Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Phim phật giáo


Pháp âm Nghe Download

Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - Phim tài liệu BBC

Giảng: Phim phật giáo
5830

Trung Đài Thiền Tự

Giảng: Phim phật giáo
2996

Đòi nợ

Giảng: Phim phật giáo
6597

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Giảng: Phim phật giáo
4867

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Giảng: Phim phật giáo
2166

Quán Thế Âm Bồ Tát 3/5

Giảng: Phim phật giáo
2024

Quán Thế Âm Bồ Tát 2/5

Giảng: Phim phật giáo
2437

Quán Thế Âm Bồ Tát 1/5

Giảng: Phim phật giáo
4887

Kiếp Luân Hồi

Giảng: Phim phật giáo
10528

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 2

Giảng: Phim phật giáo
7138

Nghịch duyên

Giảng: Phim phật giáo
4874

Những câu chuyện về nhân quả 10

Giảng: Phim phật giáo
37861

Những câu chuyện về nhân quả 9

Giảng: Phim phật giáo
4380

Những câu chuyện về nhân quả 8

Giảng: Phim phật giáo
5572

Những câu chuyện về nhân quả 7

Giảng: Phim phật giáo
3381
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Giấc mộng đời

Pháp âm: 12-05-2010
10626

Tâm nguyện vãng sanh

Pháp âm: 26-12-2012
1054

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Pháp âm: 06-03-2012
3159

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Pháp âm: 28-12-2012
1319

Tu là tiến

Pháp âm: 26-12-2012
2184

Quy y và ngũ giới

Pháp âm: 26-12-2012
1351

Phóng sanh 1

Pháp âm: 31-01-2011
7636

Trả nợ tình xa 2

Pháp âm: 30-11-2010
4923

Cười với khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
1075

Quán sát niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
2752

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua