Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Pháp, đại đức Thích Thiện Pháp

Đại đức Thích Thiện Pháp, Giảng sư Thích Thiện Pháp, Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Thầy Thích Thiện Pháp. Các bài giảng của Thích Thiện Pháp, thuyết pháp Thích Thiện Pháp, nghe pháp Thích Thiện Pháp


Pháp âm Nghe Download

Bốn tâm thuyết yếu

Giảng: Thích Thiện Pháp
3093

Niềm tin và hiểu biết

Giảng: Thích Thiện Pháp
2021

An lạc nhờ lắng nghe

Giảng: Thích Thiện Pháp
2468

Trợ hạnh niệm phật

Giảng: Thích Thiện Pháp
1751

Tìm hiểu lòng mình

Giảng: Thích Thiện Pháp
2590

Phước báu trời người

Giảng: Thích Thiện Pháp
2777

Chuyên tu không tạp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1819

Niệm phật giải khổ

Giảng: Thích Thiện Pháp
2412

Xây dựng niềm tin bền vững

Giảng: Thích Thiện Pháp
1684

Tâm nguyện vãng sanh

Giảng: Thích Thiện Pháp
2057

Kệ niệm pháp

Giảng: Thích Thiện Pháp
1834

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Giảng: Thích Thiện Pháp
3999
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ngược dòng bến tục

Pháp âm: 23-12-2010
7263

Giá trị của bạn

Pháp âm: 27-12-2012
1772

8 điều dễ và khó của kiếp người

Pháp âm: 26-12-2012
10006

Hạnh buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
4737

Sức mạnh nội tâm

Pháp âm: 28-12-2012
4811

Bóng mây

Pháp âm: 25-12-2012
3974

Nước mắt và nụ cười 1

Pháp âm: 23-12-2010
34829

Tự tâm Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
5848

Cách thờ - lạy - cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3904

Gia tài pháp bảo

Pháp âm: 25-12-2012
6176

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua