Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
26102

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5747

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4417

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
5057

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
50547

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8356

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
9183

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
11181

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9945

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6308

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6682

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8235

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9262

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7282

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11249
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kinh Vu Lan

Pháp âm: 26-12-2012
10149

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 26

Pháp âm: 23-12-2010
4300

Thần tượng của con

Pháp âm: 26-12-2012
1812

Phật học phổ thông - Trì giới ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1763

Hạnh phúc của đời người

Pháp âm: 26-12-2012
1917

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Pháp âm: 23-12-2010
5007

Kính dâng mẹ

Pháp âm: 28-02-2012
27507

Phật học phổ thông - Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
1137

Những câu chuyện về nhân quả 7

Pháp âm: 10-02-2011
4173

Nhân quả trong đời sống

Pháp âm: 26-12-2012
5802

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua