Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhiên, đại đức Thích Giác Nhiên

Đại đức Thích Giác Nhiên, Giảng sư Thích Giác Nhiên, Thượng tọa Thích Giác Nhiên, Thầy Thích Giác Nhiên. Các bài giảng của Thích Giác Nhiên, thuyết pháp Thích Giác Nhiên, nghe pháp Thích Giác Nhiên


Pháp âm Nghe Download

Tu phước báo

Giảng: Thích Giác Nhiên
5523

Tứ thú tái sanh đàm

Giảng: Thích Giác Nhiên
2954

Phật pháp vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
3026

Sám hối

Giảng: Thích Giác Nhiên
5066

Pháp tứ điệu đế

Giảng: Thích Giác Nhiên
4799

Pháp phật vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
6123
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vực thẳm buông tay

Pháp âm: 05-03-2012
5215

Niết bàn

Pháp âm: 26-12-2012
2444

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 23-12-2010
3564

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 14

Pháp âm: 26-12-2012
1438

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
2498

Hành trang về Cực Lạc

Pháp âm: 28-12-2012
2878

Nhân quả

Pháp âm: 26-12-2012
9265

Giải nghi về tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
4204

Niệm phật và Vu lan

Pháp âm: 26-12-2012
1831

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Pháp âm: 21-07-2011
8140

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua