Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Mẫn, đại đức Thích Tâm Mẫn

Đại đức Thích Tâm Mẫn, Giảng sư Thích Tâm Mẫn, Thượng tọa Thích Tâm Mẫn, Thầy Thích Tâm Mẫn. Các bài giảng của Thích Tâm Mẫn, thuyết pháp Thích Tâm Mẫn, nghe pháp Thích Tâm Mẫn


Pháp âm Nghe Download

Tinh thần hiếu đạo theo lời Thế Tôn

Giảng: Thích Tâm Mẫn
2404

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Giảng: Thích Tâm Mẫn
3573

Tâm tình người tu

Giảng: Thích Tâm Mẫn
5630

Trân quý

Giảng: Thích Tâm Mẫn
4678
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1470

Kinh bốn lĩnh vực quán niệm

Pháp âm: 25-12-2012
1696

Đường về cực lạc

Pháp âm: 26-12-2012
3588

Trí và nhân

Pháp âm: 28-12-2012
1717

Nỗi oán hận

Pháp âm: 27-02-2012
41205

Cương yếu để tu

Pháp âm: 28-12-2012
5087

Phật bồ đề tâm

Pháp âm: 25-12-2012
2018

Nối lại tình xưa

Pháp âm: 09-05-2010
39229

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Pháp âm: 26-12-2012
4643

An tâm niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
4236

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua