Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Tiến, đại đức Thích Minh Tiến

Đại đức Thích Minh Tiến, Giảng sư Thích Minh Tiến, Thượng tọa Thích Minh Tiến, Thầy Thích Minh Tiến. Các bài giảng của Thích Minh Tiến, thuyết pháp Thích Minh Tiến, nghe pháp Thích Minh Tiến


Pháp âm Nghe Download

Tu làm trọn bổn phận

Giảng: Thích Minh Tiến
1976

Người chết đi về đâu

Giảng: Thích Minh Tiến
3951

Hải triều âm

Giảng: Thích Minh Tiến
4527
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thân đâu tâm đó

Pháp âm: 25-12-2012
4235

Vì sao con người phải khóc

Pháp âm: 01-03-2012
9243

Viên gạch cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
2026

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ giáng sanh đến thành đạo

Pháp âm: 27-12-2012
1373

Nói về hiếu đạo

Pháp âm: 26-12-2012
2128

Câu chuyện đạo lý

Pháp âm: 26-12-2012
1714

Gương xưa

Pháp âm: 20-06-2010
2965

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành

Pháp âm: 27-12-2012
1308

Thiên thu 1

Pháp âm: 23-06-2012
4123

Tôi ơi đừng tuyệt vọng

Pháp âm: 26-12-2012
3307

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua