Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
11314

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7919

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8643

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5144

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3347

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5076

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4335

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3824

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2636

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5453

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5339

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2386

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6556

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
11495

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7642
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Im lặng là vàng

Pháp âm: 26-12-2012
5139

Phật học phổ thông - Diệt đế

Pháp âm: 27-12-2012
1046

Những câu chuyện về nhân quả 5

Pháp âm: 10-02-2011
5027

Tình phụ tử

Pháp âm: 30-11-2010
16392

Ý nghĩa Vu Lan

Pháp âm: 27-12-2012
1647

Khuyến tu

Pháp âm: 27-12-2012
1840

Quán Âm cứu khổ

Pháp âm: 25-12-2012
6079

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 05-03-2012
3580

Bên cạnh cuộc đời

Pháp âm: 30-11-2010
16263

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1088

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua