Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quảng Mỹ, đại đức Thích Quảng Mỹ

Đại đức Thích Quảng Mỹ, Giảng sư Thích Quảng Mỹ, Thượng tọa Thích Quảng Mỹ, Thầy Thích Quảng Mỹ. Các bài giảng của Thích Quảng Mỹ, thuyết pháp Thích Quảng Mỹ, nghe pháp Thích Quảng Mỹ


Pháp âm Nghe Download

Phước đức và công đức

Giảng: Thích Quảng Mỹ
3299

Công đức hỷ xả

Giảng: Thích Quảng Mỹ
2688
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Như Ý Túc

Pháp âm: 27-12-2012
1458

Mông sơn thí thực 3

Pháp âm: 26-12-2012
1540

Khúc gỗ trôi sông

Pháp âm: 25-12-2012
5659

Ta từng quên mẹ 4

Pháp âm: 27-02-2012
3427

Hoằng Pháp Viên

Pháp âm: 21-07-2011
3375

Hướng về tương lai 2

Pháp âm: 14-03-2012
16864

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1792

Ngôi nhà hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
4004

Lục đạo luân hồi 1

Pháp âm: 28-12-2012
3574

Đường về cõi giác

Pháp âm: 23-12-2010
5085

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua