Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
9760

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4074

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4295

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
3882

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
6597

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5183

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2712

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4072

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3750

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
11120

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
9214

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3456

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3731

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
8968

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
18334
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hạnh phật

Pháp âm: 27-12-2012
1064

Thiện và ác

Pháp âm: 08-05-2010
4956

Dư âm

Pháp âm: 27-02-2011
3205

Nắng ấm mùa xuân

Pháp âm: 12-05-2010
6433

Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1518

Buông tất cả sẽ được tất cả

Pháp âm: 25-12-2012
3004

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 3

Pháp âm: 27-12-2012
808

Học đạo quý vô tâm

Pháp âm: 25-12-2012
4846

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Pháp âm: 23-12-2010
3295

Phương pháp trị bênh ung thư

Pháp âm: 05-03-2012
8730

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua