Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Nhẫn, đại đức Thích Minh Nhẫn

Đại đức Thích Minh Nhẫn, Giảng sư Thích Minh Nhẫn, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Thầy Thích Minh Nhẫn. Các bài giảng của Thích Minh Nhẫn, thuyết pháp Thích Minh Nhẫn, nghe pháp Thích Minh Nhẫn


Pháp âm Nghe Download

Định hướng nhân cách 2

Giảng: Thích Minh Nhẫn
1721

Định hướng nhân cách 1

Giảng: Thích Minh Nhẫn
1825

Ý nghĩa Vu Lan

Giảng: Thích Minh Nhẫn
1961

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 11

Giảng: Thích Minh Nhẫn
1626

Tinh thần giáo dục của mẫu thân

Giảng: Thích Minh Nhẫn
2923
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới

Pháp âm: 27-12-2012
1607

Giọt sữa giữa đời thường

Pháp âm: 08-05-2010
11889

Hạnh buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
4758

Phật học phổ thông - Thờ Phật, lạu Phật, cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1842

Ai cũng là phật

Pháp âm: 26-12-2012
2967

Niệm phật và buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
3135

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Pháp âm: 26-12-2012
3083

Kiếp đỏ đen

Pháp âm: 26-12-2012
2853

Bể ải nghìn trùng 1

Pháp âm: 25-12-2012
3265

Bóng cả cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
2266

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua