Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhiên, đại đức Thích Giác Nhiên

Đại đức Thích Giác Nhiên, Giảng sư Thích Giác Nhiên, Thượng tọa Thích Giác Nhiên, Thầy Thích Giác Nhiên. Các bài giảng của Thích Giác Nhiên, thuyết pháp Thích Giác Nhiên, nghe pháp Thích Giác Nhiên


Pháp âm Nghe Download

Tu phước báo

Giảng: Thích Giác Nhiên
5607

Tứ thú tái sanh đàm

Giảng: Thích Giác Nhiên
3031

Phật pháp vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
3090

Sám hối

Giảng: Thích Giác Nhiên
5160

Pháp tứ điệu đế

Giảng: Thích Giác Nhiên
4876

Pháp phật vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
6194
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Biết đón nhận để tu tập

Pháp âm: 27-12-2012
1631

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1131

Phật học phổ thông - Quán Nhân Duyên

Pháp âm: 27-12-2012
1219

Hạnh phúc nở hoa - Khổ đau khép lại

Pháp âm: 12-05-2010
6358

Kiếp phù du 1

Pháp âm: 30-11-2010
17881

Phật học phổ thông - Tinh tấn ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1174

Quán Âm là ai ?

Pháp âm: 26-12-2012
90

Thân bệnh - tâm bệnh

Pháp âm: 06-03-2012
9686

Hạnh phúc chân thật

Pháp âm: 12-05-2010
3311

Phật học phổ thông - Thờ Phật, lạu Phật, cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1651

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua