Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2817

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
2178

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1834

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
2254

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
2171

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
2114

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
2940

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1975

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1837

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
2231

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
2131

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
2185

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2672

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
2066

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
2369
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
13360

Tâm bình an 1

Pháp âm: 27-02-2012
4493

Định

Pháp âm: 26-12-2012
4221

Tình nghĩa cha mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
2763

Bến đời

Pháp âm: 27-02-2012
11174

Sức mạnh nội tâm

Pháp âm: 28-12-2012
4792

Cõi tâm

Pháp âm: 08-05-2010
11486

Khai thị

Pháp âm: 28-12-2012
1910

Bốn lời dạy của đức Phật

Pháp âm: 26-12-2012
3510

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Pháp âm: 28-12-2012
1957

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua