Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
9237

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
3761

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
3327

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
3587

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
6131

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
4718

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2460

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
3735

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3470

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
10436

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
8581

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3203

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3453

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
8300

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
17527
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đạo đức trong pháp thoại

Pháp âm: 26-12-2012
1179

Nhân quả nghiệp báo

Pháp âm: 26-12-2012
1736

Suối nguồn sữa pháp

Pháp âm: 28-12-2012
1198

Duyên

Pháp âm: 26-12-2012
4155

Niệm phật giải khổ

Pháp âm: 26-12-2012
1595

Ít muốn biết đủ

Pháp âm: 12-05-2010
3698

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 1

Pháp âm: 27-12-2012
1049

Bóng chiều tà 1

Pháp âm: 30-11-2010
13965

Kinh phước đức

Pháp âm: 25-12-2012
549

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 2

Pháp âm: 26-12-2012
935

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua