Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Ngộ Thông, đại đức Thích Ngộ Thông

Đại đức Thích Ngộ Thông, Giảng sư Thích Ngộ Thông, Thượng tọa Thích Ngộ Thông, Thầy Thích Ngộ Thông. Các bài giảng của Thích Ngộ Thông, thuyết pháp Thích Ngộ Thông, nghe pháp Thích Ngộ Thông


Pháp âm Nghe Download

Hướng dẫn cách lạy Phật

Giảng: Thích Ngộ Thông
6410

Tam thời hệ niệm pháp sự 3

Giảng: Thích Ngộ Thông
1841

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Giảng: Thích Ngộ Thông
1939

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Giảng: Thích Ngộ Thông
2644

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Giảng: Thích Ngộ Thông
2383
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thách thức chông gai vực thẳm

Pháp âm: 26-12-2012
8749

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Pháp âm: 26-12-2012
6226

Vững vàng trên sóng

Pháp âm: 26-12-2012
2942

Khung Trời Nhớ Mẹ

Pháp âm: 25-10-2010
11696

Sám hối

Pháp âm: 25-12-2012
5066

Phật học phổ thông - Hư không từ chơn tâm biến hiện - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1065

Công Đức Phóng Sanh

Pháp âm: 23-12-2010
3987

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Pháp âm: 23-12-2010
4963

Sen nở trời âu

Pháp âm: 26-12-2012
1880

Tâm bình an 2

Pháp âm: 27-02-2012
7893

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua