Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hóa, đại đức Thích Giác Hóa

Đại đức Thích Giác Hóa, Giảng sư Thích Giác Hóa, Thượng tọa Thích Giác Hóa, Thầy Thích Giác Hóa. Các bài giảng của Thích Giác Hóa, thuyết pháp Thích Giác Hóa, nghe pháp Thích Giác Hóa


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật bằng cả tâm huyết

Giảng: Thích Giác Hóa
2198

Để cuối đời hết khổ

Giảng: Thích Giác Hóa
2286

Tu và hồi hướng công đức

Giảng: Thích Giác Hóa
2729

Tu để tự cứu mình

Giảng: Thích Giác Hóa
2038

Nói về hiếu đạo

Giảng: Thích Giác Hóa
1978

Kinh tụng: Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Giác Hóa
8575

Người mẹ thiêng liêng 2

Giảng: Thích Giác Hóa
1269

Người mẹ thiêng liêng 1

Giảng: Thích Giác Hóa
1479

Đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử

Giảng: Thích Giác Hóa
1526

Một kiếp này thôi

Giảng: Thích Giác Hóa
2762

7 thứ lửa

Giảng: Thích Giác Hóa
1621

Niệm Phật pháp tu của thời đại

Giảng: Thích Giác Hóa
2014

Một lòng niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hóa
1925

Nguyện về với Phật

Giảng: Thích Giác Hóa
1809

Quyết định vãng sinh

Giảng: Thích Giác Hóa
4027
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

3 chữ trọng

Pháp âm: 26-12-2012
2928

Phật học phổ thông - Đạo đế Ngũ Căn Ngũ Lực

Pháp âm: 27-12-2012
1482

Sự thật không trốn tránh được 1

Pháp âm: 28-12-2012
1326

Biển ái nghìn trùng sao tát cạn

Pháp âm: 12-05-2010
5693

Chế ngự phiền não 1

Pháp âm: 27-02-2012
65201

Vợ và người tình

Pháp âm: 26-12-2012
3641

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Pháp âm: 26-12-2012
1326

Hôn nhân và hạnh phúc 2

Pháp âm: 26-12-2012
1914

Đi về đâu

Pháp âm: 12-05-2010
13793

Phật học phổ thông - Trì giới ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1356

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua