Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
25916

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
10053

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
6062

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
6573

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
12727

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
7247

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
20854

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
4092

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
15287

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
9219

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
22205

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
14942

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
6736

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
27129
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ai cho ta bình an

Pháp âm: 25-12-2012
8124

Lời thề 2

Pháp âm: 30-11-2010
5535

Tài và đức

Pháp âm: 27-12-2012
2244

Nước mắt và nụ cười 1

Pháp âm: 23-12-2010
31260

Lưu dấu

Pháp âm: 12-05-2010
5046

Đường về cực lạc

Pháp âm: 26-12-2012
2326

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Pháp âm: 01-03-2012
6953

Mộng và thực

Pháp âm: 31-01-2011
6088

Tình người

Pháp âm: 12-05-2010
6981

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Pháp âm: 25-12-2012
1465

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua