Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
11237

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4695

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
5127

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4659

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
7629

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
6099

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
3322

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4610

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
4445

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
12451

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
10243

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3964

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
4287

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
9929

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
19882
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Những câu chuyện về nhân quả 1

Pháp âm: 10-02-2011
13606

Không ai muốn mình nghèo

Pháp âm: 25-12-2012
4070

Đường về cực lạc

Pháp âm: 26-12-2012
3622

Tịnh độ vấn đáp

Pháp âm: 28-12-2012
4201

Bông hồng dâng cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
3994

Bóc vỏ vô minh

Pháp âm: 27-12-2012
2252

Ở đời có bốn cái ngu

Pháp âm: 05-03-2012
7617

Hành trịnh thọ sanh

Pháp âm: 03-05-2012
8321

Phật học phổ thông - Quán Sổ Tức

Pháp âm: 27-12-2012
1359

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1344

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua