Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2852

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
2206

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1865

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
2277

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
2200

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
2150

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
2974

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
2006

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1936

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
2265

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
2160

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
2253

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2691

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
2099

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
2430
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Luân hồi

Pháp âm: 27-12-2012
1884

Tha thứ để được an vui

Pháp âm: 26-12-2012
2048

Mẹ và vợ

Pháp âm: 26-12-2012
3835

Sống và chết

Pháp âm: 27-12-2012
2811

Đi qua dòng sanh tử

Pháp âm: 08-09-2011
4935

Phước vô lậu

Pháp âm: 30-11-2010
26600

Hạnh phúc chân thật

Pháp âm: 12-05-2010
3541

Bóng chiều tà 1

Pháp âm: 30-11-2010
15401

Thôi đừng giận nữa

Pháp âm: 12-05-2010
20480

Hỷ lạc 1

Pháp âm: 03-05-2012
4465

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua