Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2861

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1788

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1493

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1696

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1840

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1903

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1931

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1917

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1906

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2616

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4364

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1390

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2322

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2015

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6518
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Dân hoà nước mạnh

Pháp âm: 27-02-2011
2265

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Pháp âm: 26-12-2012
1603

Phật học phổ thông - Đạo phật

Pháp âm: 27-12-2012
1617

Hóa giải đại nạn

Pháp âm: 28-12-2012
2915

Khổ khổ

Pháp âm: 26-12-2012
6052

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
1930

Thuật làm phước

Pháp âm: 26-12-2012
1574

Ngược dòng bến tục

Pháp âm: 23-12-2010
6437

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Pháp âm: 06-03-2012
3479

Hương vị giải thoát

Pháp âm: 27-12-2012
1248

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua