Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
1969

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2440
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Hoa Nghiêm tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
763

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Pháp âm: 20-01-2011
3202

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Pháp âm: 28-12-2012
2145

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
4176

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Pháp âm: 01-03-2012
7274

Tu để tự cứu mình

Pháp âm: 26-12-2012
1733

Ý nghĩa lương hoàng sám

Pháp âm: 25-12-2012
5038

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
823

Nhân quả tịnh nghiệp

Pháp âm: 25-12-2012
4659

Siêu độ vong hồn

Pháp âm: 26-12-2012
2280

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua