Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
15608

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
5634

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
4551

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
4212

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
9284

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
4360

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
19716

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5470

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3987

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
3481

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4990

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
3750

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
6148

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
3659

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
7877
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đời sống sau khi chết

Pháp âm: 27-12-2012
7877

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1535

Công đức hỷ xả

Pháp âm: 12-05-2010
3002

Cội gốc của đạo Phật

Pháp âm: 14-03-2012
4436

Lời thề 2

Pháp âm: 30-11-2010
6821

Phật học phổ thông - Chương Kim Cang Tạng Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1642

Thiên tai

Pháp âm: 12-05-2010
13348

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1414

Thiện ác 1

Pháp âm: 06-03-2012
5418

Tịnh tâm

Pháp âm: 03-05-2012
8806

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua