Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Dũng, đại đức Thích Tâm Dũng

Đại đức Thích Tâm Dũng, Giảng sư Thích Tâm Dũng, Thượng tọa Thích Tâm Dũng, Thầy Thích Tâm Dũng. Các bài giảng của Thích Tâm Dũng, thuyết pháp Thích Tâm Dũng, nghe pháp Thích Tâm Dũng


Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp

Giảng: Thích Tâm Dũng
2036

Ngôi nhà hạnh phúc

Giảng: Thích Tâm Dũng
4156

Sự ân hận muộn màng

Giảng: Thích Tâm Dũng
4670
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Người biết sống một mình

Pháp âm: 26-12-2012
3879

Chế ngự phiền não 1

Pháp âm: 27-02-2012
66278

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Pháp âm: 27-12-2012
1265

Phật học phổ thông - Đạo đế Thất Bồ Đề Phần

Pháp âm: 27-12-2012
1388

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Pháp âm: 27-12-2012
1661

Tuổi trẻ và online

Pháp âm: 23-12-2010
2274

Phóng sanh 4

Pháp âm: 31-01-2011
4074

Thật giả cuộc đời 2

Pháp âm: 03-05-2012
12359

Lối đi mới cho cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
7385

Nhặt lá bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
3992

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua