Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Hiền, đại đức Thích Nguyên Hiền

Đại đức Thích Nguyên Hiền, Giảng sư Thích Nguyên Hiền, Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, Thầy Thích Nguyên Hiền. Các bài giảng của Thích Nguyên Hiền, thuyết pháp Thích Nguyên Hiền, nghe pháp Thích Nguyên Hiền


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2233

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1634

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1919

Niệm phật và Vu lan

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2146

Mông sơn thí thực 4

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1820

Mông sơn thí thực 3

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1914

Mông sơn thí thực 2

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1937

Mông sơn thí thực 1

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2562

Xây dựng tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1762

Niệm phật vấn đáp

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3404

Tín hạnh nguyên

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2351

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4174

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3120

Giải nghi về tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4467
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phát bồ đề tâm

Pháp âm: 28-12-2012
4516

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
2222

Tình nghĩa vợ chồng

Pháp âm: 26-12-2012
9004

Niệm phật giải khổ

Pháp âm: 26-12-2012
2471

Tâm bình thường là đạo

Pháp âm: 07-10-2012
4565

Tai họa của sân hận 1

Pháp âm: 28-12-2012
2049

Tin sâu nhân quả

Pháp âm: 26-12-2012
4024

Tịnh độ thiền

Pháp âm: 27-12-2012
3783

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Pháp âm: 23-12-2010
11232

Phật học phổ thông - Hoa Nghiêm tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1249

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua