Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quang Thạnh, đại đức Thích Quang Thạnh

Đại đức Thích Quang Thạnh, Giảng sư Thích Quang Thạnh, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thầy Thích Quang Thạnh. Các bài giảng của Thích Quang Thạnh, thuyết pháp Thích Quang Thạnh, nghe pháp Thích Quang Thạnh


Pháp âm Nghe Download

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Quang Thạnh
1839

Tình huynh đệ

Giảng: Thích Quang Thạnh
1995

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 2

Giảng: Thích Quang Thạnh
1087

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 1

Giảng: Thích Quang Thạnh
1285

Phật giáo và dân số

Giảng: Thích Quang Thạnh
1677

Chữ tu trong đạo Phật

Giảng: Thích Quang Thạnh
1859

Vấn đề cúng ma chay trong đạo Phật

Giảng: Thích Quang Thạnh
2855

Đạo đức tại gia

Giảng: Thích Quang Thạnh
3063

Vững trước khen chê

Giảng: Thích Quang Thạnh
1709

Cách thờ - lạy - cúng Phật

Giảng: Thích Quang Thạnh
3290

Sức mạnh của ý chí

Giảng: Thích Quang Thạnh
1789

Trí và đức

Giảng: Thích Quang Thạnh
1545

Tuổi trẻ phật giáo trong thời kì hội nhập

Giảng: Thích Quang Thạnh
1989

Tuổi trẻ và cuộc sống

Giảng: Thích Quang Thạnh
3282
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kinh a nậu la độ

Pháp âm: 25-12-2012
504

Tu để tự cứu mình

Pháp âm: 26-12-2012
1925

Niệm Phật để thành Phật

Pháp âm: 25-12-2012
3987

Vượt thoát ràng buộc

Pháp âm: 26-12-2012
2860

Bốn tâm thuyết yếu

Pháp âm: 26-12-2012
2550

Buông xả chấp trước

Pháp âm: 28-12-2012
3620

Trí và đức

Pháp âm: 27-12-2012
1545

Số phận

Pháp âm: 26-12-2012
2186

Vào cửa Tịnh Tông 2

Pháp âm: 28-12-2012
1775

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Pháp âm: 28-12-2012
1508

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua