Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Từ, đại đức Thích Minh Từ

Đại đức Thích Minh Từ, Giảng sư Thích Minh Từ, Thượng tọa Thích Minh Từ, Thầy Thích Minh Từ. Các bài giảng của Thích Minh Từ, thuyết pháp Thích Minh Từ, nghe pháp Thích Minh Từ


Pháp âm Nghe Download

Hồi hướng công đức

Giảng: Thích Minh Từ
2433

Chuẩn bị chuyến đi cuối

Giảng: Thích Minh Từ
1383

Trong những giây phút cuối

Giảng: Thích Minh Từ
4281
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chế ngự phiền não 1

Pháp âm: 27-02-2012
65201

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Pháp âm: 25-10-2010
5868

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
19112

Làm sao tránh họa chiến tranh 4

Pháp âm: 10-02-2011
3451

Phá chấp mê lầm

Pháp âm: 25-12-2012
3984

Tình thương cao cả

Pháp âm: 26-12-2012
2275

14 điều dạy của Phật

Pháp âm: 26-12-2012
7067

Pháp phật vi diệu

Pháp âm: 19-04-2011
5954

Những câu chuyện về nhân quả 9

Pháp âm: 10-02-2011
5069

Khi nào tận thế

Pháp âm: 27-12-2012
2158

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua