Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhiên, đại đức Thích Giác Nhiên

Đại đức Thích Giác Nhiên, Giảng sư Thích Giác Nhiên, Thượng tọa Thích Giác Nhiên, Thầy Thích Giác Nhiên. Các bài giảng của Thích Giác Nhiên, thuyết pháp Thích Giác Nhiên, nghe pháp Thích Giác Nhiên


Pháp âm Nghe Download

Tu phước báo

Giảng: Thích Giác Nhiên
5894

Tứ thú tái sanh đàm

Giảng: Thích Giác Nhiên
3274

Phật pháp vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
3292

Sám hối

Giảng: Thích Giác Nhiên
5516

Pháp tứ điệu đế

Giảng: Thích Giác Nhiên
5144

Pháp phật vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
6409
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sự thù thắng của tam bảo

Pháp âm: 25-12-2012
4322

Dư âm

Pháp âm: 27-02-2011
3671

Thỉnh chuyển pháp luân

Pháp âm: 25-12-2012
3355

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 1

Pháp âm: 27-12-2012
1696

Phật học phổ thông - Chương Kim Cang Tạng Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1586

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Pháp âm: 27-12-2012
1604

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 14

Pháp âm: 26-12-2012
1629

Phật học phổ thông - Thiền định ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1368

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Pháp âm: 26-12-2012
2132

Nhân quả

Pháp âm: 26-12-2012
9656

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua