Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quảng Mỹ, đại đức Thích Quảng Mỹ

Đại đức Thích Quảng Mỹ, Giảng sư Thích Quảng Mỹ, Thượng tọa Thích Quảng Mỹ, Thầy Thích Quảng Mỹ. Các bài giảng của Thích Quảng Mỹ, thuyết pháp Thích Quảng Mỹ, nghe pháp Thích Quảng Mỹ


Pháp âm Nghe Download

Phước đức và công đức

Giảng: Thích Quảng Mỹ
3614

Công đức hỷ xả

Giảng: Thích Quảng Mỹ
3016
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin 1

Pháp âm: 12-05-2010
6617

Hoa sen trong bùn

Pháp âm: 25-12-2012
2972

Có gì phải mặc cảm

Pháp âm: 26-12-2012
1968

Thơm ngát hương sen

Pháp âm: 08-09-2011
3188

Ước vọng xa xôi

Pháp âm: 25-12-2012
2786

Nhân quả trong đời sống

Pháp âm: 26-12-2012
6084

Mình là cái gì ?

Pháp âm: 28-12-2012
128

Con có biết không

Pháp âm: 18-07-2010
11347

Không tìm lỗi người 1

Pháp âm: 26-12-2012
2992

Lý tưởng bồ tát

Pháp âm: 23-12-2010
3656

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua