Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành, đại đức Thích Minh Thành

Đại đức Thích Minh Thành, Giảng sư Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Các bài giảng của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành


Pháp âm Nghe Download

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
6259

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
4465

Thế nào là quy y tam bảo

Giảng: Thích Minh Thành
5505

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
5792

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
9870

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
5651

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
3977

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
6055

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
3772

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
9348

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
6063

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
3733

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
4594

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
5786

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
5330
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chuyện tích phật giáo 2

Pháp âm: 10-02-2011
3997

Trí và nhân

Pháp âm: 28-12-2012
1686

Đường về cực lạc

Pháp âm: 26-12-2012
3561

Phật bồ đề tâm

Pháp âm: 25-12-2012
1986

Ít muốn biết đủ

Pháp âm: 12-05-2010
4283

Bệnh tật từ đâu mà có

Pháp âm: 12-05-2010
7925

Phật học phổ thông - Vô thường

Pháp âm: 27-12-2012
1552

Niềm an lạc trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2120

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Pháp âm: 28-12-2012
1994

10 đức lành của người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
2651

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua