Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Hiền, đại đức Thích Chiếu Hiền

Đại đức Thích Chiếu Hiền, Giảng sư Thích Chiếu Hiền, Thượng tọa Thích Chiếu Hiền, Thầy Thích Chiếu Hiền. Các bài giảng của Thích Chiếu Hiền, thuyết pháp Thích Chiếu Hiền, nghe pháp Thích Chiếu Hiền


Pháp âm Nghe Download

Quy y và ngũ giới

Giảng: Thích Chiếu Hiền
2044

Khổ đau ư, hãy vượt qua

Giảng: Thích Chiếu Hiền
3718

Nghiệp và vấn đề vãng sanh

Giảng: Thích Chiếu Hiền
3530
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
12266

Công đức trì mật chú

Pháp âm: 27-12-2012
19246

Tập làm chủ bát phong

Pháp âm: 25-12-2012
4619

Hướng dẫn cách lạy Phật

Pháp âm: 26-12-2012
6559

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Pháp âm: 28-12-2012
1965

Biết tu là bớt khổ 2

Pháp âm: 28-12-2012
1445

Tình dục trước hôn nhân và nạo phá thai từ cái nhìn phật giáo

Pháp âm: 14-03-2012
4414

Nghi thức thờ cúng

Pháp âm: 26-12-2012
6296

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 28-12-2012
2570

Định hướng nhân cách 2

Pháp âm: 27-12-2012
1573

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua