Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
1657

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1247

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
913

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1228

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1039

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1062

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
1601

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1067

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
907

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1281

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1144

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
986

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
1637

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1176

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1321
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quán sát âm thanh

Pháp âm: 12-05-2010
7544

Tuổi trẻ và online

Pháp âm: 23-12-2010
1647

Điều con muốn nói

Pháp âm: 27-02-2012
26552

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Pháp âm: 27-12-2012
1268

Con chuột trong kinh phật

Pháp âm: 26-12-2012
2943

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
2984

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Pháp âm: 26-12-2012
23402

Định

Pháp âm: 26-12-2012
2963

Phật pháp tại thế gian

Pháp âm: 25-12-2012
1938

Nhà cháy

Pháp âm: 26-12-2012
1317

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua