Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành, đại đức Thích Minh Thành

Đại đức Thích Minh Thành, Giảng sư Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Các bài giảng của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành


Pháp âm Nghe Download

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
4307

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
2908

Thế nào là quy y tam bảo

Giảng: Thích Minh Thành
3705

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
3838

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
7076

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
3836

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
2682

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
4154

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
2298

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
7682

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
4951

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
2813

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
3517

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
4631

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
4143
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 26-12-2012
4676

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2331

Lý tưởng bồ tát

Pháp âm: 23-12-2010
2507

Đổi Thay - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
2313

Tỉnh cơn mê

Pháp âm: 25-12-2012
4519

Khi bị tổn thương 2

Pháp âm: 23-06-2012
3652

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
1494

Nắng ấm mùa xuân

Pháp âm: 12-05-2010
5519

Tam thời hệ niệm pháp sự 3

Pháp âm: 26-12-2012
1116

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
2823

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua