Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10125

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7484

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8339

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4709

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3006

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4622

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4023

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3440

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2355

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5096

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4247

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2143

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6045

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9339

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7199
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lòng ganh tị

Pháp âm: 12-05-2010
5294

Pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
3047

Phật học phổ thông - Khổ đế

Pháp âm: 27-12-2012
1251

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 3

Pháp âm: 27-12-2012
772

Phương pháp nhiếp tâm

Pháp âm: 25-12-2012
3347

Chuyển hóa thành phúc

Pháp âm: 27-12-2012
1490

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
4548

Gia tài pháp bảo

Pháp âm: 25-12-2012
4772

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
9339

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Pháp âm: 23-12-2010
7230

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua