Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Pháp, đại đức Thích Thiện Pháp

Đại đức Thích Thiện Pháp, Giảng sư Thích Thiện Pháp, Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Thầy Thích Thiện Pháp. Các bài giảng của Thích Thiện Pháp, thuyết pháp Thích Thiện Pháp, nghe pháp Thích Thiện Pháp


Pháp âm Nghe Download

Bốn tâm thuyết yếu

Giảng: Thích Thiện Pháp
2720

Niềm tin và hiểu biết

Giảng: Thích Thiện Pháp
1681

An lạc nhờ lắng nghe

Giảng: Thích Thiện Pháp
2104

Trợ hạnh niệm phật

Giảng: Thích Thiện Pháp
1410

Tìm hiểu lòng mình

Giảng: Thích Thiện Pháp
2173

Phước báu trời người

Giảng: Thích Thiện Pháp
2400

Chuyên tu không tạp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1490

Niệm phật giải khổ

Giảng: Thích Thiện Pháp
1990

Xây dựng niềm tin bền vững

Giảng: Thích Thiện Pháp
1385

Tâm nguyện vãng sanh

Giảng: Thích Thiện Pháp
1561

Kệ niệm pháp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1515

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Giảng: Thích Thiện Pháp
3586
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 07-03-2012
3393

Đừng phí phạm kiếp người

Pháp âm: 25-12-2012
2294

Gieo và gặt

Pháp âm: 25-12-2012
5443

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
3583

Vững vàng trên sóng

Pháp âm: 26-12-2012
2854

Những điều cần biết khi xin việc - Phần 1

Pháp âm: 02-11-2014
1483

Hoa sen trong cõi mộng

Pháp âm: 27-12-2012
4024

Vì sao ta khổ 2

Pháp âm: 27-02-2012
27775

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1792

Tha thứ

Pháp âm: 03-05-2012
10737

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua