Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hóa, đại đức Thích Giác Hóa

Đại đức Thích Giác Hóa, Giảng sư Thích Giác Hóa, Thượng tọa Thích Giác Hóa, Thầy Thích Giác Hóa. Các bài giảng của Thích Giác Hóa, thuyết pháp Thích Giác Hóa, nghe pháp Thích Giác Hóa


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật bằng cả tâm huyết

Giảng: Thích Giác Hóa
2345

Để cuối đời hết khổ

Giảng: Thích Giác Hóa
2417

Tu và hồi hướng công đức

Giảng: Thích Giác Hóa
2882

Tu để tự cứu mình

Giảng: Thích Giác Hóa
2174

Nói về hiếu đạo

Giảng: Thích Giác Hóa
2099

Kinh tụng: Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Giác Hóa
8851

Người mẹ thiêng liêng 2

Giảng: Thích Giác Hóa
1385

Người mẹ thiêng liêng 1

Giảng: Thích Giác Hóa
1604

Đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử

Giảng: Thích Giác Hóa
1640

Một kiếp này thôi

Giảng: Thích Giác Hóa
2955

7 thứ lửa

Giảng: Thích Giác Hóa
1757

Niệm Phật pháp tu của thời đại

Giảng: Thích Giác Hóa
2150

Một lòng niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hóa
2045

Nguyện về với Phật

Giảng: Thích Giác Hóa
1932

Quyết định vãng sinh

Giảng: Thích Giác Hóa
4151
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Pháp âm: 25-12-2012
9844

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Pháp âm: 12-05-2010
7561

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
2381

Niệm Phật thoát khổ đau

Pháp âm: 27-12-2012
1650

Phóng sanh cứu mạng

Pháp âm: 26-12-2012
2197

Nụ cười Di Lặc

Pháp âm: 26-12-2012
2779

Làm chủ vọng nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
2388

Niệm phật giải khổ

Pháp âm: 26-12-2012
2098

Phân biệt về nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4200

Quả báo sa môn

Pháp âm: 27-12-2012
2357

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua