Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Hiền, đại đức Thích Chiếu Hiền

Đại đức Thích Chiếu Hiền, Giảng sư Thích Chiếu Hiền, Thượng tọa Thích Chiếu Hiền, Thầy Thích Chiếu Hiền. Các bài giảng của Thích Chiếu Hiền, thuyết pháp Thích Chiếu Hiền, nghe pháp Thích Chiếu Hiền


Pháp âm Nghe Download

Quy y và ngũ giới

Giảng: Thích Chiếu Hiền
1868

Khổ đau ư, hãy vượt qua

Giảng: Thích Chiếu Hiền
3532

Nghiệp và vấn đề vãng sanh

Giảng: Thích Chiếu Hiền
3398
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Pháp âm: 28-12-2012
2010

Trở lại đường xưa - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
2670

Phút lâm chung 2

Pháp âm: 03-05-2012
4603

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Pháp âm: 28-12-2012
2112

Nhận diện khổ đau

Pháp âm: 27-02-2012
49542

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
975

Lưu dấu

Pháp âm: 12-05-2010
6084

Phóng sanh để vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
4583

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
2430

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1360

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua