Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
24450

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5438

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4153

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4649

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
49681

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8033

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8793

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10825

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9493

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5965

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6461

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7872

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8907

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7064

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10928
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trí và đức

Pháp âm: 27-12-2012
1691

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 1

Pháp âm: 27-12-2012
2155

Tình Mẹ Thiêng Liêng

Pháp âm: 25-10-2010
3704

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Pháp âm: 28-12-2012
2134

Tâm nguyện vãng sanh

Pháp âm: 26-12-2012
1590

Quà Tặng Của Chùa

Pháp âm: 23-12-2010
2876

Vẫn còn hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
4958

Tứ niệm xứ 2

Pháp âm: 23-12-2010
5491

Niềm tin và hiểu biết

Pháp âm: 26-12-2012
1706

Chuyển hóa khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
2091

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua