Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
12220

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8302

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8915

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5433

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3713

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5477

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4643

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4182

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2819

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5792

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
8181

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2603

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6929

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
12547

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
8028
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
6176

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1917

Tại sao có quả báo sai biệt 2

Pháp âm: 28-12-2012
1547

Sự thù thắng của tam bảo

Pháp âm: 25-12-2012
4255

Bỏ giả tìm chơn

Pháp âm: 23-12-2010
5319

Người chết đi về đâu

Pháp âm: 27-12-2012
4154

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Pháp âm: 27-12-2012
1195

Tình thiên thu

Pháp âm: 26-12-2012
2315

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 21

Pháp âm: 26-12-2012
2397

Trái tim cuộc sống 2

Pháp âm: 27-02-2012
3706

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua