Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hoằng Dự, đại đức Thích Hoằng Dự

Đại đức Thích Hoằng Dự, Giảng sư Thích Hoằng Dự, Thượng tọa Thích Hoằng Dự, Thầy Thích Hoằng Dự. Các bài giảng của Thích Hoằng Dự, thuyết pháp Thích Hoằng Dự, nghe pháp Thích Hoằng Dự


Pháp âm Nghe Download

Hiếu đạo theo hạnh nguyện Bồ tát Địa Tạng

Giảng: Thích Hoằng Dự
1869

Nhận định lời Phật dạy

Giảng: Thích Hoằng Dự
2207

Con đường Đức Phật

Giảng: Thích Hoằng Dự
3831
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trị bệnh ma nhập 1

Pháp âm: 06-03-2012
5979

Niệm Phật thoát luân hồi

Pháp âm: 12-05-2010
3642

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1328

Ta còn có mẹ

Pháp âm: 27-02-2012
7792

Hóa giải mặc cảm

Pháp âm: 12-05-2010
7584

Quán sát âm thanh

Pháp âm: 12-05-2010
8447

Điều con muốn nói

Pháp âm: 27-02-2012
30044

Vươn lên từ vực thẳm 2

Pháp âm: 28-12-2012
1167

Về

Pháp âm: 26-12-2012
2202

Khồ đế

Pháp âm: 23-12-2010
2724

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua