Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
21047

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5023

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3817

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4093

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
47619

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7614

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8367

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10346

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8913

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5527

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6104

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7346

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8469

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6601

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10388
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quán Thế Âm Bồ Tát 3/5

Pháp âm: 28-12-2012
2592

Phương pháp tu học

Pháp âm: 27-12-2012
1452

7 tài sản của bậc Thánh

Pháp âm: 28-12-2012
1514

Phật học thường thức

Pháp âm: 18-07-2010
4784

Thuật làm phước

Pháp âm: 26-12-2012
1645

Tùy duyên niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
6587

Lập chí tu học

Pháp âm: 23-12-2010
4119

Thập chú

Pháp âm: 27-12-2012
10047

Sống và chết

Pháp âm: 27-12-2012
2166

Thiên thần của con 2

Pháp âm: 23-12-2010
2721

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua