Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Mẫn, đại đức Thích Tâm Mẫn

Đại đức Thích Tâm Mẫn, Giảng sư Thích Tâm Mẫn, Thượng tọa Thích Tâm Mẫn, Thầy Thích Tâm Mẫn. Các bài giảng của Thích Tâm Mẫn, thuyết pháp Thích Tâm Mẫn, nghe pháp Thích Tâm Mẫn


Pháp âm Nghe Download

Tinh thần hiếu đạo theo lời Thế Tôn

Giảng: Thích Tâm Mẫn
2307

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Giảng: Thích Tâm Mẫn
3476

Tâm tình người tu

Giảng: Thích Tâm Mẫn
5530

Trân quý

Giảng: Thích Tâm Mẫn
4580
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tòa án lương tâm

Pháp âm: 26-12-2012
3442

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Pháp âm: 28-12-2012
1735

Những câu chuyện về nhân quả 10

Pháp âm: 10-02-2011
42058

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Pháp âm: 12-05-2010
12437

Hai đời vui

Pháp âm: 26-12-2012
2109

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
8869

Chế ngự phiền não 1

Pháp âm: 27-02-2012
66123

Bí quyết làm đẹp, làm giàu, làm có uy tín

Pháp âm: 06-03-2012
6468

Ý nghĩa lương hoàng sám

Pháp âm: 25-12-2012
5921

Nếu còn 1 ngày

Pháp âm: 26-12-2012
9829

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua