Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thường, đại đức Thích Trí Thường

Đại đức Thích Trí Thường, Giảng sư Thích Trí Thường, Thượng tọa Thích Trí Thường, Thầy Thích Trí Thường. Các bài giảng của Thích Trí Thường, thuyết pháp Thích Trí Thường, nghe pháp Thích Trí Thường


Pháp âm Nghe Download

Vượt khó

Giảng: Thích Trí Thường
2497

Đối trị lòng ganh tỵ

Giảng: Thích Trí Thường
2337

Số phận

Giảng: Thích Trí Thường
2736

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 14

Giảng: Thích Trí Thường
1680

Vô thường

Giảng: Thích Trí Thường
3207

Hành động người hiền trí

Giảng: Thích Trí Thường
3869

Hạnh phúc chân thật

Giảng: Thích Trí Thường
3553

Niệm Phật con đường phát triển tâm linh

Giảng: Thích Trí Thường
5055
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Bổn phận của Phật tử tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
1830

Lòng ganh tỵ 1

Pháp âm: 25-12-2012
4992

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1225

Nhặt lá bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
4228

Phước và đức

Pháp âm: 27-02-2012
6188

Pháp vô ngã

Pháp âm: 27-12-2012
2451

Thuyền không bến 1

Pháp âm: 30-11-2010
11726

Ánh sáng phật pháp kỳ 24

Pháp âm: 01-03-2012
2693

Thần thông trong đạo phật 2

Pháp âm: 06-03-2012
4171

Hôn nhân và hạnh phúc 2

Pháp âm: 26-12-2012
2387

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua