Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1998

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1245

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
992

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1130

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1206

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1287

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1264

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1250

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1295

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1877

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2794

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
907

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1644

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1420

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5601
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phát nguyện

Pháp âm: 03-05-2012
8635

Sức mạnh của ý chí

Pháp âm: 27-12-2012
1195

Bản lĩnh của người tu

Pháp âm: 12-05-2010
3315

Vợ và người tình

Pháp âm: 26-12-2012
2103

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
7495

Người mẹ thiêng liêng 1

Pháp âm: 26-12-2012
832

Tụng kinh pháp hoa

Pháp âm: 25-12-2012
2249

Đừng làm khổ mình

Pháp âm: 28-12-2012
1509

Ánh sáng phật pháp

Pháp âm: 26-12-2012
1024

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Pháp âm: 14-03-2012
4715

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua