Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Mẫn, đại đức Thích Tâm Mẫn

Đại đức Thích Tâm Mẫn, Giảng sư Thích Tâm Mẫn, Thượng tọa Thích Tâm Mẫn, Thầy Thích Tâm Mẫn. Các bài giảng của Thích Tâm Mẫn, thuyết pháp Thích Tâm Mẫn, nghe pháp Thích Tâm Mẫn


Pháp âm Nghe Download

Tinh thần hiếu đạo theo lời Thế Tôn

Giảng: Thích Tâm Mẫn
2420

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Giảng: Thích Tâm Mẫn
3587

Tâm tình người tu

Giảng: Thích Tâm Mẫn
5649

Trân quý

Giảng: Thích Tâm Mẫn
4702
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Con đường bình an

Pháp âm: 03-05-2012
5992

Đối diện với bệnh

Pháp âm: 26-12-2012
2053

Bóc vỏ vô minh

Pháp âm: 27-12-2012
2252

Tịnh độ thiền

Pháp âm: 27-12-2012
3624

Xem bói đầu năm

Pháp âm: 05-03-2012
27799

3 câu hỏi lớn

Pháp âm: 26-12-2012
2427

Phát nguyện

Pháp âm: 03-05-2012
13159

Nói về hiếu đạo

Pháp âm: 26-12-2012
2272

Bông hồng dâng cha 1

Pháp âm: 23-12-2010
4373

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Pháp âm: 01-03-2012
8896

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua