Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quảng Mỹ, đại đức Thích Quảng Mỹ

Đại đức Thích Quảng Mỹ, Giảng sư Thích Quảng Mỹ, Thượng tọa Thích Quảng Mỹ, Thầy Thích Quảng Mỹ. Các bài giảng của Thích Quảng Mỹ, thuyết pháp Thích Quảng Mỹ, nghe pháp Thích Quảng Mỹ


Pháp âm Nghe Download

Phước đức và công đức

Giảng: Thích Quảng Mỹ
3527

Công đức hỷ xả

Giảng: Thích Quảng Mỹ
2901
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đặc tính của Phật đản

Pháp âm: 28-12-2012
1495

Gương xưa

Pháp âm: 20-06-2010
3092

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Pháp âm: 06-03-2012
4098

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Pháp âm: 28-12-2012
2821

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
5569

Bố thí ba la mật

Pháp âm: 23-12-2010
6552

Đi về đâu

Pháp âm: 12-05-2010
14630

Phật học phổ thông - Diệt đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1170

Sóng Thần (Tsunami)

Pháp âm: 26-12-2012
3266

Biển ái nghìn trùng sao tát cạn

Pháp âm: 12-05-2010
6076

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua