Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
2528

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
4044

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
4616
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chữ nhẫn trong gia đình 1

Pháp âm: 23-12-2010
10497

Ăn chay và ăn mặn 2

Pháp âm: 23-12-2010
7183

Gieo trồng hạt giống tốt

Pháp âm: 12-05-2010
7584

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 07-03-2012
3748

Phật học phổ thông - Nhẫn nhục ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1891

Chuyển hóa phiền muộn

Pháp âm: 25-12-2012
14512

Bát quan trai giới

Pháp âm: 28-12-2012
1860

Tu giùm

Pháp âm: 27-12-2012
3540

Nụ cười hoan hỷ

Pháp âm: 20-06-2010
18277

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 26-12-2012
7030

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua