Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3112

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1921

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1646

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1854

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
2027

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
2067

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2099

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2072

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2131

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2789

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4667

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1534

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2489

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2182

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6696
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hành trang học Phật

Pháp âm: 25-10-2010
2845

Phật học thường thức

Pháp âm: 18-07-2010
4871

Trâu ơi

Pháp âm: 26-12-2012
1361

Bóng mây

Pháp âm: 12-05-2010
32424

Bông hồng dâng cha 1

Pháp âm: 23-12-2010
3956

Phật học phổ thông - Đạo đế Thất Bồ Đề Phần

Pháp âm: 27-12-2012
1164

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Pháp âm: 25-10-2010
2703

Phật học phổ thông - Khái quát về Tứ Diệu Đế

Pháp âm: 27-12-2012
3128

Tuổi trẻ & hành trang chữ nhẫn 1

Pháp âm: 25-10-2010
3696

Lòng người hối cải 2

Pháp âm: 23-06-2012
2949

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua