Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2547

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1970

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1612

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
2036

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1914

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1866

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
2624

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1773

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1599

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
2000

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1896

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
1883

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2463

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1850

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
2090
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Về

Pháp âm: 26-12-2012
2401

Thiên thần của con 2

Pháp âm: 23-12-2010
2987

Số phận

Pháp âm: 26-12-2012
2474

Người bằng hữu

Pháp âm: 25-10-2010
3178

Nghiệp người bạn đồng hành

Pháp âm: 25-12-2012
3038

Siêu độ vong hồn

Pháp âm: 26-12-2012
2914

Lý tưởng bồ tát

Pháp âm: 23-12-2010
3356

Phật học phổ thông - Lược sử Phật A Di Đà và 48 Lời Nguyện

Pháp âm: 27-12-2012
1274

Niềm tin vào Pháp môn Tịnh Độ

Pháp âm: 26-12-2012
2700

Con gái vua Trần Nhân Tông phần 1

Pháp âm: 20-01-2011
5528

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua