Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
30605

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
11502

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
7276

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8140

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
14133

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
9122

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
22954

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
5180

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
17657

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
10892

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
27516

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
17440

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
8111

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
29539
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bài Học Ngàn Vàng 1

Pháp âm: 25-10-2010
4289

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
1867

Phước trần phước vét

Pháp âm: 26-12-2012
3914

Biết tu là bớt khổ 1

Pháp âm: 28-12-2012
1257

Pháp thoại 2

Pháp âm: 26-12-2012
1183

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Pháp âm: 23-12-2010
4470

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 27-12-2012
4128

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Pháp âm: 23-12-2010
7525

Phật học phổ thông - Lục hòa

Pháp âm: 27-12-2012
1378

Thường hành chánh niệm

Pháp âm: 19-04-2011
3279

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua