Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
36771

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
12913

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
9487

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
10366

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
16134

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
14015

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
25058

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
8030

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
19792

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
12475

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
39615

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
20126

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
10149

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
32653
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sống chung với bệnh

Pháp âm: 03-05-2012
8240

Nguồn gốc của sự khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
1847

Khung trời tím

Pháp âm: 08-05-2010
6241

Phật học phổ thông - Tứ vô lượng tâm

Pháp âm: 27-12-2012
1675

Ác giả ác báo

Pháp âm: 26-12-2012
3128

Phật học phổ thông - Tụng kinh trì chú niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1999

Hạnh phúc trong tầm tay

Pháp âm: 25-12-2012
8766

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 12-05-2010
30307

Thắp sáng niềm tin 1

Pháp âm: 12-05-2010
6392

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Pháp âm: 26-12-2012
39615

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua