Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Ý, đại đức Thích Thiện Ý

Đại đức Thích Thiện Ý, Giảng sư Thích Thiện Ý, Thượng tọa Thích Thiện Ý, Thầy Thích Thiện Ý. Các bài giảng của Thích Thiện Ý, thuyết pháp Thích Thiện Ý, nghe pháp Thích Thiện Ý


Pháp âm Nghe Download

Tu thiện hành thiện

Giảng: Thích Thiện Ý
4429

Khuyến tu

Giảng: Thích Thiện Ý
4574
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chuyển hóa thành phúc

Pháp âm: 27-12-2012
2083

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
3971

Tham để được gì 2

Pháp âm: 01-03-2012
5260

Sáu pháp lìa khổ

Pháp âm: 26-12-2012
3719

Thiên đàng và địa ngục 1

Pháp âm: 23-12-2010
9538

Bài Học Ngàn Vàng 1

Pháp âm: 25-10-2010
5313

Hành trang vào đời

Pháp âm: 18-07-2010
7474

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5381

Phật học phổ thông - Vô thường

Pháp âm: 27-12-2012
1650

Hải triều âm

Pháp âm: 12-05-2010
4828

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua