Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
20837

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
8568

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
4957

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
5455

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
10738

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
5788

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
18005

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
3284

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
12881

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8050

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
17553

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
12723

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
5774

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
24159
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thiên thần của con 2

Pháp âm: 23-12-2010
2081

Con gái vua Trần Nhân Tông phần 1

Pháp âm: 20-01-2011
4109

Phật học phổ thông - Hoa Nghiêm tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
394

Tỉnh mộng - tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
3454

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
523

Hoài niệm ân sư

Pháp âm: 26-12-2012
844

Làm sao an lạc giữa vô thường

Pháp âm: 05-03-2012
7293

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 21

Pháp âm: 26-12-2012
1137

Làm công quả

Pháp âm: 26-12-2012
5508

Tịnh độ trong mùa báo hiếu

Pháp âm: 14-03-2012
1920

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua