Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
19336

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4789

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3607

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3823

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
46562

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7399

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8140

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10060

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8623

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5310

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5924

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7083

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8280

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6337

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10097
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tập làm chủ bát phong

Pháp âm: 25-12-2012
3791

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1418

Lục đạo luân hồi 1

Pháp âm: 28-12-2012
2901

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Pháp âm: 25-10-2010
3923

Nghịch duyên

Pháp âm: 14-03-2012
5197

Bóng mây

Pháp âm: 12-05-2010
31052

Hồi hướng công đức

Pháp âm: 27-12-2012
1994

Tu để tự cứu mình

Pháp âm: 26-12-2012
1764

Con đường bình an

Pháp âm: 03-05-2012
5140

Sự thật về con người

Pháp âm: 25-12-2012
8400

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua