Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
6924

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
2745

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
2442

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
2625

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
4429

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
3308

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
1743

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
2842

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
2564

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
7270

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
6333

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
2285

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
2507

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
6883

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
14650
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trị bệnh ma nhập 2

Pháp âm: 06-03-2012
3106

Lời ru của cha mẹ

Pháp âm: 25-12-2012
3289

Trợ duyên cho người ra đi

Pháp âm: 23-12-2010
2564

Tịnh nghiệp tam phước

Pháp âm: 26-12-2012
1250

Tâm nguyện vãng sanh

Pháp âm: 26-12-2012
782

Cát bụi

Pháp âm: 14-03-2012
4732

Phật pháp căn bản 2

Pháp âm: 25-12-2012
807

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 31

Pháp âm: 27-12-2012
1147

Phương pháp nhiếp tâm

Pháp âm: 25-12-2012
2396

Sóng Thần (Tsunami)

Pháp âm: 26-12-2012
1765

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua