Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quảng Mỹ, đại đức Thích Quảng Mỹ

Đại đức Thích Quảng Mỹ, Giảng sư Thích Quảng Mỹ, Thượng tọa Thích Quảng Mỹ, Thầy Thích Quảng Mỹ. Các bài giảng của Thích Quảng Mỹ, thuyết pháp Thích Quảng Mỹ, nghe pháp Thích Quảng Mỹ


Pháp âm Nghe Download

Phước đức và công đức

Giảng: Thích Quảng Mỹ
3340

Công đức hỷ xả

Giảng: Thích Quảng Mỹ
2725
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tịnh độ thù thắng

Pháp âm: 28-12-2012
1384

Giấc mộng đời

Pháp âm: 12-05-2010
11609

Người chết đi về đâu

Pháp âm: 27-12-2012
3798

Làm chủ vọng nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
2340

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Pháp âm: 27-12-2012
1590

Hoằng pháp và hộ pháp

Pháp âm: 25-12-2012
4403

Kinh ba cửa giải thoát

Pháp âm: 25-12-2012
964

Phước vô lậu

Pháp âm: 30-11-2010
25818

Sáu căn là cội gốc sanh tử

Pháp âm: 28-12-2012
4174

Kẻ thù đáng sợ

Pháp âm: 26-12-2012
2831

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua