Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Từ, đại đức Thích Minh Từ

Đại đức Thích Minh Từ, Giảng sư Thích Minh Từ, Thượng tọa Thích Minh Từ, Thầy Thích Minh Từ. Các bài giảng của Thích Minh Từ, thuyết pháp Thích Minh Từ, nghe pháp Thích Minh Từ


Pháp âm Nghe Download

Hồi hướng công đức

Giảng: Thích Minh Từ
2579

Chuẩn bị chuyến đi cuối

Giảng: Thích Minh Từ
1439

Trong những giây phút cuối

Giảng: Thích Minh Từ
4454
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bốn pháp quán

Pháp âm: 27-02-2011
3324

Bốn pháp cát tường

Pháp âm: 27-12-2012
1572

8 điều dễ và khó của kiếp người

Pháp âm: 26-12-2012
9404

Trung Đài Thiền Tự

Pháp âm: 28-12-2012
4162

Giấc mộng đời

Pháp âm: 12-05-2010
11701

Học từ thất bại

Pháp âm: 26-12-2012
1670

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 25-10-2010
10447

Tam thân Phật

Pháp âm: 25-12-2012
4836

Nhận diện hạnh phúc

Pháp âm: 26-12-2012
1508

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Pháp âm: 25-10-2010
2912

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua