Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Từ Nghiêm, đại đức Thích Từ Nghiêm

Đại đức Thích Từ Nghiêm, Giảng sư Thích Từ Nghiêm, Thượng tọa Thích Từ Nghiêm, Thầy Thích Từ Nghiêm. Các bài giảng của Thích Từ Nghiêm, thuyết pháp Thích Từ Nghiêm, nghe pháp Thích Từ Nghiêm


Pháp âm Nghe Download

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Từ Nghiêm
4105
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp phật vi diệu

Pháp âm: 19-04-2011
6361

Hương thơm đức hạnh

Pháp âm: 27-12-2012
1988

Hạ thủ công phu

Pháp âm: 28-12-2012
2019

Nghiệp và định mệnh

Pháp âm: 06-03-2012
25543

Chữ nhàn trong đạo Phật 1

Pháp âm: 26-12-2012
2015

Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
2082

Thập chú

Pháp âm: 27-12-2012
14499

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Pháp âm: 23-12-2010
4944

Thai thật thai giả

Pháp âm: 26-12-2012
3006

Ý nghĩa Khánh Đản

Pháp âm: 26-12-2012
3966

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua