Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Bình, đại đức Thích Tâm Bình

Đại đức Thích Tâm Bình, Giảng sư Thích Tâm Bình, Thượng tọa Thích Tâm Bình, Thầy Thích Tâm Bình. Các bài giảng của Thích Tâm Bình, thuyết pháp Thích Tâm Bình, nghe pháp Thích Tâm Bình


Pháp âm Nghe Download

Kẻ thù đáng sợ

Giảng: Thích Tâm Bình
2750

Hạnh Kham Nhẫn Của Bậc Thánh

Giảng: Thích Tâm Bình
3278

Đừng hỏi vì sao

Giảng: Thích Tâm Bình
3442

Biển ái nghìn trùng sao tát cạn

Giảng: Thích Tâm Bình
5693

Ít muốn biết đủ

Giảng: Thích Tâm Bình
4045

Sự thù thằng của bố thí

Giảng: Thích Tâm Bình
5742
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bản chất thế gian

Pháp âm: 27-12-2012
1154

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
11098

Công phu niệm phật

Pháp âm: 25-12-2012
3374

Chuyện tích phật giáo 1

Pháp âm: 10-02-2011
8475

Biến không thể thành có thể

Pháp âm: 12-05-2010
5917

Phật học phổ thông - Đạo đế Bát Chánh Đạo

Pháp âm: 27-12-2012
2278

Xả bỏ

Pháp âm: 06-03-2012
4909

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Pháp âm: 06-03-2012
3745

Đạo đức tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
3354

Tòa án lương tâm

Pháp âm: 26-12-2012
3244

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua