Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
12112

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8255

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8881

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5398

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3674

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5420

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4593

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4150

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2789

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5749

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
7593

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2571

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6894

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
12346

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7990
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử

Pháp âm: 26-12-2012
1720

Tài ba không qua ý ở

Pháp âm: 26-12-2012
5523

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Pháp âm: 27-12-2012
1892

Cách thờ - lạy - cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3764

Ai làm cho ta khổ

Pháp âm: 25-12-2012
26102

Hoằng Pháp lợi sinh

Pháp âm: 23-12-2010
2894

Tịnh độ trong đời sống

Pháp âm: 12-05-2010
4982

Khép lại rồi mới mở ra

Pháp âm: 26-12-2012
2840

Niệm phật và buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
2967

Khuyên tu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
5462

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua