Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
12620

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8433

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
9013

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5518

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3846

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5616

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4766

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4265

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2902

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5979

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
9881

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2695

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
7057

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
13360

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
8170
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tỉnh mộng - tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5619

Diệt trừ đau khổ

Pháp âm: 28-12-2012
2962

Khai thị và trợ duyên

Pháp âm: 25-12-2012
4026

Huynh đệ tình thâm

Pháp âm: 26-12-2012
6200

Lời Phật dạy

Pháp âm: 28-12-2012
2537

Hôn nhân và hạnh phúc 1

Pháp âm: 26-12-2012
5028

Sức mạnh nội tâm

Pháp âm: 28-12-2012
4792

Phật bồ đề tâm

Pháp âm: 25-12-2012
2107

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Pháp âm: 20-06-2010
6108

Cương yếu để tu

Pháp âm: 28-12-2012
5253

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua