Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hoằng Dự, đại đức Thích Hoằng Dự

Đại đức Thích Hoằng Dự, Giảng sư Thích Hoằng Dự, Thượng tọa Thích Hoằng Dự, Thầy Thích Hoằng Dự. Các bài giảng của Thích Hoằng Dự, thuyết pháp Thích Hoằng Dự, nghe pháp Thích Hoằng Dự


Pháp âm Nghe Download

Hiếu đạo theo hạnh nguyện Bồ tát Địa Tạng

Giảng: Thích Hoằng Dự
2220

Nhận định lời Phật dạy

Giảng: Thích Hoằng Dự
2693

Con đường Đức Phật

Giảng: Thích Hoằng Dự
4189
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Lược sử Phật A Di Đà và 48 Lời Nguyện

Pháp âm: 27-12-2012
1434

Vuợt thoát khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
6925

So sánh tướng dụng thể

Pháp âm: 12-05-2010
16176

Tâm nguyện đời con

Pháp âm: 07-10-2012
5611

Kinh tụng: Kinh A Di Đà

Pháp âm: 26-12-2012
9270

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Pháp âm: 07-03-2012
7340

Về chùa

Pháp âm: 23-12-2010
11103

Phòng chi chỉ ác

Pháp âm: 28-12-2012
1957

Niệm Phật con đường phát triển tâm linh

Pháp âm: 12-05-2010
5045

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
1680

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua