Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
23900

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
9662

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
5701

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
6249

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
12051

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
6705

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
20091

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
3823

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
14654

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8893

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
20646

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
14273

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
6443

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
26262
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh cứu mạng

Pháp âm: 26-12-2012
1300

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
648

Những câu chuyện về nhân quả 6

Pháp âm: 10-02-2011
3443

Chánh kiến

Pháp âm: 23-06-2012
5910

Khai thị

Pháp âm: 28-12-2012
823

Bên cạnh cuộc đời

Pháp âm: 30-11-2010
13553

Khuyên tu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1297

Sóng Thần (Tsunami)

Pháp âm: 26-12-2012
1866

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Pháp âm: 12-05-2010
9879

Tự tâm Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
3471

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua