Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
1363

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
1841
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kinh ba cửa giải thoát

Pháp âm: 25-12-2012
592

Phật pháp căn bản 1

Pháp âm: 25-12-2012
1556

Phật học phổ thông - Tịnh độ tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
469

Hạt giống tâm hồn - Khóa Tu Mùa Hè 2010 đợt 1

Pháp âm: 25-10-2010
2299

Niệm Phật đại chúng

Pháp âm: 26-12-2012
1363

Trọn kiếp con người

Pháp âm: 26-12-2012
2395

Phật học phổ thông - Tứ vô lượng tâm

Pháp âm: 27-12-2012
948

Đạo phật và khoa học

Pháp âm: 26-12-2012
2085

Niệm Phật con đường phát triển tâm linh

Pháp âm: 12-05-2010
3578

Thân đâu tâm đó

Pháp âm: 25-12-2012
2575

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua