Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
8347

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
3328

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
2917

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
3156

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
5474

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
4093

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2166

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
3354

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3108

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
9186

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
7684

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
2851

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3062

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
7731

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
16379
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Người phật tử tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
4196

Hình tượng đức Quán Thế Âm

Pháp âm: 28-12-2012
2816

Phước vật, phước đức và phước trí

Pháp âm: 26-12-2012
3540

Sư đạo hiếu đạo 1

Pháp âm: 23-12-2010
3120

Bến yêu thương

Pháp âm: 08-05-2010
13698

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ

Pháp âm: 27-12-2012
779

Nghiệp người bạn đồng hành

Pháp âm: 25-12-2012
1993

Nụ cười Di Lặc

Pháp âm: 26-12-2012
1902

Kinh 8 điều và từ tâm

Pháp âm: 26-12-2012
2050

Lục đạo luân hồi 2

Pháp âm: 28-12-2012
1564

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua