Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Ngộ Thông, đại đức Thích Ngộ Thông

Đại đức Thích Ngộ Thông, Giảng sư Thích Ngộ Thông, Thượng tọa Thích Ngộ Thông, Thầy Thích Ngộ Thông. Các bài giảng của Thích Ngộ Thông, thuyết pháp Thích Ngộ Thông, nghe pháp Thích Ngộ Thông


Pháp âm Nghe Download

Hướng dẫn cách lạy Phật

Giảng: Thích Ngộ Thông
6692

Tam thời hệ niệm pháp sự 3

Giảng: Thích Ngộ Thông
2005

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Giảng: Thích Ngộ Thông
2111

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Giảng: Thích Ngộ Thông
2964

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Giảng: Thích Ngộ Thông
2591
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
5596

Pháp vô ngã

Pháp âm: 27-12-2012
2270

Ngũ đình tâm quán

Pháp âm: 27-12-2012
2459

Để thoát khỏi giận dữ 1

Pháp âm: 23-06-2012
15199

Tinh thần hiếu đạo

Pháp âm: 12-05-2010
4409

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 11

Pháp âm: 27-12-2012
1563

Tịnh độ thù thắng

Pháp âm: 28-12-2012
1642

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 28-12-2012
2681

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
2431

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 26-12-2012
7030

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua