Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thường, đại đức Thích Trí Thường

Đại đức Thích Trí Thường, Giảng sư Thích Trí Thường, Thượng tọa Thích Trí Thường, Thầy Thích Trí Thường. Các bài giảng của Thích Trí Thường, thuyết pháp Thích Trí Thường, nghe pháp Thích Trí Thường


Pháp âm Nghe Download

Vượt khó

Giảng: Thích Trí Thường
2376

Đối trị lòng ganh tỵ

Giảng: Thích Trí Thường
2217

Số phận

Giảng: Thích Trí Thường
2618

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 14

Giảng: Thích Trí Thường
1596

Vô thường

Giảng: Thích Trí Thường
3063

Hành động người hiền trí

Giảng: Thích Trí Thường
3740

Hạnh phúc chân thật

Giảng: Thích Trí Thường
3430

Niệm Phật con đường phát triển tâm linh

Giảng: Thích Trí Thường
4932
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Oán thù và sự thứ tha

Pháp âm: 05-03-2012
5612

Bổn phận

Pháp âm: 26-12-2012
2908

Giá trị của bạn

Pháp âm: 27-12-2012
1694

Niệm Phật thoát khổ đau

Pháp âm: 27-12-2012
1772

Sống trong hiện đại

Pháp âm: 28-12-2012
1406

Tu là tiến

Pháp âm: 26-12-2012
3318

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
2918

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1307

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Pháp âm: 23-06-2012
51793

Chuyên tu không tạp

Pháp âm: 26-12-2012
1747

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua