Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
2312

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1778

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
1393

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1803

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1668

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1623

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
2345

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1546

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
1400

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1791

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1668

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
1626

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
2216

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1646

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1896
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thiện ác 2

Pháp âm: 06-03-2012
5565

Biết lỗi nên sửa

Pháp âm: 23-12-2010
3276

Gia tài pháp bảo

Pháp âm: 25-12-2012
5166

Biết tu là bớt khổ 2

Pháp âm: 28-12-2012
1217

Lời tình thế của người xưa 2

Pháp âm: 23-12-2010
4491

Giải điềm lành dữ

Pháp âm: 27-12-2012
5595

Cư sĩ cấp cô độc

Pháp âm: 14-03-2012
2344

Thân đâu tâm đó

Pháp âm: 25-12-2012
3928

Bổn phận

Pháp âm: 26-12-2012
2500

Nụ cười Di Lặc

Pháp âm: 26-12-2012
2576

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua