Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hoằng Dự, đại đức Thích Hoằng Dự

Đại đức Thích Hoằng Dự, Giảng sư Thích Hoằng Dự, Thượng tọa Thích Hoằng Dự, Thầy Thích Hoằng Dự. Các bài giảng của Thích Hoằng Dự, thuyết pháp Thích Hoằng Dự, nghe pháp Thích Hoằng Dự


Pháp âm Nghe Download

Hiếu đạo theo hạnh nguyện Bồ tát Địa Tạng

Giảng: Thích Hoằng Dự
1906

Nhận định lời Phật dạy

Giảng: Thích Hoằng Dự
2254

Con đường Đức Phật

Giảng: Thích Hoằng Dự
3867
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kinh A Di Đà (việt văn)

Pháp âm: 27-12-2012
6675

Phật học phổ thông - Quán Sổ Tức

Pháp âm: 27-12-2012
1186

Ai trói buộc

Pháp âm: 03-05-2012
13058

Nợ đời

Pháp âm: 27-02-2012
12533

Quay đầu là bờ

Pháp âm: 26-12-2012
1768

Giá trị của bạn

Pháp âm: 27-12-2012
1427

Tìm lại chính mình 2

Pháp âm: 25-10-2010
4987

Về với Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2220

Những câu chuyện về nhân quả 6

Pháp âm: 10-02-2011
4182

Niệm phật vấn đáp

Pháp âm: 26-12-2012
2819

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua