Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
1095

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
793

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
601

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
740

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
633

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
712

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
965

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
645

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
528

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
818

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
800

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
641

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
1088

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
729

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
823
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tinh thần hiếu đạo

Pháp âm: 12-05-2010
2707

Phật học phổ thông - Bổn phận của Phật tử tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
545

Phật học phổ thông - Nhẫn nhục ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
729

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
536

Tịnh độ trong đời sống

Pháp âm: 12-05-2010
3187

Bài Học Ngàn Vàng 2

Pháp âm: 25-10-2010
1988

Giải nghi về tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
2862

Đường về Cực Lạc

Pháp âm: 05-03-2012
1433

Thân đâu tâm đó

Pháp âm: 25-12-2012
2126

Duyên phận - 2

Pháp âm: 27-02-2012
19948

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua