Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Hiền, đại đức Thích Nguyên Hiền

Đại đức Thích Nguyên Hiền, Giảng sư Thích Nguyên Hiền, Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, Thầy Thích Nguyên Hiền. Các bài giảng của Thích Nguyên Hiền, thuyết pháp Thích Nguyên Hiền, nghe pháp Thích Nguyên Hiền


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2195

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1600

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1879

Niệm phật và Vu lan

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2089

Mông sơn thí thực 4

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1763

Mông sơn thí thực 3

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1854

Mông sơn thí thực 2

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1883

Mông sơn thí thực 1

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2498

Xây dựng tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1706

Niệm phật vấn đáp

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3322

Tín hạnh nguyên

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2293

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4135

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3080

Giải nghi về tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4411
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Pháp âm: 28-12-2012
1901

7 tài sản của bậc Thánh

Pháp âm: 28-12-2012
1975

Thiện và ác

Pháp âm: 08-05-2010
5961

Lập chí tu học

Pháp âm: 23-12-2010
4744

Đừng làm khổ mình

Pháp âm: 28-12-2012
2776

Thờ phật 2

Pháp âm: 30-11-2010
8350

Ánh sáng đời con

Pháp âm: 07-10-2012
4368

Phá chấp mê lầm

Pháp âm: 25-12-2012
4461

Khi bị tổn thương 1

Pháp âm: 23-06-2012
9120

Biết thương mình

Pháp âm: 27-12-2012
2066

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua