Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nhuận Châu, đại đức Thích Nhuận Châu

Đại đức Thích Nhuận Châu, Giảng sư Thích Nhuận Châu, Thượng tọa Thích Nhuận Châu, Thầy Thích Nhuận Châu. Các bài giảng của Thích Nhuận Châu, thuyết pháp Thích Nhuận Châu, nghe pháp Thích Nhuận Châu


Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật A Di Đà

Giảng: Thích Nhuận Châu
2202

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Giảng: Thích Nhuận Châu
1660
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
4200

Lưu dấu

Pháp âm: 12-05-2010
6546

Siêu độ vong linh

Pháp âm: 28-12-2012
7276

Khúc gỗ trôi sông

Pháp âm: 25-12-2012
6246

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1288

Kính dâng mẹ

Pháp âm: 28-02-2012
27949

Ăn uống và sức khỏe

Pháp âm: 28-12-2012
4038

Pháp môn tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
4209

Giả bệnh chết

Pháp âm: 27-12-2012
1797

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Pháp âm: 01-03-2012
8563

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua