Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
1592

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3070

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3632
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Điều con muốn nói

Pháp âm: 27-02-2012
27247

Làm sao tránh họa chiến tranh 3

Pháp âm: 10-02-2011
2939

Trung Đài Thiền Tự

Pháp âm: 28-12-2012
3002

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
4386

Đừng làm khổ mình

Pháp âm: 28-12-2012
1812

Chánh báo và y báo

Pháp âm: 25-12-2012
3455

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Pháp âm: 28-12-2012
2173

Phật học thường thức

Pháp âm: 18-07-2010
4309

Phước báu trời người

Pháp âm: 26-12-2012
1777

Hoằng Pháp Viên

Pháp âm: 21-07-2011
2694

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua