Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Hiền, đại đức Thích Nguyên Hiền

Đại đức Thích Nguyên Hiền, Giảng sư Thích Nguyên Hiền, Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, Thầy Thích Nguyên Hiền. Các bài giảng của Thích Nguyên Hiền, thuyết pháp Thích Nguyên Hiền, nghe pháp Thích Nguyên Hiền


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2131

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1544

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1794

Niệm phật và Vu lan

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2007

Mông sơn thí thực 4

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1689

Mông sơn thí thực 3

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1784

Mông sơn thí thực 2

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1798

Mông sơn thí thực 1

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2382

Xây dựng tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1626

Niệm phật vấn đáp

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3178

Tín hạnh nguyên

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2219

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4057

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3001

Giải nghi về tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4341
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Âm thanh vi diệu 2

Pháp âm: 28-12-2012
3214

Khuyến tu

Pháp âm: 27-12-2012
2091

Ai giàu hơn

Pháp âm: 25-12-2012
3644

Phật học phổ thông - Vu Lan bồn

Pháp âm: 27-12-2012
1233

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Pháp âm: 23-12-2010
3752

Hỷ lạc 2

Pháp âm: 03-05-2012
2897

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Pháp âm: 25-12-2012
4271

Kinh dược sư

Pháp âm: 26-12-2012
33232

Phóng sanh cứu mạng

Pháp âm: 26-12-2012
2329

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 2

Pháp âm: 27-12-2012
1400

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua