Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quảng Mỹ, đại đức Thích Quảng Mỹ

Đại đức Thích Quảng Mỹ, Giảng sư Thích Quảng Mỹ, Thượng tọa Thích Quảng Mỹ, Thầy Thích Quảng Mỹ. Các bài giảng của Thích Quảng Mỹ, thuyết pháp Thích Quảng Mỹ, nghe pháp Thích Quảng Mỹ


Pháp âm Nghe Download

Phước đức và công đức

Giảng: Thích Quảng Mỹ
3550

Công đức hỷ xả

Giảng: Thích Quảng Mỹ
2927
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 1

Pháp âm: 27-12-2012
2395

Tam phước

Pháp âm: 27-12-2012
2105

Khấn

Pháp âm: 26-12-2012
12407

Vị đắng cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
7111

Sám hối để thoát mộng

Pháp âm: 26-12-2012
8371

Kiếp phù du 1

Pháp âm: 30-11-2010
18255

Nhân quả không sai

Pháp âm: 26-12-2012
4111

Hóa giải đại nạn

Pháp âm: 28-12-2012
3559

Phật bồ đề tâm

Pháp âm: 25-12-2012
2053

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Pháp âm: 23-06-2012
3920

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua