Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2523

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1574

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1300

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1482

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1570

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1655

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1652

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1659

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1666

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2355

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3881

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1192

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2044

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1771

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6215
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
1811

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Pháp âm: 27-12-2012
1378

Định hướng nhân cách 2

Pháp âm: 27-12-2012
949

Phật học phổ thông - Vu Lan bồn

Pháp âm: 27-12-2012
733

6 cõi luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
1899

Nhân quả

Pháp âm: 26-12-2012
7893

Vị thánh ni đầu tiên

Pháp âm: 31-01-2011
7416

Duyên phận - 2

Pháp âm: 27-02-2012
30490

Phương pháp sống lâu

Pháp âm: 26-12-2012
1474

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Pháp âm: 14-03-2012
4570

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua