Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thanh, đại đức Thích Thiện Thanh

Đại đức Thích Thiện Thanh, Giảng sư Thích Thiện Thanh, Thượng tọa Thích Thiện Thanh, Thầy Thích Thiện Thanh. Các bài giảng của Thích Thiện Thanh, thuyết pháp Thích Thiện Thanh, nghe pháp Thích Thiện Thanh


Pháp âm Nghe Download

Chuyển đổi vận mệnh

Giảng: Thích Thiện Thanh
2189

Nhớ mãi lời thầy

Giảng: Thích Thiện Thanh
3534

Niệm Phật thoát luân hồi

Giảng: Thích Thiện Thanh
3939
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1535

Lòng ganh tỵ 2

Pháp âm: 25-12-2012
3772

Người bằng hữu

Pháp âm: 25-10-2010
3431

Biết tu là bớt khổ 2

Pháp âm: 28-12-2012
1619

Ánh sáng đời con

Pháp âm: 07-10-2012
4415

Bên cạnh cuộc đời

Pháp âm: 30-11-2010
17048

Quán sát âm thanh

Pháp âm: 12-05-2010
9152

Tệ nạn xã hội

Pháp âm: 27-12-2012
2585

Tuổi trẻ - Có và không

Pháp âm: 12-05-2010
3565

Về

Pháp âm: 26-12-2012
2673

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua