Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3643

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
2206

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1986

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
2082

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
2271

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
2404

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2448

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2409

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2456

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3064

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
5236

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1815

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2827

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2486

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
7121
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
3230

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
8991

Hạ thủ công phu

Pháp âm: 28-12-2012
1973

Khung Trời Nhớ Mẹ

Pháp âm: 25-10-2010
12114

Trưởng giả kén rể - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
4176

Con đường an lạc

Pháp âm: 12-05-2010
5196

Phật học phổ thông - Phong trào chấn hưng Phật Giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1069

Hướng về tương lai 2

Pháp âm: 14-03-2012
17275

Phật học phổ thông - Quán Nhân Duyên

Pháp âm: 27-12-2012
1267

Hóa giải oán hờn

Pháp âm: 26-12-2012
15877

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua