Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7497

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5447

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7191

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3310

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2140

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3304

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2967

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2521

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1670

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3830

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3135

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1548

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4141

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5689

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5502
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
550

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Pháp âm: 26-12-2012
1018

Vì pháp quên bệnh

Pháp âm: 26-12-2012
1238

Thập chú

Pháp âm: 27-12-2012
6232

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
716

Không gì là tuyệt đối

Pháp âm: 25-12-2012
2151

Phật học phổ thông - Quán Bất Tịnh

Pháp âm: 27-12-2012
802

Nghiệp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
1695

Sám hối

Pháp âm: 25-12-2012
2866

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Pháp âm: 25-12-2012
2590

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua