Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
1242

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
1729
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Công đức trì mật chú

Pháp âm: 27-12-2012
12069

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Pháp âm: 23-12-2010
1743

Thần tượng của con

Pháp âm: 26-12-2012
731

Nhân quả trong đời sống

Pháp âm: 26-12-2012
3233

Bóc vỏ vô minh

Pháp âm: 27-12-2012
1101

Đổ nghiệp là gì

Pháp âm: 25-12-2012
4667

Xóa mờ vết thương đau

Pháp âm: 12-05-2010
5299

Phật học phổ thông - Luật Tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
413

Niệm Phật bất khả tư nghi

Pháp âm: 27-12-2012
1097

Biết tu là bớt khổ 2

Pháp âm: 28-12-2012
649

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua