Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nhuận Châu, đại đức Thích Nhuận Châu

Đại đức Thích Nhuận Châu, Giảng sư Thích Nhuận Châu, Thượng tọa Thích Nhuận Châu, Thầy Thích Nhuận Châu. Các bài giảng của Thích Nhuận Châu, thuyết pháp Thích Nhuận Châu, nghe pháp Thích Nhuận Châu


Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật A Di Đà

Giảng: Thích Nhuận Châu
1848

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Giảng: Thích Nhuận Châu
1363
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

A la hán Bồ Tát

Pháp âm: 30-11-2010
9596

Người biết sống một mình

Pháp âm: 26-12-2012
3564

Kinh mười nguyện phổ hiền

Pháp âm: 25-12-2012
571

Phật học phổ thông - Thành Thật tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
918

Cười với khổ đau

Pháp âm: 14-03-2012
4077

Đưa ông Táo về trời

Pháp âm: 26-12-2012
2810

Đấng điều ngự

Pháp âm: 30-11-2010
5951

Hành động người hiền trí

Pháp âm: 12-05-2010
3453

Nhìn tâm

Pháp âm: 26-12-2012
2049

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Pháp âm: 28-12-2012
2112

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua