Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quang Thạnh, đại đức Thích Quang Thạnh

Đại đức Thích Quang Thạnh, Giảng sư Thích Quang Thạnh, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thầy Thích Quang Thạnh. Các bài giảng của Thích Quang Thạnh, thuyết pháp Thích Quang Thạnh, nghe pháp Thích Quang Thạnh


Pháp âm Nghe Download

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Quang Thạnh
1535

Tình huynh đệ

Giảng: Thích Quang Thạnh
1621

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 2

Giảng: Thích Quang Thạnh
881

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 1

Giảng: Thích Quang Thạnh
970

Phật giáo và dân số

Giảng: Thích Quang Thạnh
1235

Chữ tu trong đạo Phật

Giảng: Thích Quang Thạnh
1472

Vấn đề cúng ma chay trong đạo Phật

Giảng: Thích Quang Thạnh
2415

Đạo đức tại gia

Giảng: Thích Quang Thạnh
2551

Vững trước khen chê

Giảng: Thích Quang Thạnh
1342

Cách thờ - lạy - cúng Phật

Giảng: Thích Quang Thạnh
2794

Sức mạnh của ý chí

Giảng: Thích Quang Thạnh
1481

Trí và đức

Giảng: Thích Quang Thạnh
1219

Tuổi trẻ phật giáo trong thời kì hội nhập

Giảng: Thích Quang Thạnh
1688

Tuổi trẻ và cuộc sống

Giảng: Thích Quang Thạnh
2845
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
2756

Nhà cháy

Pháp âm: 26-12-2012
1443

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
3463

Khi bị tổn thương 2

Pháp âm: 23-06-2012
3980

Chuyển hóa khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
1526

9 loại chết oan

Pháp âm: 28-12-2012
2735

Người biết sống một mình

Pháp âm: 26-12-2012
2707

Nơi kết nối tin yêu

Pháp âm: 19-04-2011
3029

Oán thù và sự thứ tha

Pháp âm: 05-03-2012
4508

Tập làm chủ để an lạc

Pháp âm: 26-12-2012
4199

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua