Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thành, đại đức Thích Minh Thành

Đại đức Thích Minh Thành, Giảng sư Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thầy Thích Minh Thành. Các bài giảng của Thích Minh Thành, thuyết pháp Thích Minh Thành, nghe pháp Thích Minh Thành


Pháp âm Nghe Download

Nhiệm vụ của người con Phật

Giảng: Thích Minh Thành
2670

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Giảng: Thích Minh Thành
1820

Thế nào là quy y tam bảo

Giảng: Thích Minh Thành
2370

Lời ru của cha mẹ

Giảng: Thích Minh Thành
2188

Sự thật về con người

Giảng: Thích Minh Thành
3805

Nhân quả tịnh nghiệp

Giảng: Thích Minh Thành
2445

Phương pháp nhiếp tâm

Giảng: Thích Minh Thành
1675

Ý nghĩa lương hoàng sám

Giảng: Thích Minh Thành
2482

Công phu niệm phật

Giảng: Thích Minh Thành
1335

Vì sao con người phải khóc

Giảng: Thích Minh Thành
6242

Màu nhớ thu xưa

Giảng: Thích Minh Thành
4165

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Giảng: Thích Minh Thành
2217

Lập chí tu học

Giảng: Thích Minh Thành
2826

Chân thành là đạo

Giảng: Thích Minh Thành
3881

Niệm Phật viên thông

Giảng: Thích Minh Thành
3310
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Pháp âm: 23-12-2010
3540

Tụng kinh Địa Tạng

Pháp âm: 27-12-2012
13821

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
738

Tứ thú tái sanh đàm

Pháp âm: 25-12-2012
1269

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Pháp âm: 27-12-2012
661

Tứ niệm xứ 2

Pháp âm: 23-12-2010
3812

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Pháp âm: 27-12-2012
545

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
680

Phật

Pháp âm: 26-12-2012
796

Phật học phổ thông - Bát quan trai giới

Pháp âm: 27-12-2012
418

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua