Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
13737

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3696

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2780

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2816

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
39655

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6412

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
7096

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8960

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7595

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4490

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5179

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
5996

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7435

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5419

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8969
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tình yêu và lý tưởng 1

Pháp âm: 23-12-2010
3745

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 18

Pháp âm: 26-12-2012
857

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1148

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 27-12-2012
3513

Tu để tự cứu mình

Pháp âm: 26-12-2012
1294

Phật học phổ thông - Quán Nhân Duyên

Pháp âm: 27-12-2012
617

Phật học phổ thông - Phong trào chấn hưng Phật Giáo

Pháp âm: 27-12-2012
486

Giáo dưỡng trẻ thơ

Pháp âm: 28-12-2012
1468

Thiên thu 1

Pháp âm: 23-06-2012
3098

Có gì phải mặc cảm

Pháp âm: 26-12-2012
920

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua