Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1768

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1097

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
901

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1036

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1091

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1115

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1114

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1063

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1131

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1728

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2539

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
835

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1464

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1260

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5402
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kinh a nậu la độ

Pháp âm: 25-12-2012
270

Thị phi 1

Pháp âm: 25-12-2012
2266

Bệnh tật từ đâu mà có

Pháp âm: 12-05-2010
6397

Chữ nhàn trong đạo Phật 1

Pháp âm: 26-12-2012
943

Duyên phận - 2

Pháp âm: 27-02-2012
21155

Bài Học Ngàn Vàng 2

Pháp âm: 25-10-2010
2114

Như cá cạn ao 1

Pháp âm: 27-02-2012
4285

Hương hoa đất việt

Pháp âm: 18-07-2010
3234

Khổ

Pháp âm: 26-12-2012
36827

Sống chung với bệnh

Pháp âm: 03-05-2012
4910

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua