Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thường, đại đức Thích Trí Thường

Đại đức Thích Trí Thường, Giảng sư Thích Trí Thường, Thượng tọa Thích Trí Thường, Thầy Thích Trí Thường. Các bài giảng của Thích Trí Thường, thuyết pháp Thích Trí Thường, nghe pháp Thích Trí Thường


Pháp âm Nghe Download

Vượt khó

Giảng: Thích Trí Thường
2088

Đối trị lòng ganh tỵ

Giảng: Thích Trí Thường
1945

Số phận

Giảng: Thích Trí Thường
2332

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 14

Giảng: Thích Trí Thường
1359

Vô thường

Giảng: Thích Trí Thường
2799

Hành động người hiền trí

Giảng: Thích Trí Thường
3453

Hạnh phúc chân thật

Giảng: Thích Trí Thường
3197

Niệm Phật con đường phát triển tâm linh

Giảng: Thích Trí Thường
4554
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Pháp âm: 23-12-2010
4898

Trường đời

Pháp âm: 12-05-2010
7828

Phật học phổ thông - Tứ vô lượng tâm

Pháp âm: 27-12-2012
1549

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Pháp âm: 01-03-2012
10050

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Pháp âm: 25-10-2010
5932

Vào cửa Tịnh Tông 2

Pháp âm: 28-12-2012
1982

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành

Pháp âm: 27-12-2012
1219

Tỉnh cơn mê

Pháp âm: 25-12-2012
6181

Khồ đế

Pháp âm: 23-12-2010
2751

Nợ đời

Pháp âm: 27-02-2012
12532

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua