Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Niệm, đại đức Thích Chiếu Niệm

Đại đức Thích Chiếu Niệm, Giảng sư Thích Chiếu Niệm, Thượng tọa Thích Chiếu Niệm, Thầy Thích Chiếu Niệm. Các bài giảng của Thích Chiếu Niệm, thuyết pháp Thích Chiếu Niệm, nghe pháp Thích Chiếu Niệm


Pháp âm Nghe Download

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Chiếu Niệm
8620
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Mở rộng tấm lòng

Pháp âm: 28-12-2012
2424

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Pháp âm: 27-12-2012
1468

Hướng về tương lai 2

Pháp âm: 14-03-2012
17740

Tháng 7 siêu độ vong linh

Pháp âm: 26-12-2012
2319

Vì sao ta khổ 1

Pháp âm: 27-02-2012
80036

Hiếu đạo theo hạnh nguyện Bồ tát Địa Tạng

Pháp âm: 26-12-2012
2227

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
1215

Phát bồ đề tâm

Pháp âm: 28-12-2012
4482

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Pháp âm: 26-12-2012
10585

Lễ Phật hiện ánh sáng

Pháp âm: 28-12-2012
3309

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua