Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhiên, đại đức Thích Giác Nhiên

Đại đức Thích Giác Nhiên, Giảng sư Thích Giác Nhiên, Thượng tọa Thích Giác Nhiên, Thầy Thích Giác Nhiên. Các bài giảng của Thích Giác Nhiên, thuyết pháp Thích Giác Nhiên, nghe pháp Thích Giác Nhiên


Pháp âm Nghe Download

Tu phước báo

Giảng: Thích Giác Nhiên
6013

Tứ thú tái sanh đàm

Giảng: Thích Giác Nhiên
3433

Phật pháp vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
3380

Sám hối

Giảng: Thích Giác Nhiên
5645

Pháp tứ điệu đế

Giảng: Thích Giác Nhiên
5266

Pháp phật vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
6503
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nói về nhân quả

Pháp âm: 28-12-2012
4677

Lòng ganh tỵ 2

Pháp âm: 25-12-2012
3800

Phật học phổ thông - Diệt đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1306

Kinh đại phước đức

Pháp âm: 26-12-2012
3172

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 23-12-2010
3461

Niệm phật vấn đáp

Pháp âm: 26-12-2012
3404

Thuyền không bến 2

Pháp âm: 30-11-2010
4933

Tam phước

Pháp âm: 27-12-2012
2307

Ngưỡng cửa cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
5929

Khuyến tu

Pháp âm: 12-05-2010
4628

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua