Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
1545

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1146

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
831

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1127

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
946

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
967

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
1468

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
970

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
818

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1182

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1036

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
872

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
1498

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1085

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1204
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sự thù thằng của bố thí

Pháp âm: 12-05-2010
4721

Sống chung với bệnh

Pháp âm: 03-05-2012
5466

Để thoát khỏi giận dữ 1

Pháp âm: 23-06-2012
12700

Vô thường

Pháp âm: 27-02-2012
6386

Như cá cạn ao 2

Pháp âm: 27-02-2012
2800

Ăn chay và ăn mặn 2

Pháp âm: 23-12-2010
5780

Hoằng Pháp lợi sinh

Pháp âm: 23-12-2010
2088

Tu giữa chợ

Pháp âm: 05-03-2012
4488

Sạch bóng quân thù

Pháp âm: 06-03-2012
2017

Biết tu là bớt khổ 1

Pháp âm: 28-12-2012
923

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua