Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2110

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1641

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1257

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1637

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1514

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1491

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
2133

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1411

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1270

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1662

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1502

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
1464

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2069

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1515

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1732
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
7937

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 25-12-2012
8218

Chiến thắng đích thực

Pháp âm: 26-12-2012
5830

Đạo đức nghề nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
1772

Công đức trì mật chú

Pháp âm: 27-12-2012
17892

Hạnh phúc nở hoa - Khổ đau khép lại

Pháp âm: 12-05-2010
5903

Đổ nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4005

Đức phật trong tôi

Pháp âm: 08-09-2011
2167

Quán nghiệp duyên

Pháp âm: 26-12-2012
1481

Nuôi dưỡng thân tâm

Pháp âm: 12-05-2010
10720

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua