Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
14765

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3932

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2933

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2978

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
41247

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6576

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
7251

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9166

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7769

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4636

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5299

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6175

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7586

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5585

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9200
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bể ải nghìn trùng 1

Pháp âm: 25-12-2012
2061

Ánh sáng phật pháp kỳ 24

Pháp âm: 01-03-2012
1677

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Pháp âm: 20-06-2010
6056

Làm sao tránh họa chiến tranh 2

Pháp âm: 10-02-2011
1953

Người mẹ thiêng liêng 1

Pháp âm: 26-12-2012
916

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Pháp âm: 25-12-2012
2726

Thiên thu 1

Pháp âm: 23-06-2012
3174

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Pháp âm: 23-12-2010
4021

Quán Thế Âm Bồ Tát 3/5

Pháp âm: 28-12-2012
1669

Nuối tiếc

Pháp âm: 27-02-2012
42109

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua