Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
34763

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
12504

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
8385

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
9591

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
15370

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
12491

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
24294

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
6564

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
19214

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
11962

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
36898

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
19371

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
9665

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
31657
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quán Thế Âm Bồ Tát 2/5

Pháp âm: 28-12-2012
3280

Nhiệm vụ của người con Phật

Pháp âm: 25-12-2012
5854

Giải nghi về tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
4112

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 07-03-2012
3373

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
1924

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Pháp âm: 27-12-2012
1120

Lửa Tam Muội

Pháp âm: 25-12-2012
3479

Đời sống sau khi chết

Pháp âm: 27-12-2012
7265

Sống hạnh phúc, chết thanh thản

Pháp âm: 26-12-2012
3797

Tết nguyên đán

Pháp âm: 23-12-2010
3332

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua