Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
27518

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
6030

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4636

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
5412

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
51338

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8740

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
9526

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
11503

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
10241

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6527

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6938

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8732

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9518

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7480

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11592
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Mật Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1190

Kinh A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
12870

Niệm Phật con đường phát triển tâm linh

Pháp âm: 12-05-2010
5064

Tịnh độ là đây 2

Pháp âm: 26-12-2012
2231

Nghi quyết về cõi âm

Pháp âm: 26-12-2012
3433

Những câu chuyện về nhân quả 10

Pháp âm: 10-02-2011
42835

Xây dựng niềm tin bền vững

Pháp âm: 26-12-2012
1709

Đời con gì đâu em

Pháp âm: 27-02-2012
9726

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Pháp âm: 27-12-2012
2579

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1426

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua