Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đức Trường, đại đức Thích Đức Trường

Đại đức Thích Đức Trường, Giảng sư Thích Đức Trường, Thượng tọa Thích Đức Trường, Thầy Thích Đức Trường. Các bài giảng của Thích Đức Trường, thuyết pháp Thích Đức Trường, nghe pháp Thích Đức Trường


Pháp âm Nghe Download

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 2

Giảng: Thích Đức Trường
1266

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 1

Giảng: Thích Đức Trường
1509

Chữ nhàn trong đạo Phật 2

Giảng: Thích Đức Trường
1887

Chữ nhàn trong đạo Phật 1

Giảng: Thích Đức Trường
1771

Ý nghĩa Phật Đản

Giảng: Thích Đức Trường
2560

Đức phật trong tôi

Giảng: Thích Đức Trường
2323

Tiếng nói từ nội tâm

Giảng: Thích Đức Trường
3455
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm phật giải khổ

Pháp âm: 26-12-2012
1956

Sám hối để thoát mộng

Pháp âm: 26-12-2012
7894

Bông hồng dâng cha 1

Pháp âm: 23-12-2010
4053

Đạo phật và khoa học

Pháp âm: 26-12-2012
3265

Tuổi trẻ và cuộc sống

Pháp âm: 25-10-2010
3435

Xin người nhớ cho

Pháp âm: 12-05-2010
8616

Lý Tưởng Sinh Viên

Pháp âm: 02-11-2014
1500

Chuyển hóa thói quen

Pháp âm: 26-12-2012
1690

Phật học phổ thông - Thiền định ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1126

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Pháp âm: 12-05-2010
7402

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua