Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
2434

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2859
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Pháp âm: 25-12-2012
6538

Chiến thắng đích thực

Pháp âm: 26-12-2012
6471

Thiền là gì ?

Pháp âm: 25-12-2012
92

Sống trong hiện đại

Pháp âm: 28-12-2012
1195

Ta còn có mẹ

Pháp âm: 27-02-2012
7870

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 25-12-2012
8906

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Pháp âm: 27-12-2012
1557

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1599

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam

Pháp âm: 27-12-2012
1276

Tội phước trong 3 nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4908

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua