Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Niệm, đại đức Thích Chiếu Niệm

Đại đức Thích Chiếu Niệm, Giảng sư Thích Chiếu Niệm, Thượng tọa Thích Chiếu Niệm, Thầy Thích Chiếu Niệm. Các bài giảng của Thích Chiếu Niệm, thuyết pháp Thích Chiếu Niệm, nghe pháp Thích Chiếu Niệm


Pháp âm Nghe Download

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Chiếu Niệm
8185
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tịnh độ trong đời sống

Pháp âm: 12-05-2010
4681

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Pháp âm: 25-10-2010
2807

Xây dựng niềm tin bền vững

Pháp âm: 26-12-2012
1385

Sống hạnh phúc, chết thanh thản

Pháp âm: 26-12-2012
3827

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 11

Pháp âm: 27-12-2012
1332

Số phận

Pháp âm: 26-12-2012
2332

Xin người nhớ cho

Pháp âm: 12-05-2010
8670

So sánh tướng dụng thể

Pháp âm: 12-05-2010
15410

Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - Phim tài liệu BBC

Pháp âm: 28-12-2012
7345

Tu học

Pháp âm: 25-12-2012
2132

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua