Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
33683

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
12221

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
7941

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8860

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
15036

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
11272

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
23859

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
6036

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
18763

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
11655

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
33076

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
18747

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
9325

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
30978
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tha thứ thì thư thái

Pháp âm: 12-05-2010
6482

Học đạo quý vô tâm

Pháp âm: 25-12-2012
5060

Cao nguyên thánh địa

Pháp âm: 26-12-2012
1669

Kinh đại phước đức

Pháp âm: 26-12-2012
2528

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Như Ý Túc

Pháp âm: 27-12-2012
1374

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Pháp âm: 25-12-2012
3674

Pháp môn tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
3691

Sám hối để thoát mộng

Pháp âm: 26-12-2012
7764

Chữ nhẫn trong gia đình 1

Pháp âm: 23-12-2010
7921

Hóa giải mặc cảm

Pháp âm: 12-05-2010
7465

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua