Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
17623

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4442

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3336

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3507

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
44816

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7117

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
7782

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9698

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8250

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5050

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5694

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6674

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7987

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6039

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9752
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 05-03-2012
4136

Làm sao tránh họa chiến tranh 3

Pháp âm: 10-02-2011
2991

Như vầng thái dương

Pháp âm: 18-07-2010
5694

Cư sĩ cấp cô độc

Pháp âm: 14-03-2012
1905

Ngôi nhà hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
3592

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Pháp âm: 28-12-2012
1669

Khổ

Pháp âm: 26-12-2012
44409

Phật học phổ thông - Lục hòa

Pháp âm: 27-12-2012
1235

Phật học phổ thông - Quán Bất Tịnh

Pháp âm: 27-12-2012
1023

Quán nghiệp duyên

Pháp âm: 26-12-2012
1240

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua