Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
35652

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
12688

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
8756

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
10092

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
15749

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
13175

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
24660

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
7152

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
19469

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
12212

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
38590

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
19749

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
9879

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
32032
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hạnh phúc trong tầm tay

Pháp âm: 25-12-2012
8526

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
3937

Nhân quả của bốn hạng người

Pháp âm: 05-03-2012
23854

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
2075

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Pháp âm: 25-12-2012
4304

Tai họa của sân hận 2

Pháp âm: 28-12-2012
1602

Niệm Phật địa chung

Pháp âm: 28-12-2012
5724

Vì sao ta khổ 2

Pháp âm: 27-02-2012
28006

Trung Đài Thiền Tự

Pháp âm: 28-12-2012
4124

Sự thờ phật và tu học

Pháp âm: 28-12-2012
1674

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua