Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Hiền, đại đức Thích Nguyên Hiền

Đại đức Thích Nguyên Hiền, Giảng sư Thích Nguyên Hiền, Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, Thầy Thích Nguyên Hiền. Các bài giảng của Thích Nguyên Hiền, thuyết pháp Thích Nguyên Hiền, nghe pháp Thích Nguyên Hiền


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2214

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1620

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1904

Niệm phật và Vu lan

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2121

Mông sơn thí thực 4

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1794

Mông sơn thí thực 3

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1888

Mông sơn thí thực 2

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1913

Mông sơn thí thực 1

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2533

Xây dựng tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1735

Niệm phật vấn đáp

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3363

Tín hạnh nguyên

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2326

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4156

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3103

Giải nghi về tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4442
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
4372

Ai cũng là phật

Pháp âm: 26-12-2012
2967

Nghi thức thờ cúng

Pháp âm: 26-12-2012
6688

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1414

Mệt

Pháp âm: 26-12-2012
8209

Phát tâm chân thật 2

Pháp âm: 23-06-2012
4147

Nghiệp và vấn đề vãng sanh

Pháp âm: 12-05-2010
3656

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Pháp âm: 28-12-2012
2146

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Pháp âm: 01-03-2012
10515

Từ bi hỷ xả

Pháp âm: 28-12-2012
12165

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua