Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chánh Định, đại đức Thích Chánh Định

Đại đức Thích Chánh Định, Giảng sư Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thầy Thích Chánh Định. Các bài giảng của Thích Chánh Định, thuyết pháp Thích Chánh Định, nghe pháp Thích Chánh Định


Pháp âm Nghe Download

10 đức lành của người Phật tử

Giảng: Thích Chánh Định
1680

Khuyến tu

Giảng: Thích Chánh Định
1273

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Giảng: Thích Chánh Định
932

Niềm an lạc trong đạo Phật

Giảng: Thích Chánh Định
1253

Pháp kham nhẫn

Giảng: Thích Chánh Định
1065

Pháp khổ não

Giảng: Thích Chánh Định
1092

Tu tâm

Giảng: Thích Chánh Định
1638

Phương pháp tu học

Giảng: Thích Chánh Định
1092

Bốn pháp cát tường

Giảng: Thích Chánh Định
931

Bóng cả cuộc đời

Giảng: Thích Chánh Định
1307

Xả để an vui

Giảng: Thích Chánh Định
1170

Tam phước

Giảng: Thích Chánh Định
1017

Nhân quả và nghiệp báo

Giảng: Thích Chánh Định
1665

Biết thương mình

Giảng: Thích Chánh Định
1205

Pháp vô ngã

Giảng: Thích Chánh Định
1352
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 1

Pháp âm: 12-03-2012
6949

Niệm Phật viên thông

Pháp âm: 23-12-2010
4326

Giọt sữa giữa đời thường

Pháp âm: 08-05-2010
9746

Đổ nghiệp là gì

Pháp âm: 25-12-2012
6207

Niệm Phật để thành Phật

Pháp âm: 25-12-2012
3300

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Pháp âm: 06-03-2012
3520

Tỉnh mộng - tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
2817

Tự tâm Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
3699

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Pháp âm: 07-03-2012
5873

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
4599

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua