Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
31311

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
11672

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
7444

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8330

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
14338

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
9434

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
23180

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
5364

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
17959

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
11055

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
28327

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
17803

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
8285

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
29879
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Con đường bình an

Pháp âm: 03-05-2012
5231

Nước mắt của mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
16169

Hiếu đạo theo hạnh nguyện Bồ tát Địa Tạng

Pháp âm: 26-12-2012
1686

Phật học phổ thông - Đạo phật

Pháp âm: 27-12-2012
1617

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
929

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 27-12-2012
1628

Học đạo quý vô tâm

Pháp âm: 25-12-2012
4781

Làm bạn với ma

Pháp âm: 09-03-2012
7485

Ai giàu hơn

Pháp âm: 25-12-2012
2995

Tình thương cao cả

Pháp âm: 26-12-2012
2040

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua