Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
1531

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2004
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kinh mười nguyện phổ hiền

Pháp âm: 25-12-2012
374

Chữ nhẫn trong gia đình 2

Pháp âm: 23-12-2010
4021

Lòng ganh tị

Pháp âm: 12-05-2010
4420

Suối nguồn vô tận

Pháp âm: 12-05-2010
4051

Con Phật con Ma

Pháp âm: 26-12-2012
1755

Kinh ba cửa giải thoát

Pháp âm: 25-12-2012
660

Lời thề 2

Pháp âm: 30-11-2010
5535

Tháng 7 siêu độ vong linh

Pháp âm: 26-12-2012
1269

Phật học phổ thông - Sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
874

Vuợt thoát khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
5328

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua