Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
1072

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
1557
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đưa ông Táo về trời

Pháp âm: 26-12-2012
1484

Trưởng giả kén rể - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
4603

Hạnh phúc của đời người

Pháp âm: 26-12-2012
702

Công đức trì mật chú

Pháp âm: 27-12-2012
10951

Ăn chay và ăn mặn 1

Pháp âm: 23-12-2010
7740

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Pháp âm: 23-12-2010
1605

Phật học phổ thông - Tinh tấn ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
497

Thiên tai

Pháp âm: 12-05-2010
10676

Vô thường

Pháp âm: 05-03-2012
2911

14 điều dạy của Phật

Pháp âm: 26-12-2012
3844

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua