Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Phim phật giáo


Pháp âm Nghe Download

Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - Phim tài liệu BBC

Giảng: Phim phật giáo
7566

Trung Đài Thiền Tự

Giảng: Phim phật giáo
4124

Đòi nợ

Giảng: Phim phật giáo
8107

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Giảng: Phim phật giáo
7160

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Giảng: Phim phật giáo
3192

Quán Thế Âm Bồ Tát 3/5

Giảng: Phim phật giáo
2965

Quán Thế Âm Bồ Tát 2/5

Giảng: Phim phật giáo
3422

Quán Thế Âm Bồ Tát 1/5

Giảng: Phim phật giáo
6314

Kiếp Luân Hồi

Giảng: Phim phật giáo
12963

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 2

Giảng: Phim phật giáo
8119

Nghịch duyên

Giảng: Phim phật giáo
5777

Những câu chuyện về nhân quả 10

Giảng: Phim phật giáo
41921

Những câu chuyện về nhân quả 9

Giảng: Phim phật giáo
5204

Những câu chuyện về nhân quả 8

Giảng: Phim phật giáo
6680

Những câu chuyện về nhân quả 7

Giảng: Phim phật giáo
4052
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Xả stress

Pháp âm: 26-12-2012
2030

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
12095

Phát nguyện

Pháp âm: 03-05-2012
12822

Đẹp người đẹp nết

Pháp âm: 12-05-2010
12841

Hành trang vào đời

Pháp âm: 18-07-2010
7209

Lòng ganh tỵ 2

Pháp âm: 25-12-2012
3451

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Pháp âm: 27-02-2012
47406

4 trình độ báo hiếu

Pháp âm: 28-12-2012
2251

Tâm nguyện vãng sanh

Pháp âm: 26-12-2012
1659

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Pháp âm: 23-12-2010
10849

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua