Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9000

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6566

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7827

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4010

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2599

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3988

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3523

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3009

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2010

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4454

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3717

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1826

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5148

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
7270

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6412
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Về nhà

Pháp âm: 27-02-2012
6093

Viên gạch cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
1377

Những câu chuyện về nhân quả 7

Pháp âm: 10-02-2011
3321

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Pháp âm: 07-03-2012
5868

Ăn chay

Pháp âm: 07-10-2012
5869

Lời hối lỗi

Pháp âm: 30-11-2010
19566

Đường về cõi giác

Pháp âm: 23-12-2010
4268

Chuyện tích phật giáo 3

Pháp âm: 10-02-2011
2920

Tu học

Pháp âm: 25-12-2012
1517

Biết tu là bớt khổ 2

Pháp âm: 28-12-2012
855

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua