Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Pháp, đại đức Thích Thiện Pháp

Đại đức Thích Thiện Pháp, Giảng sư Thích Thiện Pháp, Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Thầy Thích Thiện Pháp. Các bài giảng của Thích Thiện Pháp, thuyết pháp Thích Thiện Pháp, nghe pháp Thích Thiện Pháp


Pháp âm Nghe Download

Bốn tâm thuyết yếu

Giảng: Thích Thiện Pháp
3019

Niềm tin và hiểu biết

Giảng: Thích Thiện Pháp
1977

An lạc nhờ lắng nghe

Giảng: Thích Thiện Pháp
2408

Trợ hạnh niệm phật

Giảng: Thích Thiện Pháp
1709

Tìm hiểu lòng mình

Giảng: Thích Thiện Pháp
2520

Phước báu trời người

Giảng: Thích Thiện Pháp
2718

Chuyên tu không tạp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1771

Niệm phật giải khổ

Giảng: Thích Thiện Pháp
2338

Xây dựng niềm tin bền vững

Giảng: Thích Thiện Pháp
1641

Tâm nguyện vãng sanh

Giảng: Thích Thiện Pháp
1958

Kệ niệm pháp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1787

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Giảng: Thích Thiện Pháp
3940
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tùy duyên niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
8205

Phật học phổ thông - Ông Phú Lâu Na hỏi Phật 2 câu quan trọng - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1457

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Pháp âm: 25-10-2010
4065

Khồ đế

Pháp âm: 23-12-2010
2999

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 25-10-2010
10888

Bốn pháp cát tường

Pháp âm: 27-12-2012
1776

Chế ngự phiền não 1

Pháp âm: 27-02-2012
66752

Từ bi tâm

Pháp âm: 28-12-2012
1621

Con gái vua Trần Nhân Tông phần 2

Pháp âm: 20-01-2011
3207

Sự ân hận muộn màng

Pháp âm: 12-05-2010
4766

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua