Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành, đại đức Thích Minh Thành

Đại đức Thích Minh Thành, Giảng sư Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Các bài giảng của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành


Pháp âm Nghe Download

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
5684

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
4018

Thế nào là quy y tam bảo

Giảng: Thích Minh Thành
4953

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
5289

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
8873

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
5041

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
3561

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
5482

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
3273

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
8842

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
5689

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
3412

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
4201

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
5367

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
4909
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thị phi 2

Pháp âm: 25-12-2012
5001

Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới

Pháp âm: 27-12-2012
1215

Niềm tin và hiểu biết

Pháp âm: 26-12-2012
1585

Chế ngự phiền não 1

Pháp âm: 27-02-2012
64044

Phòng chi chỉ ác

Pháp âm: 28-12-2012
1527

Chế ngự phiền não 2

Pháp âm: 27-02-2012
24158

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
11491

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
963

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Pháp âm: 26-12-2012
2369

Tu để tự cứu mình

Pháp âm: 26-12-2012
1967

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua