Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2341

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1442

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1177

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1345

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1439

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1507

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1489

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1513

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1516

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2175

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3525

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1090

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1899

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1638

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5984
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

14 điều dạy của Phật

Pháp âm: 26-12-2012
5410

Phật học phổ thông - Đạo phật

Pháp âm: 27-12-2012
1286

Tình Mẹ Thiêng Liêng

Pháp âm: 25-10-2010
2946

Tụng kinh pháp hoa

Pháp âm: 25-12-2012
2487

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
601

Tu trong bận rộn

Pháp âm: 03-05-2012
5146

Đường về Cực Lạc

Pháp âm: 05-03-2012
1885

Trợ hạnh niệm phật

Pháp âm: 26-12-2012
868

Đời vay trả

Pháp âm: 25-12-2012
3560

Tinh thần hiếu đạo

Pháp âm: 12-05-2010
3251

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua