Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Phước Nghiêm, đại đức Thích Phước Nghiêm

Đại đức Thích Phước Nghiêm, Giảng sư Thích Phước Nghiêm, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Thầy Thích Phước Nghiêm. Các bài giảng của Thích Phước Nghiêm, thuyết pháp Thích Phước Nghiêm, nghe pháp Thích Phước Nghiêm


Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 31

Giảng: Thích Phước Nghiêm
2153

Vượt qua chính mình

Giảng: Thích Phước Nghiêm
4702

Con đường an lạc

Giảng: Thích Phước Nghiêm
5195

Vuợt thoát khổ đau

Giảng: Thích Phước Nghiêm
6712
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hóa giải mặc cảm

Pháp âm: 12-05-2010
7935

Lò lửa hóa sen hồng

Pháp âm: 23-06-2012
5455

Học làm người 2

Pháp âm: 28-12-2012
1592

Về

Pháp âm: 26-12-2012
2493

Đường về Cực Lạc

Pháp âm: 05-03-2012
3004

Văn tư tu

Pháp âm: 26-12-2012
2789

Vượt thoát ràng buộc

Pháp âm: 26-12-2012
3296

Nhận diện sự sống

Pháp âm: 12-05-2010
7282

3 chữ trọng

Pháp âm: 26-12-2012
3188

Nghịch duyên

Pháp âm: 14-03-2012
5950

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua