Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Tổng hợp

Các ngày ăn chay

Hai ngày: 1 và 15.
Bốn ngày: 1, 14, 15 và 30.
Sáu ngày: 8, 14, 15, 23, 29 và 30.
Tám ngày: 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24 và 30.
Mười ngày: 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30.
Một tháng: Tháng giêng / tháng 4 / tháng 7 hay tháng 10.
Ba tháng: Tháng giêng, tháng 7 và tháng 10.
Bốn tháng: Tháng giêng, tháng 4, tháng 7 và tháng 10.
Trường trai: Quanh năm suốt tháng.
 

[ Quay lại ]   [ In bàii ]

Tin cùng chuyên mục

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua