Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Lệ Thọ, đại đức Thích Lệ Thọ

Đại đức Thích Lệ Thọ, Giảng sư Thích Lệ Thọ, Thượng tọa Thích Lệ Thọ, Thầy Thích Lệ Thọ. Các bài giảng của Thích Lệ Thọ, thuyết pháp Thích Lệ Thọ, nghe pháp Thích Lệ Thọ


Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 13

Giảng: Thích Lệ Thọ
2054

Niềm tin trong Phật giáo và sự liên hệ với khoa học

Giảng: Thích Lệ Thọ
3909
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ao tù và biển cả

Pháp âm: 27-12-2012
3925

Phật học phổ thông - Vô thường

Pháp âm: 27-12-2012
1616

Tâm tình người tu

Pháp âm: 12-05-2010
5671

Tha thứ để được an vui

Pháp âm: 26-12-2012
1990

Pháp môn tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
2728

Nỗi lòng người cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
3534

Dấu ấn cuộc đời

Pháp âm: 26-12-2012
3000

Khuyến tu

Pháp âm: 12-05-2010
4523

Phát nguyện

Pháp âm: 03-05-2012
13219

Thắp sáng niềm tin

Pháp âm: 26-12-2012
2554

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua