Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
16936

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4344

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3236

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3402

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
44121

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7019

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
7669

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9579

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8151

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4948

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5612

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6561

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7895

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5938

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9618
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp khổ não

Pháp âm: 27-12-2012
1142

Xin người nhớ cho

Pháp âm: 12-05-2010
7889

Sự thật không trốn tránh được 2

Pháp âm: 28-12-2012
829

3 chữ trọng

Pháp âm: 26-12-2012
2396

Nói về nạo phá thai

Pháp âm: 28-12-2012
63239

Cạm bẫy cuộc đời

Pháp âm: 18-07-2010
4168

Nụ cười hoan hỷ

Pháp âm: 20-06-2010
16821

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Pháp âm: 21-07-2011
7019

Bí quyết làm đẹp, làm giàu, làm có uy tín

Pháp âm: 06-03-2012
5462

Công phu niệm phật

Pháp âm: 25-12-2012
2652

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua