Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Nguyên, đại đức Thích Tâm Nguyên

Đại đức Thích Tâm Nguyên, Giảng sư Thích Tâm Nguyên, Thượng tọa Thích Tâm Nguyên, Thầy Thích Tâm Nguyên. Các bài giảng của Thích Tâm Nguyên, thuyết pháp Thích Tâm Nguyên, nghe pháp Thích Tâm Nguyên


Pháp âm Nghe Download

Làm thế nào để báo hiếu mẹ cha

Giảng: Thích Tâm Nguyên
2646

Biến không thể thành có thể

Giảng: Thích Tâm Nguyên
6351

Lòng ganh tị

Giảng: Thích Tâm Nguyên
6385

Thiện và ác

Giảng: Thích Tâm Nguyên
5820
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thần thông trong đạo phật 1

Pháp âm: 06-03-2012
8849

Nghiệp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
4886

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 31

Pháp âm: 27-12-2012
2191

Phật học phổ thông - Bố thí ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1755

Quán sát âm thanh

Pháp âm: 12-05-2010
8918

Phước báu trời người

Pháp âm: 26-12-2012
2667

Thuyền không bến 2

Pháp âm: 30-11-2010
4736

Phóng sanh 4

Pháp âm: 31-01-2011
4131

Đưa ông Táo về trời

Pháp âm: 26-12-2012
3040

Làm phước và niệm phật

Pháp âm: 27-12-2012
2256

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua