Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Pháp, đại đức Thích Thiện Pháp

Đại đức Thích Thiện Pháp, Giảng sư Thích Thiện Pháp, Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Thầy Thích Thiện Pháp. Các bài giảng của Thích Thiện Pháp, thuyết pháp Thích Thiện Pháp, nghe pháp Thích Thiện Pháp


Pháp âm Nghe Download

Bốn tâm thuyết yếu

Giảng: Thích Thiện Pháp
2909

Niềm tin và hiểu biết

Giảng: Thích Thiện Pháp
1864

An lạc nhờ lắng nghe

Giảng: Thích Thiện Pháp
2292

Trợ hạnh niệm phật

Giảng: Thích Thiện Pháp
1600

Tìm hiểu lòng mình

Giảng: Thích Thiện Pháp
2397

Phước báu trời người

Giảng: Thích Thiện Pháp
2597

Chuyên tu không tạp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1668

Niệm phật giải khổ

Giảng: Thích Thiện Pháp
2198

Xây dựng niềm tin bền vững

Giảng: Thích Thiện Pháp
1554

Tâm nguyện vãng sanh

Giảng: Thích Thiện Pháp
1771

Kệ niệm pháp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1687

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Giảng: Thích Thiện Pháp
3806
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vượt thoát ràng buộc

Pháp âm: 26-12-2012
3261

Hãy chọn pháp tu

Pháp âm: 25-12-2012
4511

Phật học phổ thông - Đạo đế Ngũ Căn Ngũ Lực

Pháp âm: 27-12-2012
1636

Mông sơn thí thực 2

Pháp âm: 26-12-2012
1736

Niệm Phật pháp tu của thời đại

Pháp âm: 26-12-2012
2223

Tại sao chúng ta không biết

Pháp âm: 26-12-2012
4111

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
10308

Đạo đức trong pháp thoại

Pháp âm: 26-12-2012
1749

Phát nguyện

Pháp âm: 03-05-2012
12988

Biển ái nghìn trùng sao tát cạn

Pháp âm: 12-05-2010
5986

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua