Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
31539

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
11722

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
7505

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8389

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
14411

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
9518

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
23255

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
5429

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
18060

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
11112

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
28622

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
17942

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
8384

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
30003
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hoa sen trong bùn

Pháp âm: 25-12-2012
2288

Đòi nợ

Pháp âm: 28-12-2012
7444

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1101

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1491

Tâm hồn cao thượng

Pháp âm: 21-07-2011
7796

Nhiệm vụ của người con Phật

Pháp âm: 25-12-2012
5467

Phật học phổ thông - Nhân quả

Pháp âm: 27-12-2012
1388

Chơn lý

Pháp âm: 26-12-2012
2185

Phát tâm vì mọi người 1

Pháp âm: 28-12-2012
1184

Công đức trì mật chú

Pháp âm: 27-12-2012
17888

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua