Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Từ, đại đức Thích Tâm Từ

Đại đức Thích Tâm Từ, Giảng sư Thích Tâm Từ, Thượng tọa Thích Tâm Từ, Thầy Thích Tâm Từ. Các bài giảng của Thích Tâm Từ, thuyết pháp Thích Tâm Từ, nghe pháp Thích Tâm Từ


Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 21

Giảng: Thích Tâm Từ
2186

Vị đắng cuộc đời

Giảng: Thích Tâm Từ
6846
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5049

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Pháp âm: 14-03-2012
6708

Tòa án lương tâm

Pháp âm: 26-12-2012
3343

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Pháp âm: 01-03-2012
8507

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Pháp âm: 28-12-2012
3183

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Pháp âm: 28-12-2012
2601

Bóc vỏ vô minh

Pháp âm: 27-12-2012
2065

Biết lỗi nên sửa

Pháp âm: 23-12-2010
3427

Người biết sống một mình

Pháp âm: 26-12-2012
3646

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Pháp âm: 28-12-2012
2151

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua