Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2651

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
2060

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1692

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
2120

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
2017

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1962

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
2767

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1860

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1691

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
2098

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1994

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
1989

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2552

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1938

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
2178
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Khổ đế

Pháp âm: 27-12-2012
1634

Con đường đon độc

Pháp âm: 05-03-2012
4671

Thần tượng của con

Pháp âm: 26-12-2012
1812

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1238

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Pháp âm: 25-12-2012
9903

Pháp thoại 1

Pháp âm: 26-12-2012
1985

Chú đại bi

Pháp âm: 26-12-2012
20126

Đối diện với bệnh

Pháp âm: 26-12-2012
1993

Pháp Đàm Suốt Đời Không Quên

Pháp âm: 08-05-2010
4433

Nhân quả của bốn hạng người

Pháp âm: 05-03-2012
24291

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua