Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Phim phật giáo


Pháp âm Nghe Download

Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - Phim tài liệu BBC

Giảng: Phim phật giáo
4982

Trung Đài Thiền Tự

Giảng: Phim phật giáo
2388

Đòi nợ

Giảng: Phim phật giáo
5344

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Giảng: Phim phật giáo
3842

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Giảng: Phim phật giáo
1643

Quán Thế Âm Bồ Tát 3/5

Giảng: Phim phật giáo
1511

Quán Thế Âm Bồ Tát 2/5

Giảng: Phim phật giáo
1935

Quán Thế Âm Bồ Tát 1/5

Giảng: Phim phật giáo
4038

Kiếp Luân Hồi

Giảng: Phim phật giáo
8711

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 2

Giảng: Phim phật giáo
6686

Nghịch duyên

Giảng: Phim phật giáo
4531

Những câu chuyện về nhân quả 10

Giảng: Phim phật giáo
34675

Những câu chuyện về nhân quả 9

Giảng: Phim phật giáo
4082

Những câu chuyện về nhân quả 8

Giảng: Phim phật giáo
5108

Những câu chuyện về nhân quả 7

Giảng: Phim phật giáo
3133
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hạnh phúc chân thật

Pháp âm: 12-05-2010
2527

Con Phật con Ma

Pháp âm: 26-12-2012
1618

Ý nghĩa đản sinh và vãng sinh

Pháp âm: 23-12-2010
1765

Đấng điều ngự

Pháp âm: 25-12-2012
979

Đường về Tây Thiên

Pháp âm: 28-12-2012
880

Con đường đon độc

Pháp âm: 05-03-2012
3433

Tu là tiến

Pháp âm: 26-12-2012
1816

Phật học phổ thông - A Nan thuật lại chổ mình ngộ và cầu Phật chỉ dạy pháp

Pháp âm: 27-12-2012
511

Nghi quyết về cõi âm

Pháp âm: 26-12-2012
1826

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
590

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua