Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
35198

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
12580

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
8540

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
9937

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
15559

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
12880

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
24468

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
6821

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
19341

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
12089

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
38156

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
19567

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
9775

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
31852
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thân bệnh - tâm bệnh

Pháp âm: 06-03-2012
9483

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 27-12-2012
4597

Tỉnh mộng - tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5095

Sự thù thằng của bố thí

Pháp âm: 12-05-2010
5818

Cõi âm cõi dương 2

Pháp âm: 23-12-2010
5391

Tu mau kẻo trễ

Pháp âm: 23-12-2010
9838

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2932

Khuyến tu

Pháp âm: 12-05-2010
4129

Những câu chuyện về nhân quả 5

Pháp âm: 10-02-2011
5067

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 13

Pháp âm: 27-12-2012
1766

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua