Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Bình, đại đức Thích Tâm Bình

Đại đức Thích Tâm Bình, Giảng sư Thích Tâm Bình, Thượng tọa Thích Tâm Bình, Thầy Thích Tâm Bình. Các bài giảng của Thích Tâm Bình, thuyết pháp Thích Tâm Bình, nghe pháp Thích Tâm Bình


Pháp âm Nghe Download

Kẻ thù đáng sợ

Giảng: Thích Tâm Bình
3122

Hạnh Kham Nhẫn Của Bậc Thánh

Giảng: Thích Tâm Bình
3637

Đừng hỏi vì sao

Giảng: Thích Tâm Bình
3745

Biển ái nghìn trùng sao tát cạn

Giảng: Thích Tâm Bình
6076

Ít muốn biết đủ

Giảng: Thích Tâm Bình
4331

Sự thù thằng của bố thí

Giảng: Thích Tâm Bình
6164
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm phật đi về đâu

Pháp âm: 14-03-2012
5670

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 14

Pháp âm: 26-12-2012
1596

Phút lâm chung 2

Pháp âm: 03-05-2012
4934

Phật học phổ thông - Ăn chay

Pháp âm: 27-12-2012
1597

Công đức trì mật chú

Pháp âm: 27-12-2012
19425

Phòng chi chỉ ác

Pháp âm: 28-12-2012
1870

Mắt thương nhìn đời

Pháp âm: 12-05-2010
11606

Phật pháp căn bản 1

Pháp âm: 25-12-2012
3107

Tại sao tôi đi tu

Pháp âm: 26-12-2012
4636

Nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
54508

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua