Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
1452

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1094

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
763

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1077

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
913

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
920

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
1379

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
928

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
754

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1125

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
985

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
823

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
1434

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1030

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1134
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Xả bỏ

Pháp âm: 06-03-2012
3737

Đi về đâu

Pháp âm: 12-05-2010
11270

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Pháp âm: 12-05-2010
9888

Ý nghĩa lương hoàng sám

Pháp âm: 25-12-2012
3980

Bến yêu thương

Pháp âm: 08-05-2010
13101

Vì sao ta khổ 2

Pháp âm: 27-02-2012
22067

Ta còn có mẹ

Pháp âm: 27-02-2012
6180

Trang nghiêm tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
2219

Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học

Pháp âm: 28-12-2012
3554

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Pháp âm: 01-03-2012
7792

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua