Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
2242

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2701
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2612

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1160

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
8185

Tình dục trước hôn nhân và nạo phá thai từ cái nhìn phật giáo

Pháp âm: 14-03-2012
4186

Lời Phật dạy

Pháp âm: 28-12-2012
2049

Sáu căn là cội gốc sanh tử

Pháp âm: 28-12-2012
4002

Đừng làm khổ mình

Pháp âm: 28-12-2012
2273

Trâu ơi

Pháp âm: 26-12-2012
1361

Phương pháp hộ niệm

Pháp âm: 26-12-2012
1656

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
2059

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua