Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
1157

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
2698

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3231
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vượt thoát ràng buộc

Pháp âm: 26-12-2012
1740

Phật học phổ thông - Bát quan trai giới

Pháp âm: 27-12-2012
601

Lý tưởng bồ tát

Pháp âm: 23-12-2010
2334

Số phận

Pháp âm: 26-12-2012
1387

Phật học phổ thông - Lược sử Phật A Di Đà và 48 Lời Nguyện

Pháp âm: 27-12-2012
611

Tòa án lương tâm

Pháp âm: 26-12-2012
1919

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
1064

Phật học phổ thông - Hoa Nghiêm tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
417

Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học

Pháp âm: 28-12-2012
3362

Giá trị của bạn

Pháp âm: 27-12-2012
702

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua