Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
11058

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4616

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
5037

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4561

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
7521

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
6012

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
3242

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4551

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
4354

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
12321

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
10145

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3894

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
4224

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
9821

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
19692
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Giải điềm lành dữ

Pháp âm: 27-12-2012
5975

Con gái vua Trần Nhân Tông phần 3

Pháp âm: 20-01-2011
3077

Con đường bình an

Pháp âm: 03-05-2012
5929

Phát tâm vô thượng bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
4157

Trị bệnh ma nhập 2

Pháp âm: 06-03-2012
4781

Vì sao ta khổ 2

Pháp âm: 27-02-2012
28354

Nối lại tình xưa

Pháp âm: 09-05-2010
39134

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5807

Lời thề 2

Pháp âm: 30-11-2010
6633

Mưu sinh

Pháp âm: 26-12-2012
7426

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua