Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
21503

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5078

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3858

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4171

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
47916

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7673

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8438

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10423

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9017

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5584

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6154

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7417

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8533

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6685

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10475
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Pháp âm: 28-12-2012
7155

Bông hồng dâng cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
3572

Biển ái nghìn trùng sao tát cạn

Pháp âm: 12-05-2010
5546

Tuổi trẻ & hành trang chữ nhẫn 1

Pháp âm: 25-10-2010
3640

Học làm người 1

Pháp âm: 28-12-2012
1625

Về nhà

Pháp âm: 27-02-2012
6897

Biết tu là bớt khổ 2

Pháp âm: 28-12-2012
1154

Cách nuôi dưỡng tâm từ bi

Pháp âm: 23-12-2010
3484

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Pháp âm: 23-06-2012
3528

Nghiệp và vấn đề vãng sanh

Pháp âm: 12-05-2010
3270

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua