Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
21417

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
8879

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
5145

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
5645

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
11074

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
5986

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
18493

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
3410

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
13327

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8256

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
18343

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
13182

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
5959

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
24617
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cúng Dường

Pháp âm: 12-05-2010
8914

Sen nở trời âu

Pháp âm: 26-12-2012
944

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Pháp âm: 21-07-2011
6124

Khai thị

Pháp âm: 28-12-2012
738

Nhân quả tịnh nghiệp

Pháp âm: 25-12-2012
3245

Về nơi cuối cùng

Pháp âm: 23-12-2010
7661

Vị đắng cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
5336

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
2697

Phóng sanh để vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
2788

Giọt nước cành dương

Pháp âm: 31-01-2011
22947

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua