Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7968

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5807

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7448

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3604

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2302

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3526

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3157

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2683

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1769

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4078

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3320

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1642

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4530

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6131

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5873
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Mông sơn thí thực 1

Pháp âm: 26-12-2012
1214

Duyên phận - 2

Pháp âm: 27-02-2012
24923

Tự lực và tha lực

Pháp âm: 28-12-2012
1155

Thần tài gõ cửa

Pháp âm: 26-12-2012
1069

Con bất hiếu

Pháp âm: 27-12-2012
9673

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
6256

Sư đạo hiếu đạo 2

Pháp âm: 23-12-2010
2133

Phương pháp tu học

Pháp âm: 27-12-2012
936

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
651

Làm phước và niệm phật

Pháp âm: 27-12-2012
1177

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua