Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
11255

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7894

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8622

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5109

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3327

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5050

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4308

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3805

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2619

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5434

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5173

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2365

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6535

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
11368

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7622
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
5912

Nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
53172

Khai thị Phật thất

Pháp âm: 28-12-2012
2509

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1911

8 điều giác ngộ của Bồ Tát

Pháp âm: 25-12-2012
2048

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Pháp âm: 23-12-2010
3435

Dấu ấn cuộc đời

Pháp âm: 26-12-2012
2580

Phương pháp tu học

Pháp âm: 27-12-2012
1603

Gương xưa

Pháp âm: 20-06-2010
2810

Phá chấp mê lầm

Pháp âm: 25-12-2012
3984

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua