Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Dũng, đại đức Thích Tâm Dũng

Đại đức Thích Tâm Dũng, Giảng sư Thích Tâm Dũng, Thượng tọa Thích Tâm Dũng, Thầy Thích Tâm Dũng. Các bài giảng của Thích Tâm Dũng, thuyết pháp Thích Tâm Dũng, nghe pháp Thích Tâm Dũng


Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp

Giảng: Thích Tâm Dũng
2237

Ngôi nhà hạnh phúc

Giảng: Thích Tâm Dũng
4294

Sự ân hận muộn màng

Giảng: Thích Tâm Dũng
4837
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Có chăng "ý trời"

Pháp âm: 28-02-2012
20460

Người chết đi về đâu

Pháp âm: 27-12-2012
4461

Tu và hồi hướng công đức

Pháp âm: 26-12-2012
3134

Tha thứ

Pháp âm: 03-05-2012
11825

Niệm Phật để thành Phật

Pháp âm: 25-12-2012
4824

Giải nghi về tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
4442

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 18

Pháp âm: 26-12-2012
1874

Tu học

Pháp âm: 25-12-2012
2476

Kinh dược sư

Pháp âm: 26-12-2012
34625

Phương pháp tu học

Pháp âm: 27-12-2012
2006

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua