Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quảng Mỹ, đại đức Thích Quảng Mỹ

Đại đức Thích Quảng Mỹ, Giảng sư Thích Quảng Mỹ, Thượng tọa Thích Quảng Mỹ, Thầy Thích Quảng Mỹ. Các bài giảng của Thích Quảng Mỹ, thuyết pháp Thích Quảng Mỹ, nghe pháp Thích Quảng Mỹ


Pháp âm Nghe Download

Phước đức và công đức

Giảng: Thích Quảng Mỹ
3586

Công đức hỷ xả

Giảng: Thích Quảng Mỹ
2974
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Pháp âm: 25-12-2012
10264

Phước đức và công đức

Pháp âm: 12-05-2010
3586

Thắp sáng niềm tin

Pháp âm: 26-12-2012
2590

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Pháp âm: 27-12-2012
1260

Điều kiện sanh về lạc quốc

Pháp âm: 23-12-2010
3014

Tham để được gì 1

Pháp âm: 01-03-2012
11000

Tinh thần hiếu đạo

Pháp âm: 12-05-2010
4516

Tâm bình thường là đạo

Pháp âm: 07-10-2012
4519

Như cá cạn ao 1

Pháp âm: 27-02-2012
6477

Niệm phật và Vu lan

Pháp âm: 26-12-2012
2102

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua