Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
37980

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
13077

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
9740

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
10730

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
16455

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
14822

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
25421

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
8978

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
20093

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
12723

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
40764

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
20554

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
10383

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
34015
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhân sanh tâm thiện

Pháp âm: 26-12-2012
2173

Màu nhớ thu xưa

Pháp âm: 08-09-2011
6170

Chuyển hóa phiền muộn

Pháp âm: 25-12-2012
14567

Kinh Vu Lan

Pháp âm: 26-12-2012
10383

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 2

Pháp âm: 27-12-2012
1448

Phật học phổ thông - Diệt đế

Pháp âm: 27-12-2012
1286

Ăn uống và sức khỏe

Pháp âm: 28-12-2012
3915

Học làm người 2

Pháp âm: 28-12-2012
1672

Tinh thần hiếu đạo

Pháp âm: 12-05-2010
4445

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
3918

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua