Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2736

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
2116

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1770

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
2188

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
2088

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
2043

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
2865

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1920

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1753

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
2163

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
2071

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
2078

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2612

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
2011

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
2270
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trái tim của Phật

Pháp âm: 23-12-2010
5032

Pháp Tu Căn Bản

Pháp âm: 23-12-2010
2534

Chuyên tu không tạp

Pháp âm: 26-12-2012
1754

Sám hối tam nghiệp

Pháp âm: 28-12-2012
3074

Nhà cháy

Pháp âm: 26-12-2012
2418

Thị phi 1

Pháp âm: 25-12-2012
4215

Nhận diện khổ đau

Pháp âm: 27-02-2012
50861

Phát tâm chân thật 1

Pháp âm: 23-06-2012
6476

Đổ nghiệp là gì

Pháp âm: 25-12-2012
8507

Sau khi chết đi về đâu

Pháp âm: 23-12-2010
19882

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua