Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Mẫn, đại đức Thích Tâm Mẫn

Đại đức Thích Tâm Mẫn, Giảng sư Thích Tâm Mẫn, Thượng tọa Thích Tâm Mẫn, Thầy Thích Tâm Mẫn. Các bài giảng của Thích Tâm Mẫn, thuyết pháp Thích Tâm Mẫn, nghe pháp Thích Tâm Mẫn


Pháp âm Nghe Download

Tinh thần hiếu đạo theo lời Thế Tôn

Giảng: Thích Tâm Mẫn
2494

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Giảng: Thích Tâm Mẫn
3668

Tâm tình người tu

Giảng: Thích Tâm Mẫn
5751

Trân quý

Giảng: Thích Tâm Mẫn
4805
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp vô ngã

Pháp âm: 27-12-2012
2479

Âm thanh vi diệu 2

Pháp âm: 28-12-2012
3369

Tha thứ oán kết và hận thù

Pháp âm: 23-12-2010
3393

Hạnh buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
4786

Bông hồng dâng cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
4112

Nhớ mãi lời thầy

Pháp âm: 08-09-2011
3562

Gieo và gặt

Pháp âm: 25-12-2012
5906

Phước duyên

Pháp âm: 18-07-2010
6376

Bài kinh hạnh phúc

Pháp âm: 07-10-2012
7003

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Pháp âm: 26-12-2012
3106

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua