Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quảng Mỹ, đại đức Thích Quảng Mỹ

Đại đức Thích Quảng Mỹ, Giảng sư Thích Quảng Mỹ, Thượng tọa Thích Quảng Mỹ, Thầy Thích Quảng Mỹ. Các bài giảng của Thích Quảng Mỹ, thuyết pháp Thích Quảng Mỹ, nghe pháp Thích Quảng Mỹ


Pháp âm Nghe Download

Phước đức và công đức

Giảng: Thích Quảng Mỹ
3502

Công đức hỷ xả

Giảng: Thích Quảng Mỹ
2881
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hãy chọn pháp tu

Pháp âm: 25-12-2012
4571

Đường về Tây Thiên

Pháp âm: 28-12-2012
1741

Có cha bên đời

Pháp âm: 26-12-2012
8795

Phát nguyện

Pháp âm: 03-05-2012
13062

Đẹp người đẹp nết

Pháp âm: 12-05-2010
13065

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Pháp âm: 23-12-2010
5087

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1537

Bài học cuộc đời

Pháp âm: 25-12-2012
4528

Để thoát khỏi giận dữ 2

Pháp âm: 23-06-2012
5483

Không gì là tuyệt đối

Pháp âm: 25-12-2012
3339

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua