Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7678

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5596

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7280

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3446

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2199

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3398

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3049

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2580

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1706

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3943

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3195

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1583

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4274

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5852

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5669
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đấng điều ngự

Pháp âm: 25-12-2012
943

Tùy duyên niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
4477

Niệm phật và buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
1394

Sức mạnh của tuổi trẻ

Pháp âm: 18-07-2010
9136

Người mẹ thiêng liêng 1

Pháp âm: 26-12-2012
834

Nguồn gốc của sự khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
946

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Pháp âm: 06-03-2012
2772

Ước vọng xa xôi

Pháp âm: 25-12-2012
1658

10 đức lành của người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
1411

Lời thề 1

Pháp âm: 30-11-2010
7766

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua