Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hoằng Dự, đại đức Thích Hoằng Dự

Đại đức Thích Hoằng Dự, Giảng sư Thích Hoằng Dự, Thượng tọa Thích Hoằng Dự, Thầy Thích Hoằng Dự. Các bài giảng của Thích Hoằng Dự, thuyết pháp Thích Hoằng Dự, nghe pháp Thích Hoằng Dự


Pháp âm Nghe Download

Hiếu đạo theo hạnh nguyện Bồ tát Địa Tạng

Giảng: Thích Hoằng Dự
2167

Nhận định lời Phật dạy

Giảng: Thích Hoằng Dự
2621

Con đường Đức Phật

Giảng: Thích Hoằng Dự
4121
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tâm bình an 1

Pháp âm: 27-02-2012
4448

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Pháp âm: 27-12-2012
1972

Vợ và người tình

Pháp âm: 26-12-2012
4110

Tình dục trước hôn nhân và nạo phá thai từ cái nhìn phật giáo

Pháp âm: 14-03-2012
4498

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
12526

Phước báu trời người

Pháp âm: 26-12-2012
2732

Khai thị Phật thất

Pháp âm: 28-12-2012
2836

Có đức mặc sức mà ăn

Pháp âm: 05-03-2012
12445

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
3953

Nhân quả không sai

Pháp âm: 26-12-2012
4131

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua