Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13238

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4677

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3540

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3274

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
7860

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3247

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
17713

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4622

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3136

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2739

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4178

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2758

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5243

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2903

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6587
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phân biệt về nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
3126

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Pháp âm: 12-05-2010
7067

Phật học phổ thông - Đạo phật

Pháp âm: 27-12-2012
1592

Tình thiên thu

Pháp âm: 26-12-2012
1736

Kiếp đỏ đen

Pháp âm: 26-12-2012
2112

Nhìn lại

Pháp âm: 12-05-2010
7000

Sứ giả của trời

Pháp âm: 26-12-2012
3130

Thai thật thai giả

Pháp âm: 26-12-2012
2399

Tại sao có quả báo sai biệt 2

Pháp âm: 28-12-2012
1131

Hỷ lạc 1

Pháp âm: 03-05-2012
3748

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua