Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành, đại đức Thích Minh Thành

Đại đức Thích Minh Thành, Giảng sư Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Các bài giảng của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành


Pháp âm Nghe Download

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
3943

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
2666

Thế nào là quy y tam bảo

Giảng: Thích Minh Thành
3411

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
3444

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
6309

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
3476

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
2476

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
3833

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
2076

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
7376

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
4796

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
2688

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
3349

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
4464

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
3943
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đường về Cực Lạc

Pháp âm: 05-03-2012
1649

Biết tu là bớt khổ 2

Pháp âm: 28-12-2012
719

Phật pháp căn bản 2

Pháp âm: 25-12-2012
843

Niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
3944

Lời tình thế của người xưa 2

Pháp âm: 23-12-2010
3425

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
3600

Tình thương cao cả

Pháp âm: 26-12-2012
1249

Mông sơn thí thực 2

Pháp âm: 26-12-2012
758

Tuổi trẻ - Có và không

Pháp âm: 12-05-2010
2458

Hình tượng đức Quán Thế Âm

Pháp âm: 28-12-2012
2540

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua