Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
14162

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4992

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3897

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3554

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
8447

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3703

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
18536

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4946

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3425

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2969

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4471

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
3140

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5595

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
3168

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
7079
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sự thờ phật và tu học

Pháp âm: 28-12-2012
1523

Buông xả chấp trước

Pháp âm: 28-12-2012
3787

Nhân sanh tâm thiện

Pháp âm: 26-12-2012
1731

Mình là cái gì ?

Pháp âm: 28-12-2012
128

Bông hồng dâng cha 1

Pháp âm: 23-12-2010
3990

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ

Pháp âm: 27-12-2012
1121

3 chữ trọng

Pháp âm: 26-12-2012
2875

Đặc tính của đạo Phật

Pháp âm: 23-12-2010
5841

Nói về hiếu đạo

Pháp âm: 26-12-2012
1930

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 2

Pháp âm: 14-03-2012
7922

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua