Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân, đại đức Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân, Giảng sư Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Các bài giảng của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân


Pháp âm Nghe Download

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
6507

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4755

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
6742

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
2762

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1794

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2920

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2451

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2147

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1367

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3361

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2693

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1267

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3423

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
4957

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
4517
Trang [ 1 ] 2 3

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lập chí tu học

Pháp âm: 23-12-2010
3035

Sám hối tam nghiệp

Pháp âm: 28-12-2012
1336

Ý nghĩa Khánh Đản

Pháp âm: 26-12-2012
1916

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Pháp âm: 23-06-2012
36201

Tâm bình thường là đạo

Pháp âm: 07-10-2012
2641

Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
3576

Bóng cả cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
819

Điều con muốn nói

Pháp âm: 27-02-2012
22008

Phát tâm vì mọi người 2

Pháp âm: 28-12-2012
442

Trợ hạnh niệm phật

Pháp âm: 26-12-2012
534

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua