Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nhuận Châu, đại đức Thích Nhuận Châu

Đại đức Thích Nhuận Châu, Giảng sư Thích Nhuận Châu, Thượng tọa Thích Nhuận Châu, Thầy Thích Nhuận Châu. Các bài giảng của Thích Nhuận Châu, thuyết pháp Thích Nhuận Châu, nghe pháp Thích Nhuận Châu


Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật A Di Đà

Giảng: Thích Nhuận Châu
2155

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Giảng: Thích Nhuận Châu
1617
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp môn tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
4160

Phóng sanh 2

Pháp âm: 31-01-2011
4916

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Pháp âm: 28-12-2012
2098

Đạo đức tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
3872

Sư đạo hiếu đạo 1

Pháp âm: 23-12-2010
3885

Kinh phước đức

Pháp âm: 25-12-2012
819

Hạnh phúc trong tầm tay

Pháp âm: 25-12-2012
8936

Lợi ích nghe phật pháp

Pháp âm: 12-05-2010
6914

Phật bồ đề tâm

Pháp âm: 25-12-2012
2091

Lửa Tam Muội

Pháp âm: 25-12-2012
3942

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua