Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
24896

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5521

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4222

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4782

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
49911

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8140

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8907

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10928

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9662

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6072

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6529

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7994

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9024

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7122

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11040
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Làm sao an lạc giữa vô thường

Pháp âm: 05-03-2012
11230

Nụ cười Di Lặc

Pháp âm: 26-12-2012
2753

Phương pháp tu học

Pháp âm: 27-12-2012
1720

Phật học phổ thông - Quán Sổ Tức

Pháp âm: 27-12-2012
1242

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
8616

Nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
53781

Trong những giây phút cuối

Pháp âm: 11-05-2010
4428

Khai thị và trợ duyên

Pháp âm: 25-12-2012
3758

14 điều dạy của Phật

Pháp âm: 26-12-2012
7308

Kính dâng mẹ

Pháp âm: 28-02-2012
27164

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua