Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nữ Hương Nhũ, đại đức Thích Nữ Hương Nhũ

Đại đức Thích Nữ Hương Nhũ, Giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ, Thượng tọa Thích Nữ Hương Nhũ, Thầy Thích Nữ Hương Nhũ. Các bài giảng của Thích Nữ Hương Nhũ, thuyết pháp Thích Nữ Hương Nhũ, nghe pháp Thích Nữ Hương Nhũ


Pháp âm Nghe Download

Tiếng ru thần tiên

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5717

Tam năng tam bất năng

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4148

Hoa vô ưu

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3542

Đạo phật và khoa học

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3849

Tịnh độ là đây 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
2231

Tịnh độ là đây 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3393

Nhân quả trong đời sống

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
6099

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4810

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
11058

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5498

Hương hoa đất việt

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4623

Hoa Xương Rồng

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
20343

Thắp sáng niềm tin 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5444

Thắp sáng niềm tin 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
6631

Nắng ấm mùa xuân

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
7313
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sống trong hiện đại

Pháp âm: 28-12-2012
1539

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
19837

Nghiệp và định mệnh

Pháp âm: 06-03-2012
25837

Tu phước báo

Pháp âm: 25-12-2012
6013

Tăng trưởng tu tập tự thân

Pháp âm: 26-12-2012
2408

Hạt giống tâm hồn - Khóa Tu Mùa Hè 2010 đợt 1

Pháp âm: 25-10-2010
3540

Tình người

Pháp âm: 12-05-2010
10347

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 18

Pháp âm: 26-12-2012
1899

Trí và nhân

Pháp âm: 28-12-2012
1826

Tứ thú tái sanh đàm

Pháp âm: 25-12-2012
3433

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua