Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
7445

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
2979

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
2620

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
2780

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
4794

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
3588

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
1904

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
3031

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
2769

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
8079

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
6927

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
2534

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
2719

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
7194

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
15343
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hồi hướng công đức

Pháp âm: 27-12-2012
1355

Ngôi nhà hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
3302

Biết lỗi nên sửa

Pháp âm: 23-12-2010
2537

Đường về Tây Thiên

Pháp âm: 28-12-2012
874

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Pháp âm: 28-12-2012
3844

Công đức hỷ xả

Pháp âm: 12-05-2010
2056

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
2508

Quán tự tại Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
872

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
2184

Bể ải nghìn trùng 2

Pháp âm: 25-12-2012
1261

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua