Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
28530

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
10955

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
6761

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
7389

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
13507

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
8296

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
22058

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
4685

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
16429

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
10147

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
25190

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
16507

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
7633

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
28384
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Giọt nước cành dương

Pháp âm: 31-01-2011
23892

Ác giả ác báo

Pháp âm: 26-12-2012
2059

Cõi âm cõi dương 2

Pháp âm: 23-12-2010
4719

Tệ nạn xã hội

Pháp âm: 27-12-2012
1658

Phật học phổ thông - Sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
1042

Phật Học Thường Thức kỳ 3

Pháp âm: 23-12-2010
2226

Đừng làm khổ mình

Pháp âm: 28-12-2012
1848

Tu trong bận rộn

Pháp âm: 03-05-2012
5415

Hiểu biết để yêu thương

Pháp âm: 26-12-2012
2480

Phật học phổ thông - Nhân quả

Pháp âm: 27-12-2012
1161

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua