Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
11377

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4777

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
5189

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4758

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
7717

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
6183

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
3398

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4681

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
4532

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
12597

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
10365

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
4026

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
4351

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
10041

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
20077
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thiền định

Pháp âm: 27-12-2012
2395

Mông sơn thí thực 2

Pháp âm: 26-12-2012
1883

Mục Liên cứu mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
24441

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Pháp âm: 28-12-2012
2117

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1375

Tẩy trần

Pháp âm: 26-12-2012
4111

Tu phước báo

Pháp âm: 25-12-2012
5932

Về nơi cuối cùng

Pháp âm: 23-12-2010
9620

Biết tu là bớt khổ 1

Pháp âm: 28-12-2012
1866

Điều đáng nhớ trong đời

Pháp âm: 25-12-2012
3799

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua