Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
1457

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1092

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
770

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1078

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
913

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
910

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
1365

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
933

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
755

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1121

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
987

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
820

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
1427

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1037

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1142
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tìm hiểu phật pháp

Pháp âm: 26-12-2012
1920

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
4211

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Pháp âm: 26-12-2012
3143

Đưa ông Táo về trời

Pháp âm: 26-12-2012
1855

Con Phật con Ma

Pháp âm: 26-12-2012
1620

Công đức trì mật chú

Pháp âm: 27-12-2012
14009

Tìm lại chính mình 2

Pháp âm: 06-03-2012
1023

Bố thí ba la mật

Pháp âm: 23-12-2010
4826

Tình yêu và lý tưởng 1

Pháp âm: 23-12-2010
3741

Để trở thành phật tử 1

Pháp âm: 23-12-2010
3607

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua