Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
10872

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4505

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4923

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4441

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
7387

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5894

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
3144

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4452

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
4235

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
12188

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
10025

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3788

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
4144

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
9686

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
19494
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh pháp hoa

Pháp âm: 25-12-2012
3266

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
5305

Ai làm chủ vận mệnh

Pháp âm: 25-12-2012
2782

Phật học phổ thông - Khái quát về Tứ Diệu Đế

Pháp âm: 27-12-2012
3501

Hóa giải oán hờn

Pháp âm: 26-12-2012
15701

Phóng sanh 3

Pháp âm: 31-01-2011
4305

Hoằng Pháp Viên

Pháp âm: 21-07-2011
3525

Tình yêu và lý tưởng 2

Pháp âm: 06-03-2012
2028

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Pháp âm: 26-12-2012
4519

Bổn phận

Pháp âm: 26-12-2012
2757

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua