Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Hiền, đại đức Thích Nguyên Hiền

Đại đức Thích Nguyên Hiền, Giảng sư Thích Nguyên Hiền, Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, Thầy Thích Nguyên Hiền. Các bài giảng của Thích Nguyên Hiền, thuyết pháp Thích Nguyên Hiền, nghe pháp Thích Nguyên Hiền


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1940

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1354

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1578

Niệm phật và Vu lan

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1760

Mông sơn thí thực 4

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1441

Mông sơn thí thực 3

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1540

Mông sơn thí thực 2

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1551

Mông sơn thí thực 1

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2052

Xây dựng tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1398

Niệm phật vấn đáp

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2819

Tín hạnh nguyên

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1965

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3841

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2807

Giải nghi về tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4133
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lòng ganh tỵ 2

Pháp âm: 25-12-2012
3338

Tâm bình thường là đạo

Pháp âm: 07-10-2012
4137

Phật học phổ thông - Khổ đế

Pháp âm: 27-12-2012
1462

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
11597

Vị đắng cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
6781

Kinh phước đức

Pháp âm: 25-12-2012
707

Phóng sanh 3

Pháp âm: 31-01-2011
4195

Vượt thoát ràng buộc

Pháp âm: 26-12-2012
3053

Chuẩn bị chuyến đi cuối

Pháp âm: 27-12-2012
1397

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
3149

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua