Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Phim phật giáo


Pháp âm Nghe Download

Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - Phim tài liệu BBC

Giảng: Phim phật giáo
6675

Trung Đài Thiền Tự

Giảng: Phim phật giáo
3577

Đòi nợ

Giảng: Phim phật giáo
7406

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Giảng: Phim phật giáo
5989

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Giảng: Phim phật giáo
2677

Quán Thế Âm Bồ Tát 3/5

Giảng: Phim phật giáo
2510

Quán Thế Âm Bồ Tát 2/5

Giảng: Phim phật giáo
2911

Quán Thế Âm Bồ Tát 1/5

Giảng: Phim phật giáo
5655

Kiếp Luân Hồi

Giảng: Phim phật giáo
11859

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 2

Giảng: Phim phật giáo
7698

Nghịch duyên

Giảng: Phim phật giáo
5269

Những câu chuyện về nhân quả 10

Giảng: Phim phật giáo
40168

Những câu chuyện về nhân quả 9

Giảng: Phim phật giáo
4783

Những câu chuyện về nhân quả 8

Giảng: Phim phật giáo
6081

Những câu chuyện về nhân quả 7

Giảng: Phim phật giáo
3688
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lòng người hối cải 2

Pháp âm: 23-06-2012
2834

Tụng kinh phổ môn

Pháp âm: 27-12-2012
31336

Quán tự tại Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
1338

Bổn phận

Pháp âm: 26-12-2012
2310

Để trở thành phật tử 1

Pháp âm: 23-12-2010
4250

Bản chất của cầu nguyện

Pháp âm: 02-11-2014
13142

Người bằng hữu

Pháp âm: 25-10-2010
2782

Tha thứ

Pháp âm: 03-05-2012
8766

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Pháp âm: 23-12-2010
4652

Xả bỏ

Pháp âm: 06-03-2012
4611

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua