Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Từ, đại đức Thích Tâm Từ

Đại đức Thích Tâm Từ, Giảng sư Thích Tâm Từ, Thượng tọa Thích Tâm Từ, Thầy Thích Tâm Từ. Các bài giảng của Thích Tâm Từ, thuyết pháp Thích Tâm Từ, nghe pháp Thích Tâm Từ


Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 21

Giảng: Thích Tâm Từ
2539

Vị đắng cuộc đời

Giảng: Thích Tâm Từ
7206
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp môn tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
4200

Bài kinh hạnh phúc

Pháp âm: 07-10-2012
6974

Nhân sanh tâm thiện

Pháp âm: 26-12-2012
2253

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
19798

Trung Đài Thiền Tự

Pháp âm: 28-12-2012
4672

Lục đạo luân hồi 1

Pháp âm: 28-12-2012
3992

Không gì là tuyệt đối

Pháp âm: 25-12-2012
3472

Xóa mờ vết thương đau

Pháp âm: 12-05-2010
7717

Ánh sáng phật pháp kỳ 24

Pháp âm: 01-03-2012
2684

Phước duyên

Pháp âm: 18-07-2010
6346

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua