Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2696

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
2091

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1732

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
2157

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
2057

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1998

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
2823

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1898

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1729

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
2132

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
2034

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
2034

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2588

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1971

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
2223
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Pháp âm: 28-12-2012
1979

Biết lỗi nên sửa

Pháp âm: 23-12-2010
3633

Thị phi 1

Pháp âm: 25-12-2012
4162

Phật học phổ thông - Ông Phú Lâu Na hỏi Phật 2 câu quan trọng - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1430

Tu để tự cứu mình

Pháp âm: 26-12-2012
2339

Làm bạn với ma

Pháp âm: 09-03-2012
8153

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 14

Pháp âm: 26-12-2012
1585

Lập Nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
2618

Cánh cửa hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
10193

Quy y và ngũ giới

Pháp âm: 26-12-2012
2102

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua