Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thanh, đại đức Thích Thiện Thanh

Đại đức Thích Thiện Thanh, Giảng sư Thích Thiện Thanh, Thượng tọa Thích Thiện Thanh, Thầy Thích Thiện Thanh. Các bài giảng của Thích Thiện Thanh, thuyết pháp Thích Thiện Thanh, nghe pháp Thích Thiện Thanh


Pháp âm Nghe Download

Chuyển đổi vận mệnh

Giảng: Thích Thiện Thanh
1848

Nhớ mãi lời thầy

Giảng: Thích Thiện Thanh
3189

Niệm Phật thoát luân hồi

Giảng: Thích Thiện Thanh
3669
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khấn

Pháp âm: 26-12-2012
11392

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
995

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1176

6 cõi luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
2410

Phước duyên

Pháp âm: 18-07-2010
5843

Niệm Phật thoát luân hồi

Pháp âm: 12-05-2010
3669

Hành trịnh thọ sanh

Pháp âm: 03-05-2012
7999

Phật học phổ thông - Thập thiện nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
1751

Mông sơn thí thực 2

Pháp âm: 26-12-2012
1550

Dư âm

Pháp âm: 27-02-2011
3398

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua