Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Bình, đại đức Thích Tâm Bình

Đại đức Thích Tâm Bình, Giảng sư Thích Tâm Bình, Thượng tọa Thích Tâm Bình, Thầy Thích Tâm Bình. Các bài giảng của Thích Tâm Bình, thuyết pháp Thích Tâm Bình, nghe pháp Thích Tâm Bình


Pháp âm Nghe Download

Kẻ thù đáng sợ

Giảng: Thích Tâm Bình
3075

Hạnh Kham Nhẫn Của Bậc Thánh

Giảng: Thích Tâm Bình
3595

Đừng hỏi vì sao

Giảng: Thích Tâm Bình
3718

Biển ái nghìn trùng sao tát cạn

Giảng: Thích Tâm Bình
6036

Ít muốn biết đủ

Giảng: Thích Tâm Bình
4306

Sự thù thằng của bố thí

Giảng: Thích Tâm Bình
6117
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phá chấp mê lầm

Pháp âm: 25-12-2012
4342

Làm sao tránh họa chiến tranh 2

Pháp âm: 10-02-2011
2799

Tẩy trần

Pháp âm: 26-12-2012
3908

Trường đời

Pháp âm: 12-05-2010
8270

Nụ cười Di Lặc

Pháp âm: 26-12-2012
2939

Ánh sáng phật pháp kỳ 20

Pháp âm: 07-03-2012
3478

Ngũ đình tâm quán

Pháp âm: 27-12-2012
2423

Nhận diện sự sống

Pháp âm: 12-05-2010
7298

Đấng điều ngự

Pháp âm: 25-12-2012
1718

Phóng sanh cứu mạng

Pháp âm: 26-12-2012
2319

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua