Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
19454

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
7864

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
4448

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
5033

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
9871

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
5304

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
16486

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
2970

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
11842

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
7466

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
15979

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
11819

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
4981

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
23059
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Không tìm lỗi người 1

Pháp âm: 26-12-2012
972

Cúng Dường

Pháp âm: 12-05-2010
8576

Nhận định lời Phật dạy

Pháp âm: 26-12-2012
1035

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Pháp âm: 28-12-2012
1087

Để trở thành phật tử 1

Pháp âm: 23-12-2010
3191

Giá trị một đời người 2

Pháp âm: 14-03-2012
5832

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Pháp âm: 05-03-2012
3118

Tụng kinh phổ môn

Pháp âm: 27-12-2012
19454

Những nghịch lý nên tránh

Pháp âm: 26-12-2012
779

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
417

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua