Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quảng Mỹ, đại đức Thích Quảng Mỹ

Đại đức Thích Quảng Mỹ, Giảng sư Thích Quảng Mỹ, Thượng tọa Thích Quảng Mỹ, Thầy Thích Quảng Mỹ. Các bài giảng của Thích Quảng Mỹ, thuyết pháp Thích Quảng Mỹ, nghe pháp Thích Quảng Mỹ


Pháp âm Nghe Download

Phước đức và công đức

Giảng: Thích Quảng Mỹ
3567

Công đức hỷ xả

Giảng: Thích Quảng Mỹ
2948
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

A la hán Bồ Tát

Pháp âm: 30-11-2010
9991

Chuyển hóa thành phúc

Pháp âm: 27-12-2012
2068

Gia tài của mẹ

Pháp âm: 25-12-2012
4253

Nhân quả không sai

Pháp âm: 26-12-2012
4166

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được

Pháp âm: 27-12-2012
1288

Tuổi trẻ và cuộc sống

Pháp âm: 25-10-2010
3887

Khép lại rồi mới mở ra

Pháp âm: 26-12-2012
2938

Số phận

Pháp âm: 26-12-2012
2675

Biết tu là bớt khổ 1

Pháp âm: 28-12-2012
1854

Đạo đức tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
3872

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua