Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
16033

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4149

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3101

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3227

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
42942

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6840

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
7479

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9398

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7992

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4824

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5482

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6398

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7762

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5772

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9451
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 26-12-2012
5003

Thắp sáng niềm tin 1

Pháp âm: 12-05-2010
4959

Hoa Xương Rồng

Pháp âm: 18-07-2010
18245

Không ai muốn mình nghèo

Pháp âm: 25-12-2012
3128

Phật học phổ thông - Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm

Pháp âm: 27-12-2012
868

Trong ta có A Di Đà

Pháp âm: 26-12-2012
1862

Chế ngự phiền não 2

Pháp âm: 27-02-2012
21112

Phật học phổ thông - Luật Tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
570

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
3110

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Pháp âm: 25-10-2010
3969

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua