Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Hải, đại đức Thích Trí Hải

Đại đức Thích Trí Hải, Giảng sư Thích Trí Hải, Thượng tọa Thích Trí Hải, Thầy Thích Trí Hải. Các bài giảng của Thích Trí Hải, thuyết pháp Thích Trí Hải, nghe pháp Thích Trí Hải


Pháp âm Nghe Download

Tự tâm Tịnh độ

Giảng: Thích Trí Hải
6045
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nghiệp và vấn đề vãng sanh

Pháp âm: 12-05-2010
3668

Dấu ấn cuộc đời

Pháp âm: 26-12-2012
3093

Nhặt lá bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
4244

Nhân quả nghiệp báo

Pháp âm: 26-12-2012
2716

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 26-12-2012
7197

Lời hối lỗi

Pháp âm: 30-11-2010
21973

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 25-10-2010
11058

Những câu chuyện về nhân quả 9

Pháp âm: 10-02-2011
5522

Hồng danh sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
9908

Ăn chay và ăn mặn 2

Pháp âm: 23-12-2010
7303

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua