Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành, đại đức Thích Minh Thành

Đại đức Thích Minh Thành, Giảng sư Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Các bài giảng của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành


Pháp âm Nghe Download

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
4616

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
3149

Thế nào là quy y tam bảo

Giảng: Thích Minh Thành
3932

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
4175

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
7604

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
4115

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
2846

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
4440

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
2503

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
7946

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
5103

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
2916

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
3631

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
4789

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
4287
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
6836

Phật học phổ thông - Tụng kinh trì chú niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1305

Chánh nhân vãng sanh

Pháp âm: 27-02-2011
2564

Tịnh độ trong mùa báo hiếu

Pháp âm: 14-03-2012
2306

An lạc nhờ lắng nghe

Pháp âm: 26-12-2012
1517

Thân cận người trí

Pháp âm: 07-03-2012
2694

Hồng danh sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
6295

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Pháp âm: 28-12-2012
2775

Trở lại đường xưa - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
2096

Ý nghĩa Phật A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
1270

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua