Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2171

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1688

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1302

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1684

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1566

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1532

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
2195

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1451

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1314

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1696

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1552

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
1522

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2116

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1560

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1771
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Từ bi thủy sám

Pháp âm: 27-12-2012
11879

Cách nuôi dưỡng tâm từ bi

Pháp âm: 23-12-2010
3447

Niệm Phật pháp tu của thời đại

Pháp âm: 26-12-2012
1870

Niệm phật và buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
2464

Vượt qua 20 điều khó làm

Pháp âm: 05-03-2012
6613

Những câu chuyện về nhân quả 10

Pháp âm: 10-02-2011
40647

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Pháp âm: 26-12-2012
3330

Mắt thương nhìn đời

Pháp âm: 12-05-2010
10688

Lập Nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
2231

Sự thật về con người

Pháp âm: 25-12-2012
8660

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua