Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2825

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1763

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1476

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1675

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1815

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1875

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1900

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1888

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1880

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2599

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4324

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1366

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2289

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1995

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6486
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học thường thức

Pháp âm: 18-07-2010
4658

Thiện và ác 1

Pháp âm: 03-05-2012
5060

Pháp môn tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
3467

Hiểu biết để yêu thương

Pháp âm: 26-12-2012
2759

Như cá cạn ao 2

Pháp âm: 27-02-2012
3321

Phát tâm vô thượng bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
3254

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Pháp âm: 26-12-2012
1154

Tu để tự cứu mình

Pháp âm: 26-12-2012
1802

Tịnh tâm

Pháp âm: 03-05-2012
7739

Kinh phước đức

Pháp âm: 25-12-2012
608

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua