Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Mẫn, đại đức Thích Tâm Mẫn

Đại đức Thích Tâm Mẫn, Giảng sư Thích Tâm Mẫn, Thượng tọa Thích Tâm Mẫn, Thầy Thích Tâm Mẫn. Các bài giảng của Thích Tâm Mẫn, thuyết pháp Thích Tâm Mẫn, nghe pháp Thích Tâm Mẫn


Pháp âm Nghe Download

Tinh thần hiếu đạo theo lời Thế Tôn

Giảng: Thích Tâm Mẫn
2457

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Giảng: Thích Tâm Mẫn
3631

Tâm tình người tu

Giảng: Thích Tâm Mẫn
5696

Trân quý

Giảng: Thích Tâm Mẫn
4751
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sống chung với bệnh

Pháp âm: 03-05-2012
8888

10 đức lành của người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
2817

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
12597

Phật học phổ thông - A Nan thuật lại chổ mình ngộ và cầu Phật chỉ dạy pháp

Pháp âm: 27-12-2012
1172

Tu và hồi hướng công đức

Pháp âm: 26-12-2012
3101

Như cá cạn ao 1

Pháp âm: 27-02-2012
6459

Tình huynh đệ

Pháp âm: 27-12-2012
2500

Chuyện Nhỏ Quanh Ta

Pháp âm: 21-07-2011
4296

Quay đầu là bờ

Pháp âm: 26-12-2012
2130

Thân đâu tâm đó

Pháp âm: 25-12-2012
4532

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua