Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2125

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1323

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1042

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1220

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1290

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1354

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1324

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1330

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1360

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1978

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2980

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
962

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1735

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1490

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5729
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Người chăn bò

Pháp âm: 23-12-2010
2865

Phước đức và công đức

Pháp âm: 12-05-2010
2665

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
3275

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 28-12-2012
1622

Phật học phổ thông - Phật dạy chơn tâm phi tất cả tướng - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
756

Chuyển hóa thói quen

Pháp âm: 26-12-2012
989

Chiến thắng đích thực

Pháp âm: 26-12-2012
4397

Những câu chuyện về nhân quả 5

Pháp âm: 10-02-2011
4202

Hiếu đạo theo hạnh nguyện Bồ tát Địa Tạng

Pháp âm: 26-12-2012
1236

Thơm ngát hương sen

Pháp âm: 08-09-2011
2079

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua