Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
9654

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4012

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4216

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
3807

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
6454

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5091

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2649

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
3996

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3691

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
10971

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
9062

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3406

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3670

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
8866

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
18172
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hóa giải mặc cảm

Pháp âm: 12-05-2010
7209

Kinh tuổi trẻ và hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
589

Đạo làm con

Pháp âm: 26-12-2012
5093

Ta từng quên mẹ 4

Pháp âm: 27-02-2012
3192

Nuối tiếc

Pháp âm: 27-02-2012
47971

Thắp sáng niềm tin 2

Pháp âm: 12-05-2010
4448

Tu làm trọn bổn phận

Pháp âm: 27-12-2012
1547

Niềm tin trong Phật giáo và sự liên hệ với khoa học

Pháp âm: 12-05-2010
3427

Phát tâm vì mọi người 2

Pháp âm: 28-12-2012
886

Gieo và gặt

Pháp âm: 25-12-2012
5018

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua