Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Tiến, đại đức Thích Minh Tiến

Đại đức Thích Minh Tiến, Giảng sư Thích Minh Tiến, Thượng tọa Thích Minh Tiến, Thầy Thích Minh Tiến. Các bài giảng của Thích Minh Tiến, thuyết pháp Thích Minh Tiến, nghe pháp Thích Minh Tiến


Pháp âm Nghe Download

Tu làm trọn bổn phận

Giảng: Thích Minh Tiến
2217

Người chết đi về đâu

Giảng: Thích Minh Tiến
4461

Hải triều âm

Giảng: Thích Minh Tiến
4855
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Chương Phổ Hiền Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1465

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1581

Tu thiện hành thiện

Pháp âm: 12-05-2010
4451

Chế ngự phiền não 2

Pháp âm: 27-02-2012
25753

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 2

Pháp âm: 26-12-2012
2708

Khai thị Phật thất

Pháp âm: 28-12-2012
2897

Phật học phổ thông - Ngũ minh

Pháp âm: 27-12-2012
1802

Hạ thủ công phu

Pháp âm: 28-12-2012
2113

Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
2185

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 14-03-2012
8610

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua