Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
12812

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8479

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
9033

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5544

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3892

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5655

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4790

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4294

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2947

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6022

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
10388

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2726

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
7092

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
13461

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
8209
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tịnh độ thù thắng

Pháp âm: 28-12-2012
1730

Nhân quả trong đời sống

Pháp âm: 26-12-2012
6073

Phật học phổ thông - Tứ vô lượng tâm

Pháp âm: 27-12-2012
1786

Công đức hỷ xả

Pháp âm: 12-05-2010
3002

Bí quyết làm đẹp, làm giàu, làm có uy tín

Pháp âm: 06-03-2012
6725

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
6462

Lòng ganh tỵ 2

Pháp âm: 25-12-2012
3772

Sự thù thằng của bố thí

Pháp âm: 12-05-2010
6311

Lửa Tam Muội

Pháp âm: 25-12-2012
3999

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Pháp âm: 12-05-2010
12881

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua