Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
2607

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
4152

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
4708
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quay đầu là bờ

Pháp âm: 26-12-2012
2167

Ý nghĩa lương hoàng sám

Pháp âm: 25-12-2012
6343

Tìm lại chính mình 2

Pháp âm: 06-03-2012
1981

Vươn lên từ vực thẳm 2

Pháp âm: 28-12-2012
1537

Tầm quan trọng của phước đức

Pháp âm: 25-12-2012
9952

Thỉnh chuyển pháp luân

Pháp âm: 25-12-2012
3432

Cõi âm cõi dương 1

Pháp âm: 23-12-2010
10762

Biết lỗi nên sửa

Pháp âm: 23-12-2010
3772

Thiên thu 1

Pháp âm: 23-06-2012
4360

Lòng ganh tỵ 1

Pháp âm: 25-12-2012
4975

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua