Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Hiền, đại đức Thích Chiếu Hiền

Đại đức Thích Chiếu Hiền, Giảng sư Thích Chiếu Hiền, Thượng tọa Thích Chiếu Hiền, Thầy Thích Chiếu Hiền. Các bài giảng của Thích Chiếu Hiền, thuyết pháp Thích Chiếu Hiền, nghe pháp Thích Chiếu Hiền


Pháp âm Nghe Download

Quy y và ngũ giới

Giảng: Thích Chiếu Hiền
2102

Khổ đau ư, hãy vượt qua

Giảng: Thích Chiếu Hiền
3778

Nghiệp và vấn đề vãng sanh

Giảng: Thích Chiếu Hiền
3569
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

15 Công đức tắm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
4971

Tu tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
4522

Nghiệp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
4886

Đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử

Pháp âm: 26-12-2012
1747

Phật học phổ thông - Thiểu dục và tri túc

Pháp âm: 27-12-2012
1451

Nhớ mãi lời thầy

Pháp âm: 08-09-2011
3420

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 28-12-2012
2642

Ăn chay và ăn mặn 1

Pháp âm: 23-12-2010
10069

Niệm Phật bất khả tư nghi

Pháp âm: 27-12-2012
2289

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 27-12-2012
5356

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua