Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
37590

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
13008

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
9674

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
10644

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
16349

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
14623

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
25338

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
8584

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
19997

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
12644

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
40432

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
20435

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
10312

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
33582
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Pháp âm: 26-12-2012
2111

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
5428

Chuyên nhất niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2061

Ta từng quên mẹ 4

Pháp âm: 27-02-2012
3692

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1269

Về nơi cuối cùng

Pháp âm: 23-12-2010
9525

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
6093

Khấn

Pháp âm: 26-12-2012
12324

Công đức trì mật chú

Pháp âm: 27-12-2012
19462

8 điều dễ và khó của kiếp người

Pháp âm: 26-12-2012
9798

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua