Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10221

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7537

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8370

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4769

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3038

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4690

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4055

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3477

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2386

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5155

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4282

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2176

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6103

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9580

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7256
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhiệm vụ của người con Phật

Pháp âm: 25-12-2012
5472

Niệm Phật địa chung

Pháp âm: 28-12-2012
5182

Lưu dấu

Pháp âm: 12-05-2010
5664

Hướng về tương lai 1

Pháp âm: 12-03-2012
7664

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Pháp âm: 27-12-2012
1258

Thất thánh tài

Pháp âm: 14-03-2012
2635

Niệm phật giải khổ

Pháp âm: 26-12-2012
1774

Vì sao ta khổ 1

Pháp âm: 27-02-2012
70742

Hóa giải oán hờn

Pháp âm: 26-12-2012
14510

Tâm tình người tu

Pháp âm: 12-05-2010
5174

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua