Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Hải, đại đức Thích Trí Hải

Đại đức Thích Trí Hải, Giảng sư Thích Trí Hải, Thượng tọa Thích Trí Hải, Thầy Thích Trí Hải. Các bài giảng của Thích Trí Hải, thuyết pháp Thích Trí Hải, nghe pháp Thích Trí Hải


Pháp âm Nghe Download

Tự tâm Tịnh độ

Giảng: Thích Trí Hải
5660
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Pháp âm: 01-03-2012
8441

Phật học phổ thông - Bát quan trai giới

Pháp âm: 27-12-2012
1370

Quán Thế Âm Bồ Tát 1/5

Pháp âm: 28-12-2012
6842

Cười với khổ đau

Pháp âm: 14-03-2012
4406

Nước mắt của mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
17971

Quán sát niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
3675

Quán Thế Âm Bồ Tát 2/5

Pháp âm: 28-12-2012
3814

Nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
54703

Sáu pháp lìa khổ

Pháp âm: 26-12-2012
3679

Chiến thắng đích thực

Pháp âm: 26-12-2012
6936

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua