Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10417

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7606

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8436

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4835

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3092

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4762

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4111

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3536

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2430

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5219

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4337

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2215

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6201

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9857

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7351
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Pháp âm: 12-05-2010
14886

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Pháp âm: 26-12-2012
4069

Tuổi trẻ vào đời

Pháp âm: 25-12-2012
2273

Sám hối

Pháp âm: 25-12-2012
4506

Giá trị một đời người 1

Pháp âm: 14-03-2012
15615

Tu học

Pháp âm: 25-12-2012
1912

Ác giả ác báo

Pháp âm: 26-12-2012
2489

Vươn lên từ vực thẳm 2

Pháp âm: 28-12-2012
1048

Kinh phước đức

Pháp âm: 25-12-2012
635

Mông sơn thí thực 2

Pháp âm: 26-12-2012
1356

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua