Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
1572

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2041
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vì pháp quên bệnh

Pháp âm: 26-12-2012
1438

Kinh vô lượng thọ

Pháp âm: 28-12-2012
10043

Chánh báo và y báo

Pháp âm: 25-12-2012
3231

Tịnh tâm

Pháp âm: 03-05-2012
6870

Bóng mây

Pháp âm: 25-12-2012
2851

Bông hồng cài áo

Pháp âm: 27-02-2012
28103

Phát bồ đề tâm

Pháp âm: 28-12-2012
2852

Vì sao con người phải khóc

Pháp âm: 01-03-2012
7883

Quẳng gánh khổ đau

Pháp âm: 05-03-2012
5088

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Pháp âm: 14-03-2012
5176

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua