Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
8846

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6469

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7771

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3962

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2550

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3923

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3470

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2967

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1971

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4401

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3654

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1794

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5061

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
7021

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6334
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phước, Giới, Định, Tuệ

Pháp âm: 28-12-2012
1140

Chuyện tích phật giáo 3

Pháp âm: 10-02-2011
2899

Biết thương mình

Pháp âm: 27-12-2012
1172

Tăng trưởng tu tập tự thân

Pháp âm: 26-12-2012
1394

Công đức trì mật chú

Pháp âm: 27-12-2012
15622

Phước báu trời người

Pháp âm: 26-12-2012
1687

Để thoát khỏi giận dữ 2

Pháp âm: 23-06-2012
4595

Nợ đời

Pháp âm: 27-02-2012
10265

Mảnh đất màu mỡ

Pháp âm: 23-12-2010
3589

Trí và đức

Pháp âm: 27-12-2012
1094

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua