Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quang Thạnh, đại đức Thích Quang Thạnh

Đại đức Thích Quang Thạnh, Giảng sư Thích Quang Thạnh, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thầy Thích Quang Thạnh. Các bài giảng của Thích Quang Thạnh, thuyết pháp Thích Quang Thạnh, nghe pháp Thích Quang Thạnh


Pháp âm Nghe Download

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Quang Thạnh
1755

Tình huynh đệ

Giảng: Thích Quang Thạnh
1890

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 2

Giảng: Thích Quang Thạnh
1029

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 1

Giảng: Thích Quang Thạnh
1176

Phật giáo và dân số

Giảng: Thích Quang Thạnh
1536

Chữ tu trong đạo Phật

Giảng: Thích Quang Thạnh
1732

Vấn đề cúng ma chay trong đạo Phật

Giảng: Thích Quang Thạnh
2728

Đạo đức tại gia

Giảng: Thích Quang Thạnh
2888

Vững trước khen chê

Giảng: Thích Quang Thạnh
1626

Cách thờ - lạy - cúng Phật

Giảng: Thích Quang Thạnh
3144

Sức mạnh của ý chí

Giảng: Thích Quang Thạnh
1693

Trí và đức

Giảng: Thích Quang Thạnh
1445

Tuổi trẻ phật giáo trong thời kì hội nhập

Giảng: Thích Quang Thạnh
1897

Tuổi trẻ và cuộc sống

Giảng: Thích Quang Thạnh
3153
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 07-03-2012
3111

Tình người

Pháp âm: 12-05-2010
8349

Định

Pháp âm: 26-12-2012
3599

Im lặng là vàng

Pháp âm: 26-12-2012
4773

15 Công đức tắm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
4245

Tình thương cao cả

Pháp âm: 26-12-2012
2039

Nỗi oán hận

Pháp âm: 27-02-2012
38664

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Pháp âm: 25-10-2010
3395

Những chuyện lạ trong đời tu

Pháp âm: 05-03-2012
8675

Tâm bình an 2

Pháp âm: 27-02-2012
6972

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua