Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Nguyên, đại đức Thích Tâm Nguyên

Đại đức Thích Tâm Nguyên, Giảng sư Thích Tâm Nguyên, Thượng tọa Thích Tâm Nguyên, Thầy Thích Tâm Nguyên. Các bài giảng của Thích Tâm Nguyên, thuyết pháp Thích Tâm Nguyên, nghe pháp Thích Tâm Nguyên


Pháp âm Nghe Download

Làm thế nào để báo hiếu mẹ cha

Giảng: Thích Tâm Nguyên
2748

Biến không thể thành có thể

Giảng: Thích Tâm Nguyên
6430

Lòng ganh tị

Giảng: Thích Tâm Nguyên
6488

Thiện và ác

Giảng: Thích Tâm Nguyên
5917
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Người cao quý

Pháp âm: 26-12-2012
6777

Trọn kiếp con người

Pháp âm: 26-12-2012
4292

Nụ cười hoan hỷ

Pháp âm: 20-06-2010
18329

Nỗi lòng người cha 1

Pháp âm: 23-12-2010
7035

Niềm tin trong Phật giáo và sự liên hệ với khoa học

Pháp âm: 12-05-2010
3909

Chuyện tích phật giáo 2

Pháp âm: 10-02-2011
4102

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
1636

Hành trang về Cực Lạc

Pháp âm: 28-12-2012
3136

Phút lâm chung 2

Pháp âm: 03-05-2012
4986

Hoài niệm ân sư

Pháp âm: 26-12-2012
2065

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua