Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
15130

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4009

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2987

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3050

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
41771

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6667

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
7297

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9220

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7853

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4689

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5350

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6241

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7647

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5632

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9278
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
761

Nụ cười hoan hỷ

Pháp âm: 20-06-2010
16536

Khép lại rồi mới mở ra

Pháp âm: 26-12-2012
1919

Tìm lại chính mình 2

Pháp âm: 06-03-2012
1077

Lòng người hối cải 1

Pháp âm: 23-06-2012
3724

Con gái vua Trần Nhân Tông phần 2

Pháp âm: 20-01-2011
2412

Phật pháp tại thế gian

Pháp âm: 25-12-2012
1850

Những câu chuyện về nhân quả 7

Pháp âm: 10-02-2011
3231

Thuyền không bến 1

Pháp âm: 30-11-2010
9693

Vững trước khen chê

Pháp âm: 27-12-2012
1145

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua