Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quang Thạnh, đại đức Thích Quang Thạnh

Đại đức Thích Quang Thạnh, Giảng sư Thích Quang Thạnh, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thầy Thích Quang Thạnh. Các bài giảng của Thích Quang Thạnh, thuyết pháp Thích Quang Thạnh, nghe pháp Thích Quang Thạnh


Pháp âm Nghe Download

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Quang Thạnh
1021

Tình huynh đệ

Giảng: Thích Quang Thạnh
1089

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 2

Giảng: Thích Quang Thạnh
600

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 1

Giảng: Thích Quang Thạnh
563

Phật giáo và dân số

Giảng: Thích Quang Thạnh
707

Chữ tu trong đạo Phật

Giảng: Thích Quang Thạnh
959

Vấn đề cúng ma chay trong đạo Phật

Giảng: Thích Quang Thạnh
1742

Đạo đức tại gia

Giảng: Thích Quang Thạnh
1700

Vững trước khen chê

Giảng: Thích Quang Thạnh
902

Cách thờ - lạy - cúng Phật

Giảng: Thích Quang Thạnh
1978

Sức mạnh của ý chí

Giảng: Thích Quang Thạnh
1040

Trí và đức

Giảng: Thích Quang Thạnh
778

Tuổi trẻ phật giáo trong thời kì hội nhập

Giảng: Thích Quang Thạnh
1374

Tuổi trẻ và cuộc sống

Giảng: Thích Quang Thạnh
2369
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khung trời tím

Pháp âm: 08-05-2010
4584

Làm chủ vọng nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
1266

Tình thiên thu

Pháp âm: 26-12-2012
1045

Phóng sanh 2

Pháp âm: 31-01-2011
3446

Phòng chi chỉ ác

Pháp âm: 28-12-2012
847

Vì pháp quên bệnh

Pháp âm: 26-12-2012
1139

Hạ thủ công phu

Pháp âm: 28-12-2012
757

Xả để an vui

Pháp âm: 27-12-2012
859

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
3879

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 1

Pháp âm: 26-12-2012
751

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua