Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2746

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1726

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1450

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1642

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1757

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1839

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1849

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1859

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1841

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2559

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4239

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1334

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2245

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1969

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6435
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Dân hoà nước mạnh

Pháp âm: 27-02-2011
2228

Lưu dấu

Pháp âm: 12-05-2010
5555

Thiên thu 2

Pháp âm: 23-06-2012
2340

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Pháp âm: 23-12-2010
8651

Sự thù thằng của bố thí

Pháp âm: 12-05-2010
5310

Lòng bao dung

Pháp âm: 27-02-2012
78457

Hoằng Pháp lợi sinh

Pháp âm: 23-12-2010
2435

Người mẹ thiêng liêng 2

Pháp âm: 26-12-2012
1035

Hải triều âm

Pháp âm: 12-05-2010
3834

Tuổi trẻ - Có và không

Pháp âm: 12-05-2010
2918

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua