Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Nghiêm, đại đức Thích Phước Nghiêm

Đại đức Thích Phước Nghiêm, Giảng sư Thích Phước Nghiêm, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Thầy Thích Phước Nghiêm. Các bài giảng của Thích Phước Nghiêm, thuyết pháp Thích Phước Nghiêm, nghe pháp Thích Phước Nghiêm


Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 31

Giảng: Thích Phước Nghiêm
2216

Vượt qua chính mình

Giảng: Thích Phước Nghiêm
4772

Con đường an lạc

Giảng: Thích Phước Nghiêm
5280

Vuợt thoát khổ đau

Giảng: Thích Phước Nghiêm
6801
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa lương hoàng sám

Pháp âm: 25-12-2012
6163

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5861

Lời tình thế của người xưa 2

Pháp âm: 23-12-2010
4873

Biến không thể thành có thể

Pháp âm: 12-05-2010
6393

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 26-12-2012
7030

Tình thiên thu

Pháp âm: 26-12-2012
2341

Phật học phổ thông - Thiểu dục và tri túc

Pháp âm: 27-12-2012
1466

Hóa giải oán hờn

Pháp âm: 26-12-2012
16002

Pháp Tu Căn Bản

Pháp âm: 23-12-2010
2534

Nỗi lòng người cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
3508

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua