Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thanh Chương, đại đức Thích Thanh Chương

Đại đức Thích Thanh Chương, Giảng sư Thích Thanh Chương, Thượng tọa Thích Thanh Chương, Thầy Thích Thanh Chương. Các bài giảng của Thích Thanh Chương, thuyết pháp Thích Thanh Chương, nghe pháp Thích Thanh Chương


Pháp âm Nghe Download

Trở về cội nguồn

Giảng: Thích Thanh Chương
3584
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Con đường đon độc

Pháp âm: 05-03-2012
4460

Hành động người hiền trí

Pháp âm: 12-05-2010
3453

Phập pháp diệu huyền

Pháp âm: 12-05-2010
10507

Nhân quả nghiệp báo

Pháp âm: 26-12-2012
2153

Niềm tin trong Phật giáo và sự liên hệ với khoa học

Pháp âm: 12-05-2010
3630

Hiểu biết để yêu thương

Pháp âm: 26-12-2012
3158

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Pháp âm: 28-12-2012
3135

Chuẩn bị chuyến đi cuối

Pháp âm: 27-12-2012
1397

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 2

Pháp âm: 26-12-2012
2255

Lòng ganh tỵ 1

Pháp âm: 25-12-2012
4494

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua