Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Ngộ Thông, đại đức Thích Ngộ Thông

Đại đức Thích Ngộ Thông, Giảng sư Thích Ngộ Thông, Thượng tọa Thích Ngộ Thông, Thầy Thích Ngộ Thông. Các bài giảng của Thích Ngộ Thông, thuyết pháp Thích Ngộ Thông, nghe pháp Thích Ngộ Thông


Pháp âm Nghe Download

Hướng dẫn cách lạy Phật

Giảng: Thích Ngộ Thông
6772

Tam thời hệ niệm pháp sự 3

Giảng: Thích Ngộ Thông
2050

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Giảng: Thích Ngộ Thông
2158

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Giảng: Thích Ngộ Thông
3047

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Giảng: Thích Ngộ Thông
2639
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hôn nhân và hạnh phúc 1

Pháp âm: 26-12-2012
5028

Nhân sanh tâm thiện

Pháp âm: 26-12-2012
2216

Xin người nhớ cho

Pháp âm: 12-05-2010
9126

Trưởng giả kén rể - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
4323

Phật học phổ thông - A Nan không hiểu hỏi Phật - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1229

Trong ta có A Di Đà

Pháp âm: 26-12-2012
3098

Niệm Phật thoát khổ đau

Pháp âm: 27-12-2012
1819

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1393

Kinh 8 điều và từ tâm

Pháp âm: 26-12-2012
3168

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Pháp âm: 12-05-2010
12824

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua