Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm An, đại đức Thích Tâm An

Đại đức Thích Tâm An, Giảng sư Thích Tâm An, Thượng tọa Thích Tâm An, Thầy Thích Tâm An. Các bài giảng của Thích Tâm An, thuyết pháp Thích Tâm An, nghe pháp Thích Tâm An


Pháp âm Nghe Download

Quả báo rất nhẹ

Giảng: Thích Tâm An
2949

Tình nghĩa cha mẹ

Giảng: Thích Tâm An
2714

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 18

Giảng: Thích Tâm An
1790

Thần tượng của con

Giảng: Thích Tâm An
1866

Hành trang học Phật

Giảng: Thích Tâm An
3228

Xin người nhớ cho

Giảng: Thích Tâm An
9054

Tha thứ thì thư thái

Giảng: Thích Tâm An
7361

Sự thật cuộc đời

Giảng: Thích Tâm An
7462

Lợi ích nghe phật pháp

Giảng: Thích Tâm An
6852
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật Đản 1

Pháp âm: 27-12-2012
1938

Niết bàn

Pháp âm: 26-12-2012
2635

Chế ngự phiền não 1

Pháp âm: 27-02-2012
66669

Phương pháp tu học

Pháp âm: 27-12-2012
1920

Kinh vô lượng thọ

Pháp âm: 28-12-2012
14060

Về với Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2525

Phóng sanh 3

Pháp âm: 31-01-2011
4423

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Pháp âm: 23-12-2010
3777

Trường đời

Pháp âm: 08-05-2010
10771

Trở về cội nguồn

Pháp âm: 12-05-2010
3840

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua