Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
36120

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
12788

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
9092

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
10220

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
15927

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
13439

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
24820

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
7561

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
19610

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
12313

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
38955

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
19887

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
9991

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
32196
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Như cá cạn ao 1

Pháp âm: 27-02-2012
6161

Hương hoa đất việt

Pháp âm: 18-07-2010
4335

Xây dựng niềm tin bền vững

Pháp âm: 26-12-2012
1513

Sự thật không trốn tránh được 2

Pháp âm: 28-12-2012
1251

Ai cũng là phật

Pháp âm: 26-12-2012
2614

Phật học phổ thông - Diệt đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1089

Nụ cười hoan hỷ

Pháp âm: 20-06-2010
18027

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 3

Pháp âm: 26-12-2012
3755

Con Phật con Ma

Pháp âm: 26-12-2012
2711

Quà Tặng Của Chùa

Pháp âm: 23-12-2010
2985

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua