Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Lệ Thọ, đại đức Thích Lệ Thọ

Đại đức Thích Lệ Thọ, Giảng sư Thích Lệ Thọ, Thượng tọa Thích Lệ Thọ, Thầy Thích Lệ Thọ. Các bài giảng của Thích Lệ Thọ, thuyết pháp Thích Lệ Thọ, nghe pháp Thích Lệ Thọ


Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 13

Giảng: Thích Lệ Thọ
1854

Niềm tin trong Phật giáo và sự liên hệ với khoa học

Giảng: Thích Lệ Thọ
3735
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Con phật con ma

Pháp âm: 23-12-2010
4215

Đới nghiệp vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
2458

Về nhà

Pháp âm: 27-02-2012
7223

Vì sao ta khổ 2

Pháp âm: 27-02-2012
28066

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5103

Thôi đừng giận nữa

Pháp âm: 12-05-2010
19880

Bốn tâm thuyết yếu

Pháp âm: 26-12-2012
2826

Ngôi nhà hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
4094

Sức mạnh nội tâm

Pháp âm: 28-12-2012
4292

Hoa vô ưu

Pháp âm: 26-12-2012
3129

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua