Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
1608

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2097
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật pháp vi diệu

Pháp âm: 25-12-2012
1953

Tin sâu nhân quả

Pháp âm: 26-12-2012
2536

Hóa giải đại nạn

Pháp âm: 28-12-2012
2455

Đấng điều ngự

Pháp âm: 30-11-2010
5146

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
6820

Thiện và ác

Pháp âm: 08-05-2010
4196

Tăng trưởng tu tập tự thân

Pháp âm: 26-12-2012
1398

Phóng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
924

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
1339

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Pháp âm: 07-03-2012
5817

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua