Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Niệm, đại đức Thích Chiếu Niệm

Đại đức Thích Chiếu Niệm, Giảng sư Thích Chiếu Niệm, Thượng tọa Thích Chiếu Niệm, Thầy Thích Chiếu Niệm. Các bài giảng của Thích Chiếu Niệm, thuyết pháp Thích Chiếu Niệm, nghe pháp Thích Chiếu Niệm


Pháp âm Nghe Download

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Chiếu Niệm
8543
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp kham nhẫn

Pháp âm: 27-12-2012
2108

Tịnh độ trong đời sống

Pháp âm: 12-05-2010
5100

Những câu chuyện về nhân quả 10

Pháp âm: 10-02-2011
42491

Lòng ganh tị

Pháp âm: 12-05-2010
6473

Cư sĩ cấp cô độc

Pháp âm: 14-03-2012
2741

Tuổi trẻ và cuộc sống

Pháp âm: 25-10-2010
3855

Thiên thần của con 1

Pháp âm: 23-12-2010
5478

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Pháp âm: 14-03-2012
6975

Tâm tình người tu

Pháp âm: 12-05-2010
5667

Để thoát khỏi giận dữ 1

Pháp âm: 23-06-2012
15228

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua