Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3213

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1956

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1693

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1889

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
2071

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
2105

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2154

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2105

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2173

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2822

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4756

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1566

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2537

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2229

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6761
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

3 chữ trọng

Pháp âm: 26-12-2012
2875

Vào cửa Tịnh Tông 1

Pháp âm: 28-12-2012
2177

Làm phước và niệm phật

Pháp âm: 27-12-2012
1882

Con bất hiếu

Pháp âm: 27-12-2012
14162

Niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
5356

Đi qua dòng sanh tử

Pháp âm: 08-09-2011
4339

Chữ nhẫn trong đường tu

Pháp âm: 28-12-2012
1561

Phật học phổ thông - Vu Lan bồn

Pháp âm: 27-12-2012
990

Phật học phổ thông - Quán Nhân Duyên

Pháp âm: 27-12-2012
1065

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
990

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua