Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhiên, đại đức Thích Giác Nhiên

Đại đức Thích Giác Nhiên, Giảng sư Thích Giác Nhiên, Thượng tọa Thích Giác Nhiên, Thầy Thích Giác Nhiên. Các bài giảng của Thích Giác Nhiên, thuyết pháp Thích Giác Nhiên, nghe pháp Thích Giác Nhiên


Pháp âm Nghe Download

Tu phước báo

Giảng: Thích Giác Nhiên
5932

Tứ thú tái sanh đàm

Giảng: Thích Giác Nhiên
3325

Phật pháp vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
3321

Sám hối

Giảng: Thích Giác Nhiên
5564

Pháp tứ điệu đế

Giảng: Thích Giác Nhiên
5185

Pháp phật vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
6443
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nỗi lòng người cha 1

Pháp âm: 23-12-2010
7072

Thật giả cuộc đời 1

Pháp âm: 03-05-2012
14244

Thách thức chông gai vực thẳm

Pháp âm: 26-12-2012
9013

Mở rộng tấm lòng

Pháp âm: 28-12-2012
2381

Nghệ thuật sống an lạc

Pháp âm: 26-12-2012
3655

Thiện và ác 1

Pháp âm: 03-05-2012
5784

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành

Pháp âm: 27-12-2012
1457

Công đức hỷ xả

Pháp âm: 12-05-2010
2958

Người điêu khắc tượng

Pháp âm: 23-12-2010
3218

Ý nghĩa đản sinh và vãng sinh

Pháp âm: 23-12-2010
2976

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua