Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Hải, đại đức Thích Trí Hải

Đại đức Thích Trí Hải, Giảng sư Thích Trí Hải, Thượng tọa Thích Trí Hải, Thầy Thích Trí Hải. Các bài giảng của Thích Trí Hải, thuyết pháp Thích Trí Hải, nghe pháp Thích Trí Hải


Pháp âm Nghe Download

Tự tâm Tịnh độ

Giảng: Thích Trí Hải
5483
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hạt giống tâm hồn - Khóa Tu Mùa Hè 2010 đợt 1

Pháp âm: 25-10-2010
3443

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
4090

Hạnh buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
4664

Tu như trồng cây

Pháp âm: 14-03-2012
3390

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
3987

Giấc mộng đời

Pháp âm: 12-05-2010
11966

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Pháp âm: 27-12-2012
1207

Bốn tâm thuyết yếu

Pháp âm: 26-12-2012
2999

Năm năng lực lớn

Pháp âm: 26-12-2012
2381

Vì pháp quên bệnh

Pháp âm: 26-12-2012
2650

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua