Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
2382

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2826
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hôn nhân và hạnh phúc 2

Pháp âm: 26-12-2012
1929

Lục đạo luân hồi 1

Pháp âm: 28-12-2012
3541

Tình Mẹ Thiêng Liêng

Pháp âm: 25-10-2010
3661

Thờ phật 2

Pháp âm: 30-11-2010
7846

Bể ải nghìn trùng 2

Pháp âm: 25-12-2012
1921

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Như Ý Túc

Pháp âm: 27-12-2012
1441

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Pháp âm: 06-03-2012
3762

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Pháp âm: 28-12-2012
6855

Tịnh độ là đây 2

Pháp âm: 26-12-2012
1863

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 2

Pháp âm: 27-12-2012
1332

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua