Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhiên, đại đức Thích Giác Nhiên

Đại đức Thích Giác Nhiên, Giảng sư Thích Giác Nhiên, Thượng tọa Thích Giác Nhiên, Thầy Thích Giác Nhiên. Các bài giảng của Thích Giác Nhiên, thuyết pháp Thích Giác Nhiên, nghe pháp Thích Giác Nhiên


Pháp âm Nghe Download

Tu phước báo

Giảng: Thích Giác Nhiên
5744

Tứ thú tái sanh đàm

Giảng: Thích Giác Nhiên
3138

Phật pháp vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
3186

Sám hối

Giảng: Thích Giác Nhiên
5317

Pháp tứ điệu đế

Giảng: Thích Giác Nhiên
5008

Pháp phật vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
6300
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nụ cười Di Lặc

Pháp âm: 26-12-2012
2916

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Pháp âm: 12-05-2010
12557

Tha thứ thì thư thái

Pháp âm: 12-05-2010
7302

Màu nhớ thu xưa

Pháp âm: 08-09-2011
6063

15 Công đức tắm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
4910

Chữ nhẫn trong gia đình 1

Pháp âm: 23-12-2010
10156

Mông sơn thí thực 3

Pháp âm: 26-12-2012
1751

Trí và đức

Pháp âm: 27-12-2012
1878

Buông tất cả sẽ được tất cả

Pháp âm: 25-12-2012
3414

Ta từng quên mẹ 1

Pháp âm: 27-02-2012
7524

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua