Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Nguyên, đại đức Thích Tâm Nguyên

Đại đức Thích Tâm Nguyên, Giảng sư Thích Tâm Nguyên, Thượng tọa Thích Tâm Nguyên, Thầy Thích Tâm Nguyên. Các bài giảng của Thích Tâm Nguyên, thuyết pháp Thích Tâm Nguyên, nghe pháp Thích Tâm Nguyên


Pháp âm Nghe Download

Làm thế nào để báo hiếu mẹ cha

Giảng: Thích Tâm Nguyên
2856

Biến không thể thành có thể

Giảng: Thích Tâm Nguyên
6511

Lòng ganh tị

Giảng: Thích Tâm Nguyên
6587

Thiện và ác

Giảng: Thích Tâm Nguyên
6009
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhận định lời Phật dạy

Pháp âm: 26-12-2012
2693

Chuyên nhất niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2145

Trưởng giả kén rể - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
7267

Phật học phổ thông - Tinh tấn ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1392

Thuyền không bến 2

Pháp âm: 30-11-2010
4901

Diệt trừ đau khổ

Pháp âm: 28-12-2012
2991

Sau khi chết đi về đâu

Pháp âm: 23-12-2010
20182

Phá thai và nghiệp lực

Pháp âm: 14-03-2012
11028

Nghịch duyên

Pháp âm: 14-03-2012
6165

Âm thanh vi diệu 1

Pháp âm: 28-12-2012
3249

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua