Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10747

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7724

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8507

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4939

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3188

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4880

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4185

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3638

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2516

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5303

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4564

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2277

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6355

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
10286

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7449
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
3675

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
3538

Hạnh phúc của đời người

Pháp âm: 26-12-2012
1616

Thuyền không bến 1

Pháp âm: 30-11-2010
10975

Đừng phí phạm kiếp người

Pháp âm: 25-12-2012
2180

Thế nào là một người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
1502

Phương pháp tu học

Pháp âm: 27-12-2012
1511

Phật học phổ thông - Thành Thật tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
846

Phật học phổ thông - Chương Phổ Hiền Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1082

Viên gạch cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
1854

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua