Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
2074

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2542
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh Địa Tạng

Pháp âm: 27-12-2012
23173

Nước mắt và nụ cười 2

Pháp âm: 23-12-2010
5797

Phật học phổ thông - Ngũ minh

Pháp âm: 27-12-2012
1298

Chơn lý

Pháp âm: 26-12-2012
2168

Tùy duyên niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
6311

Hạnh Kham Nhẫn Của Bậc Thánh

Pháp âm: 23-12-2010
3074

Kinh tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân

Pháp âm: 25-12-2012
1029

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 07-03-2012
3109

Cánh cửa hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
9067

Sự thờ phật và tu học

Pháp âm: 28-12-2012
1389

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua