Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
2265

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2724
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Giữa dòng vô thường

Pháp âm: 25-12-2012
3753

Vuợt thoát khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
6232

Âm thanh vi diệu 2

Pháp âm: 28-12-2012
2767

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
18979

Tuổi trẻ - Có và không

Pháp âm: 12-05-2010
3127

Gia tài pháp bảo

Pháp âm: 25-12-2012
5111

Sự thật không trốn tránh được 2

Pháp âm: 28-12-2012
1081

Niệm phật đi về đâu

Pháp âm: 14-03-2012
5175

Nhân quả trong đời sống

Pháp âm: 26-12-2012
5360

Chữ nhàn trong đạo Phật 1

Pháp âm: 26-12-2012
1708

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua