Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
32147

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
11874

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
7633

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8550

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
14657

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
10019

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
23417

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
5607

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
18278

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
11288

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
29744

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
18221

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
8665

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
30289
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh 2

Pháp âm: 31-01-2011
4365

Chữ tu trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1824

Nơi kết nối tin yêu

Pháp âm: 19-04-2011
3314

Bát chánh đạo

Pháp âm: 14-03-2012
3879

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Pháp âm: 20-01-2011
3343

Phật học phổ thông - Ngũ giới

Pháp âm: 27-12-2012
1285

Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống 2

Pháp âm: 26-12-2012
2310

Ở đời có bốn cái ngu

Pháp âm: 05-03-2012
6889

Thần tài gõ cửa

Pháp âm: 26-12-2012
1789

Về nơi cuối cùng

Pháp âm: 23-12-2010
9027

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua