Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
1896

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3424

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3984
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thiện và ác 2

Pháp âm: 03-05-2012
4539

Tu học

Pháp âm: 25-12-2012
1863

Thiên tai

Pháp âm: 12-05-2010
12054

Nghiệp và định mệnh

Pháp âm: 06-03-2012
24195

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Pháp âm: 27-12-2012
2356

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ thành đạo đến nhập Niết Bàn

Pháp âm: 27-12-2012
1297

Phật học phổ thông - Chương Kim Cang Tạng Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1168

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
18785

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 23-12-2010
3033

Niệm phật vấn đáp

Pháp âm: 26-12-2012
2437

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua