Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Tiến, đại đức Thích Minh Tiến

Đại đức Thích Minh Tiến, Giảng sư Thích Minh Tiến, Thượng tọa Thích Minh Tiến, Thầy Thích Minh Tiến. Các bài giảng của Thích Minh Tiến, thuyết pháp Thích Minh Tiến, nghe pháp Thích Minh Tiến


Pháp âm Nghe Download

Tu làm trọn bổn phận

Giảng: Thích Minh Tiến
1810

Người chết đi về đâu

Giảng: Thích Minh Tiến
3677

Hải triều âm

Giảng: Thích Minh Tiến
4246
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Pháp âm: 28-12-2012
2025

Đạo đức tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
3351

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Pháp âm: 14-03-2012
6589

Ngôi nhà hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
3973

Ta từng quên mẹ 4

Pháp âm: 27-02-2012
3395

Trưởng giả kén rể - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
6642

Có cha bên đời

Pháp âm: 26-12-2012
8287

Tinh thần hiếu đạo

Pháp âm: 12-05-2010
4002

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Pháp âm: 26-12-2012
2496

Buông bỏ cố chấp

Pháp âm: 26-12-2012
6735

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua