Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2416

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1872

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1489

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1919

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1774

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1728

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
2490

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1661

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1494

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1886

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1782

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
1734

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2326

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1744

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1986
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đừng là giọt nước tràn ly

Pháp âm: 28-02-2012
10726

Thôi đừng giận nữa

Pháp âm: 12-05-2010
19714

Hoan Hỷ Để Niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
2757

Pháp khổ não

Pháp âm: 27-12-2012
1728

Ý nghĩa Phật Đản 2

Pháp âm: 27-12-2012
1927

Chuyện tích phật giáo 3

Pháp âm: 10-02-2011
3607

Ăn chay

Pháp âm: 07-10-2012
7069

Hương vị giải thoát

Pháp âm: 27-12-2012
1492

Tội phước trong 3 nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4908

Thân bệnh - tâm bệnh

Pháp âm: 06-03-2012
9483

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua