Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Từ, đại đức Thích Minh Từ

Đại đức Thích Minh Từ, Giảng sư Thích Minh Từ, Thượng tọa Thích Minh Từ, Thầy Thích Minh Từ. Các bài giảng của Thích Minh Từ, thuyết pháp Thích Minh Từ, nghe pháp Thích Minh Từ


Pháp âm Nghe Download

Hồi hướng công đức

Giảng: Thích Minh Từ
2728

Chuẩn bị chuyến đi cuối

Giảng: Thích Minh Từ
1571

Trong những giây phút cuối

Giảng: Thích Minh Từ
4594
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tâm hồn cao thượng

Pháp âm: 21-07-2011
8529

Kính dâng mẹ

Pháp âm: 28-02-2012
27665

Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
3327

Tứ Hoằng thề nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
3822

Khai thị Phật thất

Pháp âm: 28-12-2012
2805

Tìm lại tâm mình

Pháp âm: 26-12-2012
4756

Nhìn lại

Pháp âm: 12-05-2010
7857

Làm sao tránh họa chiến tranh 2

Pháp âm: 10-02-2011
2831

Thiên thần của con 1

Pháp âm: 23-12-2010
5460

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 11

Pháp âm: 27-12-2012
1563

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua