Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Mẫn, đại đức Thích Tâm Mẫn

Đại đức Thích Tâm Mẫn, Giảng sư Thích Tâm Mẫn, Thượng tọa Thích Tâm Mẫn, Thầy Thích Tâm Mẫn. Các bài giảng của Thích Tâm Mẫn, thuyết pháp Thích Tâm Mẫn, nghe pháp Thích Tâm Mẫn


Pháp âm Nghe Download

Tinh thần hiếu đạo theo lời Thế Tôn

Giảng: Thích Tâm Mẫn
2376

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Giảng: Thích Tâm Mẫn
3544

Tâm tình người tu

Giảng: Thích Tâm Mẫn
5606

Trân quý

Giảng: Thích Tâm Mẫn
4653
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Làm công quả

Pháp âm: 26-12-2012
9339

Đặc tính của Phật đản

Pháp âm: 28-12-2012
1446

Tình thiên thu

Pháp âm: 26-12-2012
2274

Định hướng nhân cách 2

Pháp âm: 27-12-2012
1606

Bát chánh đạo

Pháp âm: 14-03-2012
4319

10 điều cha mẹ khuyên con

Pháp âm: 26-12-2012
3269

Sám hối tam nghiệp

Pháp âm: 28-12-2012
3002

Lời cho người tóc xanh

Pháp âm: 25-12-2012
1829

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Pháp âm: 20-06-2010
7476

Nhận diện sự sống

Pháp âm: 12-05-2010
7282

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua