Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
20719

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
8528

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
4923

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
5413

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
10665

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
5760

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
17870

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
3257

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
12799

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8007

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
17430

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
12647

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
5737

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
24065
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Làm bạn với ma

Pháp âm: 09-03-2012
6273

Hoa Xương Rồng

Pháp âm: 18-07-2010
17315

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
436

Phát tâm chân thật 1

Pháp âm: 23-06-2012
4827

Phá chấp mê lầm

Pháp âm: 25-12-2012
2575

Phóng sanh cứu mạng

Pháp âm: 26-12-2012
1112

Đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử

Pháp âm: 26-12-2012
828

Kinh phước đức

Pháp âm: 25-12-2012
350

Kinh a nậu la độ

Pháp âm: 25-12-2012
270

Tinh thần giáo dục của mẫu thân

Pháp âm: 12-05-2010
2061

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua