Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
14182

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3809

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2853

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2895

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
40330

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6481

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
7171

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9064

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7667

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4557

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5229

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6064

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7496

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5496

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9096
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Để thoát khỏi giận dữ 1

Pháp âm: 23-06-2012
12586

Quyết định vãng sinh

Pháp âm: 12-05-2010
3353

Những điều cần biết khi xin việc - Phần 2

Pháp âm: 02-11-2014
274

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
2694

Tha thứ để được an vui

Pháp âm: 26-12-2012
1011

Quán tự tại Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
908

Tu giữa chợ

Pháp âm: 05-03-2012
4457

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ thành đạo đến nhập Niết Bàn

Pháp âm: 27-12-2012
943

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Pháp âm: 21-07-2011
7171

Lời Phật dạy

Pháp âm: 28-12-2012
1369

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua