Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
2713

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
3042
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 27-12-2012
5319

Nghệ thuật sống an lạc

Pháp âm: 26-12-2012
3441

Điều kiện sanh về lạc quốc

Pháp âm: 23-12-2010
2880

Khổ khổ

Pháp âm: 26-12-2012
6894

Vào cửa Tịnh Tông 1

Pháp âm: 28-12-2012
2468

Kinh độ người hấp hối

Pháp âm: 25-12-2012
941

Phật học phổ thông - Luật Tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1064

Vì sao ta khổ 2

Pháp âm: 27-02-2012
28354

Năm năng lực lớn

Pháp âm: 26-12-2012
2307

Tâm bình thường là đạo

Pháp âm: 07-10-2012
4381

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua