Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
9542

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
3930

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4139

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
3744

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
6349

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
4990

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2595

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
3927

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3619

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
10800

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
8910

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3345

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3604

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
8763

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
17992
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tình nghĩa cha mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
2127

Thiên thu 2

Pháp âm: 23-06-2012
2346

Phật học phổ thông - A Nan không hiểu hỏi Phật - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
795

Phước trần phước vét

Pháp âm: 26-12-2012
3930

Con gái vua Trần Nhân Tông phần 3

Pháp âm: 20-01-2011
2648

Nụ cười hoan hỷ

Pháp âm: 20-06-2010
17210

Hỷ lạc 2

Pháp âm: 03-05-2012
2421

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Pháp âm: 14-03-2012
6072

Ác giả ác báo

Pháp âm: 26-12-2012
2320

Tuổi trẻ vào đời

Pháp âm: 25-12-2012
2154

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua