Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Nguyên, đại đức Thích Tâm Nguyên

Đại đức Thích Tâm Nguyên, Giảng sư Thích Tâm Nguyên, Thượng tọa Thích Tâm Nguyên, Thầy Thích Tâm Nguyên. Các bài giảng của Thích Tâm Nguyên, thuyết pháp Thích Tâm Nguyên, nghe pháp Thích Tâm Nguyên


Pháp âm Nghe Download

Làm thế nào để báo hiếu mẹ cha

Giảng: Thích Tâm Nguyên
2803

Biến không thể thành có thể

Giảng: Thích Tâm Nguyên
6475

Lòng ganh tị

Giảng: Thích Tâm Nguyên
6533

Thiện và ác

Giảng: Thích Tâm Nguyên
5961
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trải rộng từ tâm

Pháp âm: 25-12-2012
3202

Tu tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
4673

Phật học phổ thông - Tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
1521

Phật học phổ thông - Thập thiện nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
2067

Phút lâm chung 1

Pháp âm: 03-05-2012
6494

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Pháp âm: 27-12-2012
2550

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Pháp âm: 23-12-2010
5005

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Pháp âm: 12-05-2010
12824

Ánh sáng đời con

Pháp âm: 07-10-2012
4368

Nụ cười hoan hỷ

Pháp âm: 20-06-2010
18385

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua