Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
29156

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
11156

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
6938

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
7670

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
13730

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
8585

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
22334

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
4884

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
16916

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
10534

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
26001

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
16881

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
7805

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
28703
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hương thơm đức hạnh

Pháp âm: 27-12-2012
1329

Phật học phổ thông - Tứ nhiếp pháp

Pháp âm: 27-12-2012
1252

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Pháp âm: 20-01-2011
3119

Phước duyên

Pháp âm: 18-07-2010
5265

Tiếng chuông thức tỉnh

Pháp âm: 30-11-2010
10762

Tội phước trong 3 nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4302

Phút lâm chung 1

Pháp âm: 03-05-2012
5395

Phật học phổ thông - Luật Tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
675

Cát bụi

Pháp âm: 12-05-2010
6866

Niệm phật vấn đáp

Pháp âm: 26-12-2012
2104

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua