Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
1368

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1021

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
705

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
994

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
841

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
836

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
1247

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
870

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
684

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1052

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
923

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
753

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
1339

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
958

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1060
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tuổi trẻ và online

Pháp âm: 23-12-2010
1481

Khấn

Pháp âm: 26-12-2012
7444

Phật học phổ thông - Chương Phổ Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
782

Trường đời

Pháp âm: 08-05-2010
7432

Phật học phổ thông - Bát quan trai giới

Pháp âm: 27-12-2012
623

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 25-12-2012
5652

Bốn lời dạy của đức Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1886

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
798

Mộng và thực

Pháp âm: 31-01-2011
5812

Oán thù và sự thứ tha

Pháp âm: 05-03-2012
3650

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua