Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
37194

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
12959

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
9604

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
10568

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
16236

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
14330

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
25202

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
8335

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
19902

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
12559

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
39974

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
20286

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
10224

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
33225
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khồ đế

Pháp âm: 23-12-2010
2969

Vì sao con người phải khóc

Pháp âm: 01-03-2012
9395

Phật học phổ thông - Quy y Tam Bảo

Pháp âm: 27-12-2012
1482

Phật học phổ thông - Đạo đế Bát Chánh Đạo

Pháp âm: 27-12-2012
2491

Sám hối

Pháp âm: 25-12-2012
5389

Phóng sanh cứu mạng

Pháp âm: 26-12-2012
2329

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
3579

Điều con muốn nói

Pháp âm: 27-02-2012
31527

Hương hoa đất việt

Pháp âm: 18-07-2010
4449

Tiếng nói từ nội tâm

Pháp âm: 12-05-2010
3686

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua