Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nhuận Châu, đại đức Thích Nhuận Châu

Đại đức Thích Nhuận Châu, Giảng sư Thích Nhuận Châu, Thượng tọa Thích Nhuận Châu, Thầy Thích Nhuận Châu. Các bài giảng của Thích Nhuận Châu, thuyết pháp Thích Nhuận Châu, nghe pháp Thích Nhuận Châu


Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật A Di Đà

Giảng: Thích Nhuận Châu
2138

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Giảng: Thích Nhuận Châu
1600
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Xả để an vui

Pháp âm: 27-12-2012
2089

Nguồn gốc của sự khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
1925

Sạch bóng quân thù

Pháp âm: 06-03-2012
3151

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Pháp âm: 25-12-2012
7203

Ai cũng là phật

Pháp âm: 26-12-2012
2855

Hạnh phúc chân thật

Pháp âm: 12-05-2010
3458

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Pháp âm: 23-12-2010
8065

Hồng danh sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
9709

Dấu ấn cuộc đời

Pháp âm: 26-12-2012
2989

Hoài niệm ân sư

Pháp âm: 26-12-2012
2056

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua