Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thường, đại đức Thích Trí Thường

Đại đức Thích Trí Thường, Giảng sư Thích Trí Thường, Thượng tọa Thích Trí Thường, Thầy Thích Trí Thường. Các bài giảng của Thích Trí Thường, thuyết pháp Thích Trí Thường, nghe pháp Thích Trí Thường


Pháp âm Nghe Download

Vượt khó

Giảng: Thích Trí Thường
2408

Đối trị lòng ganh tỵ

Giảng: Thích Trí Thường
2256

Số phận

Giảng: Thích Trí Thường
2653

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 14

Giảng: Thích Trí Thường
1618

Vô thường

Giảng: Thích Trí Thường
3098

Hành động người hiền trí

Giảng: Thích Trí Thường
3774

Hạnh phúc chân thật

Giảng: Thích Trí Thường
3458

Niệm Phật con đường phát triển tâm linh

Giảng: Thích Trí Thường
4970
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
1751

Quán sát niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
3667

Thân cận người trí

Pháp âm: 07-03-2012
3806

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành

Pháp âm: 27-12-2012
1404

Sau khi chết đi về đâu

Pháp âm: 23-12-2010
19926

Thờ phật 1

Pháp âm: 30-11-2010
15581

Tuổi trẻ - Có và không

Pháp âm: 12-05-2010
3472

Phật học phổ thông - Thập thiện nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
2011

Làm sao tránh họa chiến tranh 4

Pháp âm: 10-02-2011
3746

Gương xưa

Pháp âm: 20-06-2010
3138

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua