Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đức Trường, đại đức Thích Đức Trường

Đại đức Thích Đức Trường, Giảng sư Thích Đức Trường, Thượng tọa Thích Đức Trường, Thầy Thích Đức Trường. Các bài giảng của Thích Đức Trường, thuyết pháp Thích Đức Trường, nghe pháp Thích Đức Trường


Pháp âm Nghe Download

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 2

Giảng: Thích Đức Trường
1465

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 1

Giảng: Thích Đức Trường
1727

Chữ nhàn trong đạo Phật 2

Giảng: Thích Đức Trường
2150

Chữ nhàn trong đạo Phật 1

Giảng: Thích Đức Trường
1979

Ý nghĩa Phật Đản

Giảng: Thích Đức Trường
2821

Đức phật trong tôi

Giảng: Thích Đức Trường
2540

Tiếng nói từ nội tâm

Giảng: Thích Đức Trường
3665
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hành trang về Cực Lạc

Pháp âm: 28-12-2012
3016

Nhân sanh tâm thiện

Pháp âm: 26-12-2012
2054

Suối nguồn vô tận

Pháp âm: 12-05-2010
4988

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Pháp âm: 28-12-2012
1994

14 điều dạy của Phật

Pháp âm: 26-12-2012
7564

Hóa giải mặc cảm

Pháp âm: 12-05-2010
7935

Kinh A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
12475

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1522

Thiện và ác 1

Pháp âm: 03-05-2012
5635

Quán Thế Âm Bồ Tát 3/5

Pháp âm: 28-12-2012
3169

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua