Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
27294

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
10495

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
6445

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
6979

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
13165

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
7783

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
21517

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
4410

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
15842

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
9676

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
23849

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
15773

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
7274

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
27787
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hôn nhân và hạnh phúc 1

Pháp âm: 26-12-2012
2846

Sự thờ phật và tu học

Pháp âm: 28-12-2012
1127

Tòa án lương tâm

Pháp âm: 26-12-2012
2404

Lối đi mới cho cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
6287

Sứ giả của trời

Pháp âm: 26-12-2012
2304

Đối trị phiền não 2

Pháp âm: 23-12-2010
3807

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
763

Phật học phổ thông - Câu Xá Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
712

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
7948

Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
4089

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua