Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
1750

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1323

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
978

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1313

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1125

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1145

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
1710

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1132

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
983

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1362

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1231

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
1086

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
1734

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1258

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1423
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đạo đức trong pháp thoại

Pháp âm: 26-12-2012
1067

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
662

Những điều cần biết khi xin việc - Phần 1

Pháp âm: 02-11-2014
731

Pháp tứ điệu đế

Pháp âm: 25-12-2012
3592

Mông sơn thí thực 3

Pháp âm: 26-12-2012
1063

Phát tâm chân thật 2

Pháp âm: 23-06-2012
3246

Cõi âm cõi dương 2

Pháp âm: 23-12-2010
4665

Phật học phổ thông - Quy y Tam Bảo

Pháp âm: 27-12-2012
974

Buông tất cả sẽ được tất cả

Pháp âm: 25-12-2012
2662

Hoằng Pháp Viên

Pháp âm: 21-07-2011
2697

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua