Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
11138

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4661

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
5079

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4604

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
7575

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
6051

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
3293

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4581

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
4399

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
12378

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
10193

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3929

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
4255

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
9875

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
19783
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hai đời vui

Pháp âm: 26-12-2012
2260

Cư sĩ cấp cô độc

Pháp âm: 14-03-2012
2691

Phật học phổ thông - Luân hồi

Pháp âm: 27-12-2012
1766

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
5395

Ánh sáng đời con

Pháp âm: 07-10-2012
4260

Tìm lại chính mình 2

Pháp âm: 25-10-2010
5336

Trí và đức

Pháp âm: 27-12-2012
1903

Phật học phổ thông - Tinh tấn ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1225

Không tìm lỗi người 1

Pháp âm: 26-12-2012
2767

Con phật con ma

Pháp âm: 23-12-2010
4367

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua