Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Niệm, đại đức Thích Chiếu Niệm

Đại đức Thích Chiếu Niệm, Giảng sư Thích Chiếu Niệm, Thượng tọa Thích Chiếu Niệm, Thầy Thích Chiếu Niệm. Các bài giảng của Thích Chiếu Niệm, thuyết pháp Thích Chiếu Niệm, nghe pháp Thích Chiếu Niệm


Pháp âm Nghe Download

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Chiếu Niệm
8145
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Xả để an vui

Pháp âm: 27-12-2012
1724

A la hán Bồ Tát

Pháp âm: 30-11-2010
9548

Từ bi trong đạo Phật

Pháp âm: 28-12-2012
1869

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
4821

Nuối tiếc

Pháp âm: 27-02-2012
49913

Thiên đàng và địa ngục 2

Pháp âm: 23-12-2010
4530

Niệm phật và buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
2700

Con bất hiếu

Pháp âm: 27-12-2012
14466

Về chùa

Pháp âm: 23-12-2010
10466

Kẻ thù đáng sợ

Pháp âm: 26-12-2012
2750

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua