Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
4952

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
1870

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
1701

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
1786

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
3093

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
2262

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
1093

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
1985

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
1670

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4238

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
3787

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
1436

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
1593

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
5565

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
12099
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tập làm chủ để an lạc

Pháp âm: 26-12-2012
2369

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được

Pháp âm: 27-12-2012
360

7 tài sản của bậc Thánh

Pháp âm: 28-12-2012
522

Công Đức Phóng Sanh

Pháp âm: 23-12-2010
2124

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 1

Pháp âm: 27-12-2012
740

Cách thờ - lạy - cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1336

4 trình độ báo hiếu

Pháp âm: 28-12-2012
894

Phòng chi chỉ ác

Pháp âm: 28-12-2012
576

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
2399

Nghệ thuật sống an lạc

Pháp âm: 26-12-2012
1280

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua