Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2232

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1372

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1102

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1284

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1360

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1425

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1396

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1400

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1430

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2063

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3259

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1024

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1810

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1555

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5873
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ai giàu hơn

Pháp âm: 25-12-2012
2415

Sự thật không trốn tránh được 1

Pháp âm: 28-12-2012
891

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
5229

Trợ duyên cho người ra đi

Pháp âm: 23-12-2010
2694

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 25-12-2012
6620

Trọn kiếp con người

Pháp âm: 26-12-2012
2706

Trợ hạnh niệm phật

Pháp âm: 26-12-2012
822

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Pháp âm: 26-12-2012
849

Thái độ khoan dung

Pháp âm: 26-12-2012
2786

Nhận diện sự sống

Pháp âm: 12-05-2010
5625

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua