Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
6916

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5053

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
6926

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3017

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1942

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3069

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2684

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2307

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1505

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3578

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2908

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1399

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3709

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5315

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
4999
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tình nghĩa vợ chồng

Pháp âm: 26-12-2012
4074

Quyết định vãng sinh

Pháp âm: 12-05-2010
3095

Thân bệnh - tâm bệnh

Pháp âm: 06-03-2012
6553

Tu như trồng cây

Pháp âm: 14-03-2012
1994

Tu là chuyển nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
993

Gương xưa

Pháp âm: 20-06-2010
2054

Khuyên tu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1043

Ngũ thừa

Pháp âm: 26-12-2012
1538

An tâm niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
2674

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 4

Pháp âm: 26-12-2012
1475

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua