Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Hiền, đại đức Thích Nguyên Hiền

Đại đức Thích Nguyên Hiền, Giảng sư Thích Nguyên Hiền, Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, Thầy Thích Nguyên Hiền. Các bài giảng của Thích Nguyên Hiền, thuyết pháp Thích Nguyên Hiền, nghe pháp Thích Nguyên Hiền


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2029

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1441

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1677

Niệm phật và Vu lan

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1852

Mông sơn thí thực 4

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1536

Mông sơn thí thực 3

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1635

Mông sơn thí thực 2

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1651

Mông sơn thí thực 1

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2192

Xây dựng tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1487

Niệm phật vấn đáp

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2981

Tín hạnh nguyên

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2064

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3939

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2912

Giải nghi về tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4222
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

3 chữ trọng

Pháp âm: 26-12-2012
3073

Lập Nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
2486

Màu nhớ thu xưa

Pháp âm: 08-09-2011
5924

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Pháp âm: 25-10-2010
3852

Mở rộng tấm lòng

Pháp âm: 28-12-2012
2183

Trị bệnh ma nhập 2

Pháp âm: 06-03-2012
4647

Tiếng ru thần tiên

Pháp âm: 26-12-2012
5156

Ý nghĩa lương hoàng sám

Pháp âm: 25-12-2012
5867

Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học

Pháp âm: 28-12-2012
4658

Con đường giải thoát

Pháp âm: 28-12-2012
4063

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua