Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nữ Hương Nhũ, đại đức Thích Nữ Hương Nhũ

Đại đức Thích Nữ Hương Nhũ, Giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ, Thượng tọa Thích Nữ Hương Nhũ, Thầy Thích Nữ Hương Nhũ. Các bài giảng của Thích Nữ Hương Nhũ, thuyết pháp Thích Nữ Hương Nhũ, nghe pháp Thích Nữ Hương Nhũ


Pháp âm Nghe Download

Tiếng ru thần tiên

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5561

Tam năng tam bất năng

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4015

Hoa vô ưu

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3432

Đạo phật và khoa học

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3737

Tịnh độ là đây 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
2166

Tịnh độ là đây 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3295

Nhân quả trong đời sống

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5981

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4720

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
10911

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5409

Hương hoa đất việt

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4524

Hoa Xương Rồng

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
20213

Thắp sáng niềm tin 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5288

Thắp sáng niềm tin 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
6526

Nắng ấm mùa xuân

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
7151
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vượt qua 20 điều khó làm

Pháp âm: 05-03-2012
7207

Hành trang vào đời

Pháp âm: 18-07-2010
7428

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Pháp âm: 28-12-2012
3618

Về

Pháp âm: 26-12-2012
2592

Tâm nguyện đời con

Pháp âm: 07-10-2012
5519

Vào cửa Tịnh Tông 1

Pháp âm: 28-12-2012
2546

Niệm Phật thoát luân hồi

Pháp âm: 12-05-2010
3895

Làm sao tránh hoạ chiến tranh 1

Pháp âm: 10-02-2011
3433

Phân biệt về nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4642

Ăn mày lộc phật

Pháp âm: 05-03-2012
6155

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua