Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Bình, đại đức Thích Tâm Bình

Đại đức Thích Tâm Bình, Giảng sư Thích Tâm Bình, Thượng tọa Thích Tâm Bình, Thầy Thích Tâm Bình. Các bài giảng của Thích Tâm Bình, thuyết pháp Thích Tâm Bình, nghe pháp Thích Tâm Bình


Pháp âm Nghe Download

Kẻ thù đáng sợ

Giảng: Thích Tâm Bình
3300

Hạnh Kham Nhẫn Của Bậc Thánh

Giảng: Thích Tâm Bình
3779

Đừng hỏi vì sao

Giảng: Thích Tâm Bình
3871

Biển ái nghìn trùng sao tát cạn

Giảng: Thích Tâm Bình
6212

Ít muốn biết đủ

Giảng: Thích Tâm Bình
4431

Sự thù thằng của bố thí

Giảng: Thích Tâm Bình
6325
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp môn tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
2810

Đường về Tây Thiên

Pháp âm: 28-12-2012
1860

Pháp môn tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
4209

Ta từng quên mẹ 3

Pháp âm: 27-02-2012
3970

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 23-12-2010
3452

Pháp Đàm Suốt Đời Không Quên

Pháp âm: 08-05-2010
4602

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Pháp âm: 27-12-2012
1815

Tâm bình thường là đạo

Pháp âm: 07-10-2012
4551

Khổ khổ

Pháp âm: 26-12-2012
7106

Phóng sanh 1

Pháp âm: 31-01-2011
9162

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua