Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Hiền, đại đức Thích Chiếu Hiền

Đại đức Thích Chiếu Hiền, Giảng sư Thích Chiếu Hiền, Thượng tọa Thích Chiếu Hiền, Thầy Thích Chiếu Hiền. Các bài giảng của Thích Chiếu Hiền, thuyết pháp Thích Chiếu Hiền, nghe pháp Thích Chiếu Hiền


Pháp âm Nghe Download

Quy y và ngũ giới

Giảng: Thích Chiếu Hiền
2125

Khổ đau ư, hãy vượt qua

Giảng: Thích Chiếu Hiền
3805

Nghiệp và vấn đề vãng sanh

Giảng: Thích Chiếu Hiền
3584
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
6093

Pháp kham nhẫn

Pháp âm: 27-12-2012
2088

Tu và hồi hướng công đức

Pháp âm: 26-12-2012
3047

Phật học phổ thông - Vô thường

Pháp âm: 27-12-2012
1590

Thắp sáng niềm tin

Pháp âm: 26-12-2012
2527

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
2921

Một cõi đi về

Pháp âm: 26-12-2012
3910

Phật học phổ thông - Quán Sổ Tức

Pháp âm: 27-12-2012
1359

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Pháp âm: 26-12-2012
40424

Tập làm chủ để an lạc

Pháp âm: 26-12-2012
5524

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua