Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhiên, đại đức Thích Giác Nhiên

Đại đức Thích Giác Nhiên, Giảng sư Thích Giác Nhiên, Thượng tọa Thích Giác Nhiên, Thầy Thích Giác Nhiên. Các bài giảng của Thích Giác Nhiên, thuyết pháp Thích Giác Nhiên, nghe pháp Thích Giác Nhiên


Pháp âm Nghe Download

Tu phước báo

Giảng: Thích Giác Nhiên
5798

Tứ thú tái sanh đàm

Giảng: Thích Giác Nhiên
3181

Phật pháp vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
3223

Sám hối

Giảng: Thích Giác Nhiên
5389

Pháp tứ điệu đế

Giảng: Thích Giác Nhiên
5060

Pháp phật vi diệu

Giảng: Thích Giác Nhiên
6340
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhận diện sự sống

Pháp âm: 12-05-2010
7309

Họa Phước Khôn Lường

Pháp âm: 25-10-2010
4940

Khó vẫn làm được

Pháp âm: 14-03-2012
2577

Phước đức và công đức

Pháp âm: 12-05-2010
3514

Xin người nhớ cho

Pháp âm: 12-05-2010
9008

Triết lý vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
2780

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ

Pháp âm: 27-12-2012
1348

Bát quan trai giới

Pháp âm: 28-12-2012
1828

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Pháp âm: 27-12-2012
1917

Đặc tính của Phật đản

Pháp âm: 28-12-2012
1476

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua