Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nhuận Châu, đại đức Thích Nhuận Châu

Đại đức Thích Nhuận Châu, Giảng sư Thích Nhuận Châu, Thượng tọa Thích Nhuận Châu, Thầy Thích Nhuận Châu. Các bài giảng của Thích Nhuận Châu, thuyết pháp Thích Nhuận Châu, nghe pháp Thích Nhuận Châu


Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật A Di Đà

Giảng: Thích Nhuận Châu
1890

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Giảng: Thích Nhuận Châu
1402
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phát tâm chân thật 1

Pháp âm: 23-06-2012
6253

Làm chủ vọng nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
2340

Tịnh độ thiền

Pháp âm: 27-12-2012
3353

Người chết đi về đâu

Pháp âm: 27-12-2012
3798

Người biết sống một mình

Pháp âm: 26-12-2012
3646

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
3386

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1157

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 05-03-2012
4910

Người chăn bò

Pháp âm: 23-12-2010
3718

Chuyển hóa phiền muộn

Pháp âm: 25-12-2012
14070

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua