Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Nguyên, đại đức Thích Tâm Nguyên

Đại đức Thích Tâm Nguyên, Giảng sư Thích Tâm Nguyên, Thượng tọa Thích Tâm Nguyên, Thầy Thích Tâm Nguyên. Các bài giảng của Thích Tâm Nguyên, thuyết pháp Thích Tâm Nguyên, nghe pháp Thích Tâm Nguyên


Pháp âm Nghe Download

Làm thế nào để báo hiếu mẹ cha

Giảng: Thích Tâm Nguyên
2381

Biến không thể thành có thể

Giảng: Thích Tâm Nguyên
6128

Lòng ganh tị

Giảng: Thích Tâm Nguyên
6120

Thiện và ác

Giảng: Thích Tâm Nguyên
5575
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đòi nợ

Pháp âm: 28-12-2012
8107

Đổ nghiệp là gì

Pháp âm: 25-12-2012
8033

Tịnh tâm

Pháp âm: 03-05-2012
8425

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Pháp âm: 28-12-2012
1693

Niệm Phật địa chung

Pháp âm: 28-12-2012
5724

Tẩy trần

Pháp âm: 26-12-2012
3632

Thuyền không bến 2

Pháp âm: 30-11-2010
4582

Tự lực và tha lực

Pháp âm: 28-12-2012
2075

Tuổi trẻ & hành trang chữ nhẫn 1

Pháp âm: 25-10-2010
4004

Chữ nhàn trong đạo Phật 1

Pháp âm: 26-12-2012
1876

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua