Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Phim phật giáo


Pháp âm Nghe Download

Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - Phim tài liệu BBC

Giảng: Phim phật giáo
6008

Trung Đài Thiền Tự

Giảng: Phim phật giáo
3101

Đòi nợ

Giảng: Phim phật giáo
6766

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Giảng: Phim phật giáo
5121

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Giảng: Phim phật giáo
2252

Quán Thế Âm Bồ Tát 3/5

Giảng: Phim phật giáo
2101

Quán Thế Âm Bồ Tát 2/5

Giảng: Phim phật giáo
2523

Quán Thế Âm Bồ Tát 1/5

Giảng: Phim phật giáo
5020

Kiếp Luân Hồi

Giảng: Phim phật giáo
10863

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 2

Giảng: Phim phật giáo
7285

Nghịch duyên

Giảng: Phim phật giáo
4970

Những câu chuyện về nhân quả 10

Giảng: Phim phật giáo
38419

Những câu chuyện về nhân quả 9

Giảng: Phim phật giáo
4452

Những câu chuyện về nhân quả 8

Giảng: Phim phật giáo
5701

Những câu chuyện về nhân quả 7

Giảng: Phim phật giáo
3437
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhân sanh tâm thiện

Pháp âm: 26-12-2012
1257

Lòng bao dung

Pháp âm: 27-02-2012
75152

Nhân quả công bằng

Pháp âm: 05-03-2012
6066

Lập chí tu học

Pháp âm: 23-12-2010
3771

Tứ Hoằng thề nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
3088

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
7169

Đi tìm thần tượng

Pháp âm: 26-12-2012
2827

Cười với khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
1119

Nỗi oán hận

Pháp âm: 27-02-2012
36758

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 23-12-2010
3032

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua