Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
10454

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4335

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4659

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4207

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
7118

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5633

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2959

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4290

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
4020

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
11826

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
9729

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3692

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3969

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
9403

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
19057
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trở về cội nguồn

Pháp âm: 12-05-2010
3567

Một kiếp này thôi

Pháp âm: 26-12-2012
2790

Mình là cái gì ?

Pháp âm: 28-12-2012
128

Tình yêu và lý tưởng 2

Pháp âm: 06-03-2012
1913

Diệt trừ tham dục

Pháp âm: 28-12-2012
1833

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1107

Có cha bên đời

Pháp âm: 26-12-2012
8325

Khai thị và trợ duyên

Pháp âm: 25-12-2012
3692

Hạnh phật

Pháp âm: 27-12-2012
1226

Công phu niệm phật

Pháp âm: 25-12-2012
3393

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua