Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3152

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1936

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1664

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1870

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
2042

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
2081

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2125

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2084

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2149

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2804

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4712

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1545

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2511

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2200

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6727
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thiện và ác 1

Pháp âm: 03-05-2012
5297

Niềm an lạc trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1772

Kính dâng mẹ

Pháp âm: 28-02-2012
26431

Nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
52463

Giữa dòng vô thường

Pháp âm: 25-12-2012
3753

Nước mắt và nụ cười 1

Pháp âm: 23-12-2010
33714

Kinh A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
11655

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Pháp âm: 28-12-2012
7294

Sống hạnh phúc, chết thanh thản

Pháp âm: 26-12-2012
3688

Pháp tứ điệu đế

Pháp âm: 25-12-2012
4435

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua