Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
12182

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3329

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2513

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2467

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
37051

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6107

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
6687

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8522

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7263

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4295

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
4924

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
5679

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7089

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5112

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8334
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trân quý

Pháp âm: 12-05-2010
3576

Chuẩn bị chuyến đi cuối

Pháp âm: 27-12-2012
660

Những bước chân sen

Pháp âm: 23-12-2010
2889

Phút lâm chung 2

Pháp âm: 03-05-2012
2980

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
661

Trưởng giả kén rể - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
2789

Bốn pháp quán

Pháp âm: 27-02-2011
2405

Cốt tủy tu hành

Pháp âm: 27-12-2012
720

Phật học phổ thông - Khái quát về Tứ Diệu Đế

Pháp âm: 27-12-2012
2000

Chế ngự phiền não 2

Pháp âm: 27-02-2012
17787

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua