Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
963

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
2486

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3017
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Pháp âm: 28-12-2012
1264

Hạt giống tâm hồn - Khóa Tu Mùa Hè 2010 đợt 1

Pháp âm: 25-10-2010
2166

Cần câu và con cá

Pháp âm: 26-12-2012
718

Tìm hiểu phật pháp

Pháp âm: 26-12-2012
1469

Chuyển hóa thành phúc

Pháp âm: 27-12-2012
844

Chánh nhân vãng sanh

Pháp âm: 27-02-2011
2227

Buông xuống

Pháp âm: 11-05-2010
6510

Xá tội vong nhân

Pháp âm: 03-05-2012
3205

Giọt nước cành dương

Pháp âm: 31-01-2011
22626

Lòng người hối cải 2

Pháp âm: 23-06-2012
2039

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua