Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thanh, đại đức Thích Thiện Thanh

Đại đức Thích Thiện Thanh, Giảng sư Thích Thiện Thanh, Thượng tọa Thích Thiện Thanh, Thầy Thích Thiện Thanh. Các bài giảng của Thích Thiện Thanh, thuyết pháp Thích Thiện Thanh, nghe pháp Thích Thiện Thanh


Pháp âm Nghe Download

Chuyển đổi vận mệnh

Giảng: Thích Thiện Thanh
2138

Nhớ mãi lời thầy

Giảng: Thích Thiện Thanh
3477

Niệm Phật thoát luân hồi

Giảng: Thích Thiện Thanh
3895
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tu tâm

Pháp âm: 27-12-2012
2905

Người bằng hữu

Pháp âm: 25-10-2010
3370

Ngưỡng cửa cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
5805

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Pháp âm: 27-12-2012
20093

Hoài niệm ân sư

Pháp âm: 26-12-2012
2065

Phật học phổ thông - Thờ Phật, lạu Phật, cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1778

Tụng kinh phổ môn

Pháp âm: 27-12-2012
37980

Những bước thăng trầm 2

Pháp âm: 31-01-2011
4160

Phật học phổ thông - Đạo phật

Pháp âm: 27-12-2012
2108

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
2174

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua