Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9216

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6750

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7935

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4128

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2655

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4118

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3610

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3091

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2070

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4564

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3818

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1878

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5303

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
7736

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6551
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vượt qua lỗi lầm

Pháp âm: 12-05-2010
14230

Thiên đàng và địa ngục 2

Pháp âm: 23-12-2010
3936

Sống hạnh phúc, chết thanh thản

Pháp âm: 26-12-2012
3008

Phật pháp vi diệu

Pháp âm: 25-12-2012
2104

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 2

Pháp âm: 14-03-2012
7200

Ta từng quên mẹ 1

Pháp âm: 27-02-2012
6426

Sám hối tam nghiệp

Pháp âm: 28-12-2012
2059

Lưu dấu

Pháp âm: 12-05-2010
5222

Kinh Vu Lan

Pháp âm: 26-12-2012
7481

Có cha bên đời

Pháp âm: 26-12-2012
6839

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua