Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
32751

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
11993

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
7757

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8655

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
14826

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
10524

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
23572

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
5735

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
18432

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
11402

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
30910

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
18432

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
8963

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
30542
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bản lĩnh của người tu

Pháp âm: 12-05-2010
4065

Trở về cội nguồn

Pháp âm: 12-05-2010
3440

Con đường đon độc

Pháp âm: 05-03-2012
4272

Phật học phổ thông - Diệt đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
904

Thuyền không bến 1

Pháp âm: 30-11-2010
10914

Tịnh độ trong đời sống

Pháp âm: 12-05-2010
4475

Vững trước khen chê

Pháp âm: 27-12-2012
1709

Thiên thu 1

Pháp âm: 23-06-2012
3849

Cư sĩ cấp cô độc

Pháp âm: 14-03-2012
2271

Tuổi trẻ và online

Pháp âm: 23-12-2010
1987

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua