Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn, đại đức Thích Trí Chơn

Đại đức Thích Trí Chơn, Giảng sư Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Các bài giảng của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn


Pháp âm Nghe Download

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
23871

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5362

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4094

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4556

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
49390

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7972

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8719

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10754

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9387

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5898

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6399

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7782

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8839

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6981

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10842
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Để thoát khỏi giận dữ 1

Pháp âm: 23-06-2012
14734

Phật học phổ thông - Bổn phận của Phật tử tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
1518

Hoằng Pháp lợi sinh

Pháp âm: 23-12-2010
2695

Sự thù thắng của tam bảo

Pháp âm: 25-12-2012
3969

Thiên tai

Pháp âm: 12-05-2010
12516

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Pháp âm: 25-12-2012
2142

Trợ duyên cho người ra đi

Pháp âm: 23-12-2010
3293

Trong những giây phút cuối

Pháp âm: 11-05-2010
4299

14 điều dạy của Phật

Pháp âm: 26-12-2012
7105

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 05-03-2012
3580

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua