Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2293

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1760

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1375

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1772

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1646

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1605

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
2313

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1528

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1382

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1774

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1640

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
1606

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2191

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1628

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1872
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Ông Phú Lâu Na hỏi Phật 2 câu quan trọng - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1192

Viên gạch cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
1870

Giá trị một đời người 1

Pháp âm: 14-03-2012
15795

Vạn lý độc hành

Pháp âm: 23-12-2010
6054

Phóng sanh 4

Pháp âm: 31-01-2011
3824

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1484

Tu giữa chợ

Pháp âm: 05-03-2012
5398

Ước vọng xa xôi

Pháp âm: 25-12-2012
2361

Lời tình thế của người xưa 1

Pháp âm: 23-12-2010
7438

Lòng người hối cải 2

Pháp âm: 23-06-2012
2966

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua