Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hoằng Dự, đại đức Thích Hoằng Dự

Đại đức Thích Hoằng Dự, Giảng sư Thích Hoằng Dự, Thượng tọa Thích Hoằng Dự, Thầy Thích Hoằng Dự. Các bài giảng của Thích Hoằng Dự, thuyết pháp Thích Hoằng Dự, nghe pháp Thích Hoằng Dự


Pháp âm Nghe Download

Hiếu đạo theo hạnh nguyện Bồ tát Địa Tạng

Giảng: Thích Hoằng Dự
1965

Nhận định lời Phật dạy

Giảng: Thích Hoằng Dự
2309

Con đường Đức Phật

Giảng: Thích Hoằng Dự
3907
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đạo đức tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
3500

Học làm người 2

Pháp âm: 28-12-2012
1438

Siêu độ vong hồn

Pháp âm: 26-12-2012
2836

Thất thánh tài

Pháp âm: 14-03-2012
3061

Niệm Phật thoát luân hồi

Pháp âm: 12-05-2010
3711

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Pháp âm: 25-12-2012
9598

Con chuột trong kinh phật

Pháp âm: 26-12-2012
3867

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được

Pháp âm: 27-12-2012
1121

Ngừa quấy dứt ác

Pháp âm: 23-12-2010
3858

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5049

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua