Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Hiền, đại đức Thích Nguyên Hiền

Đại đức Thích Nguyên Hiền, Giảng sư Thích Nguyên Hiền, Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, Thầy Thích Nguyên Hiền. Các bài giảng của Thích Nguyên Hiền, thuyết pháp Thích Nguyên Hiền, nghe pháp Thích Nguyên Hiền


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2174

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1573

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1855

Niệm phật và Vu lan

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2063

Mông sơn thí thực 4

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1735

Mông sơn thí thực 3

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1830

Mông sơn thí thực 2

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1850

Mông sơn thí thực 1

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2463

Xây dựng tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
1684

Niệm phật vấn đáp

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3275

Tín hạnh nguyên

Giảng: Thích Nguyên Hiền
2267

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4105

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Giảng: Thích Nguyên Hiền
3050

Giải nghi về tịnh độ

Giảng: Thích Nguyên Hiền
4385
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nghi vấn tịnh độ

Pháp âm: 25-12-2012
5158

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Pháp âm: 28-12-2012
2012

Cội gốc của đạo Phật

Pháp âm: 14-03-2012
4379

Tập quán nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
5561

Thế nào là một người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
1857

Trợ hạnh niệm phật

Pháp âm: 26-12-2012
1717

Cánh cửa hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
10307

Dấu ấn cuộc đời

Pháp âm: 26-12-2012
2999

Về nơi cuối cùng

Pháp âm: 23-12-2010
9578

Niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
5893

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua