Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
8788

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
3519

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
3110

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
3388

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
5798

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
4378

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2307

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
3530

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3281

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
9812

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
8143

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3031

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3246

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
8015

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
16936
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Mái ấm gia đình

Pháp âm: 26-12-2012
1375

Đẹp người đẹp nết

Pháp âm: 12-05-2010
11713

Lục đạo luân hồi 2

Pháp âm: 28-12-2012
1692

Đạo làm con

Pháp âm: 26-12-2012
4134

Giá trị lòng chân thật

Pháp âm: 25-12-2012
41726

Tập làm chủ để an lạc

Pháp âm: 26-12-2012
4097

Hiếu đạo theo hạnh nguyện Bồ tát Địa Tạng

Pháp âm: 26-12-2012
1439

Xây đắp hạnh phúc nhân gian

Pháp âm: 02-11-2014
822

Ước vọng xa xôi

Pháp âm: 25-12-2012
1922

Dấu ấn cuộc đời

Pháp âm: 26-12-2012
1987

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua