Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
1396

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
1867
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hải triều âm

Pháp âm: 12-05-2010
3161

Pháp Tu Căn Bản

Pháp âm: 23-12-2010
1628

Niềm tin và hiểu biết

Pháp âm: 26-12-2012
973

Bông hồng cài áo

Pháp âm: 27-02-2012
25892

Cõi tâm

Pháp âm: 12-05-2010
7312

Ánh sáng phật pháp kỳ 24

Pháp âm: 01-03-2012
1569

Thỉnh chuyển pháp luân

Pháp âm: 25-12-2012
1817

Lưu dấu

Pháp âm: 12-05-2010
4910

Biển ái nghìn trùng sao tát cạn

Pháp âm: 12-05-2010
4583

Tu để được gì? 2

Pháp âm: 23-12-2010
290

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua