Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
1592

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1184

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
865

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1172

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
976

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
995

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
1519

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1007

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
854

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1226

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1077

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
915

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
1562

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1128

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1245
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tuổi trẻ và con đường thành công

Pháp âm: 02-11-2014
509

Trở lại đường xưa - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
3275

Tình người

Pháp âm: 12-05-2010
6979

Bí quyết làm đẹp, làm giàu, làm có uy tín

Pháp âm: 06-03-2012
5180

Cõi tâm

Pháp âm: 12-05-2010
7647

Nhân quả không sai

Pháp âm: 26-12-2012
2564

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Pháp âm: 01-03-2012
7054

Quán Thế Âm Bồ Tát 1/5

Pháp âm: 28-12-2012
4414

Trường đời

Pháp âm: 12-05-2010
6241

Bốn pháp nương tựa

Pháp âm: 25-12-2012
10661

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua