Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Niệm, đại đức Thích Chiếu Niệm

Đại đức Thích Chiếu Niệm, Giảng sư Thích Chiếu Niệm, Thượng tọa Thích Chiếu Niệm, Thầy Thích Chiếu Niệm. Các bài giảng của Thích Chiếu Niệm, thuyết pháp Thích Chiếu Niệm, nghe pháp Thích Chiếu Niệm


Pháp âm Nghe Download

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Chiếu Niệm
8481
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vấn đề cúng ma chay trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3255

Vào cửa Tịnh Tông 1

Pháp âm: 28-12-2012
2487

Kinh mười nguyện phổ hiền

Pháp âm: 25-12-2012
687

Thơm ngát hương sen

Pháp âm: 08-09-2011
3039

Kinh Vu Lan

Pháp âm: 26-12-2012
10200

Tình cờ

Pháp âm: 25-12-2012
2993

Chuyển hóa phiền muộn

Pháp âm: 25-12-2012
14406

Tệ nạn xã hội

Pháp âm: 27-12-2012
2466

Để thoát khỏi giận dữ 1

Pháp âm: 23-06-2012
15115

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
2905

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua