháp âm: 23-12-2010
27894

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua