Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
13119

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3576

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2680

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2677

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
38671

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6308

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
6963

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8810

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7471

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4411

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5095

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
5891

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7315

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5322

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8825
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tu nhân tích đức

Pháp âm: 27-12-2012
1350

Sức mạnh nội tâm

Pháp âm: 28-12-2012
1993

Từ bi trong đạo Phật

Pháp âm: 28-12-2012
910

Thắp sáng niềm tin

Pháp âm: 26-12-2012
1229

Hoằng pháp và hộ pháp

Pháp âm: 25-12-2012
2841

Tình nghĩa cha mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
1548

Định hướng nhân cách 1

Pháp âm: 27-12-2012
803

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
2607

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Pháp âm: 26-12-2012
1461

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Pháp âm: 23-06-2012
40070

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua