Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1571

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
947

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
837

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
981

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
996

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
961

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
981

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
919

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
982

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1585

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2331

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
773

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1283

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1113

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5242
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tại sao tôi đi tu

Pháp âm: 26-12-2012
2090

Tu giữa chợ

Pháp âm: 05-03-2012
3982

Công Đức Phóng Sanh

Pháp âm: 23-12-2010
2463

Giáo dưỡng trẻ thơ

Pháp âm: 28-12-2012
1157

9 loại chết oan

Pháp âm: 28-12-2012
1919

3 câu hỏi lớn

Pháp âm: 26-12-2012
1056

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
997

Giá trị một đời người 1

Pháp âm: 14-03-2012
12677

Chuyển hóa phiền muộn

Pháp âm: 25-12-2012
7897

Trường đời

Pháp âm: 12-05-2010
5344

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua