Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thanh Chương, đại đức Thích Thanh Chương

Đại đức Thích Thanh Chương, Giảng sư Thích Thanh Chương, Thượng tọa Thích Thanh Chương, Thầy Thích Thanh Chương. Các bài giảng của Thích Thanh Chương, thuyết pháp Thích Thanh Chương, nghe pháp Thích Thanh Chương


Pháp âm Nghe Download

Trở về cội nguồn

Giảng: Thích Thanh Chương
3552
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Học làm người 3

Pháp âm: 28-12-2012
1409

Vạn lý độc hành

Pháp âm: 23-12-2010
6148

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Pháp âm: 21-07-2011
8692

Học đạo quý vô tâm

Pháp âm: 25-12-2012
5195

Bổn phận

Pháp âm: 26-12-2012
2568

Chữ nhẫn trong đường tu

Pháp âm: 28-12-2012
1609

Lục đạo luân hồi 2

Pháp âm: 28-12-2012
2367

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
5718

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Pháp âm: 27-12-2012
1623

Những câu chuyện về nhân quả 3

Pháp âm: 10-02-2011
6307

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua