Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Nhẫn, đại đức Thích Minh Nhẫn

Đại đức Thích Minh Nhẫn, Giảng sư Thích Minh Nhẫn, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Thầy Thích Minh Nhẫn. Các bài giảng của Thích Minh Nhẫn, thuyết pháp Thích Minh Nhẫn, nghe pháp Thích Minh Nhẫn


Pháp âm Nghe Download

Định hướng nhân cách 2

Giảng: Thích Minh Nhẫn
1674

Định hướng nhân cách 1

Giảng: Thích Minh Nhẫn
1779

Ý nghĩa Vu Lan

Giảng: Thích Minh Nhẫn
1916

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 11

Giảng: Thích Minh Nhẫn
1584

Tinh thần giáo dục của mẫu thân

Giảng: Thích Minh Nhẫn
2880
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tai họa của sân hận 2

Pháp âm: 28-12-2012
1808

Pháp tứ điệu đế

Pháp âm: 25-12-2012
5144

Sáu căn là cội gốc sanh tử

Pháp âm: 28-12-2012
4376

Nhân quả

Pháp âm: 26-12-2012
9656

Đặc tính của Phật đản

Pháp âm: 28-12-2012
1526

Nước mắt của mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
17971

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Pháp âm: 27-12-2012
1876

Lưu dấu

Pháp âm: 12-05-2010
6448

Tam phước

Pháp âm: 27-12-2012
2128

Trả nợ tình xa 2

Pháp âm: 30-11-2010
5887

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua