Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
5035

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
1913

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
1727

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
1818

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
3153

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
2309

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
1119

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
2022

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
1693

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4346

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
3937

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
1466

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
1642

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
5624

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
12188
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
480

Tha thứ

Pháp âm: 03-05-2012
5536

Chuyên nhất niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
582

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
313

Phật học phổ thông - Luật Tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
285

Trở lại đường xưa - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
1665

Chuyển hóa phiền muộn

Pháp âm: 25-12-2012
6660

Vào cửa Tịnh Tông 1

Pháp âm: 28-12-2012
829

Tình dục trước hôn nhân và nạo phá thai từ cái nhìn phật giáo

Pháp âm: 14-03-2012
2676

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
358

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua