Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Ngộ Thông, đại đức Thích Ngộ Thông

Đại đức Thích Ngộ Thông, Giảng sư Thích Ngộ Thông, Thượng tọa Thích Ngộ Thông, Thầy Thích Ngộ Thông. Các bài giảng của Thích Ngộ Thông, thuyết pháp Thích Ngộ Thông, nghe pháp Thích Ngộ Thông


Pháp âm Nghe Download

Hướng dẫn cách lạy Phật

Giảng: Thích Ngộ Thông
6194

Tam thời hệ niệm pháp sự 3

Giảng: Thích Ngộ Thông
1737

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Giảng: Thích Ngộ Thông
1822

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Giảng: Thích Ngộ Thông
2496

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Giảng: Thích Ngộ Thông
2279
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khúc gỗ trôi sông

Pháp âm: 25-12-2012
5602

Tình thương cao cả

Pháp âm: 12-05-2010
7759

Phước của sự cúng đường và bố thí

Pháp âm: 05-03-2012
9887

Học làm người 2

Pháp âm: 28-12-2012
1374

Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống 1

Pháp âm: 26-12-2012
2168

A la hán Bồ Tát

Pháp âm: 30-11-2010
9547

Nụ cười hoan hỷ

Pháp âm: 20-06-2010
17736

Lợi ích nghe phật pháp

Pháp âm: 12-05-2010
6467

Mông sơn thí thực 2

Pháp âm: 26-12-2012
1521

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 1

Pháp âm: 08-02-2011
8930

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua