Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
19727

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4846

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3663

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3882

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
46786

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7464

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8199

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10127

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8680

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5370

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5965

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7146

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8325

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6395

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10171
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Buông bỏ cố chấp

Pháp âm: 26-12-2012
6238

Hỷ lạc 2

Pháp âm: 03-05-2012
2436

Vẫn còn hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
4604

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
4860

Chân thành là đạo

Pháp âm: 23-12-2010
5173

Biết lỗi nên sửa

Pháp âm: 23-12-2010
3069

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
3022

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 1

Pháp âm: 27-12-2012
1515

Trở lại đường xưa - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
3770

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Pháp âm: 27-12-2012
1331

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua