Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
8331

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3243

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2277

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2170

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5002

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2078

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
12084

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3041

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2032

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1665

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2735

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1685

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3404

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
1942

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
4446
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
654

Tịnh độ là đây 2

Pháp âm: 26-12-2012
1015

Kính dâng mẹ

Pháp âm: 28-02-2012
18641

Âm thanh vi diệu 2

Pháp âm: 28-12-2012
1704

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 14

Pháp âm: 26-12-2012
610

Tu mau kẻo trễ

Pháp âm: 23-12-2010
8306

Mái ấm gia đình

Pháp âm: 26-12-2012
1023

Quán sát niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
2261

Được và mất

Pháp âm: 25-12-2012
3245

Nối lại tình xưa

Pháp âm: 09-05-2010
29706

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua