Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
9808

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4108

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4336

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
3921

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
6655

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5231

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2737

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4099

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3778

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
11196

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
9265

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3482

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3756

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
9019

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
18404
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 25-10-2010
9715

Tâm hồn cao thượng

Pháp âm: 21-07-2011
7877

Tăng trưởng tu tập tự thân

Pháp âm: 26-12-2012
1899

Tội phước trong 3 nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4660

Thắp sáng niềm tin

Pháp âm: 26-12-2012
1945

Cạm bẫy cuộc đời - Khóa Tu Mùa Hè 2010 lần 6 đợt 2

Pháp âm: 25-10-2010
4159

Phước trần phước vét

Pháp âm: 26-12-2012
4192

Tệ nạn xã hội

Pháp âm: 27-12-2012
2006

Làm sao tránh hoạ chiến tranh 1

Pháp âm: 10-02-2011
2983

Tu tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
3860

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua