Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
2187

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3647

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
4212
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khuyến tu

Pháp âm: 12-05-2010
4056

Tội phước trong 3 nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4866

Giải điềm lành dữ

Pháp âm: 27-12-2012
5677

Lý tưởng bồ tát

Pháp âm: 23-12-2010
3201

Tài và đức

Pháp âm: 27-12-2012
3297

Sám hối để thoát mộng

Pháp âm: 26-12-2012
7894

Pháp môn tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
3802

Tình thương cao cả

Pháp âm: 12-05-2010
7759

Chiến thắng đích thực

Pháp âm: 26-12-2012
6353

Chuyên tu không tạp

Pháp âm: 26-12-2012
1460

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua