Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
10388

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4314

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
4625

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4184

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
7083

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
5602

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
2928

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4265

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
3989

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
11768

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
9701

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3667

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
3941

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
9371

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
18982
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Thành Thật tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
894

Sự thù thằng của bố thí

Pháp âm: 12-05-2010
5742

Lễ Phật hiện ánh sáng

Pháp âm: 28-12-2012
2800

Sự thờ phật và tu học

Pháp âm: 28-12-2012
1571

Con gái vua Trần Nhân Tông phần 1

Pháp âm: 20-01-2011
5387

Sứ giả của trời

Pháp âm: 26-12-2012
4452

Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
4624

Ăn chay và ăn mặn 1

Pháp âm: 23-12-2010
9794

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Pháp âm: 23-06-2012
3641

Quán Âm cứu khổ

Pháp âm: 25-12-2012
6051

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua