Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2168

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1338

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1065

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1250

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1315

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1381

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1346

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1356

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1388

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2011

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3081

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
983

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1761

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1520

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5777
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phước đức xây chùa

Pháp âm: 06-03-2012
6213

Thế nào là một người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
1010

Khuyên tu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1349

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 06-03-2012
1180

Về đâu khi bão giông

Pháp âm: 31-01-2011
9368

Tai họa của sân hận 2

Pháp âm: 28-12-2012
903

Bốn tâm thuyết yếu

Pháp âm: 26-12-2012
1754

Phật học phổ thông - Luân hồi

Pháp âm: 27-12-2012
934

Quán nghiệp duyên

Pháp âm: 26-12-2012
1014

Học làm người 2

Pháp âm: 28-12-2012
800

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua