Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
1208

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
2748

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3280
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khồ đế

Pháp âm: 23-12-2010
1989

Tịnh độ trong đời sống

Pháp âm: 12-05-2010
3540

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Pháp âm: 23-06-2012
2741

Tháng 7 siêu độ vong linh

Pháp âm: 26-12-2012
1129

Quán tự tại Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
817

Nối lại tình xưa

Pháp âm: 09-05-2010
30698

Kinh mười nguyện phổ hiền

Pháp âm: 25-12-2012
328

Phóng sanh để vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
2904

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Pháp âm: 26-12-2012
2968

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Pháp âm: 26-12-2012
2357

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua