Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
2201

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2660
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
8915

Thách thức chông gai vực thẳm

Pháp âm: 26-12-2012
8471

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Pháp âm: 27-02-2012
45610

Hạnh Phúc Bên Ta

Pháp âm: 25-10-2010
2505

Phóng sanh để vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
4323

Xin Lỗi Chính Mình

Pháp âm: 21-07-2011
10794

Phật học phổ thông - Nhẫn nhục ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1616

Lời tình thế của người xưa 2

Pháp âm: 23-12-2010
4387

Hình tượng đức Quán Thế Âm

Pháp âm: 28-12-2012
3372

Quán Thế Âm Bồ Tát 2/5

Pháp âm: 28-12-2012
3062

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua