Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Từ, đại đức Thích Tâm Từ

Đại đức Thích Tâm Từ, Giảng sư Thích Tâm Từ, Thượng tọa Thích Tâm Từ, Thầy Thích Tâm Từ. Các bài giảng của Thích Tâm Từ, thuyết pháp Thích Tâm Từ, nghe pháp Thích Tâm Từ


Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 21

Giảng: Thích Tâm Từ
2238

Vị đắng cuộc đời

Giảng: Thích Tâm Từ
6887
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Biển ái nghìn trùng sao tát cạn

Pháp âm: 12-05-2010
5895

Bố thí ba la mật

Pháp âm: 23-12-2010
6335

Tam năng tam bất năng

Pháp âm: 26-12-2012
3636

Chữ nhẫn trong gia đình 2

Pháp âm: 23-12-2010
5081

Khuyến tu

Pháp âm: 12-05-2010
4255

Làm phước và niệm phật

Pháp âm: 27-12-2012
2106

Bóng mây

Pháp âm: 12-05-2010
33895

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Pháp âm: 23-12-2010
2529

Ngũ đình tâm quán

Pháp âm: 27-12-2012
2285

Âm thanh vi diệu 1

Pháp âm: 28-12-2012
2959

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua