Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
2513

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2917
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lò lửa hóa sen hồng

Pháp âm: 23-06-2012
5333

Tình thiên thu

Pháp âm: 26-12-2012
2116

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1860

Tâm bình an 1

Pháp âm: 27-02-2012
4203

Niệm Phật pháp tu của thời đại

Pháp âm: 26-12-2012
2122

Hoằng pháp và hộ pháp

Pháp âm: 25-12-2012
4436

Thiện và ác

Pháp âm: 08-05-2010
5575

Trân quý

Pháp âm: 12-05-2010
4538

Bốn pháp quán

Pháp âm: 27-02-2011
3302

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Pháp âm: 05-03-2012
5246

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua