Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
26887

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
10345

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
6295

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
6836

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
13024

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
7589

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
21299

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
4312

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
15699

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
9525

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
23359

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
15510

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
7015

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
27552
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phập pháp diệu huyền

Pháp âm: 12-05-2010
9101

Thiên thần của con 2

Pháp âm: 23-12-2010
2359

Hiện Tại Lạc Trú

Pháp âm: 02-11-2014
686

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
4389

Tam thời hệ niệm pháp sự 3

Pháp âm: 26-12-2012
1201

Phật pháp căn bản 1

Pháp âm: 25-12-2012
1935

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
1341

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
4472

Nghi thức thờ cúng

Pháp âm: 26-12-2012
4927

Dấu ấn cuộc đời

Pháp âm: 26-12-2012
1884

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua