Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
27369

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5999

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4611

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
5364

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
51247

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8708

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
9489

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
11472

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
10222

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6510

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6915

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8680

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9493

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7454

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11552
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Siêu độ vong hồn

Pháp âm: 26-12-2012
3163

Lời tình thế của người xưa 1

Pháp âm: 23-12-2010
8005

Xây dựng tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
1735

Tỉnh mộng - tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
3973

Ý nghĩa lương hoàng sám

Pháp âm: 25-12-2012
6344

Sự thật không trốn tránh được 1

Pháp âm: 28-12-2012
1611

Tỉnh mộng - tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5670

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 07-03-2012
3870

Trở về cội nguồn

Pháp âm: 12-05-2010
3924

Trị bệnh ma nhập 2

Pháp âm: 06-03-2012
5018

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua