Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3053

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1889

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1610

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1820

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1975

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
2029

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2049

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2045

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2075

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2754

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4573

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1501

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2454

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2140

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6657
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phước vô lậu

Pháp âm: 30-11-2010
25237

Kính dâng mẹ

Pháp âm: 28-02-2012
26097

Về với Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2081

Họa Phước Khôn Lường

Pháp âm: 25-10-2010
4411

Trong ta có A Di Đà

Pháp âm: 26-12-2012
2442

Duyên

Pháp âm: 26-12-2012
4521

Thế nào là một người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
1480

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Pháp âm: 26-12-2012
3212

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
3508

Những điều không thế lấy lại được

Pháp âm: 03-05-2012
9399

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua