Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
11443

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7967

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8684

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5192

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3385

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5134

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4369

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3873

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2661

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5501

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5790

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2408

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6613

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
11685

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7698
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quán Thế Âm Bồ Tát 1/5

Pháp âm: 28-12-2012
6202

Phật bồ đề tâm

Pháp âm: 25-12-2012
1810

Trí và nhân

Pháp âm: 28-12-2012
1516

Nụ cười Di Lặc

Pháp âm: 26-12-2012
2690

Thiền là gì ?

Pháp âm: 25-12-2012
92

Bí mật bên kia cửa tử

Pháp âm: 08-05-2010
16870

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
3609

6 cõi luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
2431

Đừng làm khổ mình

Pháp âm: 28-12-2012
2447

Thiền định

Pháp âm: 27-12-2012
1984

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua