Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Từ Nghiêm, đại đức Thích Từ Nghiêm

Đại đức Thích Từ Nghiêm, Giảng sư Thích Từ Nghiêm, Thượng tọa Thích Từ Nghiêm, Thầy Thích Từ Nghiêm. Các bài giảng của Thích Từ Nghiêm, thuyết pháp Thích Từ Nghiêm, nghe pháp Thích Từ Nghiêm


Pháp âm Nghe Download

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Từ Nghiêm
4181
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tuổi trẻ phật giáo trong thời kì hội nhập

Pháp âm: 23-12-2010
2347

Quán Âm cứu khổ

Pháp âm: 25-12-2012
6707

Lời Phật dạy

Pháp âm: 28-12-2012
2551

Tìm lại tâm mình

Pháp âm: 26-12-2012
4887

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1333

Bóng mây

Pháp âm: 25-12-2012
3974

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 05-03-2012
3906

Phật bồ đề tâm

Pháp âm: 25-12-2012
2119

Từ bi tâm

Pháp âm: 28-12-2012
1685

Người điêu khắc tượng

Pháp âm: 23-12-2010
3224

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua