Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Hải, đại đức Thích Trí Hải

Đại đức Thích Trí Hải, Giảng sư Thích Trí Hải, Thượng tọa Thích Trí Hải, Thầy Thích Trí Hải. Các bài giảng của Thích Trí Hải, thuyết pháp Thích Trí Hải, nghe pháp Thích Trí Hải


Pháp âm Nghe Download

Tự tâm Tịnh độ

Giảng: Thích Trí Hải
4784
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tiếng cười trong pháp thoại

Pháp âm: 26-12-2012
1303

An lạc nhờ lắng nghe

Pháp âm: 26-12-2012
2152

Phương pháp trị bênh ung thư

Pháp âm: 05-03-2012
10118

Niệm Phật kinh hành

Pháp âm: 27-12-2012
15664

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1620

Nhiệm vụ của người con Phật

Pháp âm: 25-12-2012
6001

Pháp thoại 1

Pháp âm: 26-12-2012
1865

Nước mắt và nụ cười 2

Pháp âm: 23-12-2010
6194

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 05-03-2012
3640

Bản chất vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
1695

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua