Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm An, đại đức Thích Tâm An

Đại đức Thích Tâm An, Giảng sư Thích Tâm An, Thượng tọa Thích Tâm An, Thầy Thích Tâm An. Các bài giảng của Thích Tâm An, thuyết pháp Thích Tâm An, nghe pháp Thích Tâm An


Pháp âm Nghe Download

Quả báo rất nhẹ

Giảng: Thích Tâm An
3053

Tình nghĩa cha mẹ

Giảng: Thích Tâm An
2796

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 18

Giảng: Thích Tâm An
1874

Thần tượng của con

Giảng: Thích Tâm An
1946

Hành trang học Phật

Giảng: Thích Tâm An
3336

Xin người nhớ cho

Giảng: Thích Tâm An
9166

Tha thứ thì thư thái

Giảng: Thích Tâm An
7471

Sự thật cuộc đời

Giảng: Thích Tâm An
7562

Lợi ích nghe phật pháp

Giảng: Thích Tâm An
6982
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hỷ lạc 2

Pháp âm: 03-05-2012
3054

Khổ khổ

Pháp âm: 26-12-2012
7092

Con bất hiếu

Pháp âm: 05-03-2012
3991

Bỏ giả tìm chơn

Pháp âm: 23-12-2010
5453

Kinh 8 điều và từ tâm

Pháp âm: 26-12-2012
3192

Hoa vô ưu

Pháp âm: 26-12-2012
3514

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 25-12-2012
9631

Phật học phổ thông - Quy y Tam Bảo

Pháp âm: 27-12-2012
1584

Xây dựng niềm tin bền vững

Pháp âm: 26-12-2012
1693

Vượt qua số phận

Pháp âm: 12-05-2010
12576

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua