Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10058

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7444

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8314

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4674

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2977

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4585

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4001

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3409

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2331

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5053

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4217

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2122

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5991

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9170

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7158
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
3023

Đời con gì đâu em

Pháp âm: 27-02-2012
8672

Ngũ đình tâm quán

Pháp âm: 27-12-2012
1870

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 31

Pháp âm: 27-12-2012
1676

Chuyện tích phật giáo 2

Pháp âm: 10-02-2011
3576

Trái tim của Phật

Pháp âm: 23-12-2010
4384

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 25-12-2012
8062

Sức mạnh của tuổi trẻ

Pháp âm: 18-07-2010
9780

Ý nghĩa Phật Đản 1

Pháp âm: 27-12-2012
1363

Chuyển hóa khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
1743

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua