Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2885

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
2229

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1886

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
2296

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
2226

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
2178

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
3005

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
2031

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
2009

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
2296

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
2181

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
2307

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2709

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
2129

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
2479
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
2994

Như cá cạn ao 2

Pháp âm: 27-02-2012
3992

Phật học phổ thông - Luật Tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1181

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Pháp âm: 26-12-2012
41317

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 3

Pháp âm: 26-12-2012
4672

Trị bệnh ma nhập 1

Pháp âm: 06-03-2012
6774

Buông tất cả sẽ được tất cả

Pháp âm: 06-03-2012
12371

Tu để được gì? 1

Pháp âm: 23-12-2010
333

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Pháp âm: 23-12-2010
3826

Tụng kinh phổ môn

Pháp âm: 27-12-2012
39114

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua