Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Phim phật giáo


Pháp âm Nghe Download

Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - Phim tài liệu BBC

Giảng: Phim phật giáo
5002

Trung Đài Thiền Tự

Giảng: Phim phật giáo
2413

Đòi nợ

Giảng: Phim phật giáo
5370

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Giảng: Phim phật giáo
3872

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Giảng: Phim phật giáo
1661

Quán Thế Âm Bồ Tát 3/5

Giảng: Phim phật giáo
1528

Quán Thế Âm Bồ Tát 2/5

Giảng: Phim phật giáo
1944

Quán Thế Âm Bồ Tát 1/5

Giảng: Phim phật giáo
4061

Kiếp Luân Hồi

Giảng: Phim phật giáo
8789

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 2

Giảng: Phim phật giáo
6698

Nghịch duyên

Giảng: Phim phật giáo
4539

Những câu chuyện về nhân quả 10

Giảng: Phim phật giáo
34845

Những câu chuyện về nhân quả 9

Giảng: Phim phật giáo
4095

Những câu chuyện về nhân quả 8

Giảng: Phim phật giáo
5114

Những câu chuyện về nhân quả 7

Giảng: Phim phật giáo
3138
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Có cha bên đời

Pháp âm: 26-12-2012
5844

Hoằng Pháp Viên

Pháp âm: 21-07-2011
2413

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 2

Pháp âm: 27-12-2012
693

Phát tâm vì mọi người 3

Pháp âm: 28-12-2012
741

Tha thứ

Pháp âm: 03-05-2012
7119

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 05-03-2012
3621

Sám hối tam nghiệp

Pháp âm: 28-12-2012
1722

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Pháp âm: 21-07-2011
7131

Điều kiện sanh về lạc quốc

Pháp âm: 23-12-2010
2033

Niệm Phật viên thông

Pháp âm: 23-12-2010
4038

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua