Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Bình, đại đức Thích Tâm Bình

Đại đức Thích Tâm Bình, Giảng sư Thích Tâm Bình, Thượng tọa Thích Tâm Bình, Thầy Thích Tâm Bình. Các bài giảng của Thích Tâm Bình, thuyết pháp Thích Tâm Bình, nghe pháp Thích Tâm Bình


Pháp âm Nghe Download

Kẻ thù đáng sợ

Giảng: Thích Tâm Bình
3000

Hạnh Kham Nhẫn Của Bậc Thánh

Giảng: Thích Tâm Bình
3528

Đừng hỏi vì sao

Giảng: Thích Tâm Bình
3661

Biển ái nghìn trùng sao tát cạn

Giảng: Thích Tâm Bình
5986

Ít muốn biết đủ

Giảng: Thích Tâm Bình
4249

Sự thù thằng của bố thí

Giảng: Thích Tâm Bình
6018
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vượt qua mặc cảm

Pháp âm: 26-12-2012
1733

Phước và đức

Pháp âm: 27-02-2012
5898

Lập chí tu học

Pháp âm: 23-12-2010
4549

Phật học phổ thông - Câu Xá Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1199

Tu như trồng cây

Pháp âm: 14-03-2012
3285

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
4002

Nhân sanh tâm thiện

Pháp âm: 26-12-2012
2023

Tứ niệm xứ 2

Pháp âm: 23-12-2010
5632

Bến yêu thương

Pháp âm: 08-05-2010
16646

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Pháp âm: 28-12-2012
7464

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua