Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quang Thạnh, đại đức Thích Quang Thạnh

Đại đức Thích Quang Thạnh, Giảng sư Thích Quang Thạnh, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thầy Thích Quang Thạnh. Các bài giảng của Thích Quang Thạnh, thuyết pháp Thích Quang Thạnh, nghe pháp Thích Quang Thạnh


Pháp âm Nghe Download

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Quang Thạnh
1222

Tình huynh đệ

Giảng: Thích Quang Thạnh
1318

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 2

Giảng: Thích Quang Thạnh
711

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 1

Giảng: Thích Quang Thạnh
683

Phật giáo và dân số

Giảng: Thích Quang Thạnh
922

Chữ tu trong đạo Phật

Giảng: Thích Quang Thạnh
1185

Vấn đề cúng ma chay trong đạo Phật

Giảng: Thích Quang Thạnh
2028

Đạo đức tại gia

Giảng: Thích Quang Thạnh
2131

Vững trước khen chê

Giảng: Thích Quang Thạnh
1056

Cách thờ - lạy - cúng Phật

Giảng: Thích Quang Thạnh
2299

Sức mạnh của ý chí

Giảng: Thích Quang Thạnh
1242

Trí và đức

Giảng: Thích Quang Thạnh
933

Tuổi trẻ phật giáo trong thời kì hội nhập

Giảng: Thích Quang Thạnh
1490

Tuổi trẻ và cuộc sống

Giảng: Thích Quang Thạnh
2579
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
5748

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Pháp âm: 26-12-2012
1098

Tu là tiến

Pháp âm: 26-12-2012
1829

Công Đức Phóng Sanh

Pháp âm: 23-12-2010
2977

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
8114

Niết bàn

Pháp âm: 26-12-2012
1644

Con gái vua Trần Nhân Tông phần 1

Pháp âm: 20-01-2011
4363

Tình huynh đệ

Pháp âm: 27-12-2012
1318

Chơn lý

Pháp âm: 26-12-2012
1622

Nhìn lại

Pháp âm: 12-05-2010
6220

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua