Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Ngộ Thông, đại đức Thích Ngộ Thông

Đại đức Thích Ngộ Thông, Giảng sư Thích Ngộ Thông, Thượng tọa Thích Ngộ Thông, Thầy Thích Ngộ Thông. Các bài giảng của Thích Ngộ Thông, thuyết pháp Thích Ngộ Thông, nghe pháp Thích Ngộ Thông


Pháp âm Nghe Download

Hướng dẫn cách lạy Phật

Giảng: Thích Ngộ Thông
6235

Tam thời hệ niệm pháp sự 3

Giảng: Thích Ngộ Thông
1754

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Giảng: Thích Ngộ Thông
1840

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Giảng: Thích Ngộ Thông
2513

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Giảng: Thích Ngộ Thông
2296
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tụng kinh phổ môn

Pháp âm: 27-12-2012
34763

Bông hồng dâng cha 1

Pháp âm: 23-12-2010
4069

Niệm Phật địa chung

Pháp âm: 28-12-2012
5559

Phương pháp hộ niệm

Pháp âm: 26-12-2012
1776

Tiếng ru thần tiên

Pháp âm: 26-12-2012
4956

Vững trước khen chê

Pháp âm: 27-12-2012
1830

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Pháp âm: 28-12-2012
1743

Phát tâm vì mọi người 2

Pháp âm: 28-12-2012
1102

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 21

Pháp âm: 26-12-2012
2108

Về nơi cuối cùng

Pháp âm: 23-12-2010
9237

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua