Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
2091

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3565

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
4125
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật - Những điều cần biết

Pháp âm: 12-05-2010
13717

Phật học phổ thông - Tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
1216

Thế nào là một người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
1522

Hiểu biết để yêu thương

Pháp âm: 26-12-2012
3020

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Pháp âm: 27-12-2012
1062

Kinh vô lượng thọ

Pháp âm: 28-12-2012
12883

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Pháp âm: 23-12-2010
2344

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1484

Vô thường

Pháp âm: 05-03-2012
4915

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 06-03-2012
1692

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua