Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thanh Chương, đại đức Thích Thanh Chương

Đại đức Thích Thanh Chương, Giảng sư Thích Thanh Chương, Thượng tọa Thích Thanh Chương, Thầy Thích Thanh Chương. Các bài giảng của Thích Thanh Chương, thuyết pháp Thích Thanh Chương, nghe pháp Thích Thanh Chương


Pháp âm Nghe Download

Trở về cội nguồn

Giảng: Thích Thanh Chương
3944
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhà cháy

Pháp âm: 26-12-2012
2575

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Pháp âm: 25-12-2012
2530

Đi qua dòng sanh tử

Pháp âm: 08-09-2011
4971

Phóng sanh 1

Pháp âm: 31-01-2011
9181

Không ai muốn mình nghèo

Pháp âm: 25-12-2012
4170

Nụ cười hoan hỷ

Pháp âm: 20-06-2010
18487

Đấng điều ngự

Pháp âm: 25-12-2012
1906

Tam năng tam bất năng

Pháp âm: 26-12-2012
4148

Ơn

Pháp âm: 26-12-2012
2961

Nghiệp và vấn đề vãng sanh

Pháp âm: 12-05-2010
3668

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua