Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3342

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
2036

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1808

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1966

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
2148

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
2191

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2259

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2203

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2264

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2915

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4928

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1656

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2642

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2303

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6902
Trang 1 [ 2 ] 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cười với khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
1539

Kinh A Di Đà (việt văn)

Pháp âm: 27-12-2012
6675

10 đức lành của người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
2396

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 23-12-2010
3202

Lời cho người tóc xanh

Pháp âm: 25-12-2012
1661

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
8616

Tịnh độ là đây 1

Pháp âm: 26-12-2012
2918

Tu mau kẻo trễ

Pháp âm: 23-12-2010
9811

Màu nhớ thu xưa

Pháp âm: 08-09-2011
5813

Ý nghĩa Khánh Đản

Pháp âm: 26-12-2012
3613

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua