Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Dũng, đại đức Thích Tâm Dũng

Đại đức Thích Tâm Dũng, Giảng sư Thích Tâm Dũng, Thượng tọa Thích Tâm Dũng, Thầy Thích Tâm Dũng. Các bài giảng của Thích Tâm Dũng, thuyết pháp Thích Tâm Dũng, nghe pháp Thích Tâm Dũng


Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp

Giảng: Thích Tâm Dũng
2126

Ngôi nhà hạnh phúc

Giảng: Thích Tâm Dũng
4206

Sự ân hận muộn màng

Giảng: Thích Tâm Dũng
4722
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhân quả của bốn hạng người

Pháp âm: 05-03-2012
24488

Bóng chiều tà 1

Pháp âm: 30-11-2010
15193

Cõi tâm

Pháp âm: 08-05-2010
11299

Chữ nhẫn trong gia đình 1

Pháp âm: 23-12-2010
10321

Pháp kham nhẫn

Pháp âm: 27-12-2012
2057

Kiếp đỏ đen

Pháp âm: 26-12-2012
2707

Chuyển hóa thói quen

Pháp âm: 26-12-2012
1948

Phước của sự cúng đường và bố thí

Pháp âm: 05-03-2012
10456

Tiếng nói từ nội tâm

Pháp âm: 12-05-2010
3686

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
2910

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua