Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đức Trường, đại đức Thích Đức Trường

Đại đức Thích Đức Trường, Giảng sư Thích Đức Trường, Thượng tọa Thích Đức Trường, Thầy Thích Đức Trường. Các bài giảng của Thích Đức Trường, thuyết pháp Thích Đức Trường, nghe pháp Thích Đức Trường


Pháp âm Nghe Download

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 2

Giảng: Thích Đức Trường
1512

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 1

Giảng: Thích Đức Trường
1769

Chữ nhàn trong đạo Phật 2

Giảng: Thích Đức Trường
2208

Chữ nhàn trong đạo Phật 1

Giảng: Thích Đức Trường
2024

Ý nghĩa Phật Đản

Giảng: Thích Đức Trường
2884

Đức phật trong tôi

Giảng: Thích Đức Trường
2603

Tiếng nói từ nội tâm

Giảng: Thích Đức Trường
3710
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lễ Phật hiện ánh sáng

Pháp âm: 28-12-2012
3186

Tinh thần hiếu đạo theo lời Thế Tôn

Pháp âm: 26-12-2012
2420

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1321

Tu là đến

Pháp âm: 26-12-2012
2196

Tu để được gì? 1

Pháp âm: 23-12-2010
333

Gieo trồng hạt giống tốt

Pháp âm: 12-05-2010
7584

Bể ải nghìn trùng 2

Pháp âm: 25-12-2012
2159

Tình yêu và lý tưởng 1

Pháp âm: 23-12-2010
5184

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam

Pháp âm: 27-12-2012
1444

Ăn mày lộc phật

Pháp âm: 05-03-2012
6108

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua