Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
23653

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5324

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4059

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4511

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
49268

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7939

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8691

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10714

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9346

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5865

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6377

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7748

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8807

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6954

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10783
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
53172

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 05-03-2012
4809

Phật học phổ thông - Bát quan trai giới

Pháp âm: 27-12-2012
1146

Thỉnh chuyển pháp luân

Pháp âm: 25-12-2012
2928

Vượt qua chính mình

Pháp âm: 23-12-2010
4455

Phương pháp hộ niệm

Pháp âm: 26-12-2012
1754

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
4908

Niềm tin vào Pháp môn Tịnh Độ

Pháp âm: 26-12-2012
2462

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Pháp âm: 01-03-2012
8417

Tuổi trẻ vào đời

Pháp âm: 25-12-2012
2439

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua