Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
8127

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5902

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7506

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3674

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2343

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3585

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3221

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2741

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1795

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4143

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3372

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1662

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4632

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6254

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5966
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Siêu độ vong linh

Pháp âm: 28-12-2012
5041

Xả stress

Pháp âm: 26-12-2012
1171

Niệm Phật đại chúng

Pháp âm: 26-12-2012
1481

Phật học phổ thông - Ngũ giới

Pháp âm: 27-12-2012
851

Nhân quả nghiệp báo

Pháp âm: 26-12-2012
1394

Những điều cần biết khi xin việc - Phần 1

Pháp âm: 02-11-2014
284

Nhận định lời Phật dạy

Pháp âm: 26-12-2012
1411

Cát bụi

Pháp âm: 14-03-2012
5023

Cõi âm cõi dương 1

Pháp âm: 23-12-2010
7469

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
601

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua