Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
5510

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4009

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
6192

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
2192

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1454

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2399

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2019

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
1779

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1079

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2877

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2187

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1028

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
2522

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
4043

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
3270
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ai làm chủ vận mệnh

Pháp âm: 25-12-2012
1274

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
3760

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
474

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
2631

Con có biết không

Pháp âm: 18-07-2010
7500

Người chăn bò

Pháp âm: 23-12-2010
2504

8 điều giác ngộ của Bồ Tát

Pháp âm: 25-12-2012
856

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 23-12-2010
2329

Đấng điều ngự

Pháp âm: 30-11-2010
4150

Sư đạo hiếu đạo 2

Pháp âm: 23-12-2010
1816

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua