Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Bình, đại đức Thích Tâm Bình

Đại đức Thích Tâm Bình, Giảng sư Thích Tâm Bình, Thượng tọa Thích Tâm Bình, Thầy Thích Tâm Bình. Các bài giảng của Thích Tâm Bình, thuyết pháp Thích Tâm Bình, nghe pháp Thích Tâm Bình


Pháp âm Nghe Download

Kẻ thù đáng sợ

Giảng: Thích Tâm Bình
3259

Hạnh Kham Nhẫn Của Bậc Thánh

Giảng: Thích Tâm Bình
3759

Đừng hỏi vì sao

Giảng: Thích Tâm Bình
3840

Biển ái nghìn trùng sao tát cạn

Giảng: Thích Tâm Bình
6184

Ít muốn biết đủ

Giảng: Thích Tâm Bình
4401

Sự thù thằng của bố thí

Giảng: Thích Tâm Bình
6281
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Pháp âm: 26-12-2012
4781

Tu giữa chợ

Pháp âm: 05-03-2012
5875

Kinh bốn lĩnh vực quán niệm

Pháp âm: 25-12-2012
1764

Để cuối đời hết khổ

Pháp âm: 26-12-2012
2647

Tuổi trẻ và con đường thành công

Pháp âm: 02-11-2014
2122

Hãy chọn pháp tu

Pháp âm: 25-12-2012
4693

Biến không thể thành có thể

Pháp âm: 12-05-2010
6489

Trưởng giả kén rể - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
4337

Người chăn bò

Pháp âm: 23-12-2010
4029

Mộng và thực

Pháp âm: 31-01-2011
7360

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua