Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
2009

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2476
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kinh a nậu la độ

Pháp âm: 25-12-2012
445

Trí và đức

Pháp âm: 27-12-2012
1383

Nghiệp người bạn đồng hành

Pháp âm: 25-12-2012
2413

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Pháp âm: 28-02-2012
7713

Phật học phổ thông - Đạo đế Bát Chánh Đạo

Pháp âm: 27-12-2012
1773

Bản lĩnh của người tu

Pháp âm: 12-05-2010
3873

Tha thứ oán kết và hận thù

Pháp âm: 23-12-2010
2750

Người mẹ thiêng liêng 1

Pháp âm: 26-12-2012
1243

Khấn

Pháp âm: 26-12-2012
9956

Nhận diện khổ đau

Pháp âm: 27-02-2012
46550

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua