Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành, đại đức Thích Minh Thành

Đại đức Thích Minh Thành, Giảng sư Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Các bài giảng của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành


Pháp âm Nghe Download

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
5854

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
4178

Thế nào là quy y tam bảo

Giảng: Thích Minh Thành
5123

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
5462

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
9229

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
5214

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
3678

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
5634

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
3393

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
9008

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
5783

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
3506

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
4311

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
5476

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
5006
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đường về cực lạc

Pháp âm: 26-12-2012
3288

Tìm cầu hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
10335

Nhà cháy

Pháp âm: 26-12-2012
2021

Sư đạo hiếu đạo 2

Pháp âm: 23-12-2010
2726

Tại sao chúng ta không biết

Pháp âm: 26-12-2012
3824

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Pháp âm: 28-12-2012
1778

Phật học phổ thông - Nhẫn nhục ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1697

7 tài sản của bậc Thánh

Pháp âm: 28-12-2012
1677

Phật học phổ thông - Chương Phổ Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1481

Niệm phật và Vu lan

Pháp âm: 26-12-2012
1740

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua