Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hóa, đại đức Thích Giác Hóa

Đại đức Thích Giác Hóa, Giảng sư Thích Giác Hóa, Thượng tọa Thích Giác Hóa, Thầy Thích Giác Hóa. Các bài giảng của Thích Giác Hóa, thuyết pháp Thích Giác Hóa, nghe pháp Thích Giác Hóa


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật bằng cả tâm huyết

Giảng: Thích Giác Hóa
2572

Để cuối đời hết khổ

Giảng: Thích Giác Hóa
2647

Tu và hồi hướng công đức

Giảng: Thích Giác Hóa
3112

Tu để tự cứu mình

Giảng: Thích Giác Hóa
2470

Nói về hiếu đạo

Giảng: Thích Giác Hóa
2355

Kinh tụng: Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Giác Hóa
9245

Người mẹ thiêng liêng 2

Giảng: Thích Giác Hóa
1603

Người mẹ thiêng liêng 1

Giảng: Thích Giác Hóa
1837

Đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử

Giảng: Thích Giác Hóa
1812

Một kiếp này thôi

Giảng: Thích Giác Hóa
3288

7 thứ lửa

Giảng: Thích Giác Hóa
1973

Niệm Phật pháp tu của thời đại

Giảng: Thích Giác Hóa
2387

Một lòng niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hóa
2291

Nguyện về với Phật

Giảng: Thích Giác Hóa
2165

Quyết định vãng sinh

Giảng: Thích Giác Hóa
4380
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Pháp âm: 05-03-2012
11307

Phóng sanh để vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
5078

Tình yêu và lý tưởng 1

Pháp âm: 23-12-2010
5298

Thân đâu tâm đó

Pháp âm: 25-12-2012
4547

Khổ đau ư, hãy vượt qua

Pháp âm: 26-12-2012
3901

Thiền là gì ?

Pháp âm: 25-12-2012
92

Sự thờ phật và tu học

Pháp âm: 28-12-2012
1932

Ánh sáng phật pháp kỳ 20

Pháp âm: 07-03-2012
3609

Đấng điều ngự

Pháp âm: 25-12-2012
1856

Phật học phổ thông - Tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
1534

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua