Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nữ Hương Nhũ, đại đức Thích Nữ Hương Nhũ

Đại đức Thích Nữ Hương Nhũ, Giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ, Thượng tọa Thích Nữ Hương Nhũ, Thầy Thích Nữ Hương Nhũ. Các bài giảng của Thích Nữ Hương Nhũ, thuyết pháp Thích Nữ Hương Nhũ, nghe pháp Thích Nữ Hương Nhũ


Pháp âm Nghe Download

Tiếng ru thần tiên

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5074

Tam năng tam bất năng

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3546

Hoa vô ưu

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3098

Đạo phật và khoa học

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3395

Tịnh độ là đây 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
1920

Tịnh độ là đây 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
2976

Nhân quả trong đời sống

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5611

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4412

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
10305

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5052

Hương hoa đất việt

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4262

Hoa Xương Rồng

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
19771

Thắp sáng niềm tin 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4878

Thắp sáng niềm tin 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
6124

Nắng ấm mùa xuân

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
6802
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhà cháy

Pháp âm: 26-12-2012
2098

Kinh độ người hấp hối

Pháp âm: 25-12-2012
872

Nhìn lại

Pháp âm: 12-05-2010
7531

Có chăng "ý trời"

Pháp âm: 28-02-2012
19878

Khổ khổ

Pháp âm: 26-12-2012
6654

Tìm lại tâm mình

Pháp âm: 26-12-2012
4362

Nhìn tâm

Pháp âm: 26-12-2012
2108

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 31

Pháp âm: 27-12-2012
1996

Phân biệt về nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4132

Phật học phổ thông - Ăn chay

Pháp âm: 27-12-2012
1430

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua