Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nữ Hương Nhũ, đại đức Thích Nữ Hương Nhũ

Đại đức Thích Nữ Hương Nhũ, Giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ, Thượng tọa Thích Nữ Hương Nhũ, Thầy Thích Nữ Hương Nhũ. Các bài giảng của Thích Nữ Hương Nhũ, thuyết pháp Thích Nữ Hương Nhũ, nghe pháp Thích Nữ Hương Nhũ


Pháp âm Nghe Download

Tiếng ru thần tiên

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4939

Tam năng tam bất năng

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3370

Hoa vô ưu

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3008

Đạo phật và khoa học

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3265

Tịnh độ là đây 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
1847

Tịnh độ là đây 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
2870

Nhân quả trong đời sống

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5489

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4302

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
10107

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4930

Hương hoa đất việt

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4176

Hoa Xương Rồng

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
19615

Thắp sáng niềm tin 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4735

Thắp sáng niềm tin 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5981

Nắng ấm mùa xuân

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
6691
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tu và hồi hướng công đức

Pháp âm: 26-12-2012
2729

Nói

Pháp âm: 26-12-2012
8513

Lục đạo luân hồi 1

Pháp âm: 28-12-2012
3514

Tuổi trẻ & hành trang chữ nhẫn 1

Pháp âm: 25-10-2010
3845

Phước vật, phước đức và phước trí

Pháp âm: 26-12-2012
4871

Lời tình thế của người xưa 2

Pháp âm: 23-12-2010
4562

Giải điềm lành dữ

Pháp âm: 27-12-2012
5679

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Pháp âm: 26-12-2012
3322

Nhiệm vụ của người con Phật

Pháp âm: 25-12-2012
5817

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
5912

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua