Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Vũ, đại đức Thích Minh Vũ

Đại đức Thích Minh Vũ, Giảng sư Thích Minh Vũ, Thượng tọa Thích Minh Vũ, Thầy Thích Minh Vũ. Các bài giảng của Thích Minh Vũ, thuyết pháp Thích Minh Vũ, nghe pháp Thích Minh Vũ


Pháp âm Nghe Download

Tu là chuyển nghiệp

Giảng: Thích Minh Vũ
2097

Nhân quả nghiệp báo

Giảng: Thích Minh Vũ
2524

Nguồn gốc của sự khổ đau

Giảng: Thích Minh Vũ
1900

Niệm Phật - Con đường đưa đến chân hạnh phúc

Giảng: Thích Minh Vũ
4355
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Học từ thất bại

Pháp âm: 26-12-2012
1828

Xây dựng tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
1640

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Pháp âm: 14-03-2012
6935

Chánh nhân vãng sanh

Pháp âm: 27-02-2011
3364

Vững trước khen chê

Pháp âm: 27-12-2012
2090

Tình nghĩa cha mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
2704

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Pháp âm: 25-10-2010
4035

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
4070

Pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
3691

Gieo trồng hạt giống tốt

Pháp âm: 12-05-2010
7575

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua