Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2090

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1619

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1236

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1617

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1484

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1468

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
2115

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1390

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1248

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1632

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1482

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
1440

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2049

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1499

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1710
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đừng là giọt nước tràn ly

Pháp âm: 28-02-2012
10017

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1609

Trường đời

Pháp âm: 08-05-2010
9049

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 11

Pháp âm: 27-12-2012
1094

Cách nuôi dưỡng tâm từ bi

Pháp âm: 23-12-2010
3376

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Pháp âm: 25-10-2010
5419

Tuổi trẻ vào đời

Pháp âm: 25-12-2012
2205

Tu tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
3786

Để thoát khỏi giận dữ 2

Pháp âm: 23-06-2012
4994

Chữ nhàn trong đạo Phật 2

Pháp âm: 26-12-2012
1664

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua