Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Mẫn, đại đức Thích Tâm Mẫn

Đại đức Thích Tâm Mẫn, Giảng sư Thích Tâm Mẫn, Thượng tọa Thích Tâm Mẫn, Thầy Thích Tâm Mẫn. Các bài giảng của Thích Tâm Mẫn, thuyết pháp Thích Tâm Mẫn, nghe pháp Thích Tâm Mẫn


Pháp âm Nghe Download

Tinh thần hiếu đạo theo lời Thế Tôn

Giảng: Thích Tâm Mẫn
2481

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Giảng: Thích Tâm Mẫn
3652

Tâm tình người tu

Giảng: Thích Tâm Mẫn
5730

Trân quý

Giảng: Thích Tâm Mẫn
4784
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Pháp âm: 28-12-2012
8177

Những quan điểm sai lầm

Pháp âm: 03-05-2012
8572

Thắp sáng niềm tin 1

Pháp âm: 12-05-2010
6604

Thiên thần của con 2

Pháp âm: 23-12-2010
3220

Tịnh độ ở đâu

Pháp âm: 23-12-2010
4666

Kẻ thù đáng sợ

Pháp âm: 26-12-2012
3288

Niệm phật đi về đâu

Pháp âm: 14-03-2012
5799

Tìm lại chính mình 2

Pháp âm: 25-10-2010
5474

Thái độ khoan dung

Pháp âm: 27-12-2012
1860

Phương pháp nhiếp tâm

Pháp âm: 25-12-2012
4180

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua