Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Hải, đại đức Thích Trí Hải

Đại đức Thích Trí Hải, Giảng sư Thích Trí Hải, Thượng tọa Thích Trí Hải, Thầy Thích Trí Hải. Các bài giảng của Thích Trí Hải, thuyết pháp Thích Trí Hải, nghe pháp Thích Trí Hải


Pháp âm Nghe Download

Tự tâm Tịnh độ

Giảng: Thích Trí Hải
5771
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trang nghiêm tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
3224

Quả báo rất nhẹ

Pháp âm: 26-12-2012
3012

Ý nghĩa về chữ pháp

Pháp âm: 23-12-2010
7738

Chữ hiếu trong kinh tạng Pali

Pháp âm: 23-12-2010
3787

Mái ấm gia đình

Pháp âm: 26-12-2012
2252

Mình là cái gì ?

Pháp âm: 28-12-2012
128

Khép lại rồi mới mở ra

Pháp âm: 26-12-2012
2949

Pháp kham nhẫn

Pháp âm: 27-12-2012
2171

Niềm tin vào Pháp môn Tịnh Độ

Pháp âm: 26-12-2012
2934

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Pháp âm: 28-12-2012
2117

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua