Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2448

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1525

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1255

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1433

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1526

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1603

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1597

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1606

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1614

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2285

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3737

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1162

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1986

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1713

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6126
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cười với khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
1075

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
2700

Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
4129

Vươn lên từ vực thẳm 2

Pháp âm: 28-12-2012
746

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Pháp âm: 27-12-2012
1152

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Pháp âm: 28-12-2012
1564

Phân biệt về nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
2606

Gương xưa

Pháp âm: 20-06-2010
2324

Tịnh độ trong mùa báo hiếu

Pháp âm: 14-03-2012
2417

Lợi ích nghe phật pháp

Pháp âm: 12-05-2010
5741

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua