Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Hiền, đại đức Thích Chiếu Hiền

Đại đức Thích Chiếu Hiền, Giảng sư Thích Chiếu Hiền, Thượng tọa Thích Chiếu Hiền, Thầy Thích Chiếu Hiền. Các bài giảng của Thích Chiếu Hiền, thuyết pháp Thích Chiếu Hiền, nghe pháp Thích Chiếu Hiền


Pháp âm Nghe Download

Quy y và ngũ giới

Giảng: Thích Chiếu Hiền
1964

Khổ đau ư, hãy vượt qua

Giảng: Thích Chiếu Hiền
3639

Nghiệp và vấn đề vãng sanh

Giảng: Thích Chiếu Hiền
3489
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hành trịnh thọ sanh

Pháp âm: 03-05-2012
8106

Pháp khổ não

Pháp âm: 27-12-2012
1835

Hương hoa đất việt

Pháp âm: 18-07-2010
4317

Phóng sanh cứu mạng

Pháp âm: 26-12-2012
2197

Hai đời vui

Pháp âm: 26-12-2012
2072

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Pháp âm: 27-12-2012
1072

Hoa Xương Rồng

Pháp âm: 18-07-2010
19863

Lòng ganh tị

Pháp âm: 12-05-2010
6169

Kinh đại phước đức

Pháp âm: 26-12-2012
2795

Ngừa quấy dứt ác

Pháp âm: 23-12-2010
3907

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua