Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Hóa, đại đức Thích Giác Hóa

Đại đức Thích Giác Hóa, Giảng sư Thích Giác Hóa, Thượng tọa Thích Giác Hóa, Thầy Thích Giác Hóa. Các bài giảng của Thích Giác Hóa, thuyết pháp Thích Giác Hóa, nghe pháp Thích Giác Hóa


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật bằng cả tâm huyết

Giảng: Thích Giác Hóa
2587

Để cuối đời hết khổ

Giảng: Thích Giác Hóa
2677

Tu và hồi hướng công đức

Giảng: Thích Giác Hóa
3144

Tu để tự cứu mình

Giảng: Thích Giác Hóa
2497

Nói về hiếu đạo

Giảng: Thích Giác Hóa
2389

Kinh tụng: Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Giác Hóa
9292

Người mẹ thiêng liêng 2

Giảng: Thích Giác Hóa
1634

Người mẹ thiêng liêng 1

Giảng: Thích Giác Hóa
1864

Đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử

Giảng: Thích Giác Hóa
1831

Một kiếp này thôi

Giảng: Thích Giác Hóa
3319

7 thứ lửa

Giảng: Thích Giác Hóa
2003

Niệm Phật pháp tu của thời đại

Giảng: Thích Giác Hóa
2403

Một lòng niệm Phật

Giảng: Thích Giác Hóa
2322

Nguyện về với Phật

Giảng: Thích Giác Hóa
2189

Quyết định vãng sinh

Giảng: Thích Giác Hóa
4406
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lý Tưởng Sinh Viên

Pháp âm: 02-11-2014
2161

Phật học phổ thông - Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm

Pháp âm: 27-12-2012
1577

Phật học phổ thông - Quán Bất Tịnh

Pháp âm: 27-12-2012
1634

Bát chánh đạo

Pháp âm: 14-03-2012
4493

Phương pháp sống lâu

Pháp âm: 26-12-2012
2656

Im lặng là vàng

Pháp âm: 26-12-2012
5757

Phật bồ đề tâm

Pháp âm: 25-12-2012
2156

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ giáng sanh đến thành đạo

Pháp âm: 27-12-2012
1543

Trong những giây phút cuối

Pháp âm: 11-05-2010
4688

Tu và hồi hướng công đức

Pháp âm: 26-12-2012
3144

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua