Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Ý, đại đức Thích Thiện Ý

Đại đức Thích Thiện Ý, Giảng sư Thích Thiện Ý, Thượng tọa Thích Thiện Ý, Thầy Thích Thiện Ý. Các bài giảng của Thích Thiện Ý, thuyết pháp Thích Thiện Ý, nghe pháp Thích Thiện Ý


Pháp âm Nghe Download

Tu thiện hành thiện

Giảng: Thích Thiện Ý
4116

Khuyến tu

Giảng: Thích Thiện Ý
4102
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
2282

Khuyến tu

Pháp âm: 12-05-2010
4102

Tịnh tâm

Pháp âm: 03-05-2012
8316

Lòng người hối cải 1

Pháp âm: 23-06-2012
4552

Đổi Thay - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
3266

Ta từng quên mẹ 2

Pháp âm: 27-02-2012
3687

Bát quan trai giới

Pháp âm: 28-12-2012
1678

Khổ khổ

Pháp âm: 26-12-2012
6586

7 thứ lửa

Pháp âm: 26-12-2012
1655

Tịnh độ trong đời sống

Pháp âm: 12-05-2010
4681

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua