Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
20768

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4990

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3789

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4057

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
47471

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7580

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8324

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10302

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8868

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5491

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6081

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7303

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8429

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6556

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10343
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
1977

Trường đời

Pháp âm: 12-05-2010
7303

Phật học phổ thông - Khái quát về Tứ Diệu Đế

Pháp âm: 27-12-2012
2975

Người bằng hữu

Pháp âm: 25-10-2010
2834

Kinh tuổi trẻ và hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
606

Chánh kiến

Pháp âm: 23-06-2012
6665

Tinh thần giáo dục của mẫu thân

Pháp âm: 12-05-2010
2567

Cách nuôi dưỡng tâm từ bi

Pháp âm: 23-12-2010
3426

Thân bệnh - tâm bệnh

Pháp âm: 06-03-2012
8981

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
4603

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua