Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1850

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1158

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
931

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1062

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1123

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1183

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1179

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1144

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1203

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1772

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2634

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
855

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1549

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1326

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5471
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
3770

Đối trị phiền não 1

Pháp âm: 23-12-2010
19933

Hoằng Pháp Viên

Pháp âm: 21-07-2011
2335

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
3420

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 25

Pháp âm: 23-12-2010
2814

Sống chung với bệnh

Pháp âm: 03-05-2012
5029

Tinh thần giáo dục của mẫu thân

Pháp âm: 12-05-2010
2086

Làm sao tránh họa chiến tranh 3

Pháp âm: 10-02-2011
2602

3 chữ trọng

Pháp âm: 26-12-2012
1868

Ta từng quên mẹ 2

Pháp âm: 27-02-2012
2690

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua