Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Hải, đại đức Thích Trí Hải

Đại đức Thích Trí Hải, Giảng sư Thích Trí Hải, Thượng tọa Thích Trí Hải, Thầy Thích Trí Hải. Các bài giảng của Thích Trí Hải, thuyết pháp Thích Trí Hải, nghe pháp Thích Trí Hải


Pháp âm Nghe Download

Tự tâm Tịnh độ

Giảng: Thích Trí Hải
4551
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Đạo phật

Pháp âm: 27-12-2012
1814

Hồng danh sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
8307

Quán sát âm thanh

Pháp âm: 12-05-2010
8447

Tiếng nói từ nội tâm

Pháp âm: 12-05-2010
3455

Hạnh tu của Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
1979

Sự thù thắng của tam bảo

Pháp âm: 25-12-2012
3942

Vẫn còn hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
4887

Buông xuống

Pháp âm: 11-05-2010
9054

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
3670

Xin người nhớ cho

Pháp âm: 12-05-2010
8616

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua