Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Ngộ Thông, đại đức Thích Ngộ Thông

Đại đức Thích Ngộ Thông, Giảng sư Thích Ngộ Thông, Thượng tọa Thích Ngộ Thông, Thầy Thích Ngộ Thông. Các bài giảng của Thích Ngộ Thông, thuyết pháp Thích Ngộ Thông, nghe pháp Thích Ngộ Thông


Pháp âm Nghe Download

Hướng dẫn cách lạy Phật

Giảng: Thích Ngộ Thông
6606

Tam thời hệ niệm pháp sự 3

Giảng: Thích Ngộ Thông
1952

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Giảng: Thích Ngộ Thông
2063

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Giảng: Thích Ngộ Thông
2854

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Giảng: Thích Ngộ Thông
2524
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
5462

Con đường bình an

Pháp âm: 03-05-2012
5929

Đòi nợ

Pháp âm: 28-12-2012
8408

Con đường đon độc

Pháp âm: 05-03-2012
4671

Ít muốn biết đủ

Pháp âm: 12-05-2010
4283

Hoa Đăng - Dấu Ấn Thăng Long

Pháp âm: 23-12-2010
1691

Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học

Pháp âm: 28-12-2012
4725

Tâm bình an 1

Pháp âm: 27-02-2012
4340

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 23-12-2010
3349

Kinh độ người hấp hối

Pháp âm: 25-12-2012
941

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua