Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Pháp, đại đức Thích Thiện Pháp

Đại đức Thích Thiện Pháp, Giảng sư Thích Thiện Pháp, Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Thầy Thích Thiện Pháp. Các bài giảng của Thích Thiện Pháp, thuyết pháp Thích Thiện Pháp, nghe pháp Thích Thiện Pháp


Pháp âm Nghe Download

Bốn tâm thuyết yếu

Giảng: Thích Thiện Pháp
2769

Niềm tin và hiểu biết

Giảng: Thích Thiện Pháp
1730

An lạc nhờ lắng nghe

Giảng: Thích Thiện Pháp
2152

Trợ hạnh niệm phật

Giảng: Thích Thiện Pháp
1460

Tìm hiểu lòng mình

Giảng: Thích Thiện Pháp
2238

Phước báu trời người

Giảng: Thích Thiện Pháp
2453

Chuyên tu không tạp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1535

Niệm phật giải khổ

Giảng: Thích Thiện Pháp
2037

Xây dựng niềm tin bền vững

Giảng: Thích Thiện Pháp
1437

Tâm nguyện vãng sanh

Giảng: Thích Thiện Pháp
1628

Kệ niệm pháp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1556

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Giảng: Thích Thiện Pháp
3646
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Pháp âm: 26-12-2012
3946

Phương pháp trị bênh ung thư

Pháp âm: 05-03-2012
10118

Tín hạnh nguyên

Pháp âm: 26-12-2012
2009

Con bất hiếu

Pháp âm: 05-03-2012
3659

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1301

Viên gạch cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
1997

Ăn uống và sức khỏe

Pháp âm: 28-12-2012
3416

Hạnh Kham Nhẫn Của Bậc Thánh

Pháp âm: 23-12-2010
3381

Niệm phật và Vu lan

Pháp âm: 26-12-2012
1800

Lòng bao dung

Pháp âm: 27-02-2012
84990

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua