Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
1275

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
2812

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3355
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hương vị giải thoát

Pháp âm: 27-12-2012
856

Đời vay trả

Pháp âm: 25-12-2012
3272

Hạnh phúc của đời người

Pháp âm: 26-12-2012
996

Vì sao ta khổ 1

Pháp âm: 27-02-2012
49947

Phật học phổ thông - Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
525

Tâm bình an 2

Pháp âm: 27-02-2012
5384

Vuợt thoát khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
5179

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Pháp âm: 27-12-2012
1169

Niệm Phật kinh hành

Pháp âm: 27-12-2012
12039

Siêu độ vong hồn

Pháp âm: 26-12-2012
1623

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua