Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2273

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1745

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1361

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1754

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1625

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1589

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
2294

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1511

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1368

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1759

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1619

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
1588

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2175

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1617

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1856
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
2646

Thiện và ác 1

Pháp âm: 03-05-2012
5267

Thiền là gì ?

Pháp âm: 25-12-2012
92

Niềm tin vào Pháp môn Tịnh Độ

Pháp âm: 26-12-2012
2311

Đẹp người đẹp nết

Pháp âm: 12-05-2010
12484

Lễ Phật hiện ánh sáng

Pháp âm: 28-12-2012
2722

Người phật tử tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
7169

Phóng sanh 4

Pháp âm: 31-01-2011
3808

Nghịch duyên

Pháp âm: 14-03-2012
5464

Những nghịch lý nên tránh

Pháp âm: 26-12-2012
1708

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua