Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Nguyên, đại đức Thích Tâm Nguyên

Đại đức Thích Tâm Nguyên, Giảng sư Thích Tâm Nguyên, Thượng tọa Thích Tâm Nguyên, Thầy Thích Tâm Nguyên. Các bài giảng của Thích Tâm Nguyên, thuyết pháp Thích Tâm Nguyên, nghe pháp Thích Tâm Nguyên


Pháp âm Nghe Download

Làm thế nào để báo hiếu mẹ cha

Giảng: Thích Tâm Nguyên
2217

Biến không thể thành có thể

Giảng: Thích Tâm Nguyên
5942

Lòng ganh tị

Giảng: Thích Tâm Nguyên
5930

Thiện và ác

Giảng: Thích Tâm Nguyên
5400
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Pháp âm: 25-12-2012
2142

Đặc tính của Phật đản

Pháp âm: 28-12-2012
1208

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Pháp âm: 06-03-2012
6948

Nói

Pháp âm: 26-12-2012
8540

Phật pháp tại thế gian

Pháp âm: 25-12-2012
2651

Đường về Cực Lạc

Pháp âm: 05-03-2012
2687

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5603

Tại sao có quả báo sai biệt 2

Pháp âm: 28-12-2012
1342

Nói về nạo phá thai

Pháp âm: 28-12-2012
73719

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1639

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua