Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
11433

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4811

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
5223

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4824

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
7753

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
6227

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
3432

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4711

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
4573

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
12661

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
10424

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
4056

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
4379

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
10088

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
20182
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Pháp âm: 26-12-2012
3083

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
2355

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Pháp âm: 27-12-2012
1242

Ơn

Pháp âm: 26-12-2012
2930

Duyên phận - 2

Pháp âm: 27-02-2012
36342

Sức mạnh của ý chí

Pháp âm: 27-12-2012
2281

Vạn lý độc hành

Pháp âm: 23-12-2010
6611

Phân biệt về nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4816

Thiện ác 2

Pháp âm: 06-03-2012
6141

Hạnh phúc của đời người

Pháp âm: 26-12-2012
2082

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua