Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Nhẫn, đại đức Thích Minh Nhẫn

Đại đức Thích Minh Nhẫn, Giảng sư Thích Minh Nhẫn, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Thầy Thích Minh Nhẫn. Các bài giảng của Thích Minh Nhẫn, thuyết pháp Thích Minh Nhẫn, nghe pháp Thích Minh Nhẫn


Pháp âm Nghe Download

Định hướng nhân cách 2

Giảng: Thích Minh Nhẫn
1658

Định hướng nhân cách 1

Giảng: Thích Minh Nhẫn
1759

Ý nghĩa Vu Lan

Giảng: Thích Minh Nhẫn
1878

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 11

Giảng: Thích Minh Nhẫn
1563

Tinh thần giáo dục của mẫu thân

Giảng: Thích Minh Nhẫn
2862
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhân quả công bằng

Pháp âm: 05-03-2012
7447

Phật học phổ thông - Bát quan trai giới

Pháp âm: 27-12-2012
1337

Lời hối lỗi

Pháp âm: 30-11-2010
21762

Vượt qua số phận

Pháp âm: 12-05-2010
12395

Xin Lỗi Chính Mình

Pháp âm: 21-07-2011
11384

Về nơi cuối cùng

Pháp âm: 23-12-2010
9525

Chế ngự phiền não 1

Pháp âm: 27-02-2012
66669

Phật học phổ thông - Đạo phật

Pháp âm: 27-12-2012
2069

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Pháp âm: 21-07-2011
8491

Vị thánh ni đầu tiên

Pháp âm: 31-01-2011
8160

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua