Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Pháp, đại đức Thích Thiện Pháp

Đại đức Thích Thiện Pháp, Giảng sư Thích Thiện Pháp, Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Thầy Thích Thiện Pháp. Các bài giảng của Thích Thiện Pháp, thuyết pháp Thích Thiện Pháp, nghe pháp Thích Thiện Pháp


Pháp âm Nghe Download

Bốn tâm thuyết yếu

Giảng: Thích Thiện Pháp
2962

Niềm tin và hiểu biết

Giảng: Thích Thiện Pháp
1925

An lạc nhờ lắng nghe

Giảng: Thích Thiện Pháp
2355

Trợ hạnh niệm phật

Giảng: Thích Thiện Pháp
1652

Tìm hiểu lòng mình

Giảng: Thích Thiện Pháp
2456

Phước báu trời người

Giảng: Thích Thiện Pháp
2656

Chuyên tu không tạp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1724

Niệm phật giải khổ

Giảng: Thích Thiện Pháp
2268

Xây dựng niềm tin bền vững

Giảng: Thích Thiện Pháp
1598

Tâm nguyện vãng sanh

Giảng: Thích Thiện Pháp
1858

Kệ niệm pháp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1736

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Giảng: Thích Thiện Pháp
3858
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đường về cực lạc

Pháp âm: 26-12-2012
3577

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Pháp âm: 27-12-2012
1140

Tha thứ thì thư thái

Pháp âm: 12-05-2010
7319

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Pháp âm: 27-12-2012
19855

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Pháp âm: 21-07-2011
8378

Tuổi trẻ - Có và không

Pháp âm: 12-05-2010
3415

Vượt qua mặc cảm

Pháp âm: 26-12-2012
1794

Báo hiếu

Pháp âm: 26-12-2012
4757

Trị bệnh ma nhập 2

Pháp âm: 06-03-2012
4806

Tại sao tôi đi tu

Pháp âm: 26-12-2012
4574

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua