Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
24021

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
9691

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
5733

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
6274

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
12046

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
6733

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
20147

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
3831

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
14747

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8901

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
20915

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
14330

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
6466

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
26298
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bí quyết làm đẹp, làm giàu, làm có uy tín

Pháp âm: 06-03-2012
4912

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 1

Pháp âm: 26-12-2012
2307

Để trở thành phật tử 1

Pháp âm: 23-12-2010
3612

Nhân quả không sai

Pháp âm: 26-12-2012
2367

Vô thường

Pháp âm: 05-03-2012
3613

Thân cận người trí

Pháp âm: 07-03-2012
2459

Chế ngự phiền não 2

Pháp âm: 27-02-2012
19376

Hoan Hỷ Để Niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
2024

Quán chiếu nỗi niềm

Pháp âm: 25-12-2012
2811

Ai cũng là phật

Pháp âm: 26-12-2012
1497

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua