Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
2806

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
3108
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1276

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
4090

Phật học phổ thông - Ông Phú Lâu Na hỏi Phật 2 câu quan trọng - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1443

Đặc tính của Phật đản

Pháp âm: 28-12-2012
1505

Phóng sanh 1

Pháp âm: 31-01-2011
9028

Nghịch duyên

Pháp âm: 14-03-2012
6036

Vực thẳm buông tay

Pháp âm: 05-03-2012
5501

Khai thị Phật thất

Pháp âm: 28-12-2012
2805

Tam pháp ấn

Pháp âm: 26-12-2012
3753

Hạnh buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
4664

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua