Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
5435

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3953

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
6156

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
2152

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1429

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2370

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
1991

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
1752

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1063

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2844

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2161

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1012

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
2462

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
3946

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
3148
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Pháp âm: 28-12-2012
479

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
409

Ngưỡng cửa cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
3810

Quán chiếu nỗi niềm

Pháp âm: 25-12-2012
1860

An tâm niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
2203

Đối trị căng thẳng

Pháp âm: 23-12-2010
1417

Không ai muốn mình nghèo

Pháp âm: 25-12-2012
2028

Quán tự tại Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
530

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 23-12-2010
4164

Sống trong hiện đại

Pháp âm: 28-12-2012
435

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua