Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
7185

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
2841

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
2532

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
2705

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
4600

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
3432

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
1822

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
2939

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
2661

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
7722

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
6655

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
2391

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
2608

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
7015

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
14980
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Quán Sổ Tức

Pháp âm: 27-12-2012
619

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được

Pháp âm: 27-12-2012
585

Đời là một giấc mộng

Pháp âm: 06-03-2012
7186

Hương vị giải thoát

Pháp âm: 27-12-2012
833

Một lòng niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1181

Thập chú

Pháp âm: 27-12-2012
6436

Chuyển họa thành phúc

Pháp âm: 05-03-2012
7399

Đi tìm thần tượng

Pháp âm: 26-12-2012
2304

Vuợt thoát khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
5112

Ngược dòng bến tục

Pháp âm: 23-12-2010
5616

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua