Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
22290

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
9227

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
5382

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
5847

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
11423

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
6235

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
19086

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
3543

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
13893

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8473

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
19055

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
13577

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
6138

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
25160
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Pháp âm: 01-03-2012
7340

Tu mau kẻo trễ

Pháp âm: 23-12-2010
8493

Quán Âm là ai ?

Pháp âm: 26-12-2012
90

Tẩy trần

Pháp âm: 26-12-2012
2287

Kiếp phù du 1

Pháp âm: 30-11-2010
14126

Ân nghĩa nghìn trùng

Pháp âm: 23-06-2012
3843

Thiên thu 2

Pháp âm: 23-06-2012
1789

Chánh kiến

Pháp âm: 23-06-2012
5826

10 đức lành của người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
1380

Thiên thu 1

Pháp âm: 23-06-2012
3000

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua