Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Ý, đại đức Thích Thiện Ý

Đại đức Thích Thiện Ý, Giảng sư Thích Thiện Ý, Thượng tọa Thích Thiện Ý, Thầy Thích Thiện Ý. Các bài giảng của Thích Thiện Ý, thuyết pháp Thích Thiện Ý, nghe pháp Thích Thiện Ý


Pháp âm Nghe Download

Tu thiện hành thiện

Giảng: Thích Thiện Ý
4284

Khuyến tu

Giảng: Thích Thiện Ý
4356
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trí và đức

Pháp âm: 27-12-2012
1844

Tụng kinh Địa Tạng

Pháp âm: 27-12-2012
24945

Phật học phổ thông - Đạo đế Bát Chánh Đạo

Pháp âm: 27-12-2012
2440

Tổn thất lớn nhất

Pháp âm: 14-03-2012
3231

Thỉnh chuyển pháp luân

Pháp âm: 25-12-2012
3203

Tu để được gì? 1

Pháp âm: 23-12-2010
333

Gieo và gặt

Pháp âm: 14-03-2012
5925

Giải điềm lành dữ

Pháp âm: 27-12-2012
5933

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
5197

Con bất hiếu

Pháp âm: 05-03-2012
3810

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua