Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Hiền, đại đức Thích Nguyên Hiền

Đại đức Thích Nguyên Hiền, Giảng sư Thích Nguyên Hiền, Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, Thầy Thích Nguyên Hiền. Các bài giảng của Thích Nguyên Hiền, thuyết pháp Thích Nguyên Hiền, nghe pháp Thích Nguyên Hiền


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1911

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1332

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1547

Niệm phật và Vu lan

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1726

Mông sơn thí thực 4

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1401

Mông sơn thí thực 3

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1509

Mông sơn thí thực 2

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1522

Mông sơn thí thực 1

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2011

Xây dựng tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1372

Niệm phật vấn đáp

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2771

Tín hạnh nguyên

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1931

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3807

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2773

Giải nghi về tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4094
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
4941

Trường đời

Pháp âm: 08-05-2010
9819

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
3670

Bốn pháp cát tường

Pháp âm: 27-12-2012
1442

Con phật con ma

Pháp âm: 23-12-2010
4067

Khúc gỗ trôi sông

Pháp âm: 25-12-2012
5604

Tâm bình an 1

Pháp âm: 27-02-2012
4101

Quả báo rất nhẹ

Pháp âm: 26-12-2012
2637

Kinh vô lượng thọ

Pháp âm: 28-12-2012
13177

Con đường bình an

Pháp âm: 03-05-2012
5635

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua