Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hóa, đại đức Thích Giác Hóa

Đại đức Thích Giác Hóa, Giảng sư Thích Giác Hóa, Thượng tọa Thích Giác Hóa, Thầy Thích Giác Hóa. Các bài giảng của Thích Giác Hóa, thuyết pháp Thích Giác Hóa, nghe pháp Thích Giác Hóa


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật bằng cả tâm huyết

Giảng: Thích Giác Hóa
2462

Để cuối đời hết khổ

Giảng: Thích Giác Hóa
2556

Tu và hồi hướng công đức

Giảng: Thích Giác Hóa
3016

Tu để tự cứu mình

Giảng: Thích Giác Hóa
2326

Nói về hiếu đạo

Giảng: Thích Giác Hóa
2237

Kinh tụng: Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Giác Hóa
9067

Người mẹ thiêng liêng 2

Giảng: Thích Giác Hóa
1513

Người mẹ thiêng liêng 1

Giảng: Thích Giác Hóa
1739

Đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử

Giảng: Thích Giác Hóa
1738

Một kiếp này thôi

Giảng: Thích Giác Hóa
3129

7 thứ lửa

Giảng: Thích Giác Hóa
1884

Niệm Phật pháp tu của thời đại

Giảng: Thích Giác Hóa
2280

Một lòng niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hóa
2186

Nguyện về với Phật

Giảng: Thích Giác Hóa
2071

Quyết định vãng sinh

Giảng: Thích Giác Hóa
4281
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ở hiền gặp lành

Pháp âm: 25-12-2012
5926

Tẩy trần

Pháp âm: 26-12-2012
3908

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 2

Pháp âm: 27-12-2012
1395

Xin người nhớ cho

Pháp âm: 12-05-2010
8995

Lòng ganh tỵ 2

Pháp âm: 25-12-2012
3611

Mẹ và vợ

Pháp âm: 26-12-2012
3676

Bài Học Ngàn Vàng 1

Pháp âm: 25-10-2010
5129

Hoằng Pháp lợi sinh

Pháp âm: 23-12-2010
2917

Làm phước và niệm phật

Pháp âm: 27-12-2012
2242

Nhận diện khổ đau

Pháp âm: 27-02-2012
50648

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua