Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Nghiêm, đại đức Thích Phước Nghiêm

Đại đức Thích Phước Nghiêm, Giảng sư Thích Phước Nghiêm, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Thầy Thích Phước Nghiêm. Các bài giảng của Thích Phước Nghiêm, thuyết pháp Thích Phước Nghiêm, nghe pháp Thích Phước Nghiêm


Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 31

Giảng: Thích Phước Nghiêm
2240

Vượt qua chính mình

Giảng: Thích Phước Nghiêm
4816

Con đường an lạc

Giảng: Thích Phước Nghiêm
5325

Vuợt thoát khổ đau

Giảng: Thích Phước Nghiêm
6841
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Đạo đế Bát Chánh Đạo

Pháp âm: 27-12-2012
2542

Tu như trồng cây

Pháp âm: 14-03-2012
3425

Cách nuôi dưỡng tâm từ bi

Pháp âm: 23-12-2010
3942

Quán Âm cứu khổ

Pháp âm: 25-12-2012
6630

Câu chuyện đạo lý

Pháp âm: 26-12-2012
1896

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1516

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Pháp âm: 23-12-2010
11089

Năm con số

Pháp âm: 12-05-2010
5820

Quả báo rất nhẹ

Pháp âm: 26-12-2012
2979

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Pháp âm: 27-12-2012
1604

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua