Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Mẫn, đại đức Thích Tâm Mẫn

Đại đức Thích Tâm Mẫn, Giảng sư Thích Tâm Mẫn, Thượng tọa Thích Tâm Mẫn, Thầy Thích Tâm Mẫn. Các bài giảng của Thích Tâm Mẫn, thuyết pháp Thích Tâm Mẫn, nghe pháp Thích Tâm Mẫn


Pháp âm Nghe Download

Tinh thần hiếu đạo theo lời Thế Tôn

Giảng: Thích Tâm Mẫn
2434

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Giảng: Thích Tâm Mẫn
3609

Tâm tình người tu

Giảng: Thích Tâm Mẫn
5671

Trân quý

Giảng: Thích Tâm Mẫn
4724
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống 1

Pháp âm: 26-12-2012
2554

Nắng ấm mùa xuân

Pháp âm: 12-05-2010
7151

Phát tâm vô thượng bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
4262

Duyên phận - 2

Pháp âm: 27-02-2012
36076

Lưu dấu

Pháp âm: 12-05-2010
6448

Giá trị hạnh phúc đời thường

Pháp âm: 26-12-2012
7359

Trân quý

Pháp âm: 12-05-2010
4724

Cười với khổ đau

Pháp âm: 14-03-2012
4406

Lòng người hối cải 2

Pháp âm: 23-06-2012
3328

Không tìm lỗi người 1

Pháp âm: 26-12-2012
2871

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua