Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3407

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
2066

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1846

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1997

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
2187

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
2233

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2298

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2247

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2313

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2951

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
5004

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1693

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2688

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2340

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6953
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đổ nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4418

Từ bi và nhẫn nhục

Pháp âm: 28-12-2012
15451

Giọt nước cành dương

Pháp âm: 31-01-2011
24873

Khuyến tu

Pháp âm: 12-05-2010
4169

Có cha bên đời

Pháp âm: 26-12-2012
8463

Chuyển hóa thói quen

Pháp âm: 26-12-2012
1766

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1074

Đổ nghiệp là gì

Pháp âm: 25-12-2012
7977

Con bất hiếu

Pháp âm: 05-03-2012
3660

Tầm quan trọng của phước đức

Pháp âm: 25-12-2012
9241

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua