Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
2321

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3816

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
4360
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Ngũ minh

Pháp âm: 27-12-2012
1574

Phật học phổ thông - A Nan thuật lại chổ mình ngộ và cầu Phật chỉ dạy pháp

Pháp âm: 27-12-2012
1020

Quyết định vãng sinh

Pháp âm: 12-05-2010
4127

Từ bi thủy sám

Pháp âm: 27-12-2012
12688

Tụng kinh pháp hoa

Pháp âm: 25-12-2012
3203

Hạnh phúc chân thật

Pháp âm: 12-05-2010
3269

Sự thật về con người

Pháp âm: 25-12-2012
9553

Siêu độ vong linh

Pháp âm: 28-12-2012
6767

Phước vật, phước đức và phước trí

Pháp âm: 26-12-2012
5043

Ánh sáng phật pháp kỳ 24

Pháp âm: 01-03-2012
2401

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua