Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
33950

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
12294

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
8021

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8946

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
15119

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
11659

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
23943

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
6149

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
18887

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
11718

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
34021

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
18881

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
9471

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
31215
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Pháp âm: 25-10-2010
9225

Nước mắt và nụ cười 1

Pháp âm: 23-12-2010
33783

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 2

Pháp âm: 27-12-2012
1241

Phóng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
1412

Cõi tâm

Pháp âm: 12-05-2010
8710

Bố thí ba la mật

Pháp âm: 23-12-2010
6054

Tự tâm Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
4414

Trải rộng từ tâm

Pháp âm: 25-12-2012
2778

Phật học phổ thông - Hoa Nghiêm tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
932

Phật học phổ thông - Mật Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
908

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua