Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Nguyên, đại đức Thích Tâm Nguyên

Đại đức Thích Tâm Nguyên, Giảng sư Thích Tâm Nguyên, Thượng tọa Thích Tâm Nguyên, Thầy Thích Tâm Nguyên. Các bài giảng của Thích Tâm Nguyên, thuyết pháp Thích Tâm Nguyên, nghe pháp Thích Tâm Nguyên


Pháp âm Nghe Download

Làm thế nào để báo hiếu mẹ cha

Giảng: Thích Tâm Nguyên
2299

Biến không thể thành có thể

Giảng: Thích Tâm Nguyên
6022

Lòng ganh tị

Giảng: Thích Tâm Nguyên
6011

Thiện và ác

Giảng: Thích Tâm Nguyên
5489
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ai trói buộc

Pháp âm: 03-05-2012
13106

Phát tâm vì mọi người 2

Pháp âm: 28-12-2012
1132

Niềm tin vào Pháp môn Tịnh Độ

Pháp âm: 26-12-2012
2529

Phật học phổ thông - Ăn chay

Pháp âm: 27-12-2012
1413

Kinh thập thiện nghiệp

Pháp âm: 28-12-2012
4375

Tu nhân tích đức

Pháp âm: 27-12-2012
2561

Người chăn bò

Pháp âm: 23-12-2010
3699

Học đạo quý vô tâm

Pháp âm: 25-12-2012
5268

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Pháp âm: 28-12-2012
2114

Làm sao tránh họa chiến tranh 2

Pháp âm: 10-02-2011
2616

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua