Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2359

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1819

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1440

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1860

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1718

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1673

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
2416

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1603

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1442

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1833

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1723

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
1679

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2268

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1692

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1939
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3624

Phật học phổ thông - Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
963

Con Phật con Ma

Pháp âm: 26-12-2012
2512

Hạnh phúc của đời người

Pháp âm: 26-12-2012
1699

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
5197

Chánh báo và y báo

Pháp âm: 25-12-2012
4380

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được

Pháp âm: 27-12-2012
1073

Thất thánh tài

Pháp âm: 14-03-2012
2897

Vô thường

Pháp âm: 26-12-2012
2765

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Pháp âm: 25-12-2012
4145

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua