Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đức Trường, đại đức Thích Đức Trường

Đại đức Thích Đức Trường, Giảng sư Thích Đức Trường, Thượng tọa Thích Đức Trường, Thầy Thích Đức Trường. Các bài giảng của Thích Đức Trường, thuyết pháp Thích Đức Trường, nghe pháp Thích Đức Trường


Pháp âm Nghe Download

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 2

Giảng: Thích Đức Trường
1308

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 1

Giảng: Thích Đức Trường
1557

Chữ nhàn trong đạo Phật 2

Giảng: Thích Đức Trường
1955

Chữ nhàn trong đạo Phật 1

Giảng: Thích Đức Trường
1820

Ý nghĩa Phật Đản

Giảng: Thích Đức Trường
2620

Đức phật trong tôi

Giảng: Thích Đức Trường
2365

Tiếng nói từ nội tâm

Giảng: Thích Đức Trường
3501
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Pháp âm: 28-12-2012
1636

Về nơi cuối cùng

Pháp âm: 23-12-2010
9279

Hành trịnh thọ sanh

Pháp âm: 03-05-2012
8020

Tỉnh mộng - tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5095

Trái tim cuộc sống 1

Pháp âm: 27-02-2012
4020

Nói về hiếu đạo

Pháp âm: 26-12-2012
2024

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Pháp âm: 28-12-2012
2134

Âm thanh vi diệu 1

Pháp âm: 28-12-2012
2872

Sứ giả của trời

Pháp âm: 26-12-2012
4617

Ngừa quấy dứt ác

Pháp âm: 23-12-2010
3835

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua