Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
1707

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3216

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3764
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Thiên Thai Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
706

Tùy duyên niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
5781

Trong ta có A Di Đà

Pháp âm: 26-12-2012
2132

Bóng chiều tà 1

Pháp âm: 30-11-2010
13966

Kinh phước đức

Pháp âm: 25-12-2012
550

Sám hối để thoát mộng

Pháp âm: 26-12-2012
7087

Khúc gỗ trôi sông

Pháp âm: 25-12-2012
4723

Khồ đế

Pháp âm: 23-12-2010
2349

Phật học phổ thông - Thờ Phật, lạu Phật, cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1222

Hành trang vào đời

Pháp âm: 18-07-2010
6610

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua