Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
1812

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3336

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3873
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 05-03-2012
3221

Phút lâm chung 1

Pháp âm: 03-05-2012
5542

Đạo phật và khoa học

Pháp âm: 26-12-2012
2818

Bố thí ba la mật

Pháp âm: 23-12-2010
5634

Ai trói buộc

Pháp âm: 03-05-2012
12198

Cười với khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
1263

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Pháp âm: 28-12-2012
1718

Vô thường

Pháp âm: 05-03-2012
4553

Sứ giả của trời

Pháp âm: 26-12-2012
3021

Phật học phổ thông - Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
777

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua