Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
1844

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2342
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tha thứ để được an vui

Pháp âm: 26-12-2012
1350

Phát nguyện

Pháp âm: 03-05-2012
10457

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Pháp âm: 27-12-2012
1242

Tình dục trước hôn nhân và nạo phá thai từ cái nhìn phật giáo

Pháp âm: 14-03-2012
3878

Những câu chuyện về nhân quả 4

Pháp âm: 10-02-2011
4392

Đời sống sau khi chết

Pháp âm: 27-12-2012
6258

Chuyện tích phật giáo 2

Pháp âm: 10-02-2011
3454

Con đường bình an

Pháp âm: 03-05-2012
5029

Lửa Tam Muội

Pháp âm: 25-12-2012
2844

Khung Trời Nhớ Mẹ

Pháp âm: 25-10-2010
9339

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua