Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
1503

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1117

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
808

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1112

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
934

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
944

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
1435

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
952

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
796

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1151

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1018

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
856

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
1469

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1069

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1181
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tình thiên thu

Pháp âm: 26-12-2012
1264

Nhận diện sự sống

Pháp âm: 12-05-2010
5496

Phật học phổ thông - Câu Xá Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
633

Bóng chiều tà 2

Pháp âm: 30-11-2010
5485

Bốn lời dạy của đức Phật

Pháp âm: 26-12-2012
2052

Tu thiện hành thiện

Pháp âm: 12-05-2010
3337

Quả báo sa môn

Pháp âm: 27-12-2012
1392

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1181

Phòng chi chỉ ác

Pháp âm: 28-12-2012
1034

Phước báu trời người

Pháp âm: 26-12-2012
1533

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua