Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Lệ Thọ, đại đức Thích Lệ Thọ

Đại đức Thích Lệ Thọ, Giảng sư Thích Lệ Thọ, Thượng tọa Thích Lệ Thọ, Thầy Thích Lệ Thọ. Các bài giảng của Thích Lệ Thọ, thuyết pháp Thích Lệ Thọ, nghe pháp Thích Lệ Thọ


Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 13

Giảng: Thích Lệ Thọ
1796

Niềm tin trong Phật giáo và sự liên hệ với khoa học

Giảng: Thích Lệ Thọ
3677
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quy y và ngũ giới

Pháp âm: 26-12-2012
1907

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Pháp âm: 23-12-2010
5300

Tham để được gì 2

Pháp âm: 01-03-2012
4796

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Pháp âm: 27-02-2012
247182

Tìm lại chính mình 2

Pháp âm: 06-03-2012
1694

Con có biết không

Pháp âm: 18-07-2010
10763

Vẫn còn hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
4977

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
5377

Chú đại bi

Pháp âm: 26-12-2012
19668

Phóng sanh 2

Pháp âm: 31-01-2011
4632

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua