Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thanh, đại đức Thích Thiện Thanh

Đại đức Thích Thiện Thanh, Giảng sư Thích Thiện Thanh, Thượng tọa Thích Thiện Thanh, Thầy Thích Thiện Thanh. Các bài giảng của Thích Thiện Thanh, thuyết pháp Thích Thiện Thanh, nghe pháp Thích Thiện Thanh


Pháp âm Nghe Download

Chuyển đổi vận mệnh

Giảng: Thích Thiện Thanh
1823

Nhớ mãi lời thầy

Giảng: Thích Thiện Thanh
3157

Niệm Phật thoát luân hồi

Giảng: Thích Thiện Thanh
3642
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Thờ Phật, lạu Phật, cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1525

Chữ nhẫn trong gia đình 2

Pháp âm: 23-12-2010
4896

Kinh vô lượng thọ

Pháp âm: 28-12-2012
13177

Cốt tủy tu hành

Pháp âm: 27-12-2012
1634

Hoa Xương Rồng

Pháp âm: 18-07-2010
19615

Tịnh độ trong mùa báo hiếu

Pháp âm: 14-03-2012
2893

Công phu niệm phật

Pháp âm: 25-12-2012
3374

Định

Pháp âm: 26-12-2012
3835

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
11769

Thiện và ác 2

Pháp âm: 03-05-2012
4774

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua