Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Hải, đại đức Thích Trí Hải

Đại đức Thích Trí Hải, Giảng sư Thích Trí Hải, Thượng tọa Thích Trí Hải, Thầy Thích Trí Hải. Các bài giảng của Thích Trí Hải, thuyết pháp Thích Trí Hải, nghe pháp Thích Trí Hải


Pháp âm Nghe Download

Tự tâm Tịnh độ

Giảng: Thích Trí Hải
5151
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Pháp âm: 27-12-2012
1516

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Pháp âm: 23-06-2012
3817

Làm sao tránh họa chiến tranh 2

Pháp âm: 10-02-2011
2755

Phật pháp căn bản 1

Pháp âm: 25-12-2012
3006

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
11431

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Pháp âm: 01-03-2012
8773

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Pháp âm: 25-12-2012
4418

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
3775

Pháp kham nhẫn

Pháp âm: 27-12-2012
1976

Ngôi nhà hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
4156

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua