Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Hiền, đại đức Thích Nguyên Hiền

Đại đức Thích Nguyên Hiền, Giảng sư Thích Nguyên Hiền, Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, Thầy Thích Nguyên Hiền. Các bài giảng của Thích Nguyên Hiền, thuyết pháp Thích Nguyên Hiền, nghe pháp Thích Nguyên Hiền


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2147

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1557

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1820

Niệm phật và Vu lan

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2031

Mông sơn thí thực 4

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1711

Mông sơn thí thực 3

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1805

Mông sơn thí thực 2

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1822

Mông sơn thí thực 1

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2425

Xây dựng tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1660

Niệm phật vấn đáp

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3224

Tín hạnh nguyên

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2243

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4079

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3023

Giải nghi về tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4362
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Làm sao tránh hoạ chiến tranh 1

Pháp âm: 10-02-2011
3406

Như cá cạn ao 2

Pháp âm: 27-02-2012
3825

Ý nghĩa Vu Lan

Pháp âm: 27-12-2012
1878

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 23-12-2010
3753

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 2

Pháp âm: 27-12-2012
1426

Biết nhớ ơn Thầy

Pháp âm: 28-12-2012
1840

Niệm phật đi về đâu

Pháp âm: 14-03-2012
5686

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Pháp âm: 26-12-2012
4076

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Pháp âm: 27-12-2012
1726

Hạnh phúc của đời người

Pháp âm: 26-12-2012
1983

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua