Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
12456

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8388

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8973

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5489

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3801

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5578

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4730

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4235

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2872

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5896

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
9347

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2665

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
7017

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
13220

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
8110
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lòng ganh tị

Pháp âm: 12-05-2010
6488

Sự thờ phật và tu học

Pháp âm: 28-12-2012
1899

Chuyện Nhỏ Quanh Ta

Pháp âm: 21-07-2011
4251

Kinh A Di Đà giảng giải

Pháp âm: 27-12-2012
5231

10 đức lành của người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
2771

Âm thanh vi diệu 2

Pháp âm: 28-12-2012
3271

Năm con số

Pháp âm: 12-05-2010
5820

Cười với khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
2587

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Pháp âm: 28-02-2012
8681

Phật pháp vi diệu

Pháp âm: 25-12-2012
3292

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua