Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
39114

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
13239

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
9908

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
10977

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
16731

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
15432

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
25716

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
10010

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
20356

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
12870

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
41317

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
20883

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
10656

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
34934
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cao nguyên thánh địa

Pháp âm: 26-12-2012
2233

Phước trần phước vét

Pháp âm: 26-12-2012
5285

Giọt nước cành dương

Pháp âm: 31-01-2011
25369

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1919

Lời trăn trối của mẹ

Pháp âm: 03-05-2012
17603

Hành trang học Phật

Pháp âm: 25-10-2010
3363

So sánh tướng dụng thể

Pháp âm: 12-05-2010
16218

Bài Học Ngàn Vàng 2

Pháp âm: 25-10-2010
3754

Kính dâng mẹ

Pháp âm: 28-02-2012
27986

Ngày mai trời lại sáng

Pháp âm: 05-03-2012
6559

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua