Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Hải, đại đức Thích Trí Hải

Đại đức Thích Trí Hải, Giảng sư Thích Trí Hải, Thượng tọa Thích Trí Hải, Thầy Thích Trí Hải. Các bài giảng của Thích Trí Hải, thuyết pháp Thích Trí Hải, nghe pháp Thích Trí Hải


Pháp âm Nghe Download

Tự tâm Tịnh độ

Giảng: Thích Trí Hải
4909
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cương yếu để tu

Pháp âm: 28-12-2012
4800

Cạm bẫy cuộc đời

Pháp âm: 18-07-2010
5050

Trân quý

Pháp âm: 12-05-2010
4560

Duyên

Pháp âm: 26-12-2012
4832

Thuyền không bến 1

Pháp âm: 30-11-2010
11320

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Pháp âm: 27-12-2012
19522

Phước vô lậu

Pháp âm: 30-11-2010
25976

Người phật tử tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
8825

Niệm phật giải khổ

Pháp âm: 26-12-2012
2098

Chuyển đổi vận mệnh

Pháp âm: 27-12-2012
1954

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua