Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Hải, đại đức Thích Trí Hải

Đại đức Thích Trí Hải, Giảng sư Thích Trí Hải, Thượng tọa Thích Trí Hải, Thầy Thích Trí Hải. Các bài giảng của Thích Trí Hải, thuyết pháp Thích Trí Hải, nghe pháp Thích Trí Hải


Pháp âm Nghe Download

Tự tâm Tịnh độ

Giảng: Thích Trí Hải
4683
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Pháp âm: 28-12-2012
1792

Người chăn bò

Pháp âm: 23-12-2010
3679

Tứ niệm xứ 2

Pháp âm: 23-12-2010
5471

Phật bồ đề tâm

Pháp âm: 25-12-2012
1791

Tu tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
4150

Mục Liên cứu mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
22880

Làm bạn với ma

Pháp âm: 09-03-2012
7854

Siêu độ vong hồn

Pháp âm: 26-12-2012
2786

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Pháp âm: 01-03-2012
8456

Bài Học Ngàn Vàng 1

Pháp âm: 25-10-2010
4802

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua