Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
34188

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
12363

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
8134

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
9052

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
15233

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
11998

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
24063

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
6262

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
19019

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
11792

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
34994

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
19031

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
9553

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
31395
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Pháp âm: 23-12-2010
4699

Nuôi dưỡng thân tâm

Pháp âm: 12-05-2010
11045

Thập chú

Pháp âm: 27-12-2012
11998

Phật học phổ thông - Tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
1240

Một kiếp này thôi

Pháp âm: 26-12-2012
2697

Vươn lên từ vực thẳm 2

Pháp âm: 28-12-2012
1145

Lợi ích nghe phật pháp

Pháp âm: 12-05-2010
6427

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
969

Học làm người 2

Pháp âm: 28-12-2012
1358

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 2

Pháp âm: 26-12-2012
2182

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua