Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
2141

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
2601
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tha thứ

Pháp âm: 03-05-2012
8875

Bốn pháp nương tựa

Pháp âm: 25-12-2012
12939

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Pháp âm: 20-06-2010
5222

Phước, Giới, Định, Tuệ

Pháp âm: 28-12-2012
1554

Thế nào là một người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
1428

Để cuối đời hết khổ

Pháp âm: 26-12-2012
2114

Cạm bẫy cuộc đời

Pháp âm: 18-07-2010
4598

Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1520

Phương pháp trị bênh ung thư

Pháp âm: 05-03-2012
8731

Đừng là giọt nước tràn ly

Pháp âm: 28-02-2012
10139

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua