Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
8327

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6007

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7561

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3737

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2372

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3671

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3284

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2782

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1828

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4177

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3446

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1688

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4723

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6365

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6063
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Một lòng niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1246

Buông bỏ cố chấp

Pháp âm: 26-12-2012
5013

Tu và hồi hướng công đức

Pháp âm: 26-12-2012
1606

Nỗi lòng người cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
2676

Đới nghiệp vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
1504

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
3759

Đừng hỏi vì sao

Pháp âm: 12-05-2010
2787

Quẳng gánh khổ đau

Pháp âm: 05-03-2012
4880

Thách thức chông gai vực thẳm

Pháp âm: 26-12-2012
7561

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Pháp âm: 27-02-2012
38050

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua