Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Quang Thạnh, đại đức Thích Quang Thạnh

Đại đức Thích Quang Thạnh, Giảng sư Thích Quang Thạnh, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thầy Thích Quang Thạnh. Các bài giảng của Thích Quang Thạnh, thuyết pháp Thích Quang Thạnh, nghe pháp Thích Quang Thạnh


Pháp âm Nghe Download

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Quang Thạnh
1056

Tình huynh đệ

Giảng: Thích Quang Thạnh
1174

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 2

Giảng: Thích Quang Thạnh
620

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 1

Giảng: Thích Quang Thạnh
586

Phật giáo và dân số

Giảng: Thích Quang Thạnh
769

Chữ tu trong đạo Phật

Giảng: Thích Quang Thạnh
1036

Vấn đề cúng ma chay trong đạo Phật

Giảng: Thích Quang Thạnh
1836

Đạo đức tại gia

Giảng: Thích Quang Thạnh
1785

Vững trước khen chê

Giảng: Thích Quang Thạnh
926

Cách thờ - lạy - cúng Phật

Giảng: Thích Quang Thạnh
2083

Sức mạnh của ý chí

Giảng: Thích Quang Thạnh
1114

Trí và đức

Giảng: Thích Quang Thạnh
807

Tuổi trẻ phật giáo trong thời kì hội nhập

Giảng: Thích Quang Thạnh
1396

Tuổi trẻ và cuộc sống

Giảng: Thích Quang Thạnh
2446
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật giáo và dân số

Pháp âm: 27-12-2012
769

Lục đạo luân hồi 1

Pháp âm: 28-12-2012
1868

Bể ải nghìn trùng 2

Pháp âm: 25-12-2012
1163

Phập pháp diệu huyền

Pháp âm: 12-05-2010
8391

Biết tu là bớt khổ 2

Pháp âm: 28-12-2012
679

Tha thứ oán kết và hận thù

Pháp âm: 23-12-2010
2217

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 27-12-2012
3135

Xóa mờ vết thương đau

Pháp âm: 12-05-2010
5418

Những nghịch lý nên tránh

Pháp âm: 26-12-2012
987

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 18

Pháp âm: 26-12-2012
750

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua