Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
2327

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2772
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đi qua dòng sanh tử

Pháp âm: 08-09-2011
4370

Chuyển hóa khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
1992

Hướng về tương lai 2

Pháp âm: 14-03-2012
16615

Ươm mầm

Pháp âm: 28-12-2012
1154

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Pháp âm: 23-12-2010
3394

Kinh tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân

Pháp âm: 25-12-2012
1178

Bố thí ba la mật

Pháp âm: 23-12-2010
6103

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Pháp âm: 20-06-2010
5492

Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1957

Hoa Xương Rồng

Pháp âm: 18-07-2010
19543

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua