Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2714

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1708

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1434

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1623

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1732

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1818

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1822

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1834

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1821

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2536

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4187

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1312

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2221

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1947

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6407
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Dư âm

Pháp âm: 27-02-2011
3081

Tập làm chủ bát phong

Pháp âm: 25-12-2012
3757

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 05-03-2012
3205

Lễ Phật hiện ánh sáng

Pháp âm: 28-12-2012
2512

Ta từng quên mẹ 3

Pháp âm: 27-02-2012
3249

3 chữ trọng

Pháp âm: 26-12-2012
2619

Trả nợ tình xa 2

Pháp âm: 30-11-2010
5155

Hãy chọn pháp tu

Pháp âm: 25-12-2012
3883

Trợ duyên cho người ra đi

Pháp âm: 23-12-2010
2993

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
763

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua