Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm An, đại đức Thích Tâm An

Đại đức Thích Tâm An, Giảng sư Thích Tâm An, Thượng tọa Thích Tâm An, Thầy Thích Tâm An. Các bài giảng của Thích Tâm An, thuyết pháp Thích Tâm An, nghe pháp Thích Tâm An


Pháp âm Nghe Download

Quả báo rất nhẹ

Giảng: Thích Tâm An
2675

Tình nghĩa cha mẹ

Giảng: Thích Tâm An
2444

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 18

Giảng: Thích Tâm An
1527

Thần tượng của con

Giảng: Thích Tâm An
1590

Hành trang học Phật

Giảng: Thích Tâm An
2951

Xin người nhớ cho

Giảng: Thích Tâm An
8670

Tha thứ thì thư thái

Giảng: Thích Tâm An
7078

Sự thật cuộc đời

Giảng: Thích Tâm An
7145

Lợi ích nghe phật pháp

Giảng: Thích Tâm An
6525
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm phật và Vu lan

Pháp âm: 26-12-2012
1759

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Pháp âm: 25-10-2010
4957

Ánh sáng phật pháp kỳ 20

Pháp âm: 07-03-2012
3174

Làm sao tránh hoạ chiến tranh 1

Pháp âm: 10-02-2011
3159

14 điều dạy của Phật

Pháp âm: 26-12-2012
7152

Đường về cõi giác

Pháp âm: 23-12-2010
5085

Phật học phổ thông - lời nói đầu

Pháp âm: 27-12-2012
1289

Tình người

Pháp âm: 12-05-2010
9482

Vị đắng cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
6781

Tam pháp ấn

Pháp âm: 26-12-2012
3367

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua