Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Tiến, đại đức Thích Minh Tiến

Đại đức Thích Minh Tiến, Giảng sư Thích Minh Tiến, Thượng tọa Thích Minh Tiến, Thầy Thích Minh Tiến. Các bài giảng của Thích Minh Tiến, thuyết pháp Thích Minh Tiến, nghe pháp Thích Minh Tiến


Pháp âm Nghe Download

Tu làm trọn bổn phận

Giảng: Thích Minh Tiến
1026

Người chết đi về đâu

Giảng: Thích Minh Tiến
2360

Hải triều âm

Giảng: Thích Minh Tiến
3216
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 27-12-2012
1192

Con phật con ma

Pháp âm: 23-12-2010
3240

Chữ nhẫn trong gia đình 1

Pháp âm: 23-12-2010
5481

Dân hoà nước mạnh

Pháp âm: 27-02-2011
1845

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 1

Pháp âm: 08-02-2011
7162

Thái độ khoan dung

Pháp âm: 27-12-2012
1007

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Pháp âm: 28-12-2012
1009

Biến không thể thành có thể

Pháp âm: 12-05-2010
4462

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
786

Biết lỗi nên sửa

Pháp âm: 23-12-2010
2545

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua