Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Nghiêm, đại đức Thích Phước Nghiêm

Đại đức Thích Phước Nghiêm, Giảng sư Thích Phước Nghiêm, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Thầy Thích Phước Nghiêm. Các bài giảng của Thích Phước Nghiêm, thuyết pháp Thích Phước Nghiêm, nghe pháp Thích Phước Nghiêm


Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 31

Giảng: Thích Phước Nghiêm
2075

Vượt qua chính mình

Giảng: Thích Phước Nghiêm
4625

Con đường an lạc

Giảng: Thích Phước Nghiêm
5094

Vuợt thoát khổ đau

Giảng: Thích Phước Nghiêm
6600
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 11

Pháp âm: 27-12-2012
1445

Chuyên tu không tạp

Pháp âm: 26-12-2012
1616

Phước báu trời người

Pháp âm: 26-12-2012
2537

Xá tội vong nhân

Pháp âm: 03-05-2012
5186

Tìm hiểu lòng mình

Pháp âm: 26-12-2012
2337

Biết đón nhận để tu tập

Pháp âm: 27-12-2012
1631

Cánh cửa hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
10025

Phương pháp sống lâu

Pháp âm: 26-12-2012
2229

Bản chất thế gian

Pháp âm: 27-12-2012
1294

Con đường an lạc

Pháp âm: 12-05-2010
5094

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua