Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
22096

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5149

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3906

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4260

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
48271

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7746

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8504

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10498

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9109

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5653

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6206

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7504

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8611

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6770

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10552
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Xin Lỗi Chính Mình

Pháp âm: 21-07-2011
10849

Nước mắt của mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
16758

Quán sát âm thanh

Pháp âm: 12-05-2010
8303

Văn tư tu

Pháp âm: 26-12-2012
2516

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1468

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
3443

Phật học phổ thông - Thành Thật tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
846

Nụ cười hoan hỷ

Pháp âm: 20-06-2010
17559

Bão lũ cuộc đời

Pháp âm: 23-12-2010
10498

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
4787

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua