Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hoằng Dự, đại đức Thích Hoằng Dự

Đại đức Thích Hoằng Dự, Giảng sư Thích Hoằng Dự, Thượng tọa Thích Hoằng Dự, Thầy Thích Hoằng Dự. Các bài giảng của Thích Hoằng Dự, thuyết pháp Thích Hoằng Dự, nghe pháp Thích Hoằng Dự


Pháp âm Nghe Download

Hiếu đạo theo hạnh nguyện Bồ tát Địa Tạng

Giảng: Thích Hoằng Dự
2140

Nhận định lời Phật dạy

Giảng: Thích Hoằng Dự
2586

Con đường Đức Phật

Giảng: Thích Hoằng Dự
4090
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trâu ơi

Pháp âm: 26-12-2012
1752

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Pháp âm: 26-12-2012
4673

Phật học phổ thông - Chương Phổ Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1724

Nếu còn 1 ngày

Pháp âm: 26-12-2012
10069

Niết bàn

Pháp âm: 26-12-2012
2635

Tịnh nghiệp tam phước

Pháp âm: 26-12-2012
2853

Phật học phổ thông - A Nan thuật lại chổ mình ngộ và cầu Phật chỉ dạy pháp

Pháp âm: 27-12-2012
1128

Phật học phổ thông - Tứ nhiếp pháp

Pháp âm: 27-12-2012
1703

Vươn lên từ vực thẳm 1

Pháp âm: 28-12-2012
1676

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Pháp âm: 23-06-2012
3891

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua