Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
2050

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3547

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
4103
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ta từng quên mẹ 3

Pháp âm: 27-02-2012
3461

Cội gốc của đạo Phật

Pháp âm: 14-03-2012
3914

15 Công đức tắm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
4442

Ai trói buộc

Pháp âm: 03-05-2012
12744

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Pháp âm: 27-12-2012
1260

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Pháp âm: 23-12-2010
7493

Tết nguyên đán

Pháp âm: 23-12-2010
3223

Hiếu đạo theo hạnh nguyện Bồ tát Địa Tạng

Pháp âm: 26-12-2012
1800

Đời sống sau khi chết

Pháp âm: 27-12-2012
6971

Pháp thoại 2

Pháp âm: 26-12-2012
1349

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua