Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thanh Chương, đại đức Thích Thanh Chương

Đại đức Thích Thanh Chương, Giảng sư Thích Thanh Chương, Thượng tọa Thích Thanh Chương, Thầy Thích Thanh Chương. Các bài giảng của Thích Thanh Chương, thuyết pháp Thích Thanh Chương, nghe pháp Thích Thanh Chương


Pháp âm Nghe Download

Trở về cội nguồn

Giảng: Thích Thanh Chương
3840
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cao nguyên thánh địa

Pháp âm: 26-12-2012
2108

Hỷ lạc 2

Pháp âm: 03-05-2012
2929

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Pháp âm: 23-06-2012
51854

Trả nợ tình xa 1

Pháp âm: 30-11-2010
10706

Như cá cạn ao 2

Pháp âm: 27-02-2012
3825

Sứ giả của trời

Pháp âm: 26-12-2012
5056

Thiên đàng và địa ngục 1

Pháp âm: 23-12-2010
9451

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
4079

Nhân quả nghiệp báo

Pháp âm: 26-12-2012
2549

Xá tội vong nhân

Pháp âm: 03-05-2012
5342

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua