Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
9267

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3541

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2535

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2381

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5483

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2348

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
13441

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3364

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2254

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1860

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3014

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1887

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3761

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2143

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
4853
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tứ niệm xứ 2

Pháp âm: 23-12-2010
4478

Ta từng quên mẹ 1

Pháp âm: 27-02-2012
5746

Không tìm lỗi người 1

Pháp âm: 26-12-2012
1283

Nghiệp người bạn đồng hành

Pháp âm: 25-12-2012
1752

Cười với khổ đau

Pháp âm: 14-03-2012
3063

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
499

Những câu chuyện về nhân quả 7

Pháp âm: 10-02-2011
3088

Công đức trì mật chú

Pháp âm: 27-12-2012
13441

Xin Lỗi Chính Mình

Pháp âm: 21-07-2011
9585

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Pháp âm: 01-03-2012
5908

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua