Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Ý, đại đức Thích Thiện Ý

Đại đức Thích Thiện Ý, Giảng sư Thích Thiện Ý, Thượng tọa Thích Thiện Ý, Thầy Thích Thiện Ý. Các bài giảng của Thích Thiện Ý, thuyết pháp Thích Thiện Ý, nghe pháp Thích Thiện Ý


Pháp âm Nghe Download

Tu thiện hành thiện

Giảng: Thích Thiện Ý
4354

Khuyến tu

Giảng: Thích Thiện Ý
4460
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sống và chết

Pháp âm: 27-12-2012
2701

Trưởng giả kén rể - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
4235

Bến yêu thương

Pháp âm: 08-05-2010
16834

Ở đời có bốn cái ngu

Pháp âm: 05-03-2012
7608

Sanh tử khổ đau

Pháp âm: 25-12-2012
7603

Yên tâm niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
2635

Phật học phổ thông - Bát quan trai giới

Pháp âm: 27-12-2012
1336

Ý nghĩa Khánh Đản

Pháp âm: 26-12-2012
3966

Vượt qua lỗi lầm

Pháp âm: 12-05-2010
16603

Nghiệp và định mệnh

Pháp âm: 06-03-2012
25543

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua