Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Tiến, đại đức Thích Minh Tiến

Đại đức Thích Minh Tiến, Giảng sư Thích Minh Tiến, Thượng tọa Thích Minh Tiến, Thầy Thích Minh Tiến. Các bài giảng của Thích Minh Tiến, thuyết pháp Thích Minh Tiến, nghe pháp Thích Minh Tiến


Pháp âm Nghe Download

Tu làm trọn bổn phận

Giảng: Thích Minh Tiến
2132

Người chết đi về đâu

Giảng: Thích Minh Tiến
4219

Hải triều âm

Giảng: Thích Minh Tiến
4728
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Xả bỏ

Pháp âm: 06-03-2012
5312

Biến không thể thành có thể

Pháp âm: 12-05-2010
6393

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
4099

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Pháp âm: 25-10-2010
4044

Phước vật, phước đức và phước trí

Pháp âm: 26-12-2012
5377

Xây dựng niềm tin bền vững

Pháp âm: 26-12-2012
1626

Trả nợ tình xa 2

Pháp âm: 30-11-2010
5819

Nhà cháy

Pháp âm: 26-12-2012
2418

Đổ nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4688

Chuyện tích phật giáo 1

Pháp âm: 10-02-2011
8977

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua