Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Niệm, đại đức Thích Chiếu Niệm

Đại đức Thích Chiếu Niệm, Giảng sư Thích Chiếu Niệm, Thượng tọa Thích Chiếu Niệm, Thầy Thích Chiếu Niệm. Các bài giảng của Thích Chiếu Niệm, thuyết pháp Thích Chiếu Niệm, nghe pháp Thích Chiếu Niệm


Pháp âm Nghe Download

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Chiếu Niệm
8566
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nụ cười Di Lặc

Pháp âm: 26-12-2012
3066

Chân thành là đạo

Pháp âm: 23-12-2010
5913

Niềm an lạc trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2238

Xin người nhớ cho

Pháp âm: 12-05-2010
9111

Sống trong hiện đại

Pháp âm: 28-12-2012
1463

Chế ngự phiền não 1

Pháp âm: 27-02-2012
66862

Có đức mặc sức mà ăn

Pháp âm: 05-03-2012
12493

Con Phật con Ma

Pháp âm: 26-12-2012
2961

Bóng chiều tà 1

Pháp âm: 30-11-2010
15321

Phương pháp tu học

Pháp âm: 27-12-2012
1961

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua