Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
1865

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3395

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3950
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thỉnh chuyển pháp luân

Pháp âm: 25-12-2012
2649

Phật học phổ thông - Trì giới ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
999

Kinh a nậu la độ

Pháp âm: 25-12-2012
468

Biết đón nhận để tu tập

Pháp âm: 27-12-2012
1183

Oán thù và sự thứ tha

Pháp âm: 05-03-2012
4839

Phát tâm vô thượng bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
3278

Hạnh phúc chân thật

Pháp âm: 12-05-2010
2952

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
3657

Tinh thần hiếu đạo

Pháp âm: 12-05-2010
3694

Phật học phổ thông - Đạo đế Bát Chánh Đạo

Pháp âm: 27-12-2012
1854

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua