Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Pháp, đại đức Thích Thiện Pháp

Đại đức Thích Thiện Pháp, Giảng sư Thích Thiện Pháp, Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Thầy Thích Thiện Pháp. Các bài giảng của Thích Thiện Pháp, thuyết pháp Thích Thiện Pháp, nghe pháp Thích Thiện Pháp


Pháp âm Nghe Download

Bốn tâm thuyết yếu

Giảng: Thích Thiện Pháp
2682

Niềm tin và hiểu biết

Giảng: Thích Thiện Pháp
1645

An lạc nhờ lắng nghe

Giảng: Thích Thiện Pháp
2073

Trợ hạnh niệm phật

Giảng: Thích Thiện Pháp
1380

Tìm hiểu lòng mình

Giảng: Thích Thiện Pháp
2129

Phước báu trời người

Giảng: Thích Thiện Pháp
2361

Chuyên tu không tạp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1460

Niệm phật giải khổ

Giảng: Thích Thiện Pháp
1956

Xây dựng niềm tin bền vững

Giảng: Thích Thiện Pháp
1351

Tâm nguyện vãng sanh

Giảng: Thích Thiện Pháp
1529

Kệ niệm pháp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1486

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Giảng: Thích Thiện Pháp
3543
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Về với Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2185

Con bất hiếu

Pháp âm: 05-03-2012
3575

Phật học phổ thông - Quy y Tam Bảo

Pháp âm: 27-12-2012
1305

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 14-03-2012
8145

Tình phụ tử

Pháp âm: 30-11-2010
16335

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Pháp âm: 23-12-2010
5066

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Pháp âm: 28-12-2012
7484

Bể ải nghìn trùng 2

Pháp âm: 25-12-2012
1905

Hướng về tương lai 2

Pháp âm: 14-03-2012
16761

Mảnh đất màu mỡ

Pháp âm: 23-12-2010
4166

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua