Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhiên, đại đức Thích Giác Nhiên

Đại đức Thích Giác Nhiên, Giảng sư Thích Giác Nhiên, Thượng tọa Thích Giác Nhiên, Thầy Thích Giác Nhiên. Các bài giảng của Thích Giác Nhiên, thuyết pháp Thích Giác Nhiên, nghe pháp Thích Giác Nhiên


Pháp âm Nghe Download

Tu phước báo

Giảng: Thích Giác Nhiên
5328

Tứ thú tái sanh đàm

Giảng: Thích Giác Nhiên
2796

Phật pháp vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
2864

Sám hối

Giảng: Thích Giác Nhiên
4875

Pháp tứ điệu đế

Giảng: Thích Giác Nhiên
4596

Pháp phật vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
5954
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sự thật về con người

Pháp âm: 25-12-2012
9148

Nuôi dưỡng thân tâm

Pháp âm: 12-05-2010
11120

Định

Pháp âm: 26-12-2012
3835

Tình thương cao cả

Pháp âm: 26-12-2012
2275

Thỉnh chuyển pháp luân

Pháp âm: 25-12-2012
2928

Làm công quả

Pháp âm: 26-12-2012
8931

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Pháp âm: 26-12-2012
3853

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 11

Pháp âm: 27-12-2012
1305

Cõi âm cõi dương 1

Pháp âm: 23-12-2010
10099

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Pháp âm: 25-12-2012
4145

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua