Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Bình, đại đức Thích Tâm Bình

Đại đức Thích Tâm Bình, Giảng sư Thích Tâm Bình, Thượng tọa Thích Tâm Bình, Thầy Thích Tâm Bình. Các bài giảng của Thích Tâm Bình, thuyết pháp Thích Tâm Bình, nghe pháp Thích Tâm Bình


Pháp âm Nghe Download

Kẻ thù đáng sợ

Giảng: Thích Tâm Bình
2896

Hạnh Kham Nhẫn Của Bậc Thánh

Giảng: Thích Tâm Bình
3444

Đừng hỏi vì sao

Giảng: Thích Tâm Bình
3578

Biển ái nghìn trùng sao tát cạn

Giảng: Thích Tâm Bình
5895

Ít muốn biết đủ

Giảng: Thích Tâm Bình
4175

Sự thù thằng của bố thí

Giảng: Thích Tâm Bình
5926
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Biển ái nghìn trùng sao tát cạn

Pháp âm: 12-05-2010
5895

Tin sâu nhân quả

Pháp âm: 26-12-2012
3687

Mở rộng tấm lòng

Pháp âm: 28-12-2012
2183

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1253

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
3954

Kiếp phù du 1

Pháp âm: 30-11-2010
17825

Có gì phải mặc cảm

Pháp âm: 26-12-2012
1678

Trong ta có A Di Đà

Pháp âm: 26-12-2012
2775

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Pháp âm: 12-05-2010
7561

Hồi hướng công đức

Pháp âm: 27-12-2012
2579

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua