Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
9607

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
3971

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4181

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
3775

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
6391

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5046

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2624

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
3966

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3656

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
10898

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
9003

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3379

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3639

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
8829

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
18097
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tai họa của sân hận 2

Pháp âm: 28-12-2012
1298

Tai họa của sân hận 1

Pháp âm: 28-12-2012
1447

Phật pháp căn bản 2

Pháp âm: 25-12-2012
1331

Ý nghĩa Khánh Đản

Pháp âm: 26-12-2012
3226

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Pháp âm: 27-12-2012
1876

Vươn lên từ vực thẳm 1

Pháp âm: 28-12-2012
1175

Hạnh buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
3676

Bản chất của cầu nguyện

Pháp âm: 02-11-2014
12838

Để trở thành phật tử 1

Pháp âm: 23-12-2010
4222

Ngừa quấy dứt ác

Pháp âm: 23-12-2010
3606

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua