Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
2838

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
3134
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sức mạnh nội tâm

Pháp âm: 28-12-2012
4712

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Pháp âm: 27-12-2012
1192

Con gái vua Trần Nhân Tông phần 2

Pháp âm: 20-01-2011
3231

Tìm cầu hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
10828

Điều đáng nhớ trong đời

Pháp âm: 25-12-2012
3761

Ước vọng xa xôi

Pháp âm: 25-12-2012
2701

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1182

Phát tâm vô thượng bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
4262

Kinh dược sư

Pháp âm: 26-12-2012
34015

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Pháp âm: 26-12-2012
4295

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua