Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
2254

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3726

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
4276
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thật giả cuộc đời 2

Pháp âm: 03-05-2012
12057

Chuyển hóa khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
2091

Tu và hồi hướng công đức

Pháp âm: 26-12-2012
2794

Tội phước trong 3 nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4908

Không tìm lỗi người 1

Pháp âm: 26-12-2012
2402

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
11685

Biết tu là bớt khổ 2

Pháp âm: 28-12-2012
1299

Giải phóng vô minh

Pháp âm: 25-12-2012
5438

Tụng kinh phổ môn

Pháp âm: 27-12-2012
35198

Để trở thành phật tử 1

Pháp âm: 23-12-2010
4508

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua