Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hóa, đại đức Thích Giác Hóa

Đại đức Thích Giác Hóa, Giảng sư Thích Giác Hóa, Thượng tọa Thích Giác Hóa, Thầy Thích Giác Hóa. Các bài giảng của Thích Giác Hóa, thuyết pháp Thích Giác Hóa, nghe pháp Thích Giác Hóa


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật bằng cả tâm huyết

Giảng: Thích Giác Hóa
2548

Để cuối đời hết khổ

Giảng: Thích Giác Hóa
2626

Tu và hồi hướng công đức

Giảng: Thích Giác Hóa
3084

Tu để tự cứu mình

Giảng: Thích Giác Hóa
2440

Nói về hiếu đạo

Giảng: Thích Giác Hóa
2325

Kinh tụng: Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Giác Hóa
9210

Người mẹ thiêng liêng 2

Giảng: Thích Giác Hóa
1580

Người mẹ thiêng liêng 1

Giảng: Thích Giác Hóa
1811

Đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử

Giảng: Thích Giác Hóa
1790

Một kiếp này thôi

Giảng: Thích Giác Hóa
3257

7 thứ lửa

Giảng: Thích Giác Hóa
1951

Niệm Phật pháp tu của thời đại

Giảng: Thích Giác Hóa
2353

Một lòng niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hóa
2269

Nguyện về với Phật

Giảng: Thích Giác Hóa
2145

Quyết định vãng sinh

Giảng: Thích Giác Hóa
4354
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hoằng Pháp Viên

Pháp âm: 21-07-2011
3722

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1404

Vì sao ta khổ 1

Pháp âm: 27-02-2012
79305

Lý tưởng bồ tát

Pháp âm: 23-12-2010
3569

Lòng người hối cải 1

Pháp âm: 23-06-2012
4933

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Pháp âm: 28-12-2012
2023

Dư âm

Pháp âm: 27-02-2011
3686

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Pháp âm: 28-12-2012
2098

Tu thiện hành thiện

Pháp âm: 12-05-2010
4407

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
1186

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua