Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9648

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7085

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8135

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4408

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2812

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4343

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3803

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3251

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2208

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4789

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3982

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1988

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5654

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
8435

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6832
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Biết lỗi nên sửa

Pháp âm: 23-12-2010
2908

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
4808

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Pháp âm: 06-03-2012
3309

Cười với khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
1177

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Pháp âm: 23-12-2010
3059

Kinh A Di Đà giảng giải

Pháp âm: 27-12-2012
3369

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Pháp âm: 26-12-2012
3982

Sự thù thắng của tam bảo

Pháp âm: 25-12-2012
3456

Phát tâm vì mọi người 2

Pháp âm: 28-12-2012
774

Trả nợ tình xa 1

Pháp âm: 30-11-2010
9650

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua