Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
10745

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4436

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4846

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4345

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
7293

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5805

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
3082

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4393

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
4148

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
12095

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
9924

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3758

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
4088

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
9592

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
19350
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hiểu biết để yêu thương

Pháp âm: 26-12-2012
3256

Quán Âm là ai ?

Pháp âm: 26-12-2012
90

Đối trị lòng ganh tỵ

Pháp âm: 26-12-2012
2035

Vươn lên từ vực thẳm 2

Pháp âm: 28-12-2012
1266

Trưởng giả kén rể - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
6827

Huynh đệ tình thâm

Pháp âm: 26-12-2012
5820

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2971

Hướng về tương lai 2

Pháp âm: 14-03-2012
17017

Thực tập vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
3296

Tịnh độ là đây 2

Pháp âm: 26-12-2012
1951

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua