Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
10270

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4283

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4584

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4135

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
7010

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5547

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2899

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4237

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3958

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
11650

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
9650

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3621

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3902

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
9317

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
18890
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bài kinh hạnh phúc

Pháp âm: 07-10-2012
6562

Đường sang Tây trúc

Pháp âm: 27-12-2012
2988

Lòng ganh tị

Pháp âm: 12-05-2010
5847

Tháng 7 siêu độ vong linh

Pháp âm: 26-12-2012
1882

Đi qua dòng sanh tử

Pháp âm: 08-09-2011
4370

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2533

Phật pháp vi diệu

Pháp âm: 25-12-2012
2812

Bóng mây

Pháp âm: 12-05-2010
32895

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1025

Gương xưa

Pháp âm: 20-06-2010
2768

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua