Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
2913

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
3192
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa về chữ pháp

Pháp âm: 23-12-2010
7776

Chữ hiếu trong kinh tạng Pali

Pháp âm: 23-12-2010
3809

Trọn kiếp con người

Pháp âm: 26-12-2012
4357

Phương pháp tu học

Pháp âm: 27-12-2012
2006

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 11

Pháp âm: 27-12-2012
1626

Bốn pháp cát tường

Pháp âm: 27-12-2012
1936

Tu để tự cứu mình

Pháp âm: 26-12-2012
2485

Chế ngự phiền não 2

Pháp âm: 27-02-2012
25753

Bóng cả cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
2266

Phật học phổ thông - Hoa Nghiêm tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1233

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua