Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Mẫn, đại đức Thích Tâm Mẫn

Đại đức Thích Tâm Mẫn, Giảng sư Thích Tâm Mẫn, Thượng tọa Thích Tâm Mẫn, Thầy Thích Tâm Mẫn. Các bài giảng của Thích Tâm Mẫn, thuyết pháp Thích Tâm Mẫn, nghe pháp Thích Tâm Mẫn


Pháp âm Nghe Download

Tinh thần hiếu đạo theo lời Thế Tôn

Giảng: Thích Tâm Mẫn
2172

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Giảng: Thích Tâm Mẫn
3337

Tâm tình người tu

Giảng: Thích Tâm Mẫn
5405

Trân quý

Giảng: Thích Tâm Mẫn
4453
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Pháp âm: 26-12-2012
5144

Thật giả cuộc đời 2

Pháp âm: 03-05-2012
11974

Đổ nghiệp là gì

Pháp âm: 25-12-2012
7769

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1562

Giá trị của bạn

Pháp âm: 27-12-2012
1403

Yên tâm niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
2298

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1777

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 4

Pháp âm: 27-12-2012
941

Phát tâm chân thật 2

Pháp âm: 23-06-2012
3756

Chuyện tích phật giáo 3

Pháp âm: 10-02-2011
3564

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua