Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
9007

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
3638

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
3204

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
3477

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
5945

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
4521

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2364

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
3609

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3376

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
10080

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
8362

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3105

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3329

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
8141

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
17156
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tình cờ

Pháp âm: 25-12-2012
2290

Phật học phổ thông - Luân hồi

Pháp âm: 27-12-2012
1118

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 1

Pháp âm: 27-12-2012
1330

Phát tâm chân thật 2

Pháp âm: 23-06-2012
3299

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
3049

Chữ nhẫn trong gia đình 2

Pháp âm: 23-12-2010
4251

Phước vật, phước đức và phước trí

Pháp âm: 26-12-2012
3908

Sự thù thằng của bố thí

Pháp âm: 12-05-2010
5073

Niệm phật đi về đâu

Pháp âm: 14-03-2012
4640

Con gái vua Trần Nhân Tông phần 1

Pháp âm: 20-01-2011
4792

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua