Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Tiến, đại đức Thích Minh Tiến

Đại đức Thích Minh Tiến, Giảng sư Thích Minh Tiến, Thượng tọa Thích Minh Tiến, Thầy Thích Minh Tiến. Các bài giảng của Thích Minh Tiến, thuyết pháp Thích Minh Tiến, nghe pháp Thích Minh Tiến


Pháp âm Nghe Download

Tu làm trọn bổn phận

Giảng: Thích Minh Tiến
2157

Người chết đi về đâu

Giảng: Thích Minh Tiến
4283

Hải triều âm

Giảng: Thích Minh Tiến
4772
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hạnh tu của Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
2339

Pháp kham nhẫn

Pháp âm: 27-12-2012
2137

Niệm phật vấn đáp

Pháp âm: 26-12-2012
3275

Niệm phật và buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
3068

Chiến thắng đích thực

Pháp âm: 26-12-2012
6936

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Như Ý Túc

Pháp âm: 27-12-2012
1695

Phật học phổ thông - Thiên Thai Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1158

Đổ nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4722

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 25

Pháp âm: 23-12-2010
4300

Đời con gì đâu em

Pháp âm: 27-02-2012
9630

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua