Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Hiền, đại đức Thích Chiếu Hiền

Đại đức Thích Chiếu Hiền, Giảng sư Thích Chiếu Hiền, Thượng tọa Thích Chiếu Hiền, Thầy Thích Chiếu Hiền. Các bài giảng của Thích Chiếu Hiền, thuyết pháp Thích Chiếu Hiền, nghe pháp Thích Chiếu Hiền


Pháp âm Nghe Download

Quy y và ngũ giới

Giảng: Thích Chiếu Hiền
2204

Khổ đau ư, hãy vượt qua

Giảng: Thích Chiếu Hiền
3924

Nghiệp và vấn đề vãng sanh

Giảng: Thích Chiếu Hiền
3656
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Thiền định ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1412

Nhân quả trong đời sống

Pháp âm: 26-12-2012
6073

Ta từng quên mẹ 1

Pháp âm: 27-02-2012
7734

Tinh thần hiếu đạo

Pháp âm: 12-05-2010
4543

Thuyền không bến 2

Pháp âm: 30-11-2010
4901

Tu là đến

Pháp âm: 26-12-2012
2304

Làm phước và niệm phật

Pháp âm: 27-12-2012
2372

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Pháp âm: 26-12-2012
4417

Tụng kinh pháp hoa

Pháp âm: 25-12-2012
3548

Phật học phổ thông - Câu Xá Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1340

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua