Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2117

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1286

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1021

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1177

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1259

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1329

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1306

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1313

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1330

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1925

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2921

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
937

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1692

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1476

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5666
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Không tìm lỗi người 2

Pháp âm: 26-12-2012
862

Sáu căn là cội gốc sanh tử

Pháp âm: 28-12-2012
3173

Niệm phật và buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
1466

Ơn

Pháp âm: 26-12-2012
1606

Nhân quả công bằng

Pháp âm: 05-03-2012
5383

Vì sao ta khổ 1

Pháp âm: 27-02-2012
50007

Đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử

Pháp âm: 26-12-2012
930

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Pháp âm: 25-12-2012
2888

Kính dâng mẹ

Pháp âm: 28-02-2012
21178

Tụng kinh Địa Tạng

Pháp âm: 27-12-2012
20134

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua