Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
1695

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2192
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quả báo rất nhẹ

Pháp âm: 26-12-2012
2147

Về với Phật

Pháp âm: 25-12-2012
1728

Ăn chay và ăn mặn 1

Pháp âm: 23-12-2010
9022

Trang nghiêm tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
2407

Kinh tuổi trẻ và hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
500

Bát quan trai giới

Pháp âm: 28-12-2012
1219

Đừng phí phạm kiếp người

Pháp âm: 25-12-2012
1747

Nói về nhân quả

Pháp âm: 28-12-2012
3241

Lễ Phật hiện ánh sáng

Pháp âm: 28-12-2012
2267

Đời con gì đâu em

Pháp âm: 27-02-2012
8011

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua