Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hóa, đại đức Thích Giác Hóa

Đại đức Thích Giác Hóa, Giảng sư Thích Giác Hóa, Thượng tọa Thích Giác Hóa, Thầy Thích Giác Hóa. Các bài giảng của Thích Giác Hóa, thuyết pháp Thích Giác Hóa, nghe pháp Thích Giác Hóa


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật bằng cả tâm huyết

Giảng: Thích Giác Hóa
2527

Để cuối đời hết khổ

Giảng: Thích Giác Hóa
2609

Tu và hồi hướng công đức

Giảng: Thích Giác Hóa
3066

Tu để tự cứu mình

Giảng: Thích Giác Hóa
2418

Nói về hiếu đạo

Giảng: Thích Giác Hóa
2294

Kinh tụng: Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Giác Hóa
9177

Người mẹ thiêng liêng 2

Giảng: Thích Giác Hóa
1563

Người mẹ thiêng liêng 1

Giảng: Thích Giác Hóa
1792

Đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử

Giảng: Thích Giác Hóa
1773

Một kiếp này thôi

Giảng: Thích Giác Hóa
3221

7 thứ lửa

Giảng: Thích Giác Hóa
1932

Niệm Phật pháp tu của thời đại

Giảng: Thích Giác Hóa
2333

Một lòng niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hóa
2248

Nguyện về với Phật

Giảng: Thích Giác Hóa
2125

Quyết định vãng sinh

Giảng: Thích Giác Hóa
4332
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
8935

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
4099

Chữ nhẫn trong đường tu

Pháp âm: 28-12-2012
1915

Về đâu khi bão giông

Pháp âm: 31-01-2011
10576

Duyên

Pháp âm: 26-12-2012
5099

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Pháp âm: 12-05-2010
12727

Niệm phật giải khổ

Pháp âm: 26-12-2012
2338

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
3940

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 07-03-2012
3776

Lửa Tam Muội

Pháp âm: 25-12-2012
3905

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua