Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
11629

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8063

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8749

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5267

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3471

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5216

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4432

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3968

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2693

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5582

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
6226

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2444

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6707

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
11862

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7788
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Có đức mặc sức mà ăn

Pháp âm: 05-03-2012
12047

Tình nghĩa cha mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
2524

Đổ nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4456

Thôi đừng giận nữa

Pháp âm: 12-05-2010
19832

Kinh thùa tự pháp

Pháp âm: 26-12-2012
1764

Lập chí tu học

Pháp âm: 23-12-2010
4421

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Pháp âm: 25-10-2010
3659

Vượt qua chính mình

Pháp âm: 23-12-2010
4569

Bài Học Ngàn Vàng 1

Pháp âm: 25-10-2010
4901

Trường đời

Pháp âm: 12-05-2010
7994

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua