Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ, đại đức Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Trí Huệ, Giảng sư Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Các bài giảng của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ


Pháp âm Nghe Download

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
9666

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3667

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2641

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2468

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5700

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2430

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
14016

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3497

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2320

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1941

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3118

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1931

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3903

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2216

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5083
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phát tâm vì mọi người 3

Pháp âm: 28-12-2012
735

Đổi Thay - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
2236

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Pháp âm: 01-03-2012
6059

Ánh sáng phật pháp kỳ 24

Pháp âm: 01-03-2012
1611

Không ai muốn mình nghèo

Pháp âm: 25-12-2012
2901

Nói về nạo phá thai

Pháp âm: 28-12-2012
55908

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Pháp âm: 28-12-2012
1400

Tội phước trong 3 nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
3515

Ngũ thừa

Pháp âm: 26-12-2012
1865

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Pháp âm: 23-06-2012
41129

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua