Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
1812

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1359

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1014

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1355

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1173

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1195

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
1767

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1161

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1018

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1406

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1267

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
1137

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
1783

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1300

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1463
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tịnh độ là đây 2

Pháp âm: 26-12-2012
1450

Nhìn lại

Pháp âm: 12-05-2010
6640

Cúng Dường

Pháp âm: 12-05-2010
9528

Phước duyên

Pháp âm: 18-07-2010
5168

Nối lại tình xưa

Pháp âm: 09-05-2010
35367

Về nhà

Pháp âm: 27-02-2012
6345

Chuẩn bị chuyến đi cuối

Pháp âm: 27-12-2012
993

Niềm tin vào Pháp môn Tịnh Độ

Pháp âm: 26-12-2012
1839

Ta từng quên mẹ 4

Pháp âm: 27-02-2012
2998

Không tìm lỗi người 1

Pháp âm: 26-12-2012
1759

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua