Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
2602

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2961
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Trì giới ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1705

Nhân quả và nghiệp báo

Pháp âm: 27-12-2012
2463

Không tìm lỗi người 1

Pháp âm: 26-12-2012
2580

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 25-12-2012
9144

Kinh A Di Đà (việt văn)

Pháp âm: 27-12-2012
7561

Làm sao tránh họa chiến tranh 2

Pháp âm: 10-02-2011
2716

Phật học phổ thông - Phong trào chấn hưng Phật Giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1024

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
3995

Tại sao chúng ta không biết

Pháp âm: 26-12-2012
4052

Niệm Phật đại chúng

Pháp âm: 26-12-2012
2602

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua