Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2053

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1584

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1199

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1578

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1435

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1423

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
2052

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1361

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1218

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1608

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1449

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
1402

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2014

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1475

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1676
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 3

Pháp âm: 27-12-2012
757

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
910

Tình dục trước hôn nhân và nạo phá thai từ cái nhìn phật giáo

Pháp âm: 14-03-2012
4031

Trí và nhân

Pháp âm: 28-12-2012
1247

Trưởng giả kén rể - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
3551

Sứ giả của trời

Pháp âm: 26-12-2012
3128

Lời tình thế của người xưa 1

Pháp âm: 23-12-2010
7150

Tu làm trọn bổn phận

Pháp âm: 27-12-2012
1529

Bóc vỏ vô minh

Pháp âm: 27-12-2012
1755

Tịnh độ vấn đáp

Pháp âm: 28-12-2012
3383

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua