Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
2946

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
3214
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chế ngự phiền não 1

Pháp âm: 27-02-2012
67154

Phật học phổ thông - Quán Bất Tịnh

Pháp âm: 27-12-2012
1643

Tuổi trẻ và online

Pháp âm: 23-12-2010
2459

Tổn thất lớn nhất

Pháp âm: 14-03-2012
3439

Ngừa quấy dứt ác

Pháp âm: 23-12-2010
4149

Tình yêu và lý tưởng 2

Pháp âm: 06-03-2012
2262

Tu để được gì? 1

Pháp âm: 23-12-2010
333

Phật học phổ thông - Nhân quả

Pháp âm: 27-12-2012
1931

Giữa dòng vô thường

Pháp âm: 25-12-2012
4379

Phật học phổ thông - Luân hồi

Pháp âm: 27-12-2012
1901

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua