Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
26778

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5855

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4506

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
5172

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
50861

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8491

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
9311

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
11291

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
10060

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6383

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6774

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8378

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9367

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7351

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11363
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nếu còn 1 ngày

Pháp âm: 26-12-2012
10069

Định hướng nhân cách 1

Pháp âm: 27-12-2012
1759

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 25-10-2010
10837

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1493

Tu để được gì? 1

Pháp âm: 23-12-2010
333

Hiếu đạo theo hạnh nguyện Bồ tát Địa Tạng

Pháp âm: 26-12-2012
2140

Phá chấp mê lầm

Pháp âm: 25-12-2012
4401

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
5416

Để thoát khỏi giận dữ 1

Pháp âm: 23-06-2012
15199

Vấn đề cúng ma chay trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3291

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua