Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2140

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1672

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1284

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1664

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1545

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1515

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
2168

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1434

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1297

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1684

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1531

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
1506

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2098

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1541

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1755
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Từ bi thủy sám

Pháp âm: 27-12-2012
11808

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 25-10-2010
9673

Xả bỏ

Pháp âm: 06-03-2012
4672

Gieo trồng hạt giống tốt

Pháp âm: 12-05-2010
7076

Bí quyết làm đẹp, làm giàu, làm có uy tín

Pháp âm: 06-03-2012
5972

Trong ta có A Di Đà

Pháp âm: 26-12-2012
2391

Con đường đon độc

Pháp âm: 05-03-2012
4200

Chú đại bi

Pháp âm: 26-12-2012
18096

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Pháp âm: 12-05-2010
11628

Bóng chiều tà 1

Pháp âm: 30-11-2010
14433

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua