Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Pháp, đại đức Thích Thiện Pháp

Đại đức Thích Thiện Pháp, Giảng sư Thích Thiện Pháp, Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Thầy Thích Thiện Pháp. Các bài giảng của Thích Thiện Pháp, thuyết pháp Thích Thiện Pháp, nghe pháp Thích Thiện Pháp


Pháp âm Nghe Download

Bốn tâm thuyết yếu

Giảng: Thích Thiện Pháp
3061

Niềm tin và hiểu biết

Giảng: Thích Thiện Pháp
1998

An lạc nhờ lắng nghe

Giảng: Thích Thiện Pháp
2443

Trợ hạnh niệm phật

Giảng: Thích Thiện Pháp
1733

Tìm hiểu lòng mình

Giảng: Thích Thiện Pháp
2552

Phước báu trời người

Giảng: Thích Thiện Pháp
2749

Chuyên tu không tạp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1796

Niệm phật giải khổ

Giảng: Thích Thiện Pháp
2380

Xây dựng niềm tin bền vững

Giảng: Thích Thiện Pháp
1659

Tâm nguyện vãng sanh

Giảng: Thích Thiện Pháp
2008

Kệ niệm pháp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1811

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Giảng: Thích Thiện Pháp
3966
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Pháp âm: 06-03-2012
7378

Hoằng Pháp Viên

Pháp âm: 21-07-2011
3722

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Pháp âm: 25-10-2010
4099

Những nghịch lý nên tránh

Pháp âm: 26-12-2012
2108

Phật học Thường thức (Phần 2)

Pháp âm: 25-10-2010
2813

Phóng sanh 1

Pháp âm: 31-01-2011
9090

Ít muốn biết đủ

Pháp âm: 12-05-2010
4377

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
19723

Tôi ơi đừng tuyệt vọng

Pháp âm: 26-12-2012
3524

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 4

Pháp âm: 26-12-2012
3443

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua