Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
27192

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5945

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4575

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
5297

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
51138

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8635

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
9431

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
11429

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
10175

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6474

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6857

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8590

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9454

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7414

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11486
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vuợt thoát khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
6874

Khuyên tu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
7011

Khung Trời Nhớ Mẹ

Pháp âm: 25-10-2010
12745

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành

Pháp âm: 27-12-2012
1457

Phật học phổ thông - Phong trào chấn hưng Phật Giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1155

Lời tình thế của người xưa 1

Pháp âm: 23-12-2010
7968

Lời cho người tóc xanh

Pháp âm: 25-12-2012
1909

Tu giữa chợ

Pháp âm: 05-03-2012
5863

Trong những giây phút cuối

Pháp âm: 11-05-2010
4656

8 điều dễ và khó của kiếp người

Pháp âm: 26-12-2012
9970

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua