Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
11071

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
2997

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2257

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2171

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
35405

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
5810

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
6376

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8227

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
6842

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4095

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
4596

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
5383

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
6818

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
4782

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7139
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Pháp âm: 26-12-2012
2081

Nghiệp người bạn đồng hành

Pháp âm: 25-12-2012
1527

Cõi âm cõi dương 2

Pháp âm: 23-12-2010
3666

Phòng chi chỉ ác

Pháp âm: 28-12-2012
776

Đấng điều ngự

Pháp âm: 30-11-2010
4480

Buông xuống

Pháp âm: 11-05-2010
6516

Đừng là giọt nước tràn ly

Pháp âm: 28-02-2012
7158

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
457

Vì sao con người phải khóc

Pháp âm: 01-03-2012
6786

Mộng và thực

Pháp âm: 31-01-2011
5489

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua