Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thường, đại đức Thích Trí Thường

Đại đức Thích Trí Thường, Giảng sư Thích Trí Thường, Thượng tọa Thích Trí Thường, Thầy Thích Trí Thường. Các bài giảng của Thích Trí Thường, thuyết pháp Thích Trí Thường, nghe pháp Thích Trí Thường


Pháp âm Nghe Download

Vượt khó

Giảng: Thích Trí Thường
2045

Đối trị lòng ganh tỵ

Giảng: Thích Trí Thường
1908

Số phận

Giảng: Thích Trí Thường
2303

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 14

Giảng: Thích Trí Thường
1326

Vô thường

Giảng: Thích Trí Thường
2765

Hành động người hiền trí

Giảng: Thích Trí Thường
3418

Hạnh phúc chân thật

Giảng: Thích Trí Thường
3169

Niệm Phật con đường phát triển tâm linh

Giảng: Thích Trí Thường
4479
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hiểu biết để yêu thương

Pháp âm: 26-12-2012
3119

Nói về nạo phá thai

Pháp âm: 28-12-2012
73268

Niệm Phật viên thông

Pháp âm: 23-12-2010
4990

Cõi âm cõi dương 1

Pháp âm: 23-12-2010
10099

Chuyển hóa phiền muộn

Pháp âm: 25-12-2012
13873

Phóng sanh 3

Pháp âm: 31-01-2011
4169

Đổ nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4294

Người bằng hữu

Pháp âm: 25-10-2010
2992

Kinh 8 điều và từ tâm

Pháp âm: 26-12-2012
2806

Hương hoa đất việt

Pháp âm: 18-07-2010
4176

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua