Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
12723

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3472

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2611

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2597

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
37876

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6230

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
6834

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8691

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7407

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4356

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5038

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
5803

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7220

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5237

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8692
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bí mật bên kia cửa tử

Pháp âm: 08-05-2010
13695

Phật học phổ thông - Ngũ minh

Pháp âm: 27-12-2012
839

Phập pháp diệu huyền

Pháp âm: 12-05-2010
8479

So sánh tướng dụng thể

Pháp âm: 12-05-2010
12839

Tu giùm

Pháp âm: 27-12-2012
2086

Vuợt thoát khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
5064

Nơi kết nối tin yêu

Pháp âm: 19-04-2011
2761

Mệt

Pháp âm: 26-12-2012
5495

Khi nào tận thế

Pháp âm: 27-12-2012
1218

Tu phước báo

Pháp âm: 25-12-2012
3255

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua