Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3483

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
2110

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1885

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
2013

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
2213

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
2282

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2338

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2296

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2363

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2989

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
5090

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1732

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2733

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2385

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
7003
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1938

Cách thờ - lạy - cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3629

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 2

Pháp âm: 27-12-2012
1456

Phật học phổ thông - Chương Kim Cang Tạng Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1424

Chữ nhàn trong đạo Phật 2

Pháp âm: 26-12-2012
2045

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Pháp âm: 25-12-2012
4127

Niệm Phật để thành Phật

Pháp âm: 25-12-2012
4385

Phật học phổ thông - Phật dạy chơn tâm phi tất cả tướng - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1293

Con đường đon độc

Pháp âm: 05-03-2012
4545

Trưởng giả kén rể - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
6867

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua