Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Niệm, đại đức Thích Chiếu Niệm

Đại đức Thích Chiếu Niệm, Giảng sư Thích Chiếu Niệm, Thượng tọa Thích Chiếu Niệm, Thầy Thích Chiếu Niệm. Các bài giảng của Thích Chiếu Niệm, thuyết pháp Thích Chiếu Niệm, nghe pháp Thích Chiếu Niệm


Pháp âm Nghe Download

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Chiếu Niệm
8340
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Pháp âm: 26-12-2012
4780

Sau khi chết đi về đâu

Pháp âm: 23-12-2010
19418

Công đức trì mật chú

Pháp âm: 27-12-2012
19092

Phật học thường thức

Pháp âm: 18-07-2010
5167

Con gái vua Trần Nhân Tông phần 2

Pháp âm: 20-01-2011
3071

Làm sao tránh hoạ chiến tranh 1

Pháp âm: 10-02-2011
3258

Quả báo rất nhẹ

Pháp âm: 26-12-2012
2752

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1240

Kính dâng mẹ

Pháp âm: 28-02-2012
27212

Về với Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2327

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua