Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát, đại đức Thích Trí Thoát

Đại đức Thích Trí Thoát, Giảng sư Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Các bài giảng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát


Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
34570

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
12464

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
8302

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
9426

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
15313

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
12295

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
24222

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
6444

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
19148

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
11901

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
36182

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
19282

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
9626

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
31590
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Thiền định ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1126

Thị phi 2

Pháp âm: 25-12-2012
5104

Tại sao chúng ta không biết

Pháp âm: 26-12-2012
3805

Kinh vô lượng thọ

Pháp âm: 28-12-2012
13174

Hạt giống tâm hồn - Khóa Tu Mùa Hè 2010 đợt 1

Pháp âm: 25-10-2010
3137

Suối nguồn vô tận

Pháp âm: 12-05-2010
4742

Vững trước khen chê

Pháp âm: 27-12-2012
1816

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Pháp âm: 26-12-2012
5109

Tịnh độ là đây 1

Pháp âm: 26-12-2012
2870

Ý nghĩa lương hoàng sám

Pháp âm: 25-12-2012
5608

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua