Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
9906

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4150

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4398

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
3985

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
6741

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5309

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2787

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4137

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3830

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
11300

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
9358

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3514

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3787

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
9091

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
18510
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
4687

Niết bàn

Pháp âm: 26-12-2012
2243

Kinh tuổi trẻ và hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
624

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Pháp âm: 27-12-2012
2075

Phật học phổ thông - Diệt đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
904

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
869

Chuyên tu không tạp

Pháp âm: 26-12-2012
1337

Gương xưa

Pháp âm: 20-06-2010
2683

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 2

Pháp âm: 26-12-2012
1175

Phước đức xây chùa

Pháp âm: 06-03-2012
7360

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua