Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Phim phật giáo


Pháp âm Nghe Download

Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - Phim tài liệu BBC

Giảng: Phim phật giáo
8450

Trung Đài Thiền Tự

Giảng: Phim phật giáo
4672

Đòi nợ

Giảng: Phim phật giáo
8818

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Giảng: Phim phật giáo
8075

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Giảng: Phim phật giáo
3754

Quán Thế Âm Bồ Tát 3/5

Giảng: Phim phật giáo
3427

Quán Thế Âm Bồ Tát 2/5

Giảng: Phim phật giáo
3954

Quán Thế Âm Bồ Tát 1/5

Giảng: Phim phật giáo
7014

Kiếp Luân Hồi

Giảng: Phim phật giáo
13802

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 2

Giảng: Phim phật giáo
8558

Nghịch duyên

Giảng: Phim phật giáo
6165

Những câu chuyện về nhân quả 10

Giảng: Phim phật giáo
42736

Những câu chuyện về nhân quả 9

Giảng: Phim phật giáo
5503

Những câu chuyện về nhân quả 8

Giảng: Phim phật giáo
7057

Những câu chuyện về nhân quả 7

Giảng: Phim phật giáo
4324
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hạnh tu của Bồ Tát tại gia

Pháp âm: 25-12-2012
3658

Chuyển hóa thành phúc

Pháp âm: 27-12-2012
2104

Chánh kiến

Pháp âm: 23-06-2012
7279

Đường về Tây Thiên

Pháp âm: 28-12-2012
1850

Quán Thế Âm Bồ Tát 3/5

Pháp âm: 28-12-2012
3427

Điều đáng nhớ trong đời

Pháp âm: 25-12-2012
3832

Tình phụ tử

Pháp âm: 30-11-2010
18059

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Pháp âm: 23-12-2010
3807

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Pháp âm: 28-12-2012
2396

Nếu còn 1 ngày

Pháp âm: 26-12-2012
10221

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua