Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Lệ Thọ, đại đức Thích Lệ Thọ

Đại đức Thích Lệ Thọ, Giảng sư Thích Lệ Thọ, Thượng tọa Thích Lệ Thọ, Thầy Thích Lệ Thọ. Các bài giảng của Thích Lệ Thọ, thuyết pháp Thích Lệ Thọ, nghe pháp Thích Lệ Thọ


Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 13

Giảng: Thích Lệ Thọ
2124

Niềm tin trong Phật giáo và sự liên hệ với khoa học

Giảng: Thích Lệ Thọ
3970
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ở đời có bốn cái ngu

Pháp âm: 05-03-2012
7752

Tại sao chúng ta không biết

Pháp âm: 26-12-2012
4317

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Pháp âm: 27-12-2012
1833

Đấng điều ngự

Pháp âm: 30-11-2010
6508

Tình Mẹ Thiêng Liêng

Pháp âm: 25-10-2010
4118

Sự thù thằng của bố thí

Pháp âm: 12-05-2010
6345

Hải triều âm

Pháp âm: 12-05-2010
4878

Chân thành là đạo

Pháp âm: 23-12-2010
5994

Nói về hiếu đạo

Pháp âm: 26-12-2012
2405

Mông sơn thí thực 2

Pháp âm: 26-12-2012
1937

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua