Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
7829

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
3116

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
2720

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
2935

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
5084

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
3797

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2030

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
3159

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
2894

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
8521

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
7200

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
2686

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
2854

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
7431

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
15735
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nguồn gốc của sự khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
1040

Tu và hồi hướng công đức

Pháp âm: 26-12-2012
1603

Thiên thần của con 1

Pháp âm: 23-12-2010
4461

Tình thương cao cả

Pháp âm: 26-12-2012
1362

Về nhà

Pháp âm: 27-02-2012
5716

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 2

Pháp âm: 14-03-2012
6744

Lời cho người tóc xanh

Pháp âm: 25-12-2012
1054

Niệm Phật đại chúng

Pháp âm: 26-12-2012
1499

Công Đức Phóng Sanh

Pháp âm: 23-12-2010
3047

Hãy chọn pháp tu

Pháp âm: 25-12-2012
3159

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua