Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
18279

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4582

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3449

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3624

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
45528

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7229

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
7934

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9845

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8395

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5165

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5784

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6843

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8104

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6164

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9898
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tứ niệm xứ 1

Pháp âm: 23-12-2010
6687

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Pháp âm: 28-12-2012
3068

Tịnh độ trong đời sống

Pháp âm: 12-05-2010
4112

Những điều không thế lấy lại được

Pháp âm: 03-05-2012
9006

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Pháp âm: 26-12-2012
3802

Kiếm tiền

Pháp âm: 27-02-2012
7431

Có chăng "ý trời"

Pháp âm: 28-02-2012
17906

Thai thật thai giả

Pháp âm: 26-12-2012
2269

10 đức lành của người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
1881

Mông sơn thí thực 2

Pháp âm: 26-12-2012
1150

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua