Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
23154

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5254

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4010

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4432

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
48987

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7863

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8632

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10647

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9276

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5818

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6330

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7673

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8753

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6898

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10719
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1084

Tu để tự cứu mình

Pháp âm: 26-12-2012
2005

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1025

Cát bụi

Pháp âm: 14-03-2012
6475

Chữ nhẫn trong đường tu

Pháp âm: 28-12-2012
1575

Lối đi mới cho cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
7088

Những câu chuyện về nhân quả 10

Pháp âm: 10-02-2011
41425

Chuyển họa thành phúc

Pháp âm: 05-03-2012
10435

Niềm an lạc trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1828

Những quan điểm sai lầm

Pháp âm: 03-05-2012
8068

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua