Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
8462

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
3366

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
2954

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
3206

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
5545

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
4143

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2193

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
3381

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3138

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
9324

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
7821

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
2894

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3110

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
7793

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
16511
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Pháp âm: 23-12-2010
4380

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ giáng sanh đến thành đạo

Pháp âm: 27-12-2012
847

Phật pháp vi diệu

Pháp âm: 25-12-2012
1946

Phập pháp diệu huyền

Pháp âm: 12-05-2010
9092

Phật pháp tại thế gian

Pháp âm: 25-12-2012
1933

Mông sơn thí thực 2

Pháp âm: 26-12-2012
951

Tín hạnh nguyên

Pháp âm: 26-12-2012
1316

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Pháp âm: 28-12-2012
4535

Thuyền không bến 1

Pháp âm: 30-11-2010
9915

Thế nào là quy y tam bảo

Pháp âm: 25-12-2012
3922

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua