Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2089

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1295

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1022

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1186

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1262

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1338

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1306

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1308

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1340

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1951

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2914

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
950

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1704

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1471

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5679
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Công đức hỷ xả

Pháp âm: 12-05-2010
2065

Tâm bình an 2

Pháp âm: 27-02-2012
5377

Nghịch duyên

Pháp âm: 14-03-2012
4538

Vào cửa Tịnh Tông 1

Pháp âm: 28-12-2012
1331

Lời trăn trối của mẹ

Pháp âm: 03-05-2012
12942

Lợi ích của niệm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
3270

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Pháp âm: 27-12-2012
14678

Phật học phổ thông - Thiểu dục và tri túc

Pháp âm: 27-12-2012
799

Chuyện tích phật giáo 2

Pháp âm: 10-02-2011
3058

Tại sao chúng ta không biết

Pháp âm: 26-12-2012
2683

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua