Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
26490

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5798

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4458

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
5104

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
50708

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8419

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
9249

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
11233

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9995

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6353

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6714

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8306

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9313

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7309

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11299
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Gieo trồng hạt giống tốt

Pháp âm: 12-05-2010
7563

Tuổi trẻ và cuộc sống

Pháp âm: 25-10-2010
3805

Tầm quan trọng của phước đức

Pháp âm: 25-12-2012
9668

So sánh tướng dụng thể

Pháp âm: 12-05-2010
15917

Quán chiếu nỗi niềm

Pháp âm: 25-12-2012
4458

Kinh độ người hấp hối

Pháp âm: 25-12-2012
952

Nước mắt của mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
17817

Bốn pháp quán

Pháp âm: 27-02-2011
3454

Ngũ thừa

Pháp âm: 26-12-2012
3408

Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống 1

Pháp âm: 26-12-2012
2499

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua