Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
10589

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4375

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4703

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4258

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
7195

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5702

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
3010

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4330

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
4065

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
11974

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
9797

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3727

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
4025

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
9483

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
19187
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tâm nguyện đời con

Pháp âm: 07-10-2012
5211

Phật học phổ thông - Đạo phật

Pháp âm: 27-12-2012
1872

Cư sĩ cấp cô độc

Pháp âm: 14-03-2012
2470

Phật học phổ thông - A Nan không hiểu hỏi Phật - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1018

Vô thường

Pháp âm: 05-03-2012
5102

Huynh đệ tình thâm

Pháp âm: 26-12-2012
5739

Niềm tin trong Phật giáo và sự liên hệ với khoa học

Pháp âm: 12-05-2010
3649

Bát quan trai giới

Pháp âm: 28-12-2012
1696

Nỗi lòng người cha 1

Pháp âm: 23-12-2010
6726

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 28-12-2012
2415

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua