Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Pháp, đại đức Thích Thiện Pháp

Đại đức Thích Thiện Pháp, Giảng sư Thích Thiện Pháp, Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Thầy Thích Thiện Pháp. Các bài giảng của Thích Thiện Pháp, thuyết pháp Thích Thiện Pháp, nghe pháp Thích Thiện Pháp


Pháp âm Nghe Download

Bốn tâm thuyết yếu

Giảng: Thích Thiện Pháp
2991

Niềm tin và hiểu biết

Giảng: Thích Thiện Pháp
1950

An lạc nhờ lắng nghe

Giảng: Thích Thiện Pháp
2381

Trợ hạnh niệm phật

Giảng: Thích Thiện Pháp
1678

Tìm hiểu lòng mình

Giảng: Thích Thiện Pháp
2487

Phước báu trời người

Giảng: Thích Thiện Pháp
2688

Chuyên tu không tạp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1747

Niệm phật giải khổ

Giảng: Thích Thiện Pháp
2299

Xây dựng niềm tin bền vững

Giảng: Thích Thiện Pháp
1620

Tâm nguyện vãng sanh

Giảng: Thích Thiện Pháp
1905

Kệ niệm pháp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1760

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Giảng: Thích Thiện Pháp
3887
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Pháp âm: 27-12-2012
1206

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
3973

Kinh ba cửa giải thoát

Pháp âm: 25-12-2012
1064

Vượt thoát ràng buộc

Pháp âm: 26-12-2012
3342

Phật học phổ thông - Tịnh độ tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1102

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được

Pháp âm: 27-12-2012
1245

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
2250

Niết bàn

Pháp âm: 26-12-2012
2623

10 đức lành của người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
2717

Thiền định

Pháp âm: 27-12-2012
2251

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua