Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hóa, đại đức Thích Giác Hóa

Đại đức Thích Giác Hóa, Giảng sư Thích Giác Hóa, Thượng tọa Thích Giác Hóa, Thầy Thích Giác Hóa. Các bài giảng của Thích Giác Hóa, thuyết pháp Thích Giác Hóa, nghe pháp Thích Giác Hóa


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật bằng cả tâm huyết

Giảng: Thích Giác Hóa
2236

Để cuối đời hết khổ

Giảng: Thích Giác Hóa
2317

Tu và hồi hướng công đức

Giảng: Thích Giác Hóa
2767

Tu để tự cứu mình

Giảng: Thích Giác Hóa
2071

Nói về hiếu đạo

Giảng: Thích Giác Hóa
2006

Kinh tụng: Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Giác Hóa
8652

Người mẹ thiêng liêng 2

Giảng: Thích Giác Hóa
1290

Người mẹ thiêng liêng 1

Giảng: Thích Giác Hóa
1510

Đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử

Giảng: Thích Giác Hóa
1554

Một kiếp này thôi

Giảng: Thích Giác Hóa
2826

7 thứ lửa

Giảng: Thích Giác Hóa
1655

Niệm Phật pháp tu của thời đại

Giảng: Thích Giác Hóa
2047

Một lòng niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hóa
1954

Nguyện về với Phật

Giảng: Thích Giác Hóa
1839

Quyết định vãng sinh

Giảng: Thích Giác Hóa
4060
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trái tim của Phật

Pháp âm: 23-12-2010
4726

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 27-12-2012
5051

Phá thai và nghiệp lực

Pháp âm: 14-03-2012
10456

Pháp môn tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
3837

Hoa sen trong cõi mộng

Pháp âm: 27-12-2012
4024

Sống trong hiện đại

Pháp âm: 28-12-2012
1179

Thần tượng của con

Pháp âm: 26-12-2012
1590

Về với Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2219

Niệm Phật thoát khổ đau

Pháp âm: 27-12-2012
1556

Hiểu và thương

Pháp âm: 26-12-2012
2036

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua