Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
1186

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
1679
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
676

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Pháp âm: 23-12-2010
6607

Bóng mây

Pháp âm: 12-05-2010
24603

Bông hồng dâng cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
2577

Đại trí độ luận trích giảng

Pháp âm: 26-12-2012
1837

Trả nợ tình xa 1

Pháp âm: 30-11-2010
7755

Kinh phước đức

Pháp âm: 25-12-2012
341

Phật học phổ thông - Chương Phổ Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
718

Ước vọng xa xôi

Pháp âm: 25-12-2012
1434

Hoa Đăng - Dấu Ấn Thăng Long

Pháp âm: 23-12-2010
923

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua