Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quảng Mỹ, đại đức Thích Quảng Mỹ

Đại đức Thích Quảng Mỹ, Giảng sư Thích Quảng Mỹ, Thượng tọa Thích Quảng Mỹ, Thầy Thích Quảng Mỹ. Các bài giảng của Thích Quảng Mỹ, thuyết pháp Thích Quảng Mỹ, nghe pháp Thích Quảng Mỹ


Pháp âm Nghe Download

Phước đức và công đức

Giảng: Thích Quảng Mỹ
3392

Công đức hỷ xả

Giảng: Thích Quảng Mỹ
2777
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nỗi lòng người cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
3353

Những câu chuyện về nhân quả 7

Pháp âm: 10-02-2011
4075

Cách thờ - lạy - cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3636

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
3939

Tịnh độ trong đời sống

Pháp âm: 12-05-2010
4844

Bốn tâm thuyết yếu

Pháp âm: 26-12-2012
2826

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Pháp âm: 26-12-2012
38731

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1163

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
3945

Bể ải nghìn trùng 2

Pháp âm: 25-12-2012
2017

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua