Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhiên, đại đức Thích Giác Nhiên

Đại đức Thích Giác Nhiên, Giảng sư Thích Giác Nhiên, Thượng tọa Thích Giác Nhiên, Thầy Thích Giác Nhiên. Các bài giảng của Thích Giác Nhiên, thuyết pháp Thích Giác Nhiên, nghe pháp Thích Giác Nhiên


Pháp âm Nghe Download

Tu phước báo

Giảng: Thích Giác Nhiên
5979

Tứ thú tái sanh đàm

Giảng: Thích Giác Nhiên
3387

Phật pháp vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
3354

Sám hối

Giảng: Thích Giác Nhiên
5612

Pháp tứ điệu đế

Giảng: Thích Giác Nhiên
5228

Pháp phật vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
6475
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thân đâu tâm đó

Pháp âm: 25-12-2012
4573

Ánh sáng đời con

Pháp âm: 07-10-2012
4415

Phật học phổ thông - Trì giới ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1873

Phương pháp hộ niệm

Pháp âm: 26-12-2012
2208

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Pháp âm: 28-02-2012
8813

Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
2185

Ai giàu hơn

Pháp âm: 25-12-2012
3791

Tịnh độ vấn đáp

Pháp âm: 28-12-2012
4368

Cảm ơn vô thường

Pháp âm: 23-12-2010
4895

Giữa dòng vô thường

Pháp âm: 25-12-2012
4332

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua