Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
20427

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4938

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3758

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4003

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
47284

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7552

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8291

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10246

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8802

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5457

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6050

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7253

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8393

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6504

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10287
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 25-10-2010
9630

Hoằng pháp và hộ pháp

Pháp âm: 25-12-2012
4049

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1188

Ở hiền gặp lành

Pháp âm: 25-12-2012
5149

Kẻ thù đáng sợ

Pháp âm: 26-12-2012
2513

Tu để được gì? 2

Pháp âm: 23-12-2010
290

Nhân quả tịnh nghiệp

Pháp âm: 25-12-2012
4830

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Pháp âm: 26-12-2012
1630

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Pháp âm: 23-12-2010
4564

Nơi kết nối tin yêu

Pháp âm: 19-04-2011
3275

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua