Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nữ Hương Nhũ, đại đức Thích Nữ Hương Nhũ

Đại đức Thích Nữ Hương Nhũ, Giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ, Thượng tọa Thích Nữ Hương Nhũ, Thầy Thích Nữ Hương Nhũ. Các bài giảng của Thích Nữ Hương Nhũ, thuyết pháp Thích Nữ Hương Nhũ, nghe pháp Thích Nữ Hương Nhũ


Pháp âm Nghe Download

Tiếng ru thần tiên

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5626

Tam năng tam bất năng

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4070

Hoa vô ưu

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3473

Đạo phật và khoa học

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3771

Tịnh độ là đây 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
2188

Tịnh độ là đây 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3331

Nhân quả trong đời sống

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
6024

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4754

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
10970

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5437

Hương hoa đất việt

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4561

Hoa Xương Rồng

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
20268

Thắp sáng niềm tin 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5343

Thắp sáng niềm tin 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
6564

Nắng ấm mùa xuân

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
7228
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tuổi Trẻ & Hành Trang Chữ Nhẫn 2

Pháp âm: 25-10-2010
4070

Phật học phổ thông - Tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
1521

Đời vay trả

Pháp âm: 25-12-2012
5053

Tu học

Pháp âm: 25-12-2012
2445

Hành động người hiền trí

Pháp âm: 12-05-2010
3827

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1386

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Pháp âm: 27-12-2012
1631

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1641

Đối trị phiền não 2

Pháp âm: 23-12-2010
4828

Tu là đến

Pháp âm: 26-12-2012
2271

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua