Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nhuận Châu, đại đức Thích Nhuận Châu

Đại đức Thích Nhuận Châu, Giảng sư Thích Nhuận Châu, Thượng tọa Thích Nhuận Châu, Thầy Thích Nhuận Châu. Các bài giảng của Thích Nhuận Châu, thuyết pháp Thích Nhuận Châu, nghe pháp Thích Nhuận Châu


Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật A Di Đà

Giảng: Thích Nhuận Châu
2174

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Giảng: Thích Nhuận Châu
1641
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Xả stress

Pháp âm: 26-12-2012
2345

Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
3393

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
13407

Chữ nhàn trong đạo Phật 2

Pháp âm: 26-12-2012
2312

Nguyện về với Phật

Pháp âm: 26-12-2012
2165

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
2776

Ý nghĩa Khánh Đản

Pháp âm: 26-12-2012
4112

Niệm Phật bằng cả tâm huyết

Pháp âm: 26-12-2012
2572

Chữ nhẫn trong đường tu

Pháp âm: 28-12-2012
1965

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 31

Pháp âm: 27-12-2012
2278

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua