Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
2370

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3877

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
4424
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
5142

Phật Học Thường Thức kỳ 3

Pháp âm: 23-12-2010
2701

Phật học phổ thông - Tứ nhiếp pháp

Pháp âm: 27-12-2012
1626

Tịnh độ ở đâu

Pháp âm: 23-12-2010
4434

Làm phước và niệm phật

Pháp âm: 27-12-2012
2136

Những chuyện lạ trong đời tu

Pháp âm: 05-03-2012
9579

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Pháp âm: 28-12-2012
2221

Những câu chuyện về nhân quả 2

Pháp âm: 10-02-2011
4364

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1190

Từ bi thủy sám

Pháp âm: 27-12-2012
12788

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua