Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1923

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1204

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
958

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1096

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1163

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1237

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1222

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1210

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1252

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1810

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2692

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
877

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1604

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1379

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5532
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 31

Pháp âm: 27-12-2012
1147

Nụ cười hoan hỷ

Pháp âm: 20-06-2010
16163

Thất thánh tài

Pháp âm: 14-03-2012
1954

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Pháp âm: 23-12-2010
7884

Phước duyên

Pháp âm: 18-07-2010
4738

Hiện Tại Lạc Trú

Pháp âm: 02-11-2014
54

Phật học phổ thông - Tụng kinh trì chú niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1118

Như cá cạn ao 1

Pháp âm: 27-02-2012
4512

Phật học phổ thông - lời nói đầu

Pháp âm: 27-12-2012
694

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
880

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua