Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nhuận Châu, đại đức Thích Nhuận Châu

Đại đức Thích Nhuận Châu, Giảng sư Thích Nhuận Châu, Thượng tọa Thích Nhuận Châu, Thầy Thích Nhuận Châu. Các bài giảng của Thích Nhuận Châu, thuyết pháp Thích Nhuận Châu, nghe pháp Thích Nhuận Châu


Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật A Di Đà

Giảng: Thích Nhuận Châu
1812

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Giảng: Thích Nhuận Châu
1325
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh Địa Tạng

Pháp âm: 27-12-2012
24230

Tất cả các pháp đều là Phật pháp

Pháp âm: 28-12-2012
4188

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
4941

Khuyến tu

Pháp âm: 12-05-2010
4056

Tiếng cười trong pháp thoại

Pháp âm: 26-12-2012
1235

Có cha bên đời

Pháp âm: 26-12-2012
8289

Cốt tủy tu hành

Pháp âm: 27-12-2012
1634

Lời Phật dạy

Pháp âm: 28-12-2012
2169

Hoan Hỷ Để Niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
2687

Bố thí ba la mật

Pháp âm: 23-12-2010
6149

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua