Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
9717

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4043

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4265

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
3849

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
6549

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5136

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2679

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4035

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3722

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
11051

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
9165

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3433

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3702

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
8922

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
18257
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vì sao con người phải khóc

Pháp âm: 01-03-2012
8621

Mảnh đất màu mỡ

Pháp âm: 23-12-2010
3965

Tự tâm Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
4061

Vươn lên từ vực thẳm 2

Pháp âm: 28-12-2012
1001

Tiếng ru thần tiên

Pháp âm: 26-12-2012
4588

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
868

Ý nghĩa Vu Lan

Pháp âm: 27-12-2012
1420

Kiếp phù du 1

Pháp âm: 30-11-2010
16896

Chữ nhẫn trong đường tu

Pháp âm: 28-12-2012
1401

Nghịch duyên

Pháp âm: 14-03-2012
5295

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua