Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hạnh, đại đức Thích Giác Hạnh

Đại đức Thích Giác Hạnh, Giảng sư Thích Giác Hạnh, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Thầy Thích Giác Hạnh. Các bài giảng của Thích Giác Hạnh, thuyết pháp Thích Giác Hạnh, nghe pháp Thích Giác Hạnh


Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Giảng: Thích Giác Hạnh
11309

Hoằng pháp và hộ pháp

Giảng: Thích Giác Hạnh
4741

Nghi vấn tịnh độ

Giảng: Thích Giác Hạnh
5158

Niệm Phật để thành Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
4701

Sanh tử khổ đau

Giảng: Thích Giác Hạnh
7666

Khúc gỗ trôi sông

Giảng: Thích Giác Hạnh
6142

Thỉnh chuyển pháp luân

Giảng: Thích Giác Hạnh
3355

Hãy chọn pháp tu

Giảng: Thích Giác Hạnh
4646

Thân đâu tâm đó

Giảng: Thích Giác Hạnh
4488

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hạnh
12526

Cánh cửa hạnh phúc

Giảng: Thích Giác Hạnh
10307

Khai thị và trợ duyên

Giảng: Thích Giác Hạnh
3996

Sự thù thắng của tam bảo

Giảng: Thích Giác Hạnh
4322

Thân bệnh - tâm bệnh

Giảng: Thích Giác Hạnh
9985

Sau khi chết đi về đâu

Giảng: Thích Giác Hạnh
19961
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cách thờ - lạy - cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3857

Tình nghĩa vợ chồng

Pháp âm: 26-12-2012
8874

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 06-03-2012
2052

Giá trị của bạn

Pháp âm: 27-12-2012
1731

Tình cờ

Pháp âm: 25-12-2012
3069

Phóng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
1761

Tịnh độ là đây 2

Pháp âm: 26-12-2012
2166

Pháp thoại 1

Pháp âm: 26-12-2012
2058

Hướng dẫn cách lạy Phật

Pháp âm: 26-12-2012
6725

Những câu chuyện về nhân quả 6

Pháp âm: 10-02-2011
4457

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua