Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
22879

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
9402

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
5516

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
5991

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
11657

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
6436

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
19567

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
3656

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
14229

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8629

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
19665

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
13859

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
6254

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
25627
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Những quan điểm sai lầm

Pháp âm: 03-05-2012
6419

Trở về cội nguồn

Pháp âm: 12-05-2010
2848

Thờ phật 2

Pháp âm: 30-11-2010
6425

Chữ hiếu trong kinh tạng Pali

Pháp âm: 23-12-2010
2220

Vượt qua số phận

Pháp âm: 12-05-2010
9077

Đới nghiệp vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
1419

Như vầng thái dương

Pháp âm: 18-07-2010
5095

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
674

Tâm bình an 1

Pháp âm: 27-02-2012
2957

Niềm tin và hiểu biết

Pháp âm: 26-12-2012
976

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua