Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thanh Chương, đại đức Thích Thanh Chương

Đại đức Thích Thanh Chương, Giảng sư Thích Thanh Chương, Thượng tọa Thích Thanh Chương, Thầy Thích Thanh Chương. Các bài giảng của Thích Thanh Chương, thuyết pháp Thích Thanh Chương, nghe pháp Thích Thanh Chương


Pháp âm Nghe Download

Trở về cội nguồn

Giảng: Thích Thanh Chương
3816
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ăn chay và ăn mặn 2

Pháp âm: 23-12-2010
7153

Tu giùm

Pháp âm: 27-12-2012
3513

Phật pháp tại thế gian

Pháp âm: 25-12-2012
2932

Bài Học Ngàn Vàng 1

Pháp âm: 25-10-2010
5146

Hạnh phúc chân thật

Pháp âm: 12-05-2010
3417

Bến đời

Pháp âm: 27-02-2012
10956

Lửa Tam Muội

Pháp âm: 25-12-2012
3824

Tiếng ru thần tiên

Pháp âm: 26-12-2012
5401

Khi bị tổn thương 2

Pháp âm: 23-06-2012
4784

Nghi thức thờ cúng

Pháp âm: 26-12-2012
6403

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua