Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
1310

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
2854

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3415
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quán Thế Âm Bồ Tát 3/5

Pháp âm: 28-12-2012
1585

Sức mạnh nội tâm

Pháp âm: 28-12-2012
2225

Phát tâm chân thật 2

Pháp âm: 23-06-2012
3014

Tin sâu nhân quả

Pháp âm: 26-12-2012
2266

Niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
4148

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
1249

Tín hạnh nguyên

Pháp âm: 26-12-2012
1204

Trả nợ tình xa 1

Pháp âm: 30-11-2010
8602

Tình yêu mù quáng

Pháp âm: 25-12-2012
4803

Nắng ấm mùa xuân

Pháp âm: 12-05-2010
5467

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua