Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Vũ, đại đức Thích Minh Vũ

Đại đức Thích Minh Vũ, Giảng sư Thích Minh Vũ, Thượng tọa Thích Minh Vũ, Thầy Thích Minh Vũ. Các bài giảng của Thích Minh Vũ, thuyết pháp Thích Minh Vũ, nghe pháp Thích Minh Vũ


Pháp âm Nghe Download

Tu là chuyển nghiệp

Giảng: Thích Minh Vũ
1825

Nhân quả nghiệp báo

Giảng: Thích Minh Vũ
2153

Nguồn gốc của sự khổ đau

Giảng: Thích Minh Vũ
1643

Niệm Phật - Con đường đưa đến chân hạnh phúc

Giảng: Thích Minh Vũ
4092
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Đạo đế Bát Chánh Đạo

Pháp âm: 27-12-2012
2310

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Pháp âm: 21-07-2011
8757

Vào cửa Tịnh Tông 2

Pháp âm: 28-12-2012
1982

Thắp sáng niềm tin

Pháp âm: 26-12-2012
2227

Kệ niệm pháp

Pháp âm: 26-12-2012
1515

Xây dựng niềm tin bền vững

Pháp âm: 26-12-2012
1387

Cương yếu để tu

Pháp âm: 28-12-2012
4616

Hương vị giải thoát

Pháp âm: 27-12-2012
1474

Từ bi thủy sám

Pháp âm: 27-12-2012
12545

Tin sâu nhân quả

Pháp âm: 26-12-2012
3562

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua