Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Tiến, đại đức Thích Minh Tiến

Đại đức Thích Minh Tiến, Giảng sư Thích Minh Tiến, Thượng tọa Thích Minh Tiến, Thầy Thích Minh Tiến. Các bài giảng của Thích Minh Tiến, thuyết pháp Thích Minh Tiến, nghe pháp Thích Minh Tiến


Pháp âm Nghe Download

Tu làm trọn bổn phận

Giảng: Thích Minh Tiến
1660

Người chết đi về đâu

Giảng: Thích Minh Tiến
3421

Hải triều âm

Giảng: Thích Minh Tiến
4076
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Pháp âm: 06-03-2012
6778

Tu giùm

Pháp âm: 27-12-2012
3068

Những điều cần biết khi xin việc - Phần 2

Pháp âm: 02-11-2014
1187

Biết nhớ ơn Thầy

Pháp âm: 28-12-2012
1442

Những quan điểm sai lầm

Pháp âm: 03-05-2012
7889

Tam phước

Pháp âm: 27-12-2012
1551

Ăn chay và ăn mặn 1

Pháp âm: 23-12-2010
9590

Kính dâng mẹ

Pháp âm: 28-02-2012
26097

Cao nguyên thánh địa

Pháp âm: 26-12-2012
1623

Sám hối

Pháp âm: 25-12-2012
4579

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua