Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Ngộ Thông, đại đức Thích Ngộ Thông

Đại đức Thích Ngộ Thông, Giảng sư Thích Ngộ Thông, Thượng tọa Thích Ngộ Thông, Thầy Thích Ngộ Thông. Các bài giảng của Thích Ngộ Thông, thuyết pháp Thích Ngộ Thông, nghe pháp Thích Ngộ Thông


Pháp âm Nghe Download

Hướng dẫn cách lạy Phật

Giảng: Thích Ngộ Thông
6823

Tam thời hệ niệm pháp sự 3

Giảng: Thích Ngộ Thông
2085

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Giảng: Thích Ngộ Thông
2205

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Giảng: Thích Ngộ Thông
3106

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Giảng: Thích Ngộ Thông
2693
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khổ đau là gì

Pháp âm: 26-12-2012
6706

Cư sĩ cấp cô độc

Pháp âm: 14-03-2012
2831

Phật học thường thức

Pháp âm: 18-07-2010
5490

Lời tình thế của người xưa 2

Pháp âm: 23-12-2010
5009

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 1

Pháp âm: 26-12-2012
1852

Làm sao tránh họa chiến tranh 3

Pháp âm: 10-02-2011
3727

Hạnh buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
4786

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Pháp âm: 23-12-2010
5049

Mông sơn thí thực 1

Pháp âm: 26-12-2012
2562

Khai thị

Pháp âm: 28-12-2012
1974

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua