Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Từ, đại đức Thích Minh Từ

Đại đức Thích Minh Từ, Giảng sư Thích Minh Từ, Thượng tọa Thích Minh Từ, Thầy Thích Minh Từ. Các bài giảng của Thích Minh Từ, thuyết pháp Thích Minh Từ, nghe pháp Thích Minh Từ


Pháp âm Nghe Download

Hồi hướng công đức

Giảng: Thích Minh Từ
2707

Chuẩn bị chuyến đi cuối

Giảng: Thích Minh Từ
1549

Trong những giây phút cuối

Giảng: Thích Minh Từ
4564
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đời con gì đâu em

Pháp âm: 27-02-2012
9557

Buông tất cả sẽ được tất cả

Pháp âm: 06-03-2012
12093

Trân quý

Pháp âm: 12-05-2010
4678

Siêu độ vong hồn

Pháp âm: 26-12-2012
3028

Nhân quả tịnh nghiệp

Pháp âm: 25-12-2012
5710

Thuyền không bến 2

Pháp âm: 30-11-2010
4736

Sạch bóng quân thù

Pháp âm: 06-03-2012
3110

Phương pháp nhiếp tâm

Pháp âm: 25-12-2012
4018

Tinh thần giáo dục của mẫu thân

Pháp âm: 12-05-2010
2847

Nhân quả nghiệp báo

Pháp âm: 26-12-2012
2492

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua