Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
7681

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
3050

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
2675

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
2863

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
4972

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
3732

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
1979

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
3102

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
2843

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
8375

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
7100

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
2628

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
2800

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
7339

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
15565
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Những điều cần biết khi xin việc - Phần 1

Pháp âm: 02-11-2014
293

Màu nhớ thu xưa

Pháp âm: 08-09-2011
4925

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Pháp âm: 28-12-2012
1621

Nguyện về với Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1159

Về nhà

Pháp âm: 27-02-2012
5658

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 23-12-2010
5423

Kinh dược sư

Pháp âm: 26-12-2012
26659

Nụ cười Di Lặc

Pháp âm: 26-12-2012
1765

Xây dựng niềm tin bền vững

Pháp âm: 26-12-2012
802

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
1441

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua