Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thường, đại đức Thích Trí Thường

Đại đức Thích Trí Thường, Giảng sư Thích Trí Thường, Thượng tọa Thích Trí Thường, Thầy Thích Trí Thường. Các bài giảng của Thích Trí Thường, thuyết pháp Thích Trí Thường, nghe pháp Thích Trí Thường


Pháp âm Nghe Download

Vượt khó

Giảng: Thích Trí Thường
2137

Đối trị lòng ganh tỵ

Giảng: Thích Trí Thường
1990

Số phận

Giảng: Thích Trí Thường
2378

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 14

Giảng: Thích Trí Thường
1405

Vô thường

Giảng: Thích Trí Thường
2845

Hành động người hiền trí

Giảng: Thích Trí Thường
3505

Hạnh phúc chân thật

Giảng: Thích Trí Thường
3236

Niệm Phật con đường phát triển tâm linh

Giảng: Thích Trí Thường
4639
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1301

Thần tượng của con

Pháp âm: 26-12-2012
1646

Quán Thế Âm Bồ Tát 1/5

Pháp âm: 28-12-2012
6254

Thiên thu 2

Pháp âm: 23-06-2012
2681

Tình yêu và lý tưởng 2

Pháp âm: 06-03-2012
1956

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Pháp âm: 01-03-2012
8507

Phật học phổ thông - Đạo đế Thất Bồ Đề Phần

Pháp âm: 27-12-2012
1292

Âm thanh vi diệu 1

Pháp âm: 28-12-2012
2900

Hỷ lạc 2

Pháp âm: 03-05-2012
2721

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Pháp âm: 20-06-2010
7285

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua