Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
26553

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
10199

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
6191

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
6709

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
12907

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
7463

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
21106

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
4228

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
15526

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
9383

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
22838

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
15264

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
6890

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
27369
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Phong trào chấn hưng Phật Giáo

Pháp âm: 27-12-2012
548

Thái độ khoan dung

Pháp âm: 26-12-2012
2855

Được và mất

Pháp âm: 25-12-2012
4028

Vô thường

Pháp âm: 26-12-2012
1658

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Pháp âm: 26-12-2012
2919

Xây đắp hạnh phúc nhân gian

Pháp âm: 02-11-2014
558

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Pháp âm: 27-12-2012
1080

Ánh sáng phật pháp kỳ 24

Pháp âm: 01-03-2012
1742

Phật học phổ thông - Luật Tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
550

Những bước thăng trầm 2

Pháp âm: 31-01-2011
3365

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua