Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
20026

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4895

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3709

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3948

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
46999

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7510

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8245

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10177

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8742

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5412

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6006

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7191

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8358

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6445

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10217
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nghiệp người bạn đồng hành

Pháp âm: 25-12-2012
2485

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
2087

Tứ Hoằng thề nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
3311

Ngược dòng bến tục

Pháp âm: 23-12-2010
6435

Khung Trời Nhớ Mẹ

Pháp âm: 25-10-2010
9722

Thách thức chông gai vực thẳm

Pháp âm: 26-12-2012
8343

Vững vàng trên sóng

Pháp âm: 26-12-2012
2529

Khúc gỗ trôi sông

Pháp âm: 25-12-2012
5092

Lẽ được mất

Pháp âm: 26-12-2012
1570

Giá trị của bạn

Pháp âm: 27-12-2012
1176

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua