Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Tiến, đại đức Thích Minh Tiến

Đại đức Thích Minh Tiến, Giảng sư Thích Minh Tiến, Thượng tọa Thích Minh Tiến, Thầy Thích Minh Tiến. Các bài giảng của Thích Minh Tiến, thuyết pháp Thích Minh Tiến, nghe pháp Thích Minh Tiến


Pháp âm Nghe Download

Tu làm trọn bổn phận

Giảng: Thích Minh Tiến
1167

Người chết đi về đâu

Giảng: Thích Minh Tiến
2558

Hải triều âm

Giảng: Thích Minh Tiến
3375
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
1266

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
820

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Pháp âm: 25-12-2012
7838

Tổn thất lớn nhất

Pháp âm: 14-03-2012
2324

Phóng sanh 2

Pháp âm: 31-01-2011
3934

Xả để an vui

Pháp âm: 27-12-2012
1136

Mình là cái gì ?

Pháp âm: 28-12-2012
128

Tịnh độ là đây 2

Pháp âm: 26-12-2012
1327

A la hán Bồ Tát

Pháp âm: 30-11-2010
8450

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được

Pháp âm: 27-12-2012
700

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua