Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
1450

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
1914
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
531

Phật học phổ thông - Thờ Phật, lạu Phật, cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
923

Ác giả ác báo

Pháp âm: 26-12-2012
1654

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Pháp âm: 14-03-2012
4846

Vượt thoát ràng buộc

Pháp âm: 26-12-2012
1978

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Pháp âm: 27-02-2012
149283

Gieo và gặt

Pháp âm: 25-12-2012
3861

Ý nghĩa Phật A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
1131

Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1037

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
2660

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua