Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Mẫn, đại đức Thích Tâm Mẫn

Đại đức Thích Tâm Mẫn, Giảng sư Thích Tâm Mẫn, Thượng tọa Thích Tâm Mẫn, Thầy Thích Tâm Mẫn. Các bài giảng của Thích Tâm Mẫn, thuyết pháp Thích Tâm Mẫn, nghe pháp Thích Tâm Mẫn


Pháp âm Nghe Download

Tinh thần hiếu đạo theo lời Thế Tôn

Giảng: Thích Tâm Mẫn
2270

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Giảng: Thích Tâm Mẫn
3432

Tâm tình người tu

Giảng: Thích Tâm Mẫn
5493

Trân quý

Giảng: Thích Tâm Mẫn
4538
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hạnh phúc chân thật

Pháp âm: 12-05-2010
3269

Từ bi trong đạo Phật

Pháp âm: 28-12-2012
2034

Thắp sáng niềm tin 2

Pháp âm: 12-05-2010
4938

Tinh thần hiếu đạo theo lời Thế Tôn

Pháp âm: 26-12-2012
2270

Những câu chuyện về nhân quả 8

Pháp âm: 10-02-2011
6680

Trở lại đường xưa - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
2743

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Pháp âm: 25-10-2010
3659

Tâm nguyện vãng sanh

Pháp âm: 26-12-2012
1659

Niềm tin trong Phật giáo và sự liên hệ với khoa học

Pháp âm: 12-05-2010
3713

Nhặt lá bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
3842

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua