Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Pháp, đại đức Thích Thiện Pháp

Đại đức Thích Thiện Pháp, Giảng sư Thích Thiện Pháp, Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Thầy Thích Thiện Pháp. Các bài giảng của Thích Thiện Pháp, thuyết pháp Thích Thiện Pháp, nghe pháp Thích Thiện Pháp


Pháp âm Nghe Download

Bốn tâm thuyết yếu

Giảng: Thích Thiện Pháp
2826

Niềm tin và hiểu biết

Giảng: Thích Thiện Pháp
1785

An lạc nhờ lắng nghe

Giảng: Thích Thiện Pháp
2209

Trợ hạnh niệm phật

Giảng: Thích Thiện Pháp
1512

Tìm hiểu lòng mình

Giảng: Thích Thiện Pháp
2307

Phước báu trời người

Giảng: Thích Thiện Pháp
2507

Chuyên tu không tạp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1587

Niệm phật giải khổ

Giảng: Thích Thiện Pháp
2098

Xây dựng niềm tin bền vững

Giảng: Thích Thiện Pháp
1492

Tâm nguyện vãng sanh

Giảng: Thích Thiện Pháp
1682

Kệ niệm pháp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1606

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Giảng: Thích Thiện Pháp
3729
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Tứ nhiếp pháp

Pháp âm: 27-12-2012
1607

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Pháp âm: 25-12-2012
2265

Sự thật về con người

Pháp âm: 25-12-2012
9598

Tu và hồi hướng công đức

Pháp âm: 26-12-2012
2882

Niệm phật giải khổ

Pháp âm: 26-12-2012
2098

Phật học phổ thông - Thiền định ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1225

Phóng sanh cứu mạng

Pháp âm: 26-12-2012
2197

Tu mau kẻo trễ

Pháp âm: 23-12-2010
9925

Trở lại đường xưa - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
4286

Ai làm chủ vận mệnh

Pháp âm: 25-12-2012
2748

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua