Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
13821

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3712

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2796

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2812

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
39726

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6408

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
7100

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8966

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7611

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4481

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5180

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6019

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7451

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5419

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8957
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thiên đàng và địa ngục 1

Pháp âm: 23-12-2010
7809

Tình người

Pháp âm: 12-05-2010
6679

Tình cha

Pháp âm: 28-12-2012
794

Nghi quyết về cõi âm

Pháp âm: 26-12-2012
1817

Kinh vô lượng thọ

Pháp âm: 28-12-2012
8955

Đừng làm khổ mình

Pháp âm: 28-12-2012
1547

Sự thờ phật và tu học

Pháp âm: 28-12-2012
944

Hương vị giải thoát

Pháp âm: 27-12-2012
855

Huynh đệ tình thâm

Pháp âm: 26-12-2012
3882

Vượt qua số phận

Pháp âm: 12-05-2010
9332

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua