Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3003

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1863

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1563

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1775

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1927

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1982

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2007

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2010

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2028

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2717

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4502

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1458

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2418

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2095

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6613
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kinh mười nguyện phổ hiền

Pháp âm: 25-12-2012
500

Trâu ơi

Pháp âm: 26-12-2012
1294

Khổ khổ

Pháp âm: 26-12-2012
6203

Tuổi trẻ và online

Pháp âm: 23-12-2010
1967

Phật học phổ thông - Ngũ minh

Pháp âm: 27-12-2012
1359

Nước mắt và nụ cười 2

Pháp âm: 23-12-2010
5903

Tu là đến

Pháp âm: 26-12-2012
1685

Giá trị lòng chân thật

Pháp âm: 25-12-2012
46223

Tuổi trẻ & hành trang chữ nhẫn 1

Pháp âm: 25-10-2010
3609

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
4689

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua