Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nữ Hương Nhũ, đại đức Thích Nữ Hương Nhũ

Đại đức Thích Nữ Hương Nhũ, Giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ, Thượng tọa Thích Nữ Hương Nhũ, Thầy Thích Nữ Hương Nhũ. Các bài giảng của Thích Nữ Hương Nhũ, thuyết pháp Thích Nữ Hương Nhũ, nghe pháp Thích Nữ Hương Nhũ


Pháp âm Nghe Download

Tiếng ru thần tiên

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5280

Tam năng tam bất năng

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3763

Hoa vô ưu

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3204

Đạo phật và khoa học

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3577

Tịnh độ là đây 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
2052

Tịnh độ là đây 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3139

Nhân quả trong đời sống

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5761

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4572

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
10594

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5250

Hương hoa đất việt

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4385

Hoa Xương Rồng

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
19965

Thắp sáng niềm tin 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5097

Thắp sáng niềm tin 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
6343

Nắng ấm mùa xuân

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
6948
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhân quả của bốn hạng người

Pháp âm: 05-03-2012
24181

Lưu dấu

Pháp âm: 12-05-2010
6290

Phật học phổ thông - Tinh tấn ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1195

Ngưỡng cửa cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
5623

Nhân quả trong đời sống

Pháp âm: 26-12-2012
5761

Tình thương cao cả

Pháp âm: 12-05-2010
8046

Dân hoà nước mạnh

Pháp âm: 27-02-2011
2681

Nắng ấm mùa xuân

Pháp âm: 12-05-2010
6948

Phước duyên

Pháp âm: 18-07-2010
6053

Ý nghĩa lương hoàng sám

Pháp âm: 25-12-2012
5998

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua