Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
1278

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
2817

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3363
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nói về nhân quả

Pháp âm: 28-12-2012
2775

Đừng phí phạm kiếp người

Pháp âm: 25-12-2012
1513

Hạnh Kham Nhẫn Của Bậc Thánh

Pháp âm: 23-12-2010
2585

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Pháp âm: 27-02-2012
147576

Gương xưa

Pháp âm: 20-06-2010
2149

Mẹ và vợ

Pháp âm: 26-12-2012
2025

Tham để được gì 2

Pháp âm: 01-03-2012
3576

Vươn lên từ vực thẳm 2

Pháp âm: 28-12-2012
608

Thân cận người trí

Pháp âm: 07-03-2012
2447

Những câu chuyện về nhân quả 5

Pháp âm: 10-02-2011
4160

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua