Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành, đại đức Thích Minh Thành

Đại đức Thích Minh Thành, Giảng sư Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Các bài giảng của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành


Pháp âm Nghe Download

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
6133

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
4361

Thế nào là quy y tam bảo

Giảng: Thích Minh Thành
5384

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
5676

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
9654

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
5504

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
3858

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
5921

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
3630

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
9243

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
5954

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
3652

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
4484

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
5693

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
5216
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Mình là cái gì ?

Pháp âm: 28-12-2012
128

Buông xuống

Pháp âm: 11-05-2010
9369

Quán sát âm thanh

Pháp âm: 12-05-2010
8736

Kiếm tiền

Pháp âm: 27-02-2012
8460

Tụng kinh phổ môn

Pháp âm: 27-12-2012
36120

Trưởng giả kén rể - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
6929

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 1

Pháp âm: 08-02-2011
9205

Phật học phổ thông - Hư không từ chơn tâm biến hiện - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1098

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Pháp âm: 28-12-2012
2694

Những câu chuyện về nhân quả 5

Pháp âm: 10-02-2011
5181

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua