Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thanh Chương, đại đức Thích Thanh Chương

Đại đức Thích Thanh Chương, Giảng sư Thích Thanh Chương, Thượng tọa Thích Thanh Chương, Thầy Thích Thanh Chương. Các bài giảng của Thích Thanh Chương, thuyết pháp Thích Thanh Chương, nghe pháp Thích Thanh Chương


Pháp âm Nghe Download

Trở về cội nguồn

Giảng: Thích Thanh Chương
3924
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Để cuối đời hết khổ

Pháp âm: 26-12-2012
2667

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Pháp âm: 27-02-2012
257295

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Pháp âm: 21-07-2011
8708

Làm phước và niệm phật

Pháp âm: 27-12-2012
2372

Duyên

Pháp âm: 26-12-2012
5225

Hành trang học Phật

Pháp âm: 25-10-2010
3336

Người cao quý

Pháp âm: 26-12-2012
6893

Nghiệp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
5214

Cư sĩ cấp cô độc

Pháp âm: 14-03-2012
2811

Tu giùm

Pháp âm: 27-12-2012
3659

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua