Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
1762

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2259
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh 1

Pháp âm: 31-01-2011
7762

Giải phóng vô minh

Pháp âm: 25-12-2012
4443

Tha thứ oán kết và hận thù

Pháp âm: 23-12-2010
2604

Kẻ thù đáng sợ

Pháp âm: 26-12-2012
2171

Lời hối lỗi

Pháp âm: 30-11-2010
19986

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
4696

Đời con gì đâu em

Pháp âm: 27-02-2012
8188

Lửa Tam Muội

Pháp âm: 25-12-2012
2726

Niệm Phật bất khả tư nghi

Pháp âm: 27-12-2012
1575

Phóng sanh cứu mạng

Pháp âm: 26-12-2012
1597

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua