Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nữ Hương Nhũ, đại đức Thích Nữ Hương Nhũ

Đại đức Thích Nữ Hương Nhũ, Giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ, Thượng tọa Thích Nữ Hương Nhũ, Thầy Thích Nữ Hương Nhũ. Các bài giảng của Thích Nữ Hương Nhũ, thuyết pháp Thích Nữ Hương Nhũ, nghe pháp Thích Nữ Hương Nhũ


Pháp âm Nghe Download

Tiếng ru thần tiên

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4997

Tam năng tam bất năng

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3455

Hoa vô ưu

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3054

Đạo phật và khoa học

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3320

Tịnh độ là đây 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
1877

Tịnh độ là đây 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
2917

Nhân quả trong đời sống

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5546

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4350

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
10189

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4986

Hương hoa đất việt

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4209

Hoa Xương Rồng

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
19682

Thắp sáng niềm tin 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4790

Thắp sáng niềm tin 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
6037

Nắng ấm mùa xuân

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
6735
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh để vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
4583

Phật học phổ thông - Lục hòa

Pháp âm: 27-12-2012
1625

Hoằng Pháp Viên

Pháp âm: 21-07-2011
3375

Gia tài của mẹ

Pháp âm: 25-12-2012
3454

Duyên

Pháp âm: 26-12-2012
4699

Chuyển hóa phiền muộn

Pháp âm: 25-12-2012
13958

Hình tượng đức Quán Thế Âm

Pháp âm: 28-12-2012
3583

Cạm bẫy cuộc đời

Pháp âm: 18-07-2010
4916

Hạnh phúc nở hoa - Khổ đau khép lại

Pháp âm: 12-05-2010
6244

Nước mắt của mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
17213

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua