Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2330

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1792

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1413

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1828

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1684

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1639

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
2378

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1578

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1419

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1809

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1699

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
1644

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2236

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1660

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1914
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chuyện tích phật giáo 1

Pháp âm: 10-02-2011
8422

Tham để được gì 1

Pháp âm: 01-03-2012
10353

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Pháp âm: 26-12-2012
3820

Phật học phổ thông - Quán Nhân Duyên

Pháp âm: 27-12-2012
1073

Tuổi trẻ phật giáo trong thời kì hội nhập

Pháp âm: 23-12-2010
2063

Bốn lời dạy của đức Phật

Pháp âm: 26-12-2012
3019

Kinh độ người hấp hối

Pháp âm: 25-12-2012
828

Tình nghĩa cha mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
2373

Phát nguyện

Pháp âm: 03-05-2012
11836

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Pháp âm: 28-12-2012
1955

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua