Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
15177

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
5449

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
4353

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
4034

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
8989

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
4157

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
19312

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5319

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3827

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
3315

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4836

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
3554

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5975

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
3474

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
7625
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Học làm người 3

Pháp âm: 28-12-2012
1617

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Pháp âm: 23-12-2010
2559

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Pháp âm: 05-03-2012
5076

Pháp thoại 1

Pháp âm: 26-12-2012
1985

Tứ Hoằng thề nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
3771

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Pháp âm: 01-03-2012
8678

Phát tâm vì mọi người 2

Pháp âm: 28-12-2012
1286

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
10366

Phật

Pháp âm: 26-12-2012
2182

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 28-12-2012
2600

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua