Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Tiến, đại đức Thích Minh Tiến

Đại đức Thích Minh Tiến, Giảng sư Thích Minh Tiến, Thượng tọa Thích Minh Tiến, Thầy Thích Minh Tiến. Các bài giảng của Thích Minh Tiến, thuyết pháp Thích Minh Tiến, nghe pháp Thích Minh Tiến


Pháp âm Nghe Download

Tu làm trọn bổn phận

Giảng: Thích Minh Tiến
1067

Người chết đi về đâu

Giảng: Thích Minh Tiến
2433

Hải triều âm

Giảng: Thích Minh Tiến
3276
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thiện ác 2

Pháp âm: 06-03-2012
4500

Hồi hướng công đức

Pháp âm: 27-12-2012
1449

Thị phi 2

Pháp âm: 25-12-2012
3702

Vượt qua lỗi lầm

Pháp âm: 12-05-2010
13134

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Pháp âm: 28-12-2012
1136

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 1

Pháp âm: 26-12-2012
934

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
1278

Công đức trì mật chú

Pháp âm: 27-12-2012
14648

Tình huynh đệ

Pháp âm: 27-12-2012
1392

Bản chất thế gian

Pháp âm: 27-12-2012
680

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua