Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hoằng Dự, đại đức Thích Hoằng Dự

Đại đức Thích Hoằng Dự, Giảng sư Thích Hoằng Dự, Thượng tọa Thích Hoằng Dự, Thầy Thích Hoằng Dự. Các bài giảng của Thích Hoằng Dự, thuyết pháp Thích Hoằng Dự, nghe pháp Thích Hoằng Dự


Pháp âm Nghe Download

Hiếu đạo theo hạnh nguyện Bồ tát Địa Tạng

Giảng: Thích Hoằng Dự
2192

Nhận định lời Phật dạy

Giảng: Thích Hoằng Dự
2656

Con đường Đức Phật

Giảng: Thích Hoằng Dự
4154
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hành trang về Cực Lạc

Pháp âm: 28-12-2012
3163

Kẻ thù đáng sợ

Pháp âm: 26-12-2012
3240

Không tìm lỗi người 1

Pháp âm: 26-12-2012
2929

Làm sao tránh họa chiến tranh 4

Pháp âm: 10-02-2011
3793

Đẹp người đẹp nết

Pháp âm: 12-05-2010
13231

Chơn lý

Pháp âm: 26-12-2012
2721

Sáu pháp lìa khổ

Pháp âm: 26-12-2012
3710

Lễ Phật hiện ánh sáng

Pháp âm: 28-12-2012
3258

Trái tim cuộc sống 2

Pháp âm: 27-02-2012
3792

Ai làm cho ta khổ

Pháp âm: 25-12-2012
27192

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua