Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
1881

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1423

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1074

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1430

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1255

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1262

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
1867

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1226

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1082

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1478

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1330

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
1224

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
1873

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1359

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1539
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khai thị và trợ duyên

Pháp âm: 25-12-2012
3201

Tuổi trẻ và online

Pháp âm: 23-12-2010
1794

Con phật con ma

Pháp âm: 23-12-2010
3648

Đới nghiệp vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
1856

Đổ nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
3709

Tâm tình người tu

Pháp âm: 12-05-2010
5014

Ở hiền gặp lành

Pháp âm: 25-12-2012
4816

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Pháp âm: 25-10-2010
3210

Ta từng quên mẹ 4

Pháp âm: 27-02-2012
3069

Nói về nạo phá thai

Pháp âm: 28-12-2012
65323

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua