Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nữ Hương Nhũ, đại đức Thích Nữ Hương Nhũ

Đại đức Thích Nữ Hương Nhũ, Giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ, Thượng tọa Thích Nữ Hương Nhũ, Thầy Thích Nữ Hương Nhũ. Các bài giảng của Thích Nữ Hương Nhũ, thuyết pháp Thích Nữ Hương Nhũ, nghe pháp Thích Nữ Hương Nhũ


Pháp âm Nghe Download

Tiếng ru thần tiên

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5156

Tam năng tam bất năng

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3636

Hoa vô ưu

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3129

Đạo phật và khoa học

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3487

Tịnh độ là đây 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
1974

Tịnh độ là đây 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
3044

Nhân quả trong đời sống

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5674

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4481

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
10447

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
5147

Hương hoa đất việt

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4317

Hoa Xương Rồng

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
19863

Thắp sáng niềm tin 2

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
4977

Thắp sáng niềm tin 1

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
6230

Nắng ấm mùa xuân

Giảng: Thích Nữ Hương Nhũ
6872
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trí và nhân

Pháp âm: 28-12-2012
1589

Khai thị

Pháp âm: 28-12-2012
1684

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 3

Pháp âm: 27-12-2012
1011

Tam thời hệ niệm pháp sự 3

Pháp âm: 26-12-2012
1864

Khổ

Pháp âm: 26-12-2012
48116

Hướng về tương lai 2

Pháp âm: 14-03-2012
17070

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ thành đạo đến nhập Niết Bàn

Pháp âm: 27-12-2012
1543

Vu Lan thắng hội

Pháp âm: 25-12-2012
2524

So sánh tướng dụng thể

Pháp âm: 12-05-2010
15643

Hoa sen trong cõi mộng

Pháp âm: 27-12-2012
4185

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua