Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nhuận Châu, đại đức Thích Nhuận Châu

Đại đức Thích Nhuận Châu, Giảng sư Thích Nhuận Châu, Thượng tọa Thích Nhuận Châu, Thầy Thích Nhuận Châu. Các bài giảng của Thích Nhuận Châu, thuyết pháp Thích Nhuận Châu, nghe pháp Thích Nhuận Châu


Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật A Di Đà

Giảng: Thích Nhuận Châu
1955

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Giảng: Thích Nhuận Châu
1456
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp tứ điệu đế

Pháp âm: 25-12-2012
4842

Hoa sen trong cõi mộng

Pháp âm: 27-12-2012
4185

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Pháp âm: 25-10-2010
5109

Phương pháp tu học

Pháp âm: 27-12-2012
1746

Tuổi trẻ & hành trang chữ nhẫn 1

Pháp âm: 25-10-2010
4046

Bát chánh đạo

Pháp âm: 14-03-2012
4192

Tu tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
4300

Khuyến tu

Pháp âm: 27-12-2012
1946

Lời hối lỗi

Pháp âm: 30-11-2010
21479

Ăn chay và ăn mặn 1

Pháp âm: 23-12-2010
9937

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua