Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
2755

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
3072
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1917

Con gái vua Trần Nhân Tông phần 1

Pháp âm: 20-01-2011
5610

Phật học phổ thông - Hoa Nghiêm tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1148

Phật học phổ thông - Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm

Pháp âm: 27-12-2012
1478

Làm công quả

Pháp âm: 26-12-2012
9388

Phát nguyện

Pháp âm: 03-05-2012
13092

Cách nuôi dưỡng tâm từ bi

Pháp âm: 23-12-2010
3886

Nắng ấm mùa xuân

Pháp âm: 12-05-2010
7043

Tỉnh mộng - tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5440

Niềm an lạc trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2157

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua