Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
2357

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2806
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tứ thú tái sanh đàm

Pháp âm: 25-12-2012
2796

Lời trăn trối của mẹ

Pháp âm: 03-05-2012
16827

Ngưỡng cửa cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
5342

Phật học phổ thông - Tập đế

Pháp âm: 27-12-2012
1239

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
4941

Phật học phổ thông - Diệt đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
977

Tình người

Pháp âm: 12-05-2010
9344

8 điều giác ngộ của Bồ Tát

Pháp âm: 25-12-2012
2048

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Pháp âm: 26-12-2012
1728

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1113

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua