Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
1227

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
2774

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3315
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ít muốn biết đủ

Pháp âm: 12-05-2010
3260

Phật học phổ thông - Đạo phật

Pháp âm: 27-12-2012
1111

Lò lửa hóa sen hồng

Pháp âm: 23-06-2012
4333

Bể ải nghìn trùng 2

Pháp âm: 25-12-2012
1224

Pháp vô ngã

Pháp âm: 27-12-2012
1094

Một kiếp này thôi

Pháp âm: 26-12-2012
1334

Pháp thoại 2

Pháp âm: 26-12-2012
747

Nhân quả của bốn hạng người

Pháp âm: 05-03-2012
9069

Thách thức chông gai vực thẳm

Pháp âm: 26-12-2012
7277

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ

Pháp âm: 27-12-2012
678

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua