Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Minh, đại đức Thích Thiện Minh

Đại đức Thích Thiện Minh, Giảng sư Thích Thiện Minh, Thượng tọa Thích Thiện Minh, Thầy Thích Thiện Minh. Các bài giảng của Thích Thiện Minh, thuyết pháp Thích Thiện Minh, nghe pháp Thích Thiện Minh


Pháp âm Nghe Download

Quả báo sa môn

Giảng: Thích Thiện Minh
2357

Chữ tâm trong phật đạo

Giảng: Thích Thiện Minh
3324

Giả bệnh chết

Giảng: Thích Thiện Minh
1543

Sống và chết

Giảng: Thích Thiện Minh
2553

Thế nào là một người Phật tử

Giảng: Thích Thiện Minh
1705

Thiền định

Giảng: Thích Thiện Minh
2066

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Thiện Minh
1652

Hương thơm đức hạnh

Giảng: Thích Thiện Minh
1827

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Thiện Minh
1948

Sức mạnh của tuổi trẻ

Giảng: Thích Thiện Minh
10289

Tuổi trẻ - Có và không

Giảng: Thích Thiện Minh
3314
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hiểu biết để yêu thương

Pháp âm: 26-12-2012
3283

Khai thị Phật thất

Pháp âm: 28-12-2012
2644

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Pháp âm: 01-03-2012
8567

Bài Học Ngàn Vàng 1

Pháp âm: 25-10-2010
4921

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Pháp âm: 28-12-2012
2189

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Pháp âm: 26-12-2012
2685

Khuyên tu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
4669

Hạnh tu của Bồ Tát tại gia

Pháp âm: 25-12-2012
3345

Quả báo rất nhẹ

Pháp âm: 26-12-2012
2752

Bốn pháp nương tựa

Pháp âm: 25-12-2012
13882

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua