Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
22486

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5176

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3940

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4308

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
48474

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7786

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8539

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10552

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9166

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5707

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6249

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7560

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8653

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6820

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10615
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Người bằng hữu

Pháp âm: 25-10-2010
2923

Công đức trì mật chú

Pháp âm: 27-12-2012
18439

Cõi tâm

Pháp âm: 12-05-2010
8653

8 điều giác ngộ của Bồ Tát

Pháp âm: 25-12-2012
1990

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Pháp âm: 27-12-2012
1476

Hoa sen trong cõi mộng

Pháp âm: 27-12-2012
3848

Bản chất thế gian

Pháp âm: 27-12-2012
1100

Giải điềm lành dữ

Pháp âm: 27-12-2012
5557

Con đường đon độc

Pháp âm: 05-03-2012
4328

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
3627

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua