Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Nhẫn, đại đức Thích Minh Nhẫn

Đại đức Thích Minh Nhẫn, Giảng sư Thích Minh Nhẫn, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Thầy Thích Minh Nhẫn. Các bài giảng của Thích Minh Nhẫn, thuyết pháp Thích Minh Nhẫn, nghe pháp Thích Minh Nhẫn


Pháp âm Nghe Download

Định hướng nhân cách 2

Giảng: Thích Minh Nhẫn
1573

Định hướng nhân cách 1

Giảng: Thích Minh Nhẫn
1659

Ý nghĩa Vu Lan

Giảng: Thích Minh Nhẫn
1778

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 11

Giảng: Thích Minh Nhẫn
1486

Tinh thần giáo dục của mẫu thân

Giảng: Thích Minh Nhẫn
2811
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Từ bi trong đạo Phật

Pháp âm: 28-12-2012
2181

Trong ta có A Di Đà

Pháp âm: 26-12-2012
2888

Tháng 7 siêu độ vong linh

Pháp âm: 26-12-2012
2099

Họa Phước Khôn Lường

Pháp âm: 25-10-2010
4868

Xá tội vong nhân

Pháp âm: 03-05-2012
5235

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Pháp âm: 06-03-2012
4359

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
12245

Nợ đời

Pháp âm: 27-02-2012
12847

Dư âm

Pháp âm: 27-02-2011
3550

Tu giữa chợ

Pháp âm: 05-03-2012
5706

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua