Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Túc, đại đức Thích Chiếu Túc

Đại đức Thích Chiếu Túc, Giảng sư Thích Chiếu Túc, Thượng tọa Thích Chiếu Túc, Thầy Thích Chiếu Túc. Các bài giảng của Thích Chiếu Túc, thuyết pháp Thích Chiếu Túc, nghe pháp Thích Chiếu Túc


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Giảng: Thích Chiếu Túc
1481

Kinh 8 điều và từ tâm

Giảng: Thích Chiếu Túc
1954
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Pháp âm: 01-03-2012
6704

Diệt trừ tham dục

Pháp âm: 28-12-2012
1185

Siêu độ vong linh

Pháp âm: 28-12-2012
5046

Phóng sanh 3

Pháp âm: 31-01-2011
3402

Ý nghĩa Phật Đản 1

Pháp âm: 27-12-2012
922

Trị bệnh ma nhập 2

Pháp âm: 06-03-2012
3294

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Pháp âm: 25-10-2010
4549

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Pháp âm: 23-12-2010
6289

Phòng chi chỉ ác

Pháp âm: 28-12-2012
1031

Phật học phổ thông - Tịnh độ tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
518

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua