Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Ngộ Thông, đại đức Thích Ngộ Thông

Đại đức Thích Ngộ Thông, Giảng sư Thích Ngộ Thông, Thượng tọa Thích Ngộ Thông, Thầy Thích Ngộ Thông. Các bài giảng của Thích Ngộ Thông, thuyết pháp Thích Ngộ Thông, nghe pháp Thích Ngộ Thông


Pháp âm Nghe Download

Hướng dẫn cách lạy Phật

Giảng: Thích Ngộ Thông
6647

Tam thời hệ niệm pháp sự 3

Giảng: Thích Ngộ Thông
1980

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Giảng: Thích Ngộ Thông
2092

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Giảng: Thích Ngộ Thông
2908

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Giảng: Thích Ngộ Thông
2569
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kinh A Di Đà giảng giải

Pháp âm: 27-12-2012
5066

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 1

Pháp âm: 27-12-2012
2341

Phát tâm vô thượng bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
4197

Từ bi và nhẫn nhục

Pháp âm: 28-12-2012
15960

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Pháp âm: 23-12-2010
5040

Học làm người 1

Pháp âm: 28-12-2012
2270

Tập quán nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
5500

Bổn phận

Pháp âm: 26-12-2012
2891

Chế ngự phiền não 2

Pháp âm: 27-02-2012
25391

Thân bệnh - tâm bệnh

Pháp âm: 06-03-2012
9875

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua