Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành, đại đức Thích Minh Thành

Đại đức Thích Minh Thành, Giảng sư Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Các bài giảng của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành


Pháp âm Nghe Download

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
3824

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
2577

Thế nào là quy y tam bảo

Giảng: Thích Minh Thành
3322

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
3298

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
5977

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
3335

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
2403

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
3689

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
1999

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
7264

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
4735

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
2649

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
3304

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
4423

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
3869
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm phật giải khổ

Pháp âm: 26-12-2012
1103

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Pháp âm: 27-12-2012
902

Cúng Dường

Pháp âm: 12-05-2010
8985

Ý nghĩa Phật Đản 2

Pháp âm: 27-12-2012
1017

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Pháp âm: 21-07-2011
6217

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Pháp âm: 28-12-2012
3565

Tụng kinh pháp hoa

Pháp âm: 25-12-2012
2200

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 31

Pháp âm: 27-12-2012
1147

Hình tượng đức Quán Thế Âm

Pháp âm: 28-12-2012
2472

Bể ải nghìn trùng 2

Pháp âm: 25-12-2012
1188

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua