Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
10179

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3799

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2738

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2580

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5987

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2534

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
14534

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3678

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2399

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2047

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3239

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2017

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4124

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2314

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5253
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Pháp âm: 27-12-2012
24978

4 trình độ báo hiếu

Pháp âm: 28-12-2012
1388

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Pháp âm: 12-05-2010
10091

Xem bói đầu năm

Pháp âm: 05-03-2012
25065

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Pháp âm: 27-12-2012
504

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 14-03-2012
6854

Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống 1

Pháp âm: 26-12-2012
1412

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 2

Pháp âm: 27-12-2012
712

Niệm Phật pháp tu của thời đại

Pháp âm: 26-12-2012
1256

8 điều giác ngộ của Bồ Tát

Pháp âm: 25-12-2012
1378

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua