Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Dũng, đại đức Thích Tâm Dũng

Đại đức Thích Tâm Dũng, Giảng sư Thích Tâm Dũng, Thượng tọa Thích Tâm Dũng, Thầy Thích Tâm Dũng. Các bài giảng của Thích Tâm Dũng, thuyết pháp Thích Tâm Dũng, nghe pháp Thích Tâm Dũng


Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp

Giảng: Thích Tâm Dũng
1806

Ngôi nhà hạnh phúc

Giảng: Thích Tâm Dũng
3973

Sự ân hận muộn màng

Giảng: Thích Tâm Dũng
4470
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chế ngự phiền não 2

Pháp âm: 27-02-2012
24571

Ánh sáng đời con

Pháp âm: 07-10-2012
3999

Hạnh phúc trong tầm tay

Pháp âm: 25-12-2012
8292

Phật học phổ thông - Trì giới ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1356

Sau khi chết đi về đâu

Pháp âm: 23-12-2010
18986

Lời thề 2

Pháp âm: 30-11-2010
6358

Pháp phật vi diệu

Pháp âm: 19-04-2011
5954

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 2

Pháp âm: 27-12-2012
1317

Giữa dòng vô thường

Pháp âm: 25-12-2012
3859

Về nơi cuối cùng

Pháp âm: 23-12-2010
9227

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua