Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
25180

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
9911

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
5918

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
6468

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
12542

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
7027

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
20584

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
3990

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
15093

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
9111

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
21608

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
14723

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
6636

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
26888
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nước mắt và nụ cười 1

Pháp âm: 23-12-2010
31006

Vị thánh ni đầu tiên

Pháp âm: 31-01-2011
7163

Có gì phải mặc cảm

Pháp âm: 26-12-2012
967

Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
3977

Tứ Hoằng thề nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
2846

Phật học phổ thông - Luật Tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
518

Xem bói đầu năm

Pháp âm: 05-03-2012
25109

Thế nào là một người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
1015

Đối trị phiền não 2

Pháp âm: 23-12-2010
3655

Con Phật con Ma

Pháp âm: 26-12-2012
1704

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua