Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Hiền, đại đức Thích Nguyên Hiền

Đại đức Thích Nguyên Hiền, Giảng sư Thích Nguyên Hiền, Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, Thầy Thích Nguyên Hiền. Các bài giảng của Thích Nguyên Hiền, thuyết pháp Thích Nguyên Hiền, nghe pháp Thích Nguyên Hiền


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1973

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1390

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1620

Niệm phật và Vu lan

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1800

Mông sơn thí thực 4

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1485

Mông sơn thí thực 3

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1574

Mông sơn thí thực 2

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1596

Mông sơn thí thực 1

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2109

Xây dựng tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1432

Niệm phật vấn đáp

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2881

Tín hạnh nguyên

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2009

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3880

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2859

Giải nghi về tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4172
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cao nguyên thánh địa

Pháp âm: 26-12-2012
1824

Tiếng cười trong pháp thoại

Pháp âm: 26-12-2012
1303

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Pháp âm: 26-12-2012
38406

Ít muốn biết đủ

Pháp âm: 12-05-2010
4122

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Pháp âm: 27-12-2012
966

Phút lâm chung 1

Pháp âm: 03-05-2012
6098

Buông xả chấp trước

Pháp âm: 28-12-2012
4005

Niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
5540

Pháp hạnh phúc

Pháp âm: 28-12-2012
1341

Bản chất thế gian

Pháp âm: 27-12-2012
1219

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua