Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
8747

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
2462

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
1862

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
1735

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
30974

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
5343

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
5840

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7629

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
6242

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
3745

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
4228

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
4893

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
6407

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
4324

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
6462
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Tứ vô lượng tâm

Pháp âm: 27-12-2012
520

Tâm nguyện vãng sanh

Pháp âm: 26-12-2012
534

Giữa dòng vô thường

Pháp âm: 25-12-2012
1723

Tiếng ru thần tiên

Pháp âm: 26-12-2012
2251

Phát tâm vì mọi người 1

Pháp âm: 28-12-2012
489

Phật

Pháp âm: 26-12-2012
789

Niệm phật và Vu lan

Pháp âm: 26-12-2012
582

Thuật làm phước

Pháp âm: 26-12-2012
723

Điều con muốn nói

Pháp âm: 25-12-2012
837

Suối nguồn sữa pháp

Pháp âm: 28-12-2012
465

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua