Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thanh, đại đức Thích Thiện Thanh

Đại đức Thích Thiện Thanh, Giảng sư Thích Thiện Thanh, Thượng tọa Thích Thiện Thanh, Thầy Thích Thiện Thanh. Các bài giảng của Thích Thiện Thanh, thuyết pháp Thích Thiện Thanh, nghe pháp Thích Thiện Thanh


Pháp âm Nghe Download

Chuyển đổi vận mệnh

Giảng: Thích Thiện Thanh
2209

Nhớ mãi lời thầy

Giảng: Thích Thiện Thanh
3562

Niệm Phật thoát luân hồi

Giảng: Thích Thiện Thanh
3956
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 26-12-2012
7197

Chuyển hóa thói quen

Pháp âm: 26-12-2012
2085

Con đường đon độc

Pháp âm: 05-03-2012
4867

Quyết định vãng sinh

Pháp âm: 12-05-2010
4419

Niệm Phật kinh hành

Pháp âm: 27-12-2012
16731

Giả bệnh chết

Pháp âm: 27-12-2012
1807

Quán Âm cứu khổ

Pháp âm: 25-12-2012
6774

7 Pháp đoạn phiền não

Pháp âm: 23-12-2010
5369

Tình nghĩa vợ chồng

Pháp âm: 26-12-2012
9004

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Pháp âm: 27-12-2012
1205

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua