Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
30233

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
11439

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
7216

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8062

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
14080

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
9010

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
22846

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
5116

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
17561

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
10836

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
27203

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
17324

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
8050

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
29397
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cạm bẫy cuộc đời - Khóa Tu Mùa Hè 2010 lần 6 đợt 2

Pháp âm: 25-10-2010
3966

Tứ thú tái sanh đàm

Pháp âm: 25-12-2012
2462

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1118

Kiếp Luân Hồi

Pháp âm: 28-12-2012
11565

Chuyện ngày mai

Pháp âm: 26-12-2012
6134

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Pháp âm: 05-03-2012
4403

Chữ tu trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1650

Lẽ được mất

Pháp âm: 26-12-2012
1492

Tìm cầu hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
9802

Đường về Cực Lạc

Pháp âm: 05-03-2012
2234

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua