Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1611

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
985

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
854

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
997

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1023

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
991

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1011

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
954

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1012

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1604

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2373

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
787

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1323

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1131

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5277
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Pháp âm: 12-05-2010
12159

Ngừa quấy dứt ác

Pháp âm: 23-12-2010
2748

7 Pháp đoạn phiền não

Pháp âm: 23-12-2010
3425

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Pháp âm: 26-12-2012
2319

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 28-12-2012
1246

Tiếng cười trong pháp thoại

Pháp âm: 26-12-2012
574

Tội phước trong 3 nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
2735

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
8542

Hương vị giải thoát

Pháp âm: 27-12-2012
613

Bốn lời dạy của đức Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1628

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua