Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
1411

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1045

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
732

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1032

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
871

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
869

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
1304

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
896

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
718

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1090

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
946

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
787

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
1387

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
998

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1094
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Mắt thương nhìn đời

Pháp âm: 12-05-2010
9273

Tài ba không qua ý ở

Pháp âm: 26-12-2012
3504

Người cao quý

Pháp âm: 26-12-2012
4126

Xin người nhớ cho

Pháp âm: 12-05-2010
7497

Phật học phổ thông - Phong trào chấn hưng Phật Giáo

Pháp âm: 27-12-2012
463

Nghiệp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
1743

Ánh sáng phật pháp kỳ 24

Pháp âm: 01-03-2012
1571

Tu và hồi hướng công đức

Pháp âm: 26-12-2012
1428

Mông sơn thí thực 3

Pháp âm: 26-12-2012
850

Bốn pháp quán

Pháp âm: 27-02-2011
2485

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua