Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2603

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1633

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1373

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1544

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1644

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1728

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1741

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1733

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1747

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2443

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4015

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1249

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2122

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1843

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6315
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tình nghĩa vợ chồng

Pháp âm: 26-12-2012
6202

Thị phi 1

Pháp âm: 25-12-2012
3269

Mái ấm gia đình

Pháp âm: 26-12-2012
1485

Phật học phổ thông - Quy y Tam Bảo

Pháp âm: 27-12-2012
1062

Những bước thăng trầm 2

Pháp âm: 31-01-2011
3568

Mẹ chồng nàng dâu

Pháp âm: 26-01-2011
8434

15 Công đức tắm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
3989

Cạm bẫy cuộc đời

Pháp âm: 18-07-2010
4312

Quán sát niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
2897

7 tài sản của bậc Thánh

Pháp âm: 28-12-2012
1269

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua