Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
10010

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4196

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4461

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4049

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
6816

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5371

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2839

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4169

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3879

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
11410

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
9457

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3550

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3830

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
9170

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
18639
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật pháp căn bản 1

Pháp âm: 25-12-2012
2633

Biển ái nghìn trùng sao tát cạn

Pháp âm: 12-05-2010
5579

Tiếng cười trong pháp thoại

Pháp âm: 26-12-2012
1167

Phật học phổ thông - Tịnh độ tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
867

Bổn phận

Pháp âm: 26-12-2012
2451

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Pháp âm: 07-03-2012
9140

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Pháp âm: 14-03-2012
5074

Trợ duyên cho người ra đi

Pháp âm: 23-12-2010
3188

Từ bi thủy sám

Pháp âm: 27-12-2012
12166

Những câu chuyện về nhân quả 3

Pháp âm: 10-02-2011
6198

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua