Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Ý, đại đức Thích Thiện Ý

Đại đức Thích Thiện Ý, Giảng sư Thích Thiện Ý, Thượng tọa Thích Thiện Ý, Thầy Thích Thiện Ý. Các bài giảng của Thích Thiện Ý, thuyết pháp Thích Thiện Ý, nghe pháp Thích Thiện Ý


Pháp âm Nghe Download

Tu thiện hành thiện

Giảng: Thích Thiện Ý
4407

Khuyến tu

Giảng: Thích Thiện Ý
4540
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Pháp âm: 12-05-2010
16090

Thường hành chánh niệm

Pháp âm: 19-04-2011
3878

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 25-10-2010
10938

Gieo và gặt

Pháp âm: 25-12-2012
5827

Chiến thắng đích thực

Pháp âm: 26-12-2012
6959

Phát tâm chân thật 1

Pháp âm: 23-06-2012
6538

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
5493

Nhìn lại chính mình

Pháp âm: 25-12-2012
10978

Hỷ lạc 1

Pháp âm: 03-05-2012
4412

Khung trời tím

Pháp âm: 08-05-2010
6415

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua