Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
22899

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5217

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3975

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4362

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
48745

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7832

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8589

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10608

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9225

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5759

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6303

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7618

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8710

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6866

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10673
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2822

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Pháp âm: 27-12-2012
1490

Tình yêu mù quáng

Pháp âm: 25-12-2012
8890

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 23-12-2010
3124

Về với Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2137

Tứ thú tái sanh đàm

Pháp âm: 25-12-2012
2734

Vững trước khen chê

Pháp âm: 27-12-2012
1769

Phập pháp diệu huyền

Pháp âm: 12-05-2010
10320

Bóc vỏ vô minh

Pháp âm: 27-12-2012
1956

Bể ải nghìn trùng 2

Pháp âm: 25-12-2012
1860

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua