Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2965

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1841

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1541

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1749

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1896

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1954

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1987

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1979

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1995

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2690

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4458

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1436

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2387

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2072

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6592
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nói về nạo phá thai

Pháp âm: 28-12-2012
68488

Nhân quả trong đời sống

Pháp âm: 26-12-2012
5192

Tu làm trọn bổn phận

Pháp âm: 27-12-2012
1609

Trong những giây phút cuối

Pháp âm: 11-05-2010
4057

Niệm Phật địa chung

Pháp âm: 28-12-2012
5211

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Pháp âm: 26-12-2012
4088

Không tìm lỗi người 2

Pháp âm: 26-12-2012
1389

Phật học phổ thông - A Nan không hiểu hỏi Phật - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
874

Tu là tiến

Pháp âm: 26-12-2012
2621

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 2

Pháp âm: 26-12-2012
1992

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua