Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
10086

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4228

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4502

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4072

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
6866

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5420

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2860

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4195

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3910

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
11490

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
9534

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3568

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3864

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
9207

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
18721
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phương pháp tu học

Pháp âm: 27-12-2012
1528

A la hán Bồ Tát

Pháp âm: 30-11-2010
9449

Phật học phổ thông - Tịnh độ tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
877

Hồi hướng công đức

Pháp âm: 27-12-2012
2326

Đức phật trong tôi

Pháp âm: 08-09-2011
2262

Kẻ thù đáng sợ

Pháp âm: 26-12-2012
2672

Biển ái nghìn trùng sao tát cạn

Pháp âm: 12-05-2010
5604

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Pháp âm: 27-12-2012
932

Phật học phổ thông - Tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
1216

Lòng người hối cải 2

Pháp âm: 23-06-2012
2966

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua