Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
7483

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
2971

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
2619

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
2802

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
4811

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
3610

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
1931

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
3037

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
2785

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
8112

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
6934

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
2542

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
2722

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
7221

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
15343
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ác giả ác báo

Pháp âm: 26-12-2012
1644

Triết lý vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
1379

4 trình độ báo hiếu

Pháp âm: 28-12-2012
1337

Ánh sáng phật pháp kỳ 24

Pháp âm: 01-03-2012
1620

Về chùa

Pháp âm: 23-12-2010
8732

Tỉnh mộng - tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
2595

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Pháp âm: 23-12-2010
9330

Mộng và thực

Pháp âm: 31-01-2011
5947

Xả để an vui

Pháp âm: 27-12-2012
990

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Pháp âm: 27-12-2012
622

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua