Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2771

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
2146

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1805

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
2219

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
2137

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
2081

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
2905

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1946

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1793

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
2197

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
2097

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
2128

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2641

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
2036

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
2316
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nghi vấn tịnh độ

Pháp âm: 25-12-2012
5158

Niệm Phật con đường phát triển tâm linh

Pháp âm: 12-05-2010
4987

Hoằng Pháp Viên

Pháp âm: 21-07-2011
3708

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
9844

Biết tu là bớt khổ 1

Pháp âm: 28-12-2012
1839

Phương pháp sống lâu

Pháp âm: 26-12-2012
2534

Nhìn lại chính mình

Pháp âm: 25-12-2012
10957

Sự thù thằng của bố thí

Pháp âm: 12-05-2010
6224

Bên cạnh cuộc đời

Pháp âm: 30-11-2010
16916

Phước đức và công đức

Pháp âm: 12-05-2010
3555

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua