Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hoằng Dự, đại đức Thích Hoằng Dự

Đại đức Thích Hoằng Dự, Giảng sư Thích Hoằng Dự, Thượng tọa Thích Hoằng Dự, Thầy Thích Hoằng Dự. Các bài giảng của Thích Hoằng Dự, thuyết pháp Thích Hoằng Dự, nghe pháp Thích Hoằng Dự


Pháp âm Nghe Download

Hiếu đạo theo hạnh nguyện Bồ tát Địa Tạng

Giảng: Thích Hoằng Dự
2023

Nhận định lời Phật dạy

Giảng: Thích Hoằng Dự
2375

Con đường Đức Phật

Giảng: Thích Hoằng Dự
3948
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vào cửa Tịnh Tông 1

Pháp âm: 28-12-2012
2358

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1749

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Pháp âm: 26-12-2012
3809

Phước của sự cúng đường và bố thí

Pháp âm: 05-03-2012
10186

Duyên phận - 1

Pháp âm: 27-02-2012
56933

Mông sơn thí thực 4

Pháp âm: 26-12-2012
1536

Định hướng nhân cách 2

Pháp âm: 27-12-2012
1501

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Pháp âm: 23-12-2010
3128

Về nơi cuối cùng

Pháp âm: 23-12-2010
9351

Tai họa của sân hận 1

Pháp âm: 28-12-2012
1767

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua