Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Nhẫn, đại đức Thích Minh Nhẫn

Đại đức Thích Minh Nhẫn, Giảng sư Thích Minh Nhẫn, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Thầy Thích Minh Nhẫn. Các bài giảng của Thích Minh Nhẫn, thuyết pháp Thích Minh Nhẫn, nghe pháp Thích Minh Nhẫn


Pháp âm Nghe Download

Định hướng nhân cách 2

Giảng: Thích Minh Nhẫn
1740

Định hướng nhân cách 1

Giảng: Thích Minh Nhẫn
1845

Ý nghĩa Vu Lan

Giảng: Thích Minh Nhẫn
1980

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 11

Giảng: Thích Minh Nhẫn
1641

Tinh thần giáo dục của mẫu thân

Giảng: Thích Minh Nhẫn
2932
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 14

Pháp âm: 26-12-2012
1689

Quán nghiệp duyên

Pháp âm: 26-12-2012
2041

Ý nghĩa về chữ pháp

Pháp âm: 23-12-2010
7813

Ai cũng là phật

Pháp âm: 26-12-2012
3009

Khúc gỗ trôi sông

Pháp âm: 25-12-2012
6270

Thực tập vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
3693

Tâm nguyện đời con

Pháp âm: 07-10-2012
5639

Khấn

Pháp âm: 26-12-2012
13021

Duyên phận - 2

Pháp âm: 27-02-2012
36430

Tuổi trẻ - Có và không

Pháp âm: 12-05-2010
3614

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua