Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hóa, đại đức Thích Giác Hóa

Đại đức Thích Giác Hóa, Giảng sư Thích Giác Hóa, Thượng tọa Thích Giác Hóa, Thầy Thích Giác Hóa. Các bài giảng của Thích Giác Hóa, thuyết pháp Thích Giác Hóa, nghe pháp Thích Giác Hóa


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật bằng cả tâm huyết

Giảng: Thích Giác Hóa
2417

Để cuối đời hết khổ

Giảng: Thích Giác Hóa
2496

Tu và hồi hướng công đức

Giảng: Thích Giác Hóa
2957

Tu để tự cứu mình

Giảng: Thích Giác Hóa
2261

Nói về hiếu đạo

Giảng: Thích Giác Hóa
2182

Kinh tụng: Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Giác Hóa
8975

Người mẹ thiêng liêng 2

Giảng: Thích Giác Hóa
1460

Người mẹ thiêng liêng 1

Giảng: Thích Giác Hóa
1685

Đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử

Giảng: Thích Giác Hóa
1693

Một kiếp này thôi

Giảng: Thích Giác Hóa
3058

7 thứ lửa

Giảng: Thích Giác Hóa
1833

Niệm Phật pháp tu của thời đại

Giảng: Thích Giác Hóa
2223

Một lòng niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hóa
2121

Nguyện về với Phật

Giảng: Thích Giác Hóa
2007

Quyết định vãng sinh

Giảng: Thích Giác Hóa
4218
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vượt thoát ràng buộc

Pháp âm: 26-12-2012
3261

Phước của sự cúng đường và bố thí

Pháp âm: 05-03-2012
10329

Phá thai và nghiệp lực

Pháp âm: 14-03-2012
10728

Hình tượng đức Quán Thế Âm

Pháp âm: 28-12-2012
3772

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Pháp âm: 27-12-2012
1286

Tâm bình thường là đạo

Pháp âm: 07-10-2012
4359

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
2169

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1832

Làm sao an lạc giữa vô thường

Pháp âm: 05-03-2012
11384

Giá trị một đời người 2

Pháp âm: 14-03-2012
7352

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua