Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
11477

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4142

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3017

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2850

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
6708

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2778

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
15988

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4051

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2679

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2313

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3631

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2287

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4587

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2530

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5753
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sư đạo hiếu đạo 1

Pháp âm: 23-12-2010
3181

Bão lũ cuộc đời

Pháp âm: 23-12-2010
9488

9 loại chết oan

Pháp âm: 28-12-2012
2607

Tinh thần hiếu đạo

Pháp âm: 12-05-2010
3300

8 điều giác ngộ của Bồ Tát

Pháp âm: 25-12-2012
1526

Ý nghĩa về chữ pháp

Pháp âm: 23-12-2010
6468

Lẽ được mất

Pháp âm: 26-12-2012
1238

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
856

Tín hạnh nguyên

Pháp âm: 26-12-2012
1352

Đường về Tây Thiên

Pháp âm: 28-12-2012
1017

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua