Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Lệ Thọ, đại đức Thích Lệ Thọ

Đại đức Thích Lệ Thọ, Giảng sư Thích Lệ Thọ, Thượng tọa Thích Lệ Thọ, Thầy Thích Lệ Thọ. Các bài giảng của Thích Lệ Thọ, thuyết pháp Thích Lệ Thọ, nghe pháp Thích Lệ Thọ


Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 13

Giảng: Thích Lệ Thọ
2083

Niềm tin trong Phật giáo và sự liên hệ với khoa học

Giảng: Thích Lệ Thọ
3938
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 12-05-2010
30659

Những nghịch lý nên tránh

Pháp âm: 26-12-2012
2127

Nụ cười hoan hỷ

Pháp âm: 20-06-2010
18385

Ước vọng xa xôi

Pháp âm: 25-12-2012
2734

Tiếng nói từ nội tâm

Pháp âm: 12-05-2010
3777

Nụ cười Di Lặc

Pháp âm: 26-12-2012
3086

Kiếp Luân Hồi

Pháp âm: 28-12-2012
13708

Phật học phổ thông - Vô thường

Pháp âm: 27-12-2012
1639

Tẩy trần

Pháp âm: 26-12-2012
4111

Niệm Phật kinh hành

Pháp âm: 27-12-2012
16552

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua