Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
6716

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
2676

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
2396

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
2551

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
4311

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
3192

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
1688

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
2757

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
2480

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
7065

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
6123

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
2218

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
2442

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
6758

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
14456
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Pháp âm: 23-12-2010
1701

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Pháp âm: 25-10-2010
3654

Nguyên nhân âu lo và sợ hãi

Pháp âm: 12-05-2010
8083

Ai làm cho ta khổ

Pháp âm: 25-12-2012
12302

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Pháp âm: 27-12-2012
643

Không tìm lỗi người 1

Pháp âm: 26-12-2012
1208

Sứ giả của trời

Pháp âm: 26-12-2012
1567

Khai thị

Pháp âm: 28-12-2012
742

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Pháp âm: 26-12-2012
2870

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Pháp âm: 23-06-2012
38454

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua