Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
2495

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
4012

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
4566
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bể ải nghìn trùng 2

Pháp âm: 25-12-2012
2137

Âm thanh vi diệu 2

Pháp âm: 28-12-2012
3214

Câu chuyện đạo lý

Pháp âm: 26-12-2012
1841

Ơn

Pháp âm: 26-12-2012
2796

Tình Mẹ Thiêng Liêng

Pháp âm: 25-10-2010
3968

Tứ Hoằng thề nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
3795

Trả nợ tình xa 1

Pháp âm: 30-11-2010
10673

Quán sát niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
3623

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
3868

Ai cho ta bình an

Pháp âm: 25-12-2012
11138

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua