Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nhật Từ, đại đức Thích Nhật Từ

Đại đức Thích Nhật Từ, Giảng sư Thích Nhật Từ, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Thầy Thích Nhật Từ. Các bài giảng của Thích Nhật Từ, thuyết pháp Thích Nhật Từ, nghe pháp Thích Nhật Từ


Pháp âm Nghe Download

8 điều dễ và khó của kiếp người

Giảng: Thích Nhật Từ
4237

Dấu ấn cuộc đời

Giảng: Thích Nhật Từ
1145

Đổ nghiệp

Giảng: Thích Nhật Từ
1948

Hôn nhân và hạnh phúc 2

Giảng: Thích Nhật Từ
630

Hôn nhân và hạnh phúc 1

Giảng: Thích Nhật Từ
1331

Tôi ơi đừng tuyệt vọng

Giảng: Thích Nhật Từ
1391

Thai thật thai giả

Giảng: Thích Nhật Từ
1099

Thực tập vô ngã

Giảng: Thích Nhật Từ
1321

Thiền cho người bận rộn

Giảng: Thích Nhật Từ
1644

Mẹ và vợ

Giảng: Thích Nhật Từ
1222

Kiếp đỏ đen

Giảng: Thích Nhật Từ
915

Tình thiên thu

Giảng: Thích Nhật Từ
748

Tìm hiểu phật pháp

Giảng: Thích Nhật Từ
1134

Sống hạnh phúc, chết thanh thản

Giảng: Thích Nhật Từ
1582

Con chuột trong kinh phật

Giảng: Thích Nhật Từ
1885
Trang [ 1 ] 2 3 4 5

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nghịch duyên

Pháp âm: 14-03-2012
3640

Đi tìm thần tượng

Pháp âm: 26-12-2012
1604

Thiên thu 2

Pháp âm: 23-06-2012
1421

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Pháp âm: 25-12-2012
1824

Đường về cực lạc

Pháp âm: 23-12-2010
3281

Chữ nhàn trong đạo Phật 1

Pháp âm: 26-12-2012
626

Tu để tự cứu mình

Pháp âm: 26-12-2012
761

Trọn kiếp con người

Pháp âm: 26-12-2012
1570

Hồi hướng công đức

Pháp âm: 27-12-2012
827

Vượt qua chính mình

Pháp âm: 23-12-2010
2711

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua