Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2229

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1718

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1327

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1721

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1594

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1560

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
2247

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1481

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1340

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1726

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1589

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
1551

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2148

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1589

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1818
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 25

Pháp âm: 23-12-2010
3805

Biết lỗi nên sửa

Pháp âm: 23-12-2010
3214

Vượt qua chính mình

Pháp âm: 26-12-2012
1657

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 18

Pháp âm: 26-12-2012
1393

Hạnh phúc nở hoa - Khổ đau khép lại

Pháp âm: 12-05-2010
6011

Tịnh độ vấn đáp

Pháp âm: 28-12-2012
3552

Phật học phổ thông - Tập đế

Pháp âm: 27-12-2012
1138

Phật học phổ thông - Tứ nhiếp pháp

Pháp âm: 27-12-2012
1448

Chữ nhẫn trong gia đình 2

Pháp âm: 23-12-2010
4703

Phật học phổ thông - Bố thí ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1263

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua