Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7447

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5412

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7171

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3293

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2132

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3281

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2946

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2505

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1660

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3811

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3111

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1539

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4073

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5642

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5487
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
3537

Tệ nạn xã hội

Pháp âm: 27-12-2012
1225

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
6209

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Pháp âm: 05-03-2012
3432

Bóng chiều tà 1

Pháp âm: 30-11-2010
11750

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Pháp âm: 28-12-2012
1019

Thực tập vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
1751

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
500

14 điều dạy của Phật

Pháp âm: 26-12-2012
4482

Hiện Tại Lạc Trú

Pháp âm: 02-11-2014
56

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua