Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Nghiêm, đại đức Thích Phước Nghiêm

Đại đức Thích Phước Nghiêm, Giảng sư Thích Phước Nghiêm, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Thầy Thích Phước Nghiêm. Các bài giảng của Thích Phước Nghiêm, thuyết pháp Thích Phước Nghiêm, nghe pháp Thích Phước Nghiêm


Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 31

Giảng: Thích Phước Nghiêm
1936

Vượt qua chính mình

Giảng: Thích Phước Nghiêm
4472

Con đường an lạc

Giảng: Thích Phước Nghiêm
4836

Vuợt thoát khổ đau

Giảng: Thích Phước Nghiêm
6350
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lợi ích của niệm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
4629

Phương pháp sống lâu

Pháp âm: 26-12-2012
2039

Sức mạnh của tuổi trẻ

Pháp âm: 18-07-2010
10134

Tịnh nghiệp tam phước

Pháp âm: 26-12-2012
2172

Giá trị một đời người 2

Pháp âm: 14-03-2012
7158

Quán sát âm thanh

Pháp âm: 12-05-2010
8483

Kinh ba cửa giải thoát

Pháp âm: 25-12-2012
926

Thiên thu 2

Pháp âm: 23-06-2012
2629

Sự ân hận muộn màng

Pháp âm: 12-05-2010
4482

Hương vị giải thoát

Pháp âm: 27-12-2012
1458

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua