Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Nguyên, đại đức Thích Tâm Nguyên

Đại đức Thích Tâm Nguyên, Giảng sư Thích Tâm Nguyên, Thượng tọa Thích Tâm Nguyên, Thầy Thích Tâm Nguyên. Các bài giảng của Thích Tâm Nguyên, thuyết pháp Thích Tâm Nguyên, nghe pháp Thích Tâm Nguyên


Pháp âm Nghe Download

Làm thế nào để báo hiếu mẹ cha

Giảng: Thích Tâm Nguyên
2475

Biến không thể thành có thể

Giảng: Thích Tâm Nguyên
6216

Lòng ganh tị

Giảng: Thích Tâm Nguyên
6226

Thiện và ác

Giảng: Thích Tâm Nguyên
5652
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Pháp âm: 23-12-2010
3633

Trở về cội nguồn

Pháp âm: 12-05-2010
3712

Nghiệp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
4278

Phát nguyện

Pháp âm: 03-05-2012
12912

Hành trang về Cực Lạc

Pháp âm: 28-12-2012
2930

Trị bệnh ma nhập 2

Pháp âm: 06-03-2012
4687

Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
3253

Ăn mày lộc phật

Pháp âm: 05-03-2012
5890

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Pháp âm: 25-10-2010
6184

Tu thiện hành thiện

Pháp âm: 12-05-2010
4240

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua