Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Niệm, đại đức Thích Chiếu Niệm

Đại đức Thích Chiếu Niệm, Giảng sư Thích Chiếu Niệm, Thượng tọa Thích Chiếu Niệm, Thầy Thích Chiếu Niệm. Các bài giảng của Thích Chiếu Niệm, thuyết pháp Thích Chiếu Niệm, nghe pháp Thích Chiếu Niệm


Pháp âm Nghe Download

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Chiếu Niệm
8592
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

4 trình độ báo hiếu

Pháp âm: 28-12-2012
2541

Chế ngự phiền não 2

Pháp âm: 27-02-2012
25702

Lò lửa hóa sen hồng

Pháp âm: 23-06-2012
5632

Tình thương cao cả

Pháp âm: 12-05-2010
8315

Phước vô lậu

Pháp âm: 30-11-2010
26558

Khổ đau ư, hãy vượt qua

Pháp âm: 26-12-2012
3901

Nghi vấn tịnh độ

Pháp âm: 25-12-2012
5203

Ai cho ta bình an

Pháp âm: 25-12-2012
11406

Lối đi mới cho cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
7563

Phá chấp mê lầm

Pháp âm: 25-12-2012
4475

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua