Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Pháp, đại đức Thích Thiện Pháp

Đại đức Thích Thiện Pháp, Giảng sư Thích Thiện Pháp, Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Thầy Thích Thiện Pháp. Các bài giảng của Thích Thiện Pháp, thuyết pháp Thích Thiện Pháp, nghe pháp Thích Thiện Pháp


Pháp âm Nghe Download

Bốn tâm thuyết yếu

Giảng: Thích Thiện Pháp
3127

Niềm tin và hiểu biết

Giảng: Thích Thiện Pháp
2049

An lạc nhờ lắng nghe

Giảng: Thích Thiện Pháp
2498

Trợ hạnh niệm phật

Giảng: Thích Thiện Pháp
1783

Tìm hiểu lòng mình

Giảng: Thích Thiện Pháp
2619

Phước báu trời người

Giảng: Thích Thiện Pháp
2807

Chuyên tu không tạp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1846

Niệm phật giải khổ

Giảng: Thích Thiện Pháp
2452

Xây dựng niềm tin bền vững

Giảng: Thích Thiện Pháp
1698

Tâm nguyện vãng sanh

Giảng: Thích Thiện Pháp
2093

Kệ niệm pháp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1866

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Giảng: Thích Thiện Pháp
4023
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Pháp âm: 27-12-2012
1927

Ý nghĩa Phật A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
2202

Pháp Đàm Suốt Đời Không Quên

Pháp âm: 08-05-2010
4602

Nói về hiếu đạo

Pháp âm: 26-12-2012
2389

Cần câu và con cá

Pháp âm: 26-12-2012
1924

Mông sơn thí thực 1

Pháp âm: 26-12-2012
2544

Sáu pháp lìa khổ

Pháp âm: 26-12-2012
3757

Nhìn lại chính mình

Pháp âm: 25-12-2012
11097

Nghiệp người bạn đồng hành

Pháp âm: 25-12-2012
3258

Tụng kinh pháp hoa

Pháp âm: 25-12-2012
3563

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua