Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Mẫn, đại đức Thích Tâm Mẫn

Đại đức Thích Tâm Mẫn, Giảng sư Thích Tâm Mẫn, Thượng tọa Thích Tâm Mẫn, Thầy Thích Tâm Mẫn. Các bài giảng của Thích Tâm Mẫn, thuyết pháp Thích Tâm Mẫn, nghe pháp Thích Tâm Mẫn


Pháp âm Nghe Download

Tinh thần hiếu đạo theo lời Thế Tôn

Giảng: Thích Tâm Mẫn
2217

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Giảng: Thích Tâm Mẫn
3378

Tâm tình người tu

Giảng: Thích Tâm Mẫn
5437

Trân quý

Giảng: Thích Tâm Mẫn
4483
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
1488

Không tìm lỗi người 1

Pháp âm: 26-12-2012
2402

Thách thức chông gai vực thẳm

Pháp âm: 26-12-2012
8684

Phật học phổ thông - Lược sử Phật A Di Đà và 48 Lời Nguyện

Pháp âm: 27-12-2012
1196

Quán sát âm thanh

Pháp âm: 12-05-2010
8546

Lời ru của cha mẹ

Pháp âm: 25-12-2012
5534

Thực tập vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
3230

Phật học phổ thông - Ăn chay

Pháp âm: 27-12-2012
1413

Oán thù và sự thứ tha

Pháp âm: 05-03-2012
5342

Làm sao tránh hoạ chiến tranh 1

Pháp âm: 10-02-2011
3180

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua