Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành, đại đức Thích Minh Thành

Đại đức Thích Minh Thành, Giảng sư Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Các bài giảng của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành


Pháp âm Nghe Download

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
6371

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
4583

Thế nào là quy y tam bảo

Giảng: Thích Minh Thành
5589

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
5885

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
10213

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
5772

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
4056

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
6163

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
3890

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
9437

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
6134

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
3773

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
4667

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
5859

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
5426
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh để vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
4979

Sám hối để thoát mộng

Pháp âm: 26-12-2012
8343

Niệm Phật - Những điều cần biết

Pháp âm: 12-05-2010
14249

Bệnh tật từ đâu mà có

Pháp âm: 12-05-2010
8003

Trang nghiêm tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
3157

Có đức mặc sức mà ăn

Pháp âm: 05-03-2012
12381

Đặc tính của Phật đản

Pháp âm: 28-12-2012
1505

Nhận định lời Phật dạy

Pháp âm: 26-12-2012
2586

Gia tài của mẹ

Pháp âm: 25-12-2012
4182

Nhận diện khổ đau

Pháp âm: 27-02-2012
50861

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua