Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thanh Chương, đại đức Thích Thanh Chương

Đại đức Thích Thanh Chương, Giảng sư Thích Thanh Chương, Thượng tọa Thích Thanh Chương, Thầy Thích Thanh Chương. Các bài giảng của Thích Thanh Chương, thuyết pháp Thích Thanh Chương, nghe pháp Thích Thanh Chương


Pháp âm Nghe Download

Trở về cội nguồn

Giảng: Thích Thanh Chương
3893
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đổ nghiệp là gì

Pháp âm: 25-12-2012
8634

Thường hành chánh niệm

Pháp âm: 19-04-2011
3893

Phật học phổ thông - lời nói đầu

Pháp âm: 27-12-2012
1514

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
5520

Vượt qua 20 điều khó làm

Pháp âm: 05-03-2012
7241

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
3010

Tham để được gì 1

Pháp âm: 01-03-2012
10984

Tai họa của sân hận 2

Pháp âm: 28-12-2012
1829

Ta từng quên mẹ 2

Pháp âm: 27-02-2012
4010

Nhận diện khổ đau

Pháp âm: 27-02-2012
51137

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua