Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
38346

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
13132

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
9794

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
10825

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
16552

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
15058

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
25525

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
9320

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
20184

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
12783

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
40951

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
20674

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
10489

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
34372
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nỗi oán hận

Pháp âm: 27-02-2012
41494

Chiếc bóng lặng thầm

Pháp âm: 25-12-2012
4318

Phật học phổ thông - Thiền định ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1390

Phóng sanh 1

Pháp âm: 31-01-2011
9105

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Pháp âm: 23-12-2010
5510

Niệm Phật bất khả tư nghi

Pháp âm: 27-12-2012
2356

Phương pháp trị bênh ung thư

Pháp âm: 05-03-2012
11388

Tẩy trần

Pháp âm: 26-12-2012
4111

Quả báo rất nhẹ

Pháp âm: 26-12-2012
3012

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 27-12-2012
2210

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua