Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
815

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
631

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
462

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
585

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
503

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
551

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
716

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
479

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
402

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
642

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
628

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
506

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
830

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
554

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
639
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sanh tử khổ đau

Pháp âm: 25-12-2012
3099

Tụng kinh pháp hoa

Pháp âm: 25-12-2012
1488

Phật học phổ thông - A Nan thuật lại chổ mình ngộ và cầu Phật chỉ dạy pháp

Pháp âm: 27-12-2012
292

Thần thông trong đạo phật 1

Pháp âm: 06-03-2012
5202

Không gì là tuyệt đối

Pháp âm: 25-12-2012
1556

Thuyền không bến 2

Pháp âm: 30-11-2010
3082

Tai họa của sân hận 2

Pháp âm: 28-12-2012
522

Thuyền không bến 1

Pháp âm: 30-11-2010
7723

Có đức mặc sức mà ăn

Pháp âm: 05-03-2012
7677

Kẻ thù đáng sợ

Pháp âm: 26-12-2012
1099

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua