Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Hiền, đại đức Thích Nguyên Hiền

Đại đức Thích Nguyên Hiền, Giảng sư Thích Nguyên Hiền, Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, Thầy Thích Nguyên Hiền. Các bài giảng của Thích Nguyên Hiền, thuyết pháp Thích Nguyên Hiền, nghe pháp Thích Nguyên Hiền


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2082

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1503

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1746

Niệm phật và Vu lan

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1934

Mông sơn thí thực 4

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1616

Mông sơn thí thực 3

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1714

Mông sơn thí thực 2

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1736

Mông sơn thí thực 1

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2299

Xây dựng tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1562

Niệm phật vấn đáp

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3085

Tín hạnh nguyên

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2145

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4002

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2956

Giải nghi về tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4285
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bố thí ba la mật

Pháp âm: 23-12-2010
6439

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 27-12-2012
5286

Kinh a nậu la độ

Pháp âm: 25-12-2012
652

Hoa sen trong cõi mộng

Pháp âm: 27-12-2012
4316

8 điều dễ và khó của kiếp người

Pháp âm: 26-12-2012
9569

Tu là đến

Pháp âm: 26-12-2012
2089

Con chuột trong kinh phật

Pháp âm: 26-12-2012
4005

Không ai muốn mình nghèo

Pháp âm: 25-12-2012
3975

Tại sao chúng ta cãi nhau

Pháp âm: 26-12-2012
90698

10 đức lành của người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
2612

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua