Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thanh Chương, đại đức Thích Thanh Chương

Đại đức Thích Thanh Chương, Giảng sư Thích Thanh Chương, Thượng tọa Thích Thanh Chương, Thầy Thích Thanh Chương. Các bài giảng của Thích Thanh Chương, thuyết pháp Thích Thanh Chương, nghe pháp Thích Thanh Chương


Pháp âm Nghe Download

Trở về cội nguồn

Giảng: Thích Thanh Chương
3693
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Pháp âm: 23-12-2010
3607

Con bất hiếu

Pháp âm: 27-12-2012
14903

Tha thứ để được an vui

Pháp âm: 26-12-2012
1802

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
965

Vì sao tôi theo Phật

Pháp âm: 26-12-2012
2056

Con đường giải thoát

Pháp âm: 28-12-2012
4063

Thiên thần của con 2

Pháp âm: 23-12-2010
2964

Hồng danh sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
8924

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Pháp âm: 23-12-2010
10880

Ác giả ác báo

Pháp âm: 26-12-2012
2924

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua