Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
1499

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
1973
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Xin Lỗi Chính Mình

Pháp âm: 21-07-2011
9830

Tổn thất lớn nhất

Pháp âm: 14-03-2012
2219

Niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
4171

Phật học phổ thông - Thờ Phật, lạu Phật, cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
973

Bài Học Ngàn Vàng 1

Pháp âm: 25-10-2010
3760

Đường sang Tây trúc

Pháp âm: 27-12-2012
2052

Tu học

Pháp âm: 25-12-2012
1384

Về với Phật

Pháp âm: 25-12-2012
1517

Định hướng nhân cách 1

Pháp âm: 27-12-2012
868

Buông tất cả sẽ được tất cả

Pháp âm: 25-12-2012
2387

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua