Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
38730

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
13190

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
9853

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
10912

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
16648

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
15278

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
25629

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
9707

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
20269

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
12828

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
41135

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
20792

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
10584

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
34625
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp kỳ 20

Pháp âm: 07-03-2012
3624

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Pháp âm: 26-12-2012
41135

Tâm nguyện đời con

Pháp âm: 07-10-2012
5611

Nghịch duyên

Pháp âm: 14-03-2012
6165

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Pháp âm: 26-12-2012
2669

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
4372

Niệm Phật địa chung

Pháp âm: 28-12-2012
6221

Thực tập vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
3663

Phật học thường thức

Pháp âm: 18-07-2010
5468

Ngưỡng cửa cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
5896

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua