Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
11490

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4844

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
5254

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4880

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
7789

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
6270

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
3461

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4739

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
4608

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
12715

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
10474

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
4076

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
4398

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
10133

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
20269
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chữ tâm trong phật đạo

Pháp âm: 27-12-2012
3557

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
2338

Tin sâu nhân quả

Pháp âm: 26-12-2012
4024

Những câu chuyện về nhân quả 5

Pháp âm: 10-02-2011
5408

Hạnh tu của Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
2431

Niềm tin và hiểu biết

Pháp âm: 26-12-2012
2064

Phật học phổ thông - Phong trào chấn hưng Phật Giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1189

Người phật tử tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
9669

Chế ngự phiền não 2

Pháp âm: 27-02-2012
25826

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Pháp âm: 21-07-2011
8740

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua