Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Ngộ Thông, đại đức Thích Ngộ Thông

Đại đức Thích Ngộ Thông, Giảng sư Thích Ngộ Thông, Thượng tọa Thích Ngộ Thông, Thầy Thích Ngộ Thông. Các bài giảng của Thích Ngộ Thông, thuyết pháp Thích Ngộ Thông, nghe pháp Thích Ngộ Thông


Pháp âm Nghe Download

Hướng dẫn cách lạy Phật

Giảng: Thích Ngộ Thông
6503

Tam thời hệ niệm pháp sự 3

Giảng: Thích Ngộ Thông
1882

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Giảng: Thích Ngộ Thông
1987

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Giảng: Thích Ngộ Thông
2736

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Giảng: Thích Ngộ Thông
2435
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Điều con muốn nói

Pháp âm: 25-12-2012
2209

Đòi nợ

Pháp âm: 28-12-2012
8217

Triết lý vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
2624

Kinh bốn lĩnh vực quán niệm

Pháp âm: 25-12-2012
1610

Nhân quả của bốn hạng người

Pháp âm: 05-03-2012
24033

Ánh sáng phật pháp kỳ 20

Pháp âm: 07-03-2012
3384

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Pháp âm: 23-12-2010
5198

Sau khi chết đi về đâu

Pháp âm: 23-12-2010
19494

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
2550

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
5142

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua