Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
1308

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
968

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
685

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
946

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
802

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
812

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
1188

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
826

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
645

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1012

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
889

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
722

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
1290

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
926

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1010
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lời thề 2

Pháp âm: 30-11-2010
5158

Quyết định vãng sinh

Pháp âm: 12-05-2010
3175

Kinh A Di Đà (việt văn)

Pháp âm: 27-12-2012
3397

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
1460

Đời là một giấc mộng

Pháp âm: 06-03-2012
6877

Năm con số

Pháp âm: 12-05-2010
3870

Bông hồng dâng cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
2702

Quán nghiệp duyên

Pháp âm: 26-12-2012
886

Niệm Phật địa chung

Pháp âm: 28-12-2012
3720

Viên gạch cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
1062

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua