Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
1443

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
2950

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3512
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thờ phật 2

Pháp âm: 30-11-2010
6847

Niệm Phật con đường phát triển tâm linh

Pháp âm: 12-05-2010
3829

Vượt qua mặc cảm

Pháp âm: 26-12-2012
1000

Niệm phật vấn đáp

Pháp âm: 26-12-2012
1763

Chế ngự phiền não 2

Pháp âm: 27-02-2012
20780

Nhặt lá bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
2736

Hai đời vui

Pháp âm: 26-12-2012
1261

Tụng kinh phổ môn

Pháp âm: 27-12-2012
26515

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 4

Pháp âm: 27-12-2012
539

Giả bệnh chết

Pháp âm: 27-12-2012
911

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua