Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
767

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
2296

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
2777
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
545

Trợ duyên cho người ra đi

Pháp âm: 23-12-2010
2217

Trâu ơi

Pháp âm: 26-12-2012
475

Trở về cội nguồn

Pháp âm: 12-05-2010
2398

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ thành đạo đến nhập Niết Bàn

Pháp âm: 27-12-2012
438

Con chuột trong kinh phật

Pháp âm: 26-12-2012
1881

Niệm Phật pháp tu của thời đại

Pháp âm: 26-12-2012
584

Hoan Hỷ Để Niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
1563

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
4247

Phật học phổ thông - Luật Tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
280

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua