Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Hiền, đại đức Thích Chiếu Hiền

Đại đức Thích Chiếu Hiền, Giảng sư Thích Chiếu Hiền, Thượng tọa Thích Chiếu Hiền, Thầy Thích Chiếu Hiền. Các bài giảng của Thích Chiếu Hiền, thuyết pháp Thích Chiếu Hiền, nghe pháp Thích Chiếu Hiền


Pháp âm Nghe Download

Quy y và ngũ giới

Giảng: Thích Chiếu Hiền
2173

Khổ đau ư, hãy vượt qua

Giảng: Thích Chiếu Hiền
3885

Nghiệp và vấn đề vãng sanh

Giảng: Thích Chiếu Hiền
3635
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1503

Tinh thần giáo dục của mẫu thân

Pháp âm: 12-05-2010
2899

Tìm hiểu lòng mình

Pháp âm: 26-12-2012
2574

Thiện và ác

Pháp âm: 08-05-2010
5961

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Pháp âm: 25-10-2010
5005

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 11

Pháp âm: 27-12-2012
1608

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Pháp âm: 25-12-2012
4204

Tự lực và tha lực

Pháp âm: 28-12-2012
2339

Cúng Dường

Pháp âm: 12-05-2010
11058

Hành trịnh thọ sanh

Pháp âm: 03-05-2012
8414

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua