Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
8612

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
3432

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
3011

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
3286

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
5661

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
4246

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2223

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
3436

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3204

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
9541

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
7999

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
2946

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3166

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
7890

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
16696
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Điều con muốn nói

Pháp âm: 27-02-2012
26793

Chữ tu trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1356

Ta còn có mẹ

Pháp âm: 27-02-2012
6735

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 27-12-2012
3612

Về nhà

Pháp âm: 27-02-2012
6091

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Pháp âm: 28-12-2012
1512

Cười với khổ đau

Pháp âm: 14-03-2012
3400

Lợi ích nghe phật pháp

Pháp âm: 12-05-2010
5669

Phật học phổ thông - A Nan thuật lại chổ mình ngộ và cầu Phật chỉ dạy pháp

Pháp âm: 27-12-2012
615

Như cá cạn ao 1

Pháp âm: 27-02-2012
5124

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua