Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
30985

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
11610

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
7362

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8248

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
14243

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
9276

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
23087

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
5279

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
17806

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
10978

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
27913

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
17667

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
8218

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
29741
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nguyện về với Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1578

Trí và nhân

Pháp âm: 28-12-2012
1247

Pháp thoại 2

Pháp âm: 26-12-2012
1207

Khi bị tổn thương 1

Pháp âm: 23-06-2012
8052

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
18697

Về chùa

Pháp âm: 23-12-2010
10030

Nhân quả công bằng

Pháp âm: 05-03-2012
6463

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1029

Phật học phổ thông - Lục hòa

Pháp âm: 27-12-2012
1402

Mẹ và vợ

Pháp âm: 26-12-2012
2940

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua