Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9385

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6900

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8025

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4246

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2719

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4199

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3689

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3149

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2124

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4646

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3879

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1922

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5431

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
7992

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6658
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chữ hiếu trong kinh tạng Pali

Pháp âm: 23-12-2010
2547

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Pháp âm: 25-12-2012
8330

Ở đời có bốn cái ngu

Pháp âm: 05-03-2012
6357

Thiền định

Pháp âm: 27-12-2012
1418

9 loại chết oan

Pháp âm: 28-12-2012
2734

Trưởng giả kén rể - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5764

Sư đạo hiếu đạo 2

Pháp âm: 23-12-2010
2375

Quả báo sa môn

Pháp âm: 27-12-2012
1649

Khuyến tu

Pháp âm: 12-05-2010
3502

Xả stress

Pháp âm: 26-12-2012
1431

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua