Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
1993

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1516

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1145

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1518

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1366

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1363

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
1980

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1312

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1168

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1562

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1400

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
1325

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
1952

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1436

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1625
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật pháp căn bản 2

Pháp âm: 25-12-2012
1281

Tài và đức

Pháp âm: 27-12-2012
2714

Lục đạo luân hồi 2

Pháp âm: 28-12-2012
1968

Ý nghĩa về chữ pháp

Pháp âm: 23-12-2010
6881

Lục đạo luân hồi 1

Pháp âm: 28-12-2012
2859

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Pháp âm: 28-12-2012
1698

Kinh ba cửa giải thoát

Pháp âm: 25-12-2012
778

Thái độ khoan dung

Pháp âm: 27-12-2012
1379

Những câu chuyện về nhân quả 10

Pháp âm: 10-02-2011
39603

Ngũ thừa

Pháp âm: 26-12-2012
2546

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua