Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
2174

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2628
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đường về cực lạc

Pháp âm: 23-12-2010
4995

Biết tu là bớt khổ 1

Pháp âm: 28-12-2012
1381

Xả để an vui

Pháp âm: 27-12-2012
1553

Phật học phổ thông - Tứ vô lượng tâm

Pháp âm: 27-12-2012
1444

Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học

Pháp âm: 28-12-2012
4354

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Pháp âm: 21-07-2011
8372

Thiên thu 2

Pháp âm: 23-06-2012
2471

Niệm Phật bằng cả tâm huyết

Pháp âm: 26-12-2012
2024

Phật học phổ thông - Hoa Nghiêm tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
876

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
917

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua