Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
10160

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4254

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4552

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4098

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
6921

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5482

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2880

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4215

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3928

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
11576

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
9605

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3590

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3888

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
9256

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
18795
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
19018

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
3901

Kinh vô lượng thọ

Pháp âm: 28-12-2012
13011

Phật học phổ thông - Tứ nhiếp pháp

Pháp âm: 27-12-2012
1488

Thắp sáng niềm tin 1

Pháp âm: 12-05-2010
5881

Những câu chuyện về nhân quả 5

Pháp âm: 10-02-2011
4974

Thường hành chánh niệm

Pháp âm: 19-04-2011
3496

Nuối tiếc

Pháp âm: 27-02-2012
49467

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1288

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Pháp âm: 25-10-2010
4278

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua