Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nhuận Châu, đại đức Thích Nhuận Châu

Đại đức Thích Nhuận Châu, Giảng sư Thích Nhuận Châu, Thượng tọa Thích Nhuận Châu, Thầy Thích Nhuận Châu. Các bài giảng của Thích Nhuận Châu, thuyết pháp Thích Nhuận Châu, nghe pháp Thích Nhuận Châu


Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật A Di Đà

Giảng: Thích Nhuận Châu
2034

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Giảng: Thích Nhuận Châu
1516
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chú đại bi

Pháp âm: 26-12-2012
20017

Lòng bao dung

Pháp âm: 27-02-2012
85551

Phật học phổ thông - Ngũ minh

Pháp âm: 27-12-2012
1645

Bốn pháp quán

Pháp âm: 27-02-2011
3398

Thiện và ác

Pháp âm: 08-05-2010
5724

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 18

Pháp âm: 26-12-2012
1702

Phước trần phước vét

Pháp âm: 26-12-2012
4897

Nơi kết nối tin yêu

Pháp âm: 19-04-2011
3632

Câu chuyện đạo lý

Pháp âm: 26-12-2012
1764

Pháp môn tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
2572

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua