Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hóa, đại đức Thích Giác Hóa

Đại đức Thích Giác Hóa, Giảng sư Thích Giác Hóa, Thượng tọa Thích Giác Hóa, Thầy Thích Giác Hóa. Các bài giảng của Thích Giác Hóa, thuyết pháp Thích Giác Hóa, nghe pháp Thích Giác Hóa


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật bằng cả tâm huyết

Giảng: Thích Giác Hóa
2280

Để cuối đời hết khổ

Giảng: Thích Giác Hóa
2356

Tu và hồi hướng công đức

Giảng: Thích Giác Hóa
2821

Tu để tự cứu mình

Giảng: Thích Giác Hóa
2111

Nói về hiếu đạo

Giảng: Thích Giác Hóa
2042

Kinh tụng: Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Giác Hóa
8746

Người mẹ thiêng liêng 2

Giảng: Thích Giác Hóa
1332

Người mẹ thiêng liêng 1

Giảng: Thích Giác Hóa
1550

Đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử

Giảng: Thích Giác Hóa
1588

Một kiếp này thôi

Giảng: Thích Giác Hóa
2889

7 thứ lửa

Giảng: Thích Giác Hóa
1698

Niệm Phật pháp tu của thời đại

Giảng: Thích Giác Hóa
2087

Một lòng niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hóa
1991

Nguyện về với Phật

Giảng: Thích Giác Hóa
1877

Quyết định vãng sinh

Giảng: Thích Giác Hóa
4095
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Suối nguồn vô tận

Pháp âm: 12-05-2010
4833

Triết lý vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
2504

Đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử

Pháp âm: 26-12-2012
1588

Cát bụi

Pháp âm: 12-05-2010
7892

Để trở thành phật tử 2

Pháp âm: 23-12-2010
2791

Lò lửa hóa sen hồng

Pháp âm: 23-06-2012
5305

Phương pháp nhiếp tâm

Pháp âm: 25-12-2012
3762

Tu là đến

Pháp âm: 26-12-2012
1937

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
5002

Phát nguyện

Pháp âm: 03-05-2012
12743

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua