Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
25336

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5610

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4298

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4908

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
50158

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8240

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
9021

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
11033

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9803

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6184

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6571

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8078

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9120

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7165

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11101
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tham để được gì 1

Pháp âm: 01-03-2012
10690

Ai trói buộc

Pháp âm: 03-05-2012
13300

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Pháp âm: 23-12-2010
3149

Hoa Xương Rồng

Pháp âm: 18-07-2010
19894

Ước vọng xa xôi

Pháp âm: 25-12-2012
2552

Niệm phật và Vu lan

Pháp âm: 26-12-2012
1876

Cõi tâm

Pháp âm: 08-05-2010
11101

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Pháp âm: 21-07-2011
8240

Đi tìm thần tượng

Pháp âm: 26-12-2012
3743

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
8710

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua