Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Niệm, đại đức Thích Chiếu Niệm

Đại đức Thích Chiếu Niệm, Giảng sư Thích Chiếu Niệm, Thượng tọa Thích Chiếu Niệm, Thầy Thích Chiếu Niệm. Các bài giảng của Thích Chiếu Niệm, thuyết pháp Thích Chiếu Niệm, nghe pháp Thích Chiếu Niệm


Pháp âm Nghe Download

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Chiếu Niệm
8510
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hiểu biết để yêu thương

Pháp âm: 26-12-2012
3524

Cát bụi

Pháp âm: 14-03-2012
6952

Phật học phổ thông - Sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
1710

Bài học cuộc đời

Pháp âm: 25-12-2012
4566

Tuổi trẻ vào đời

Pháp âm: 25-12-2012
2721

Có gì phải mặc cảm

Pháp âm: 26-12-2012
1830

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Pháp âm: 23-12-2010
11049

Pháp vô ngã

Pháp âm: 27-12-2012
2241

Mục Liên cứu mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
23947

Hóa giải oán hờn

Pháp âm: 26-12-2012
15978

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua