Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thanh Chương, đại đức Thích Thanh Chương

Đại đức Thích Thanh Chương, Giảng sư Thích Thanh Chương, Thượng tọa Thích Thanh Chương, Thầy Thích Thanh Chương. Các bài giảng của Thích Thanh Chương, thuyết pháp Thích Thanh Chương, nghe pháp Thích Thanh Chương


Pháp âm Nghe Download

Trở về cội nguồn

Giảng: Thích Thanh Chương
3638
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
8577

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 28-12-2012
2434

8 điều giác ngộ của Bồ Tát

Pháp âm: 25-12-2012
2120

Hồng danh sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
8633

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
5377

Quả báo rất nhẹ

Pháp âm: 26-12-2012
2723

Chánh kiến

Pháp âm: 23-06-2012
6965

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Pháp âm: 28-12-2012
3183

Phát tâm chân thật 2

Pháp âm: 23-06-2012
3808

Phật học phổ thông - Đạo đế Thất Bồ Đề Phần

Pháp âm: 27-12-2012
1292

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua