Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
9472

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
3886

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4092

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
3705

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
6294

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
4925

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2565

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
3885

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3584

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
10710

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
8841

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3310

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3570

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
8702

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
17891
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bài Học Ngàn Vàng 2

Pháp âm: 25-10-2010
2809

Phật học phổ thông - Nhân quả

Pháp âm: 27-12-2012
1299

Ta từng quên mẹ 4

Pháp âm: 27-02-2012
3139

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1647

Tín hạnh nguyên

Pháp âm: 26-12-2012
1596

Kinh vô lượng thọ

Pháp âm: 28-12-2012
11701

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 1

Pháp âm: 08-02-2011
8268

Quán tự tại Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
1264

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
4869

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Pháp âm: 14-03-2012
6018

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua