Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
8127

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
3228

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
2826

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
3038

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
5298

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
3966

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2107

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
3263

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3026

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
8848

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
7443

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
2785

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
2973

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
7598

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
16075
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật bất khả tư nghi

Pháp âm: 27-12-2012
1368

Khung trời tím

Pháp âm: 08-05-2010
4991

Bóng mây

Pháp âm: 25-12-2012
2782

Trái tim cuộc sống 1

Pháp âm: 27-02-2012
3303

Tin sâu nhân quả

Pháp âm: 26-12-2012
2422

Siêu độ vong linh

Pháp âm: 28-12-2012
5312

Phóng sanh để vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
3342

Tụng kinh phổ môn

Pháp âm: 27-12-2012
25948

Khi nào tận thế

Pháp âm: 27-12-2012
1414

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
796

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua