Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Dũng, đại đức Thích Tâm Dũng

Đại đức Thích Tâm Dũng, Giảng sư Thích Tâm Dũng, Thượng tọa Thích Tâm Dũng, Thầy Thích Tâm Dũng. Các bài giảng của Thích Tâm Dũng, thuyết pháp Thích Tâm Dũng, nghe pháp Thích Tâm Dũng


Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp

Giảng: Thích Tâm Dũng
2152

Ngôi nhà hạnh phúc

Giảng: Thích Tâm Dũng
4222

Sự ân hận muộn màng

Giảng: Thích Tâm Dũng
4747
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tiếng ru thần tiên

Pháp âm: 26-12-2012
5483

Trâu ơi

Pháp âm: 26-12-2012
1752

Kinh bốn lĩnh vực quán niệm

Pháp âm: 25-12-2012
1711

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 2

Pháp âm: 27-12-2012
1638

Niệm Phật bất khả tư nghi

Pháp âm: 27-12-2012
2305

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Pháp âm: 28-12-2012
3823

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 07-03-2012
3748

Cách thờ - lạy - cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3827

Phật học phổ thông - Thiền định ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1322

Phóng sanh cứu mạng

Pháp âm: 26-12-2012
2350

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua