Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
31818

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
11794

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
7557

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8471

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
14528

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
9708

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
23326

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
5509

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
18168

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
11194

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
29126

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
18061

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
8492

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
30134
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Âm thanh vi diệu 1

Pháp âm: 28-12-2012
2545

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Pháp âm: 27-12-2012
867

Thiên thu 2

Pháp âm: 23-06-2012
2447

Tiếng nói từ nội tâm

Pháp âm: 12-05-2010
3280

Ta từng quên mẹ 1

Pháp âm: 27-02-2012
6931

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
884

Những câu chuyện về nhân quả 4

Pháp âm: 10-02-2011
4736

6 việc cần phải biết

Pháp âm: 28-12-2012
1495

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Pháp âm: 20-06-2010
5220

Ước vọng xa xôi

Pháp âm: 25-12-2012
2242

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua