Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
1946

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3471

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
4029
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
915

Vợ và người tình

Pháp âm: 26-12-2012
3341

Có đức mặc sức mà ăn

Pháp âm: 05-03-2012
11507

Đạo phật và khoa học

Pháp âm: 26-12-2012
3033

Năm năng lực lớn

Pháp âm: 26-12-2012
1888

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Pháp âm: 14-03-2012
4990

Niệm Phật thoát khổ đau

Pháp âm: 27-12-2012
1392

Pháp hạnh phúc

Pháp âm: 28-12-2012
1142

Đạo đức nghề nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
1827

Niệm Phật để thành Phật

Pháp âm: 25-12-2012
3925

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua