Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Tiến, đại đức Thích Minh Tiến

Đại đức Thích Minh Tiến, Giảng sư Thích Minh Tiến, Thượng tọa Thích Minh Tiến, Thầy Thích Minh Tiến. Các bài giảng của Thích Minh Tiến, thuyết pháp Thích Minh Tiến, nghe pháp Thích Minh Tiến


Pháp âm Nghe Download

Tu làm trọn bổn phận

Giảng: Thích Minh Tiến
981

Người chết đi về đâu

Giảng: Thích Minh Tiến
2303

Hải triều âm

Giảng: Thích Minh Tiến
3161
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Giá trị của bạn

Pháp âm: 27-12-2012
755

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Pháp âm: 26-12-2012
19628

Quy y và ngũ giới

Pháp âm: 26-12-2012
1095

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 23-12-2010
2784

Cương yếu để tu

Pháp âm: 28-12-2012
2746

Nói

Pháp âm: 26-12-2012
7064

Kinh 8 điều và từ tâm

Pháp âm: 26-12-2012
1868

Khuyên tu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1234

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
657

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 12-05-2010
25289

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua