Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10312

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7576

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8404

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4805

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3068

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4731

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4089

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3510

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2411

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5191

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4315

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2200

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6157

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9728

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7304
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tình thương cao cả

Pháp âm: 12-05-2010
7531

Có đức mặc sức mà ăn

Pháp âm: 05-03-2012
11476

Nơi kết nối tin yêu

Pháp âm: 19-04-2011
3298

Chữ nhẫn trong gia đình 2

Pháp âm: 23-12-2010
4630

Trở lại đường xưa - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
3857

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Pháp âm: 28-12-2012
3336

Diệt trừ đau khổ

Pháp âm: 28-12-2012
2329

Tình cờ

Pháp âm: 25-12-2012
2594

Tìm cầu hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
10003

Viên gạch cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
1752

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua