Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
33328

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
12166

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
7872

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8788

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
14958

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
10923

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
23758

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
5895

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
18639

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
11572

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
32240

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
18635

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
9206

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
30772
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bóng mây

Pháp âm: 25-12-2012
3542

Hạnh buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
3988

Tuổi trẻ vào đời

Pháp âm: 25-12-2012
2355

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Pháp âm: 28-12-2012
1650

Vì sao ta khổ 1

Pháp âm: 27-02-2012
73343

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Pháp âm: 28-12-2012
2859

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Pháp âm: 12-05-2010
11828

Chữ nhàn trong đạo Phật 2

Pháp âm: 26-12-2012
1805

Mục Liên cứu mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
22152

Khai thị Phật thất

Pháp âm: 28-12-2012
2376

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua