Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
16382

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4237

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3149

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3288

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
43409

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6922

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
7552

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9469

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8055

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4868

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5535

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6473

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7810

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5831

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9524
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Pháp âm: 27-12-2012
726

Chuyên tu không tạp

Pháp âm: 26-12-2012
978

Hương hoa đất việt

Pháp âm: 18-07-2010
3661

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 25-12-2012
7076

Dân hoà nước mạnh

Pháp âm: 27-02-2011
2002

Tu để được gì? 2

Pháp âm: 23-12-2010
290

Tập quán nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
4126

Cảm ơn vô thường

Pháp âm: 23-12-2010
3737

Làm sao tránh họa chiến tranh 2

Pháp âm: 10-02-2011
2056

Ta từng quên mẹ 2

Pháp âm: 27-02-2012
3088

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua