Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhiên, đại đức Thích Giác Nhiên

Đại đức Thích Giác Nhiên, Giảng sư Thích Giác Nhiên, Thượng tọa Thích Giác Nhiên, Thầy Thích Giác Nhiên. Các bài giảng của Thích Giác Nhiên, thuyết pháp Thích Giác Nhiên, nghe pháp Thích Giác Nhiên


Pháp âm Nghe Download

Tu phước báo

Giảng: Thích Giác Nhiên
5442

Tứ thú tái sanh đàm

Giảng: Thích Giác Nhiên
2873

Phật pháp vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
2955

Sám hối

Giảng: Thích Giác Nhiên
4965

Pháp tứ điệu đế

Giảng: Thích Giác Nhiên
4707

Pháp phật vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
6037
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tình thương cao cả

Pháp âm: 12-05-2010
7849

Biết tu là bớt khổ 1

Pháp âm: 28-12-2012
1558

Phân biệt về nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4093

Tình yêu và lý tưởng 2

Pháp âm: 06-03-2012
1939

Phòng chi chỉ ác

Pháp âm: 28-12-2012
1643

Khép lại rồi mới mở ra

Pháp âm: 26-12-2012
2674

Thắp sáng niềm tin 1

Pháp âm: 12-05-2010
6073

Lòng ganh tị

Pháp âm: 12-05-2010
6011

Phật giáo và dân số

Pháp âm: 27-12-2012
1896

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
988

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua