Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
1632

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1221

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
892

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1204

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1008

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1031

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
1555

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1042

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
884

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1254

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1113

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
950

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
1593

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1153

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1286
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phá thai và nghiệp lực

Pháp âm: 14-03-2012
9121

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được

Pháp âm: 27-12-2012
688

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Pháp âm: 23-12-2010
4275

Tuổi trẻ vào đời

Pháp âm: 25-12-2012
1745

Mẹ và vợ

Pháp âm: 26-12-2012
2307

Dư âm

Pháp âm: 27-02-2011
2798

Bến đời

Pháp âm: 27-02-2012
8775

Vực thẳm buông tay

Pháp âm: 05-03-2012
4082

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 18

Pháp âm: 26-12-2012
971

Hóa giải mặc cảm

Pháp âm: 12-05-2010
6479

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua