Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2392

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1482

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1215

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1385

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1479

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1556

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1540

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1552

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1561

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2225

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3637

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1130

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1942

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1671

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6053
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thiện và ác 1

Pháp âm: 03-05-2012
4631

Tha thứ thì thư thái

Pháp âm: 12-05-2010
5480

Nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
45951

Mưu sinh

Pháp âm: 26-12-2012
5697

Ta còn có mẹ

Pháp âm: 27-02-2012
6750

Về nhà

Pháp âm: 27-02-2012
6106

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
1364

Xây đắp hạnh phúc nhân gian

Pháp âm: 02-11-2014
718

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Pháp âm: 25-10-2010
3541

Chuyển hóa thành phúc

Pháp âm: 27-12-2012
1215

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua