Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Mẫn, đại đức Thích Tâm Mẫn

Đại đức Thích Tâm Mẫn, Giảng sư Thích Tâm Mẫn, Thượng tọa Thích Tâm Mẫn, Thầy Thích Tâm Mẫn. Các bài giảng của Thích Tâm Mẫn, thuyết pháp Thích Tâm Mẫn, nghe pháp Thích Tâm Mẫn


Pháp âm Nghe Download

Tinh thần hiếu đạo theo lời Thế Tôn

Giảng: Thích Tâm Mẫn
2154

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Giảng: Thích Tâm Mẫn
3321

Tâm tình người tu

Giảng: Thích Tâm Mẫn
5389

Trân quý

Giảng: Thích Tâm Mẫn
4435
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sự thờ phật và tu học

Pháp âm: 28-12-2012
1571

Sự thù thằng của bố thí

Pháp âm: 12-05-2010
5742

Tâm bình thường là đạo

Pháp âm: 07-10-2012
4088

Hóa giải đại nạn

Pháp âm: 28-12-2012
3199

Hóa giải oán hờn

Pháp âm: 26-12-2012
15312

So sánh tướng dụng thể

Pháp âm: 12-05-2010
15333

Tam thân Phật

Pháp âm: 25-12-2012
4511

Ý nghĩa Khánh Đản

Pháp âm: 26-12-2012
3565

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
5163

Niệm Phật địa chung

Pháp âm: 28-12-2012
5537

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua