Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
24538

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
9784

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
5790

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
6367

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
12324

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
6877

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
20314

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
3902

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
14857

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
9012

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
21144

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
14513

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
6555

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
26606
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quán Âm là ai ?

Pháp âm: 26-12-2012
90

Khổ đau là gì

Pháp âm: 26-12-2012
3282

Hoa vô ưu

Pháp âm: 26-12-2012
2133

Tháng 7 siêu độ vong linh

Pháp âm: 26-12-2012
1217

Khổ

Pháp âm: 26-12-2012
40941

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 06-03-2012
1156

Tu để tự cứu mình

Pháp âm: 26-12-2012
1320

Cõi âm cõi dương 2

Pháp âm: 23-12-2010
4329

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Pháp âm: 05-03-2012
3713

Tiếng cười trong pháp thoại

Pháp âm: 26-12-2012
701

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua