Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Tịnh, đại đức Thích Tâm Tịnh

Đại đức Thích Tâm Tịnh, Giảng sư Thích Tâm Tịnh, Thượng tọa Thích Tâm Tịnh, Thầy Thích Tâm Tịnh. Các bài giảng của Thích Tâm Tịnh, thuyết pháp Thích Tâm Tịnh, nghe pháp Thích Tâm Tịnh


Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Giảng: Thích Tâm Tịnh
2466

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Giảng: Thích Tâm Tịnh
3967

Bản lĩnh của người tu

Giảng: Thích Tâm Tịnh
4517
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bổn phận

Pháp âm: 26-12-2012
2862

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Pháp âm: 28-12-2012
2303

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Pháp âm: 23-12-2010
5415

Làm sao tránh họa chiến tranh 2

Pháp âm: 10-02-2011
2783

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Pháp âm: 28-12-2012
2190

Kinh a nậu la độ

Pháp âm: 25-12-2012
657

Chữ nhẫn trong gia đình 1

Pháp âm: 23-12-2010
10156

Ai cũng là phật

Pháp âm: 26-12-2012
2731

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1441

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Pháp âm: 25-10-2010
2976

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua