Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
1637

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2128
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tâm bình thường là đạo

Pháp âm: 07-10-2012
3320

Phước đức và công đức

Pháp âm: 12-05-2010
2784

Thờ phật 1

Pháp âm: 30-11-2010
13249

6 cõi luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
1794

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Pháp âm: 20-01-2011
2943

Những chuyện lạ trong đời tu

Pháp âm: 05-03-2012
7810

Phật học phổ thông - Ngũ giới

Pháp âm: 27-12-2012
968

Đòi nợ

Pháp âm: 28-12-2012
6436

Trái tim của Phật

Pháp âm: 23-12-2010
4052

Phật học phổ thông - Vô thường

Pháp âm: 27-12-2012
868

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua