Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Ngộ Thông, đại đức Thích Ngộ Thông

Đại đức Thích Ngộ Thông, Giảng sư Thích Ngộ Thông, Thượng tọa Thích Ngộ Thông, Thầy Thích Ngộ Thông. Các bài giảng của Thích Ngộ Thông, thuyết pháp Thích Ngộ Thông, nghe pháp Thích Ngộ Thông


Pháp âm Nghe Download

Hướng dẫn cách lạy Phật

Giảng: Thích Ngộ Thông
6725

Tam thời hệ niệm pháp sự 3

Giảng: Thích Ngộ Thông
2024

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Giảng: Thích Ngộ Thông
2132

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Giảng: Thích Ngộ Thông
3006

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Giảng: Thích Ngộ Thông
2612
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sáu pháp lìa khổ

Pháp âm: 26-12-2012
3679

Quán Thế Âm Bồ Tát 1/5

Pháp âm: 28-12-2012
6842

Nhận diện khổ đau

Pháp âm: 27-02-2012
51017

Hoằng Pháp Viên

Pháp âm: 21-07-2011
3708

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Pháp âm: 14-03-2012
5701

Mông sơn thí thực 3

Pháp âm: 26-12-2012
1830

Chuyện Nhỏ Quanh Ta

Pháp âm: 21-07-2011
4251

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ giáng sanh đến thành đạo

Pháp âm: 27-12-2012
1479

10 đức lành của người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
2771

Vượt thoát ràng buộc

Pháp âm: 26-12-2012
3387

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua