Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thanh Chương, đại đức Thích Thanh Chương

Đại đức Thích Thanh Chương, Giảng sư Thích Thanh Chương, Thượng tọa Thích Thanh Chương, Thầy Thích Thanh Chương. Các bài giảng của Thích Thanh Chương, thuyết pháp Thích Thanh Chương, nghe pháp Thích Thanh Chương


Pháp âm Nghe Download

Trở về cội nguồn

Giảng: Thích Thanh Chương
3762
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ta còn có mẹ

Pháp âm: 27-02-2012
8051

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
19474

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Pháp âm: 27-12-2012
1869

14 điều dạy của Phật

Pháp âm: 26-12-2012
7501

Nhân quả trong đời sống

Pháp âm: 26-12-2012
5761

Giả bệnh chết

Pháp âm: 27-12-2012
1618

Sự thật cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
7359

Tịnh độ là đây 1

Pháp âm: 26-12-2012
3139

Thế nào là quy y tam bảo

Pháp âm: 25-12-2012
5456

Như cá cạn ao 2

Pháp âm: 27-02-2012
3751

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua