Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Phim phật giáo


Pháp âm Nghe Download

Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - Phim tài liệu BBC

Giảng: Phim phật giáo
5527

Trung Đài Thiền Tự

Giảng: Phim phật giáo
2740

Đòi nợ

Giảng: Phim phật giáo
6218

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Giảng: Phim phật giáo
4457

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Giảng: Phim phật giáo
1934

Quán Thế Âm Bồ Tát 3/5

Giảng: Phim phật giáo
1815

Quán Thế Âm Bồ Tát 2/5

Giảng: Phim phật giáo
2218

Quán Thế Âm Bồ Tát 1/5

Giảng: Phim phật giáo
4566

Kiếp Luân Hồi

Giảng: Phim phật giáo
9773

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 2

Giảng: Phim phật giáo
6910

Nghịch duyên

Giảng: Phim phật giáo
4726

Những câu chuyện về nhân quả 10

Giảng: Phim phật giáo
36749

Những câu chuyện về nhân quả 9

Giảng: Phim phật giáo
4252

Những câu chuyện về nhân quả 8

Giảng: Phim phật giáo
5362

Những câu chuyện về nhân quả 7

Giảng: Phim phật giáo
3271
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hải triều âm

Pháp âm: 12-05-2010
3352

Lễ Phật hiện ánh sáng

Pháp âm: 28-12-2012
2148

Thật giả cuộc đời 1

Pháp âm: 03-05-2012
11441

Tuổi trẻ & hành trang chữ nhẫn 1

Pháp âm: 25-10-2010
3096

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 12-05-2010
26861

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 14

Pháp âm: 26-12-2012
799

Phút lâm chung 2

Pháp âm: 03-05-2012
3531

Sự thật không trốn tránh được 1

Pháp âm: 28-12-2012
915

Biến không thể thành có thể

Pháp âm: 12-05-2010
4610

Biết nhớ ơn Thầy

Pháp âm: 28-12-2012
988

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua