Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
11210

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4053

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2922

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2786

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
6555

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2715

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
15634

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3980

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2612

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2242

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3540

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2219

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4491

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2482

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5628
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Pháp âm: 25-12-2012
8478

Thiên thần của con 2

Pháp âm: 23-12-2010
2359

Pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
2547

Tăng trưởng tu tập tự thân

Pháp âm: 26-12-2012
1395

Tha thứ oán kết và hận thù

Pháp âm: 23-12-2010
2493

Trải rộng từ tâm

Pháp âm: 25-12-2012
2130

Phật học phổ thông - Chương Phổ Hiền Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
737

Mẹ chồng nàng dâu

Pháp âm: 26-01-2011
8048

Từ bi trong đạo Phật

Pháp âm: 28-12-2012
1092

Pháp thoại 1

Pháp âm: 26-12-2012
1257

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua