Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
11123

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7841

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8577

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5059

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3288

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4999

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4251

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3749

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2580

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5391

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4940

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2336

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6486

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
10939

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7575
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bên cạnh cuộc đời

Pháp âm: 30-11-2010
16169

Quả báo rất nhẹ

Pháp âm: 26-12-2012
2612

Khai thị Phật thất

Pháp âm: 28-12-2012
2470

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
5890

Phật học phổ thông - Quán Nhân Duyên

Pháp âm: 27-12-2012
1073

Tình phụ tử

Pháp âm: 30-11-2010
16248

Chữ nhàn trong đạo Phật 1

Pháp âm: 26-12-2012
1747

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
934

Tập làm chủ để an lạc

Pháp âm: 26-12-2012
4999

Chuyện tích phật giáo 3

Pháp âm: 10-02-2011
3513

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua