Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
1446

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
1921
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
8084

Bể ải nghìn trùng 2

Pháp âm: 25-12-2012
1265

Pháp môn tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
1467

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Pháp âm: 25-12-2012
4533

Siêu độ vong hồn

Pháp âm: 26-12-2012
1622

Chuyện tích phật giáo 2

Pháp âm: 10-02-2011
3056

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
676

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 25-10-2010
8430

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Pháp âm: 25-10-2010
3787

Chuyển hóa thói quen

Pháp âm: 26-12-2012
964

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua