Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Minh, đại đức Thích Thiện Minh

Đại đức Thích Thiện Minh, Giảng sư Thích Thiện Minh, Thượng tọa Thích Thiện Minh, Thầy Thích Thiện Minh. Các bài giảng của Thích Thiện Minh, thuyết pháp Thích Thiện Minh, nghe pháp Thích Thiện Minh


Pháp âm Nghe Download

Quả báo sa môn

Giảng: Thích Thiện Minh
2665

Chữ tâm trong phật đạo

Giảng: Thích Thiện Minh
3557

Giả bệnh chết

Giảng: Thích Thiện Minh
1807

Sống và chết

Giảng: Thích Thiện Minh
2833

Thế nào là một người Phật tử

Giảng: Thích Thiện Minh
1927

Thiền định

Giảng: Thích Thiện Minh
2474

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Thiện Minh
1883

Hương thơm đức hạnh

Giảng: Thích Thiện Minh
2108

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Thiện Minh
2277

Sức mạnh của tuổi trẻ

Giảng: Thích Thiện Minh
10649

Tuổi trẻ - Có và không

Giảng: Thích Thiện Minh
3614
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đối trị phiền não 2

Pháp âm: 23-12-2010
4882

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Pháp âm: 12-05-2010
7860

Người điêu khắc tượng

Pháp âm: 23-12-2010
3271

Ngũ uẩn giai không

Pháp âm: 26-12-2012
7699

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Pháp âm: 14-03-2012
7128

Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
5123

Con đường đon độc

Pháp âm: 05-03-2012
4867

8 điều dễ và khó của kiếp người

Pháp âm: 26-12-2012
10079

Niềm tin và hiểu biết

Pháp âm: 26-12-2012
2064

Phật học phổ thông - Đạo đế Bát Chánh Đạo

Pháp âm: 27-12-2012
2617

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua