Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Từ, đại đức Thích Minh Từ

Đại đức Thích Minh Từ, Giảng sư Thích Minh Từ, Thượng tọa Thích Minh Từ, Thầy Thích Minh Từ. Các bài giảng của Thích Minh Từ, thuyết pháp Thích Minh Từ, nghe pháp Thích Minh Từ


Pháp âm Nghe Download

Hồi hướng công đức

Giảng: Thích Minh Từ
2473

Chuẩn bị chuyến đi cuối

Giảng: Thích Minh Từ
1397

Trong những giây phút cuối

Giảng: Thích Minh Từ
4316
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tỉnh mộng - tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
3561

Buông xả chấp trước

Pháp âm: 28-12-2012
3938

Hoan Hỷ Để Niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
2730

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
1995

Sống hạnh phúc, chết thanh thản

Pháp âm: 26-12-2012
3827

Vượt qua 20 điều khó làm

Pháp âm: 05-03-2012
6902

Phật học phổ thông - Quán Bất Tịnh

Pháp âm: 27-12-2012
1379

Tam thời hệ niệm pháp sự 3

Pháp âm: 26-12-2012
1773

Phát tâm vì mọi người 1

Pháp âm: 28-12-2012
1382

Phát bồ đề tâm

Pháp âm: 28-12-2012
3804

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua