Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7936

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5793

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7448

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3609

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2290

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3526

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3139

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2679

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1764

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4069

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3300

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1647

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4508

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6130

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5848
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Điều con muốn nói

Pháp âm: 25-12-2012
1415

Khấn

Pháp âm: 26-12-2012
7936

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 25

Pháp âm: 23-12-2010
2979

Đẹp người đẹp nết

Pháp âm: 12-05-2010
11284

Ước vọng xa xôi

Pháp âm: 25-12-2012
1703

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
2514

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
1200

Mẹ chồng nàng dâu

Pháp âm: 26-01-2011
7697

Pháp phật vi diệu

Pháp âm: 19-04-2011
4750

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 07-03-2012
2527

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua