Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nhật Từ, đại đức Thích Nhật Từ

Đại đức Thích Nhật Từ, Giảng sư Thích Nhật Từ, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Thầy Thích Nhật Từ. Các bài giảng của Thích Nhật Từ, thuyết pháp Thích Nhật Từ, nghe pháp Thích Nhật Từ


Pháp âm Nghe Download

8 điều dễ và khó của kiếp người

Giảng: Thích Nhật Từ
7396

Dấu ấn cuộc đời

Giảng: Thích Nhật Từ
1986

Đổ nghiệp

Giảng: Thích Nhật Từ
3516

Hôn nhân và hạnh phúc 2

Giảng: Thích Nhật Từ
1340

Hôn nhân và hạnh phúc 1

Giảng: Thích Nhật Từ
2933

Tôi ơi đừng tuyệt vọng

Giảng: Thích Nhật Từ
2470

Thai thật thai giả

Giảng: Thích Nhật Từ
2123

Thực tập vô ngã

Giảng: Thích Nhật Từ
2328

Thiền cho người bận rộn

Giảng: Thích Nhật Từ
3168

Mẹ và vợ

Giảng: Thích Nhật Từ
2485

Kiếp đỏ đen

Giảng: Thích Nhật Từ
1802

Tình thiên thu

Giảng: Thích Nhật Từ
1476

Tìm hiểu phật pháp

Giảng: Thích Nhật Từ
2298

Sống hạnh phúc, chết thanh thản

Giảng: Thích Nhật Từ
2990

Con chuột trong kinh phật

Giảng: Thích Nhật Từ
3062
Trang [ 1 ] 2 3 4 5

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhận diện sự sống

Pháp âm: 12-05-2010
5927

Làm công quả

Pháp âm: 26-12-2012
7510

10 đức lành của người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
1738

Bóng cả cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
1350

Phật học phổ thông - Đạo phật

Pháp âm: 27-12-2012
1361

Oán thù và sự thứ tha

Pháp âm: 05-03-2012
4383

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Pháp âm: 26-12-2012
1296

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Pháp âm: 14-03-2012
5554

Phát tâm vì mọi người 1

Pháp âm: 28-12-2012
947

Hỷ lạc 1

Pháp âm: 03-05-2012
3458

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua