Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
15714

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4105

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3061

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3152

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
42507

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6775

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
7405

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9326

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7940

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4784

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5435

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6346

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7725

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5707

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9378
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Pháp âm: 23-06-2012
44291

Nợ đời

Pháp âm: 27-02-2012
10169

Tu là tiến

Pháp âm: 26-12-2012
2025

Thuyền không bến 2

Pháp âm: 30-11-2010
3824

Có chăng "ý trời"

Pháp âm: 28-02-2012
16297

Trong ta có A Di Đà

Pháp âm: 26-12-2012
1824

Phật học phổ thông - Khái quát về Tứ Diệu Đế

Pháp âm: 27-12-2012
2403

Đòi nợ

Pháp âm: 28-12-2012
6220

Một kiếp này thôi

Pháp âm: 26-12-2012
1641

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Pháp âm: 28-12-2012
5763

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua