Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Dũng, đại đức Thích Tâm Dũng

Đại đức Thích Tâm Dũng, Giảng sư Thích Tâm Dũng, Thượng tọa Thích Tâm Dũng, Thầy Thích Tâm Dũng. Các bài giảng của Thích Tâm Dũng, thuyết pháp Thích Tâm Dũng, nghe pháp Thích Tâm Dũng


Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp

Giảng: Thích Tâm Dũng
1847

Ngôi nhà hạnh phúc

Giảng: Thích Tâm Dũng
4005

Sự ân hận muộn màng

Giảng: Thích Tâm Dũng
4502
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5621

Trợ hạnh niệm phật

Pháp âm: 26-12-2012
1411

Pháp kham nhẫn

Pháp âm: 27-12-2012
1754

Bão lũ cuộc đời

Pháp âm: 23-12-2010
10790

Tâm bình an 2

Pháp âm: 27-02-2012
7723

Thái độ khoan dung

Pháp âm: 26-12-2012
3914

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Pháp âm: 28-12-2012
1623

Bản chất thế gian

Pháp âm: 27-12-2012
1179

Tứ niệm xứ 1

Pháp âm: 23-12-2010
7289

Đổ nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4349

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua