Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nhuận Châu, đại đức Thích Nhuận Châu

Đại đức Thích Nhuận Châu, Giảng sư Thích Nhuận Châu, Thượng tọa Thích Nhuận Châu, Thầy Thích Nhuận Châu. Các bài giảng của Thích Nhuận Châu, thuyết pháp Thích Nhuận Châu, nghe pháp Thích Nhuận Châu


Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật A Di Đà

Giảng: Thích Nhuận Châu
2112

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Giảng: Thích Nhuận Châu
1583
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kinh thập thiện nghiệp

Pháp âm: 28-12-2012
4683

Xả stress

Pháp âm: 26-12-2012
2226

Trị bệnh ma nhập 1

Pháp âm: 06-03-2012
6481

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
10614

Chữ nhàn trong đạo Phật 2

Pháp âm: 26-12-2012
2197

Tất cả các pháp đều là Phật pháp

Pháp âm: 28-12-2012
4429

Nghi vấn tịnh độ

Pháp âm: 25-12-2012
5106

Phật học phổ thông - Diệt đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1170

10 điều cha mẹ khuyên con

Pháp âm: 26-12-2012
3326

Dư âm

Pháp âm: 27-02-2011
3629

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua