Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
11818

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3215

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2427

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2360

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
36509

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
5996

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
6594

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8428

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7108

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4237

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
4844

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
5586

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
6981

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5008

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7889
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bóng cả cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
949

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Pháp âm: 28-12-2012
1152

Tuổi trẻ và cuộc sống

Pháp âm: 25-10-2010
2367

Phước đức xây chùa

Pháp âm: 06-03-2012
5505

Hóa giải mặc cảm

Pháp âm: 12-05-2010
5726

Phước và đức

Pháp âm: 27-02-2012
3737

Khấn

Pháp âm: 26-12-2012
6987

Tết nguyên đán

Pháp âm: 23-12-2010
2440

Hạnh phúc nở hoa - Khổ đau khép lại

Pháp âm: 12-05-2010
4782

Có gì phải mặc cảm

Pháp âm: 26-12-2012
787

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua