Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Tiến, đại đức Thích Minh Tiến

Đại đức Thích Minh Tiến, Giảng sư Thích Minh Tiến, Thượng tọa Thích Minh Tiến, Thầy Thích Minh Tiến. Các bài giảng của Thích Minh Tiến, thuyết pháp Thích Minh Tiến, nghe pháp Thích Minh Tiến


Pháp âm Nghe Download

Tu làm trọn bổn phận

Giảng: Thích Minh Tiến
1477

Người chết đi về đâu

Giảng: Thích Minh Tiến
3073

Hải triều âm

Giảng: Thích Minh Tiến
3801
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lối đi mới cho cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
6681

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
855

4 trình độ báo hiếu

Pháp âm: 28-12-2012
1784

Tam pháp ấn

Pháp âm: 26-12-2012
2916

Phước đức xây chùa

Pháp âm: 06-03-2012
7042

Kinh ba cửa giải thoát

Pháp âm: 25-12-2012
777

Kiếp đỏ đen

Pháp âm: 26-12-2012
2047

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
4435

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Pháp âm: 26-12-2012
3014

Niệm Phật thoát luân hồi

Pháp âm: 12-05-2010
3376

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua