Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2493

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1923

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1555

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1983

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1852

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1808

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
2554

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1720

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1550

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1945

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1842

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
1808

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2404

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1797

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
2040
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 11

Pháp âm: 27-12-2012
1403

Ta còn có mẹ

Pháp âm: 27-02-2012
7928

Cạm bẫy cuộc đời - Khóa Tu Mùa Hè 2010 lần 6 đợt 2

Pháp âm: 25-10-2010
4491

Niệm phật giải khổ

Pháp âm: 26-12-2012
2071

Lục đạo luân hồi 1

Pháp âm: 28-12-2012
3666

Tiếng chuông thức tỉnh

Pháp âm: 30-11-2010
11868

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Pháp âm: 23-12-2010
4963

Bóng chiều tà 1

Pháp âm: 30-11-2010
14980

Cư sĩ cấp cô độc

Pháp âm: 14-03-2012
2514

Tài và đức

Pháp âm: 27-12-2012
3450

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua